Додаткові відомості

Освіта
Луганський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка (1995)
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
4-Незаміщені 3-ціанопіридин-2(1Н)-тіони: синтез реакцією карбонілфункціоналізованих етоксиолефінів з ціанотіоацетамідом, будова та властивості
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 63 5 0 12 2023.12.04 10:25:29 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 34 3 0

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
321 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 21.6 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Yaroslav_Yakunin
709 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 26.8 42 2021 https://www.researchgate.net/profile/Yaroslav-Yakunin
831 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 24.4 4 2022 https://www.researchgate.net/profile/Yaroslav-Yakunin

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9800 Global science and education in the modern realities '2023" Формування компетентності педагогічного партнерства між педагогами та батьками учнів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації USA document
9798 Scientific and technological revolution of the XXI century '2023 Важливість психологічної підтримки усіх учасників освітнього процесу (учнів та педагогів) для уникнення або подолання наслідків ПТСР Germany document
9801 Organization of scientific research in modern conditions '2023\ Дистанційне навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації під час війни USA document
9799 Modern systems of science and education in the USA, EU and other countries '2023" Питання інклюзивної освіти на курсах підвищення кваліфікації для освітян USA document
7408 The X International Science Conference «Science foundations of modern science and practice» ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УЧИТЕЛІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЯВЛЕННЮ ТА ПОДОЛАННЮ ДИТЯЧОЇ ТРИВОЖНОСТІ Athens, Greece document
7325 The IX International Science Conference «Trends of development modern science and practice» РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Stockholm, Sweden document
7281 The VIII International Science Conference «Science and practice, actual problems, innovations» ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМ ПОДОЛАННЯ ДИТЯЧОЇ АГРЕСІЇ Amsterdam, Netherlands document
7232 The VII International Science Conference «Modern trends in development science and practice» РОЗГЛЯД ПРОБЛЕМИ СТРЕСУ З УЧИТЕЛЯМИ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Varna, Bulgaria document
7642 The decision of the Organizing Committee of the conference "Technique and technology of the future '2021" ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПІДЛІТКОВОЇ АГРЕСІЇ НА ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСАХ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ Karlsruhe, Germany document
7493 III Міжнародна наукова конференція з електронного навчання і освіти Особливості дистанційного навчання медичних сестер навчальних закладів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації Лісабон, Португалія document
1297 Інноваційні технології навчання обдарованої молоді Інноваціцйні технології у пісядипломній освіті вчителів Київ, Інститут обдарованої дитини document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
41018 Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
46821 The Impact of Digitalization of Education on the Development of Key Teacher Competencies

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
45012 Дистанційне навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації під час війни
44714 Формування інклюзивної компетентності освітян під час очних занять на курсах підвищення кваліфікації
44717 Питання інклюзивної освіти на курсах підвищення кваліфікації для освітян
42830 Ознайомлення слухачами курсів підвищення кваліфікації з базовими прийомами психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами
41554 Development of the creative potential of teachers in the system of postgraduate education
38182 Розгляд проблеми стресу з учителями різних спеціальностей у дистанційному форматі на курсах підвищення кваліфікації
39784 Вирішення проблем підліткової агресії на дистанційних курсах для вчителів
36362 Особливості організації спільної діяльності дитини з батьками в період локдауну
34368 Дослідження потреб освітян щодо покращення навчальних модулів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
5022 Елементи системи електронного документообігу у форматі таблиць Microsoft Office Excel: потік звітної інформації
2582 Ефективність використання інформаційно- комунікаційних технологій в системах дошкільної, початкової та середньої освіти
2587 Лімітуючи фактори оптимального використання ІКТ на сучасному уроці

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
45521 Формування компетентності педагогічного партнерства між педагогами та батьками учнів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
45517 Важливість психологічної підтримки усіх учасників освітнього процесу (учнів та педагогів) для уникнення або подолання наслідків ПТСР
43222 Допомога вихователям дошкільних навчальних закладів та учителям у спілкуванні з батьками
41558 Розвиток і корекція моторних функцій дитини з особливими освітніми потребами
41552 Психологічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами під час війни
41553 Навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації технікам пісочної терапії
41557 Навчання в умовах військового стану
39030 Особливості дистанційного навчання учителів різних спеціальностей виявленню та подоланню дитячої тривожності
38666 Результати впровадження дистанційних модулів для вчителів різних спеціальностей з розвитку мислення дітей та підлітків
38422 Дистанційне навчання вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкових класів засобам подолання дитячої агресії
38182 Розгляд проблеми стресу з учителями різних спеціальностей у дистанційному форматі на курсах підвищення кваліфікації
35313 Особливості дистанційного навчання медичних сестер навчальних закладів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
34368 Дослідження потреб освітян щодо покращення навчальних модулів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
34454 Аміни й анілін. Методичні й дидактичні матеріали до уроків
32822 Формирование новой парадигмы образования в условиях карантинных ограничений
5023 ІКТ на уроках трудового навчання: інтерактивність та багатофункціональність інформаційних навчальних матеріалів
5025 ІКТ на уроках трудового навчання: принципи побудови інтерактивних опорних конспектів
5024 ІКТ на уроках трудового навчання: технічні рішення та етапи створення інтерактивних навчальних презентацій

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
462 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 24.04-01.05.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
454 Integration of Ukraine into European educational space: natural sciences Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Дослідно-експериментальна робота (4)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
19 Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі 43 СОЗ - Reestr.pdf
127 Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі СШ № 277 гімназія № 257 «Синьоозерна», СШ №252, гімназія №167, гімназія № 39, СЗШ № 180, СШ № 173, СЗШ № 250, СЗШ № 249, СЗШ № 8, Український колеж ім . В.О. Сухомлинського (СШ № 272), ПЛ НТУУ "КПІ" Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2012 - 2022
128 Упровадження допрофільного диференційованого навчання в умовах ЗНЗ НВК № 240 «Соціум» Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2017 - 2021
146 Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі СШ № 277 гімназія № 257 «Синьоозерна», СШ №252, гімназія №167, гімназія № 39, СЗШ № 180, СШ № 173, СЗШ № 250, СЗШ № 249, СЗШ № 8, Український колеж ім . В.О. Сухомлинського (СШ № 272), ПЛ НТУУ "КПІ", СЗШ № 292, гімназія № 107 "Введенська",СЗШ № 170, СШ Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2016 - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
275 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022

Міжнародні, всеукраїнські, регіональні освітні проєкти, програми, педагогічні експерименти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень Роль Рік
2 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Регіональний рівень Науковий керівник 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
108 Фаховий модуль (стажування) - document 11.09.2015
338 Дидактичний модуль - document 16.06.2015
438 Лідерський модуль - document 21.05.2015
798 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
4058 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4922 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.12.2020
5778 інше Інший модуль document 12.11.2021
5779 інше Інший модуль document 26.11.2021
8318 Професійно-орієнтований курс для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти Інший модуль 2023.Якунін-Сертифікат КУБГ (30h).pdf 01.03.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1287 Освітній форум «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – 2017-2018 Н.Р. СТАРТ ЧИ ПРОДОВЖЕННЯ ПОСТУПУ» постійно діючий Київський університет імені Бориса Грінченка 21.08.2017 3

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Назва проєкту Рік
8 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Фільм «Разом до перемоги: діяльність ІПО Університету Грінченка в умовах воєнного стану» 2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
2693 Хімія: 11 клас (рівень стандарту)

Навчальні та методичні матеріали (12)

ID Назва Рік
41680 Методичні рекомендації і приклади реалізації НУШ у 5-6 класах на основі досвіду освітян столиці: природнича, математична,інформатична, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна галузі
45966 Методичні рекомендації і приклади реалізації НУШ у 5-6 класах на основі досвіду освітян столиці: природнича, математична,інформатична, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна галузі
3471 Генералізація фундаментальних природничих знань як логічний перехід до їх нового рівня - метапредметності.
3466 ІКТ на уроках трудового навчання: принципи побудови інтерактивних опорних конспектів.
2966 Електронні навчальні матеріали для уроків хімії в ЗНЗ
2987 5-бромацетіл-6-метил-2-метилтіо-3-ціанопірідін в синтезі кватернізірованних азинів, заміщених індолізіна і тіопірана
2989 Молекулярна і кристалічна структура 5-бензоїл-6-трифторметил-3-ціано-2-етілтіопірідіна
3001 Новий метод синтезу 5-ацетил-6-метил-3-ціанопірідін-2 (1Н)-тіонів і його властивості
2972 Нуклеофільне вінільне заміщення у синтезі гетероциклів (огляд)
2985 Синтез похідних 6-метил-5-фенілкарбамоіл-3-ціанопірідін-2(1Н)-тіо(селено)нів
3000 Синтез, структура і реакції алкілування 5-Теноїл 5-бензоїл-6-трифторметіл-3-ціанопірідін-2-тіолатів N-метілморфолінія
2977 Синтез похідних 6-гідроксі-3-ціано-5-етоксікарбонілпірідін-2-тіол

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2443 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4,6 25.11.2019
3322 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4,0 30.11.2020
4209 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4.7 06.12.2021
5141 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4.7 30.11.2022

Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Кількість занять Рік
3 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 18 2023

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
15 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 45 2023

Проведення уроків для учнів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Кількість уроків Тип уроків Посилання Рік
1 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 26 Дистанційні Посилання 2023

Нові освітні програми (ІПО) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
4 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Розробник 2023

Заходи для учнів та педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
4 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Член журі 2023