Додаткові відомості

Освіта
Донецький державний університет, 1983
Перелік місць роботи

     Вчитель Терноватської восьмирічної школи
Сахновщинського району Харківської області (1977-1978); 

Асистент, старший
викладач кафедри історії України Донецького державного університету; 

Докторант
історичного факультету Київського Національного університету імені Тараса
Шевченка (1994-1997); Старший, провідний 
науковий співробітник, вчений секретар Спеціалізованої ради Відділення
релігієзнавства Інституту філософії НАН України імені Григорія Сковороди
(1997-2001); 

Завідувач кафедри країнознавства, декан факультету міжнародних
відносин, перший заступник директора Інституту славістики та міжнародних
відносин Київського славістичного університету (2001-2005); 

Перший заступник
директора Інституту міжнародних відносин 
Київського міжнародного університету ; 

Завідувач сектору стратегічного
партнерства Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові
України, член спецради за спеціальністю геополітика; 

Державний експерт
Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України, член
спецради за спеціальністю регіональна безпека (2007-2008); 

Завідувач кафедри
всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка (2008-2013),
голова спеціалізованої вченої ради з всесвітньої історії та історії України
Київського університету імені Бориса Грінченка; Директор Державного інституту молодіжної
політики при Міністерстві молоді та спорту України (2013-2015); Професор
кафедри всесвітньої історії  з 2015 р.

Теми дисертацій (захищених)
Православна церква в Україні: соціально-релігійний аспект
Громадська активність
Член Народного Руху України (1995-1999), член Комітету з присудження Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка з 2014 р.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
50 3 2 2022.11.30 17:14:13 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6353 Україна. Європа. Світ. Історія та сучасність Римо-католицизм і польське питання в Україні на зламі ХІХ-ХХ століть Київ, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського document
553 Дев'яті Богданівські читання Еволюція соціальної бази 'Руського міра' в нових незалежних державах пострадянського простору (1991-2015 рр.) м. Черкаси document
554 Шості Гуржіївські історичні читання Еволюція православ'я в країнах пострадянського простору м. Черкаси document
555 Україна і Захід: сучасна динаміка та перспективи Українська ідентичність: між Росією і Заходом м. Київ document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
33960 Культурницький аспект суспільної діяльності православного духовенства в Україні на початку ХХ ст
28295 Православна церква в Україні другої половини ХІХ століття. Історіографія : монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
40331 «Polish Question» and the Roman Catholic Church in Ukrainian Lands in the Russian Empire (1864–1914)
25129 The 3rd Iron Rifle Division of UNR Army in 1921: Educational, Cultural and Art Constituent of Soldiers' Everyday Life

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
40509 Ukrainian diaspora in Canada: historiographical review
25129 The 3rd Iron Rifle Division of UNR Army in 1921: Educational, Cultural and Art Constituent of Soldiers' Everyday Life
20241 Modern confessional processes in Donbass: preconditions, essense, tendencies of development

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
40509 Ukrainian diaspora in Canada: historiographical review
40331 «Polish Question» and the Roman Catholic Church in Ukrainian Lands in the Russian Empire (1864–1914)
27880 Політичні та етнокультурні передумови автономістських рухів у православній церкві Бессарабії (ХІХ-поч.ХХ ст)
25129 The 3rd Iron Rifle Division of UNR Army in 1921: Educational, Cultural and Art Constituent of Soldiers' Everyday Life
20236 Russian orthodox church in the activities of the black hundred organizations on the Ukrainian lands at the beginning of the 20th century
20241 Modern confessional processes in Donbass: preconditions, essense, tendencies of development
20238 Russian Orthodox Church in the system of public education of Ukraine in the second half of 19th century^ prerevolutionary historiografy of the problem

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
34250 Римо-католицизм і польське питання в Україні на зламі ХІХ-ХХ століть
22324 Православна церква в Бессарабії на етапі російської революції та початку румунської окупації (1917-1919 рр.)
20235 Російська православна церква на пострадянському просторі: тенденції конфесійної та політичної еволюції
20240
20227 Україна між Росією та ЄС: пошук пріоритетів стратегічного розвитку

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
142 «Polish Question» and the Roman Catholic Church in Ukrainian Lands in the Russian Empire (1864–1914) https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40331/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
470 Кафедра всесвітньої історії 0.1 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Hennadij_Nadtoka

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
283 Українська діаспора в Канаді: історіографічний огляд фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40509/ 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
313 Лідерський модуль - document 20.10.2016
635 Фаховий модуль (стажування) - document 22.05.2017
812 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
3916 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
695 Аналіз і моделювання суспільно-політичних процесів у регіонах світу (5 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2020 198 19.03.2020
696 Історичне регіонознавство (5 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2020 198 19.03.2020
1270 Теорія і методологія історичних досліджень (5 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2022 335 30.06.2022

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7952 Історико-філософський факультет Теорія і методологія історичних досліджень (5 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
527 Кафедра всесвітньої історії 4,61 30.12.2016
1304 Кафедра всесвітньої історії 4,57 12.01.2017
2137 Кафедра всесвітньої історії 4,50 27.12.2018
2717 Кафедра всесвітньої історії 4,66 28.12.2019
3916 Кафедра всесвітньої історії 4,32 28.12.2020
4364 Кафедра всесвітньої історії 4,83 28.12.2021

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
42 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017