Додаткові відомості

Освіта
Закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка у 2011 році за спеціальністю «Дошкільне виховання», отримавши кваліфікацію викладач дошкільної педагогіки та психології.
Перелік місць роботи
2011 по 2012 роки асистент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
З 2012 викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку в педагогічній пресі (50-80-ті роки ХХ століття)
Громадська активність
Член ВГО "Асоціації працівників дошкільної освіти"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 59 4 0 6 2023.11.22 10:35:49 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 54 4 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
127 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти 10.9 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Liticenko

Конференції (25)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9652 II International Scientific and Practical Conference «SCIENTIFIC VECTOR OF VARIOUS SPHERE’ DEVELOPMENT: REALITY AND FUTURE TRENDS» ЦИФРОВИЙОСВІТНІЙКОНТЕНТДЛЯДІТЕЙРАННЬОГОІ ДОШКІЛЬНОГОВІКУ Vinnytsia, UKR - Vienna, AUT document
9611 Всеукраїнська науково-практична конференція "ЦИФРОВА ОСВІТА: сучасні реалії та перспективи розвитку" Актуальні питання цифрової освіти Запоріжжя document
9653 Всеукраїнський круглий стіл "Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, діджіталізація, майбутній капітал - Київ document
9610 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА ПРІОРИТЕТИ» СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО Й ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Глухів document
9497 ICTERI 2023: ICT IN EDUCATION, RESEARCH, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS The use of digital tools for mastering practical disciplines in the distance format of training bachelors of preschool education Івано-Франківськ document
9295 УКРАЇНО МОЯ ВИШИВАНА: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ТА ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ВИШИВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Київ - Івано-Франківськ document
9159 ФРЕБЕЛІВСЬКА ПЕДАГОГІКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ВИМОГИ, ТРЕНДИ, ПЕРСПЕКТИВИ Пухнастий дріт як засіб сенсорного розвитку дітей дошкільного віку Херсон - Івано-Франківськ document
8286 Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації Педагогічна мультиплікація як метод створення освітнього контенту для дітей раннього і дошкільного віку Київ document
8111 Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі Колективна взаємодія дітей дошкільного віку у художньо-творчій діяльності Полтава document
8159 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ», присвяченої 205- річчю Університету Ушинського Підготовка майбутніх вихователів до організації художньо- продуктивної діяльності дітей раннього віку Одеса document
7197 GLOBALIZATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: INTERNATIONAL COOPERATION AND INTEGRATION OF SCIENCES САМООЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДО З ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЗА ШКАЛОЮ ECERS-3 Вінниця, UKR - Відень, AUT document
7198 Intellectual capital is the foundation of innovative development ICT TECHNOLOGIES IN COOPERATION WITH PARENTS OF CHILDREN IN THE FIRST LINK OF THE EDUCATION SYSTEM: INTERACTION FOR THE SAKE OF THE CHILD Німеччина document
6957 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» - Київський університет імені Бориса Грінченка document
6956 ІІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» Підготовка вихователів до формуванняя предметно-перетворювальної компетенції: виклики часу Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5518 Нові вектори програми \ Створення середовища зростання сучасної дитини: предметний і соціальний світ Київський університет імені Бориса Грінченка document
5382 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри Розвиток навичок конструювання та дизайну у майбутніх педагогів дошкільної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5383 НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ - КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР document.pdf
5299 Забезпечення якості вищої освіти у країнах європейського союзу Підготовка бакалаврів дошкільної освіти до здійснення художньо-творчої діяльності з дітьми Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4514 "Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах" Смислоціннісні аспекти трудової діяльності дітей дошкільного віку Інститут проблем виховання НАПН України document
6959 Всеукраїнська науково практична конференція "Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи" Трудове виховання дітей дошкільного віку у контексті завдань НУШ м.Старобільськ document
6958 Всеукраїнська науково-практична конференція "Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи" - Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України document
3705 "Особистість у просторі виховних інновацій" Сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку Інститут проблем виховання НАПН України document
1392 Current issues and problems of social sciences Теоретичні засади дослідження педагогічної преси в історичних розвідках Kielce document
1165 Використання спадщини С.Ф. Русової у контексті розвитку духовного потенціалу та патріотично налаштованої особистості дитини дошкільного віку Трудове виховання як засіб формування почуття патріотизму у дітей дошкільного віку у 50-60 р. ХХ сторіччя Прилуки document
1164 Actual problems of scince and education (APSE - 2016) Ideas of education through work of preschool children in pedagogical press (50s -80s of the 20th century) BUDAPEST document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
38124 IСТ technologies in cooperation with parents of children in the first link of the education system: interaction for the sake of the child.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (24)

ID Назва Рік
46965 Цифровий освітній контент для дітей раннього і дошкільного віку
46032 Стан процесу організації фізичного виховання дітей раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти
45965 Колір у художньо-продуктивній діяльності дітей дошкільного віку
43382 Колективна взаємодія дітей старшого дошкільного віку у художньо-продуктивній діяльності
43568 Організація освітньої взаємодії з дітьми раннього віку: актуальні проблеми практики
43048 Дослідження особливостей використання природних матеріалів для організації ліплення з дітьми 3-го року життя у закладі дошкільної освіти
42641 Формування професійної компетентності бакалаврів дошкільної освіти в умовах дистанційної взаємодії
43425 Напрями вдосконалення дистанційного формату підготовки бакалаврів дошкільної освіти
40225 Декоративний дріт як засіб конструктивної діяльності дітей старшого дошкільного віку
38598 Формування лідерський якостей у дітей дошкільного віку в художньо-творчій діяльності
38361 Самооцінюванняякості діяльності ЗДО з трудового виховання дітей за шкалою ECERS-3
39789 Фотомистецство як засіб розвитку художньо-творчої активності дітей дошкільного віку
38594 Співпраця закладу дошкільної освіти з родинами вихованців в умовах пандемії 2020-2021 років
37488 Providing early childhood education with programs: Ukrainian and European experience
40307 Конструювання з пухнастого дроту в закладі дошкільної освіти
40263 Шляхи співпраці з батьками вихованців закладу дошкільної освіти: який з них найбільш дієвий
32984 Методичний супровід здійснення трудового виховання дітей дошкільного віку: історичний аспект
31556 Програмне забезпечення дошкільної освіти: український та європейський досвід
32024 Теоретичні аспекти виховання культури праці в дітей дошкільного віку
25052 Сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку
19457 Трудове виховання дітей дошкільного віку на сторінках педагогічних журналів
14724 Ideas of education through work of preschool children in pedagogical press (50s-80s of the 20th century)
18723 Створення програми трудового виховання дітей дошкільного віку в 50-60-х роках ХХ ст
15165 Теоретичні засади дослідження педагогічної преси в історичних розвідках

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
46032 Стан процесу організації фізичного виховання дітей раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти
45965 Колір у художньо-продуктивній діяльності дітей дошкільного віку
43568 Організація освітньої взаємодії з дітьми раннього віку: актуальні проблеми практики
42641 Формування професійної компетентності бакалаврів дошкільної освіти в умовах дистанційної взаємодії
43425 Напрями вдосконалення дистанційного формату підготовки бакалаврів дошкільної освіти
37488 Providing early childhood education with programs: Ukrainian and European experience
33056 Підготовка бакалаврів дошкільної освіти до художньо-творчої діяльності в ЗДО
32024 Теоретичні аспекти виховання культури праці в дітей дошкільного віку
31880 Підготовка студентів до проведення рухливих ігор в освітньому процесі закладу дошкільної освіти: методичне вираження
29655 Художня праця як засіб формування предметно-практичної компетентності у дітей дошкільного віку
22418 Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку у 50-х роках XX століття на сторінках педагогічної преси
20836 Комплексний підхід до трудового виховання дітей дошкільного віку у 70-80рр ХХ століття
18723 Створення програми трудового виховання дітей дошкільного віку в 50-60-х роках ХХ ст
14355 Педагогічна преса дошкільного спрямування 50-80рр ХХ століття

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (29)

ID Назва Рік
46966 Вирушаємо на Марс, або Віртуальна екскурсія в дитячому садку
45072 Світ в об’єктиві, або фотомоделювання в дитячому садку
43382 Колективна взаємодія дітей старшого дошкільного віку у художньо-продуктивній діяльності
43593 Розвиваємо пам'ять дошкільників: два прийоми
43592 Як наповнити грудень святковою творчістю: калейдоскоп ідей
42481 Розвиваємо увагу дошкільників:три прийоми
42201 Опановуємо мистецтво данмал під час осінніх прогулянок
43573 Розвиваємо уяву дошкільників: два прийоми
42140 Формуємо в дітей ініціативність: три прийоми
43426 Розвиваємо в дітей творчі здібності: три прийоми
41236 Формуємо в дітей уміння досліджувати: три прийоми
41244 Навчаємо дітей спостерігати: два прийоми
41242 Розвиваємо мислення дошкільників: чотири прийоми
41239 Індивідуалізація освітньої роботи: три прийоми
40899 Художньо-продуктивна діяльність дітей старшого дошкільного віку: особливості використання кольору
43572 Розвиваємо математичні здібності дошкільників: два прийоми
40225 Декоративний дріт як засіб конструктивної діяльності дітей старшого дошкільного віку
38598 Формування лідерський якостей у дітей дошкільного віку в художньо-творчій діяльності
37697 Спілкуємося з батьками вихованців онлайн: шість корисних сервісів
32292 Гурток не для галочки
31556 Програмне забезпечення дошкільної освіти: український та європейський досвід
32889 Світосприйняття дитини крізь скло чарівних окулярів Всеволода Нестайка
15165 Теоретичні засади дослідження педагогічної преси в історичних розвідках
14727 Трудове виховання дітей дошкільного віку у першій половині ХХ століття
9697 Дошкільне виховання в Україні: особливості становлення і розвитку у 20-80-ті роки ХХ століття
4716 Педагогічна преса як джерельна база історико-педагогічного дослідження
14723 Ідеї трудового виховання в журналі "Дошкільне виховання" в 20-60-х роках ХХстоліття
14722 Розвиток пізнавальної активності в ознайомленні дошкільників з навколишнім світом
5633 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
194 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve
330 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до педагогічного супроводу формування основ соціально-громадянської компетентності дітей раннього віку Етап дослідження 10.2023 https://fpo.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-fakultetu/kafedra-doshkilnoi-osvity/naukova-robota/naukovi-doslidzhennia.html#naukova-tema-kafedry-zvity

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
55

Машовець Марина Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент, заступник
директора з науково-методичної та навчальної роботи Педагогічного інституту.

"Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку у педагогічній пресі (50-80-ті роком ХХ століття)"/ 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Навчалась в аспірантурі Київського Університету імені Бориса Грінченка на денній формі навчання у 2012-2015 роках Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
809 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1434 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1552 Фаховий модуль (стажування) - document 10.04.2017
3220 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3572 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2019
4229 інше Інший модуль Сертифікат Літіченко Олена.pdf 29.05.2020
4338 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020
5107 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5432 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
6405 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6469 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6659 інше Інший модуль document 18.09.2022
6660 інше Інший модуль document 02.10.2022
7442 ІКТ(енк) Інший модуль наказ № 749.pdf 27.12.2022
7467 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
7503 інше Інший модуль document 23.12.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
10 Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів Методичний семінар НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта" (вул. Березняківська, 4 а) 08.11.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
453 Мистецьке рукоділля (1 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 397 03.06.2019
524 Основи природничо-математичних наук з методикою (2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
754 Мистецьке рукоділля (5 курс, ПМДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2020 282 26.05.2020
1039 Мистецьке рукоділля (1-2 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1330 Мистецьке рукоділля (1 курс, спп, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022
1375 Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022

Використання ЕНК (19)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6159 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7541 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7542 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7704 Педагогічний інститут Практика виробнича (особистісно-професійне становлення) (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8199 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (5 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 8 5 10 10.12.2020
8653 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8869 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2020
8964 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 4 10 30.11.2021
9340 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11061 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11097 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11189 Педагогічний інститут Практика виробнича (2-4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11750 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11751 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11752 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна) (1-2 курс, спп, ДО, заочна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11753 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
12166 Факультет педагогічної освіти Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12352 Факультет педагогічної освіти Мистецьке рукоділля (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 4 3 31.12.2022
12353 Факультет педагогічної освіти Мистецьке рукоділля (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 5 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
107 Кафедра дошкільної освіти 2.8 20.05.2016
750 Кафедра дошкільної освіти 4,3 31.12.2016
1233 Кафедра дошкільної освіти 4,33 12.01.2017
2077 Кафедра дошкільної освіти 4,35 26.12.2018
3023 Кафедра дошкільної освіти 4,50 28.12.2019
3847 Кафедра дошкільної освіти 4,58 28.12.2020
5032 Кафедра дошкільної освіти 4,72 28.12.2021
5671 Кафедра дошкільної освіти 4,72 30.12.2022

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
551 Майстер-клас "Місто майстрів" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка - 07.12.2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
79 Лазаренко Валерія Валентинівна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта II - 2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
183 Мастерук Дар'я Володимирівна IV Дошкільна освіта I 2022