Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького, 1976
Перелік місць роботи
1976-1978 учитель російської мови та літератури Великодимерської середньої школи Броварського району Київської області

1978-1990 учитель початкових класів СЗШ №66 м. Києва

1990-2003 заступник директора з навчально-виховної роботи СЗШ №295 (із 2001 року - гімназія "Діалог")

2003-2008 завідувач НМЦ педагогічної майстерності Київського міського педагогічного інституту імені Бориса Грінченка

2008-2010 завідувач НМЦ координації освіти і методичної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти

із 2010 року викладач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 6 1 0 2024.07.19 10:45:19 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 4 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
348 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Pazuk

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4663 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції"" Здоровьязбережувальна складова в змісті підвищення кваліфікації педагогів закладів дошкільної освіти та початкових шкіл Київський університет іммені Бориса Грінченка document
4662 ІХ Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені памяті доктора психологічних наук, професора Федоришина Бориса Олесійовича "Профорієнтація: стан і перспективи розвитку"исвячені пам'ятіисвячені пам'яті Активізація особистісно-професійних ресурсів педагогів закладів дошкільної освіти у процесі підвищення кваліфікаціїагогів закладів дошкільної освіти Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна document
1063 Духовна культура педагога як умова розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників Готовність педагогів до роботи з обдарованими дітьми Інститут обдарованої дитини НАПН України document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
49197 The Influence of the Teacher’s Psycho-Physiological States on the Development of Professional Competencies in the Course of the Military Aggression

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
46409 Навчання фізичної культури учнів 5-6 класів за програмою Нової української школи
46408 Чутливість і гармонія дій людини: психофізіологічний аспект
40816 Технології формування у дітей дошкільного віку екологічно доцільної поведінки й діяльності в природі
36977 Наступність у формуванні екологічної грамотності дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку: компетентнісний підхід
19941 Підвищення фахової компетентності педагогів щодо формування здоров’язбережувальної поведінки в дітей дошкільного віку: теоретичні засади
19269 Педагогічні умови застосування вихователями здоров’язбережних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку
17027 Патріотизм: від протилежного
12426 Рухова активність як умова формування здоров’язбережної компетентності дітей дошкільного віку
10334 Вплив педагогічних інновацій на результативність діяльності педагога
3728 Зовнішня апробація власного досвіду як форма самореалізації особистості вихователя ДНЗ
3054 Педагогічні умови підтримки обдарованості дошкільників
2273 Формування педагогічної майстерності вчителя засобами самоосвіти
2275 Чинники розвитку творчого потенціалу вчителя: акмеологічний аспект.

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
36 Виховуємо киянина на основі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я-киянин" ДНЗ 565, 17, 107, 688. 762, 810, НВК "Оріана", 696 - 84-050216.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1422 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1544 Дослідницький модуль - document 20.04.2017
2962 Модуль з ІКТ Інший модуль document 27.02.2019
5525 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 2.pdf 17.09.2021
5862 інше Інший модуль document 19.10.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
12305 Я – киянин: регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
29611 Я - киянин
25338 Я-Киянин : регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2459 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,5 25.11.2019
3314 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,5 30.11.2020
4245 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.5 06.12.2021