Додаткові відомості

Освіта

1980 – 1984 рр. – Фортепіанне відділення Київського державного музичного училища імені Р.М. Гліера. Кваліфікація: викладач по класу фортепіано, концертмейстер.

1984 – 1990 рр. - Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка із відзнакою. Кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства. 

1990 – 1994 рр. – Аспірантура історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

1999 – 2002 рр. - Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська). Кваліфікація: вчитель англійської мови. 

Перелік місць роботи

Лютий 1981 – лютий 1995 рр. – викладач по класу фортепіано в Дитячій музичній школі № 20 у м. Києві.

Лютий 1995 – по теперішній час: 

старший викладач, доцент, завідуюча кафедрою українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Б.Д. Грінченка;

доцент кафедри історичних дисциплін, доцент кафедри історії України Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка;

доцент кафедри історії України Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка; 

доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка; 

доцент кафедри історії України Факультету суспільно-гуманітарних наук Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Теми дисертацій (захищених)
«Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834 – 1884 рр.»
Громадська активність
у 1990-1998 рр. депутат Харківської районної у місті Києві ради народних депутатів України, округ № 27

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 3 1 2024.07.13 06:00:20 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 223 8 5 2024.07.08 10:25:04 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 35 4 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
417 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України 18 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olha_Tarasenko

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7474 101st National Council for the Social Studies (NCSS) Annual Conference, Minneapolis, USA. 19.11.2021 /101 щорічна конференція Національної ради соціальних досліджень (NCSS), Міннеіполіс, США. 19.11.2021 Roundtable sessions 10 “International /intercultural communication”. “Supporting Student Voice: Strengthening an Intenational Partnership” James Daly, Seton Hall University, NJ, USA. Olga Tarasenko, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine. Круглий стіл 10 «Міжнародна / міжкультурна комунікація». «Підтримка голосу студентів: зміцнення міжнародного партнерства» Джеймс К. Дейлі, Сетон Хол Університет, Нью Джерсі, США, Ольга Тарасенко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна Minneapolis, USA / Міннеаполіс, США document.pdf
6363 «ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТВОРЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ МІФІВ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ» ПОСТАТЬ В.Б. АНТОНОВИЧА У РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6362 ІХ Всеукраїнська наукова конференція «КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ МІСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ» Спогади Євгена Тарле про професора Лучицького (IШкола істориків Університету Св. Володимира) Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6361 ІV Всеукраїнська наукова конференція «Історія та історики в сучасному суспільстві: світовий досвід й українські реалії» ШКОЛА ІСТОРИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ Св. ВОЛОДИМИРА ХІХ ст. У ДОСЛІДЖЕННЯХ ІСТОРИКІВ ХХІ ст.: СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3848 Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація, інтерпретація та циркуляція М.П. Драгоманов у спогадах сучасників (Школа істориків Університету Св. Володимира) Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3852 9 міжнародний конгрес україністів. Секція 11. Вітчизняна та зарубіжна україністика: Сучасний вимір. Дослідження історії української діаспори у штаті Нью Джерсі (США) за допомогою цифрових технологій Київ, Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України document.pdf
3846 Київ і кияни у мультикультурному просторі України: підсумки і перспективи історико-урбаністичних досліджень Спогади Федора Ромера про Університет Св. Володимира у 1855-1860 рр. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2546 98th National Council for the Social Studies (NCSS) Annual Conference, 2017 / 98 щорічна конференція Національної ради соціальних досліджень (NCSS), 2017. «The Ukrainian Diaspora – An International Collaborative Project» by James K. Daly, Seton Hall University, New Jersey, USA, and Olga Tarasenko, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine. Roundtable sessions – round 2. International collaborations. «Спільний міжнародний проект - Українська діаспора». Учасники Джеймс К. Дейлі, Сетон Хол Університет, Нью Джерсі, США, та Ольга Тарасенко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. Засідання круглого столу – круглий стіл 2 . Міжнародне співробітництво. San Francisco, California, USA document.pdf
2543 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі». «Школа істориків Університету Св. Володимира (перший та другий періоди формування)». Київ, Україна document.pdf
2542 VІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот». «Школа істориків Університету Св. Володимира: штрихи до творчого портрету Володимира Францовича Циха (1805-1837)». Київ, Україна document
2545 Sixth Annual Teaching the World Forum. Conference focused on global education /Шостий щорічний Всесвітній форум по навчанню. Конференція з питань глобальної освіти. «Visualizing the Ukrainian Diaspora». Facilitators: James K. Daly, Seton Hall University, New Jersey, USA, and Olga Tarasenko, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine. Teacher education candidates from Ukraine and the USA worked on a digital humanities project to learn and use emerging technologies, creating an interactive web-based resource. /«Візуалізація української діаспори». Фасилітатори: Джеймс К. Дейлі, Університет Сетон Холл, Нью Джерсі, США, та Ольга Тарасенко, Київський університет імені Бориса Грінченка. Викладачі вищої освіти із України та США працювали у проекті використання цифрових технологій у гуманітарній сфері для вивчення і застосування нових технологій та створення інтерактивного веб-ресурсу. Rutgers, New Jersey, USA document
1022 Всеукраїнський науковий колоквіум 'Феномен міста: вітчизняний та зарубіжний досвід' Університет Нью-Джерсі як складова Нью-Йоркської агломерції США /Seton Hall University in New Jersey as a part of New York agglomeration of the USA Київ, Україна document
1021 Матеріали ХІІ Міжнародної наукової інтернет конференції «Науковий потенціал 2016 (16-18.03. 2016)». Історія. Збірник наукових праць. Віталій Шульгін за спогадами Василя Авсєєнка (школа істориків Університету Св. Володимира) Київ document
1020 Матеріали ХІІ Міжнародної наукової інтернет конференції «Актуальні наукові дослідження сучасності (22-24.12. 2015)». Історія. Збірник наукових праць. Спогади В. Й. Португалова про професора Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира Київ document
1019 Матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет конференції 'Сучасна наука ХХІ століття' (10-12.06.15), Історія. Збірник наукових праць. Володимир Антонович за спогадами Василя Ляскоронського Київ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
6544 Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр.

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
24560 Школа істориків університету Св. Володимира у середині 30-х - на початку 60-х років ХІХ ст
10031 Подвижницька, громадсько–просвітницька діяльність Б. Д. Грінченка / "Мрії, вистраждані життям..." До 145-ї річниці з дня народження Б.Д. Грінченка. Колективна монографія (у двох частинах).

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
24154 Survey of historiography of Kyiv "St. Volodymyr" University School of historians (1834-1866)
22991 Kyiv “St. Volodymyr” University School of History: Sketches for a Creative Portrait of Volodymyr Tsykh (1805–1837)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (19)

ID Назва Рік
41499 Mykola Kostomarov's impressions from Kyiv
41172 Cпогади Олександра Романович-Славатинського про Київ
41500 Memoirs of Vasyl' Avseenko about Kyiv
24154 Survey of historiography of Kyiv "St. Volodymyr" University School of historians (1834-1866)
24155 Спогади Федора Ромера про Університет Св. Володимира (школа істориків Університету Св. Володимира)
22991 Kyiv “St. Volodymyr” University School of History: Sketches for a Creative Portrait of Volodymyr Tsykh (1805–1837)
22034 Викладачі школи істориків Університету Св. Володимира у спогадах сучасників (середина 30-х - початк 60-х років ХІХ ст.)
22563 School of historians of St. Volodymyr University at the end of 40`s - in the middle of 60`s of the XIX century ( to the historiography of question)
22057 Strokes to the socio-cultural portrait of historians of St. Volodymyr University V.F. Tsykh, O.I. Stavrovsky, V.Ya. Shul`gin
22060 До становлення Школи істориків Університету Св. Володимира: В.Ф. Цих та О.І. Ставровський
22055 Школа істориків Університету Св. Володимира у середині 30-х - кінці 40-х років ХІХ ст. (до історіографії питання)
22054 Школа істориків Університету Св. Володимира: штрихи до творчого портрету О.І. Ставровського (1811-1882)
22058 Штрихи до творчого портрету Віталія Яковича Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира)
14885 Vitaliy Shul’gin in Vasyliy Avseenko memoirs (School of Historians St. Volodymyr University)
17370 Strokes to a socio-cultural portrait of historians of St. Volodymyr University V. F. Dombrowskiy, M.I.Kostomarov, P.V. Pavlov
15538 Спогади про професора Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира)
12299 До становлення школи істориків Університету Св. Володимира: Платон Васильович Павлов
11719 Представники народницького напрямку Микола Костомаров та Іван Лашнюков (школа істориків Університету Св. Володимира)
10041 Школа істориків Університету Св. Володимира: штрихи до творчого портрету Василя Федоровича Домбровського

Фахові видання, що затверджені МОН (24)

ID Назва Рік
48567 Research of the personality of Ivan Kamanin by Ukrainian historians
48566 Research of the personality of Volodymyr Shcherbyna by Ukrainian historians
44794 Третій період розвитку Школи істориків Університету Св. Володимира (60-ті роки ХІХ ст.)
44793 Дослідження персоналії Ореста Левицького істориками України (до 175-річчя з дня народження)
41499 Mykola Kostomarov's impressions from Kyiv
41500 Memoirs of Vasyl' Avseenko about Kyiv
34500 Professor Luchytsky in Eugene Tarle memoirs
24155 Спогади Федора Ромера про Університет Св. Володимира (школа істориків Університету Св. Володимира)
22034 Викладачі школи істориків Університету Св. Володимира у спогадах сучасників (середина 30-х - початк 60-х років ХІХ ст.)
22057 Strokes to the socio-cultural portrait of historians of St. Volodymyr University V.F. Tsykh, O.I. Stavrovsky, V.Ya. Shul`gin
22060 До становлення Школи істориків Університету Св. Володимира: В.Ф. Цих та О.І. Ставровський
22054 Школа істориків Університету Св. Володимира: штрихи до творчого портрету О.І. Ставровського (1811-1882)
22058 Штрихи до творчого портрету Віталія Яковича Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира)
14428 Спогади В.Г. Авсєєнка про істориків університету Св. Володимира
14427 Спогади М. І. Костомарова про П. В. Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира)
17370 Strokes to a socio-cultural portrait of historians of St. Volodymyr University V. F. Dombrowskiy, M.I.Kostomarov, P.V. Pavlov
15538 Спогади про професора Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира)
15308 Спогади про професора Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира)
12308 До становлення школи істориків Університету Св. Володимира: В. Ф. Домбровський та М. І. Костомаров
11717 Спогади Миколи Костомарова (школа істориків Університету Св. Володимира)
14063 Професор Володимир Антонович у спогадах учнів
10046 Використання інформаційних технологій у викладанні спеціальних історичних дисциплін
10028 Викладацька діяльність П. В. Павлова в Університеті Св. Володимира у середині ХІХ ст.
10065 Музей старожитностей університету Св. Володимира у вивченні історії українського народу (до 170-річчя заснування)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
14885 Vitaliy Shul’gin in Vasyliy Avseenko memoirs (School of Historians St. Volodymyr University)
18707 Михайло Грушевський в Університеті Св.Володимира
14786 Школа істориків університету Св. Володимира: Микола Іванович Костомаров.
12313 Спогади В.Й. Португалова про професора Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира)
9943 Спогади про В.Б. Антоновича
10047 Володимир Антонович за спогадами Василя Ляскоронського
10049 Формування наукових шкіл істориків в Університеті Св. Володимира: Іван Васильович Лашнюков
4864 Вшанування Тараса Шевченка Володимиром Антоновичем
10066 Видатний киянин Володимир Антонович (1830-1908)
1955 Features to the Сreative Portrait of V.S. Ikonnikov (devoted to the 170th birthday anniversary)
10026 Діяльність вчених Університету св. Володимира в Київській археографічній комісії у 50-х – 80-х роках ХІХ ст.
6385 З історії становлення та розвитку історичної освіти в київському імператорському університеті Св. Володимира (до 175 річчя від дня заснування)
10088 Наукові здобутки україністики другої половини ХІХ ст.
10087 Класична наукова школа істориків Київського університету Св. Володимира у ХІХ ст.
10085 Внесок наукової школи істориків Київського університету у становлення національної історичної освіти і науки

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
17 Учасник проекту Digital Humanities Committee (США) Історія української діаспори у Нью Джерсчі, США за допомогою цифрових технологій у гуманітарній сфері

James Daly, Education Studies

James.Daly@shu.edu

Тарасенко і Салата.doc 30.06.2016-30.06.2017
37 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-20.02.2017

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
266 Професор Іван Лучицький у спогадах Євгена Тарле фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34500/ 2021

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
67 Дослідження історії діяльності української діаспори Нью Джерсі, США Наукове Товариство імені Шевченка в Америці Індивідуальний - 2018
238 Дослідження історії діяльності української діаспори Нью Джерсі, США Наукове Товариство імені Тараса Шевченка (Нью Йорк, США) Індивідуальний - 2019

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
173 IU-Ukraine Non-Resident Scholars Program Indiana University Подано Olha Tarasenko Letter.pdf 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
698 Фаховий модуль (стажування) - document 08.04.2013
916 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.03.2018
1336 Інше - document 20.04.2016
1430 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1748 Інше - document 07.11.2017
1790 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
1987 Фаховий модуль (стажування) - document 14.12.2017
2091 Інше Інший модуль document 08.07.2015
4855 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
7692 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.04.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
996 Сьомий міжнародний телеміст у формі Скайп конференції між магістрами істориками Сетон Хол університету, Нью Джерсі, США (керівн телеміст Київський університет імены Бориса Грінченка 13.12.2016 4
1048 Восьмий міжнародний телеміст у формі скайп конференції із Сетон Хол університетом (Нью Джерсі, США) по темі: "Дослідження історі телеміст Історико-філософський факультет 04.04.2017 4

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
54 Енігма Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 18 Не зазначено 07.10.2016
93 «ENIGMA» упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 23.12.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
10083 World History Chronology: Textbook for Historians / Compiler Olga Tarasenko.
10029 Історична хронологія. Календарні системи світу: Навчальний посібник із допоміжних (спеціальних) історичних дисциплін (для студентів істориків соціально-гуманітарного факультету КМПУ імені Б. Д. Грінченка)
10089 Українознавство

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
213 Допоміжні історичні дисципліни (1 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2015 317 08.07.2015
909 Українські студії (1 курс, ПП, ПБУ, КП, САРП, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020
1811 Українські студії (1 курс, ЛОГ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2024 420 02.05.2024

Використання ЕНК (24)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3785 Історико-філософський факультет Нова історія України (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 3 9 не враховується 28.12.2018
4005 Історико-філософський факультет Українська історіографія (4 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 4 9 не враховується 28.12.2018
4007 Історико-філософський факультет Українські студії (1,3 курс) Бакалавр Денна 5 10 не враховується 28.12.2018
5734 Історико-філософський факультет Спеціальні історичні дисципліни (4 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5817 Історико-філософський факультет Українська історіографія (4 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
5827 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
5830 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 10 4 не враховується 27.12.2019
5833 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
5834 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
7254 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7260 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 7 5 не враховується 10.12.2020
8007 Інститут філології Українські студії (1 курс, ПП, ПБУ, КП, САРП, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
8837 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
8872 Історико-філософський факультет Спеціальні історичні дисципліни (4 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8875 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
9543 Інститут філології Українські студії (1 курс, ГДЗ, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10407 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10408 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ПП, СП, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10458 Інститут філології Українські студії (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10505 Інститут філології Українські студії (1 курс, ПП, ПБУ, КП, САРП, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 30.11.2021
11440 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, КО, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11443 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11445 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
13819 Факультет суспільно-гуманітарних наук Нова історія України (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
522 Кафедра історії України 4,63 30.12.2016
1466 Кафедра історії України 4,53 12.01.2017
2308 Кафедра історії України 4,36 27.12.2018
3187 Кафедра історії України 4,24 28.12.2019
4087 Кафедра історії України 4,90 28.12.2020
4928 Кафедра історії України 4,69 28.12.2021
5951 Кафедра історії України 4,88 30.12.2022
6823 Кафедра історії України 4,47 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
15 Українець Анастасія Миколаївна IV Історичні науки I 2017
157 Ковалець Ольга Русланівна IV Історія і археологія I 2021