Додаткові відомості

Освіта
Закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка у 2011 році за спеціальністю «Дошкільне виховання», отримавши кваліфікацію викладач дошкільної педагогіки та психології.
Перелік місць роботи
2011 по 2012 роки асистент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
З 2012 викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку в педагогічній пресі (50-80-ті роки ХХ століття)
Громадська активність
Член ВГО "Асоціації працівників дошкільної освіти"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
38 3 0 2022.12.04 14:03:04 Перейти на сторінку link

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8286 Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації Педагогічна мультиплікація як метод створення освітнього контенту для дітей раннього і дошкільного віку Київ document
8111 Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі Колективна взаємодія дітей дошкільного віку у художньо-творчій діяльності Полтава document
8159 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ», присвяченої 205- річчю Університету Ушинського Підготовка майбутніх вихователів до організації художньо- продуктивної діяльності дітей раннього віку Одеса document
7197 GLOBALIZATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: INTERNATIONAL COOPERATION AND INTEGRATION OF SCIENCES САМООЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДО З ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЗА ШКАЛОЮ ECERS-3 Вінниця, UKR - Відень, AUT document
7198 Intellectual capital is the foundation of innovative development ICT TECHNOLOGIES IN COOPERATION WITH PARENTS OF CHILDREN IN THE FIRST LINK OF THE EDUCATION SYSTEM: INTERACTION FOR THE SAKE OF THE CHILD Німеччина document
6957 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» - Київський університет імені Бориса Грінченка document
6956 ІІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» Підготовка вихователів до формуванняя предметно-перетворювальної компетенції: виклики часу Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5518 Нові вектори програми "Дитина" Створення середовища зростання сучасної дитини: предметний і соціальний світ Київський університет імені Бориса Грінченка document
5382 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри Розвиток навичок конструювання та дизайну у майбутніх педагогів дошкільної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5383 НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ - КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР document.pdf
5299 Забезпечення якості вищої освіти у країнах європейського союзу Підготовка бакалаврів дошкільної освіти до здійснення художньо-творчої діяльності з дітьми Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4514 "Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах" Смислоціннісні аспекти трудової діяльності дітей дошкільного віку Інститут проблем виховання НАПН України document
6959 Всеукраїнська науково практична конференція "Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи" Трудове виховання дітей дошкільного віку у контексті завдань НУШ м.Старобільськ document
6958 Всеукраїнська науково-практична конференція "Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи" - Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України document
3705 "Особистість у просторі виховних інновацій" Сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку Інститут проблем виховання НАПН України document
1392 Current issues and problems of social sciences Теоретичні засади дослідження педагогічної преси в історичних розвідках Kielce document
1165 Використання спадщини С.Ф. Русової у контексті розвитку духовного потенціалу та патріотично налаштованої особистості дитини дошкільного віку Трудове виховання як засіб формування почуття патріотизму у дітей дошкільного віку у 50-60 р. ХХ сторіччя Прилуки document
1164 Actual problems of scince and education (APSE - 2016) Ideas of education through work of preschool children in pedagogical press (50s -80s of the 20th century) BUDAPEST document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
38124 IСТ technologies in cooperation with parents of children in the first link of the education system: interaction for the sake of the child.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (17)

ID Назва Рік
42641 Formation of professional competence of bachelor of preschool education in conditions of distance interaction
40225 Decorative wire as a means of constructive activity of older preschool children
38598 Formation of leadership qualities in preschool children in artistic and creative activities
39789 Photography as a method of developmet of the artistic and creative activity of the preschool children
38361 Самооцінюванняякості діяльності ЗДО з трудового виховання дітей за шкалою ECERS-3
38594 Cooperation of the preschool education institution with the families of pupils v conditions of the pandemic 2020-2021
37488 Providing early childhood education with programs: Ukrainian and European experience
40263 Ways of cooperation with parents pupils of the preschool institution education: which of them is the most effective
40307 Конструювання з пухнастого дроту в закладі дошкільної освіти
32984 Methodical accompaniment of realization labour education children of preschool age: historical aspect
31556 Preschool education software: Ukrainian and European experience
32024 Theoretical aspects of education of work culture in preschool children
25052 Modern trends of development of labor education of children of preschool age
19457 Education through work of preschool children in pedagogical press
14724 Ideas of education through work of preschool children in pedagogical press (50s-80s of the 20th century)
18723 Створення програми трудового виховання дітей дошкільного віку в 50-60-х роках ХХ ст
15165 Теоретичні засади дослідження педагогічної преси в історичних розвідках

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
42641 Formation of professional competence of bachelor of preschool education in conditions of distance interaction
37488 Providing early childhood education with programs: Ukrainian and European experience
33056 Preparation of bachelors of preschool education for artistic and creative actibity in preschool educational institutions
32024 Theoretical aspects of education of work culture in preschool children
31880 Preparation of students for mobile games in the educational process of preschool education: methodological expression
29655 Working work as a means of formation of subject-practical competence in kindergarten children
22418 Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку у 50-х роках XX століття на сторінках педагогічної преси
20836 Комплексний підхід до трудового виховання дітей дошкільного віку у 70-80рр ХХ століття
18723 Створення програми трудового виховання дітей дошкільного віку в 50-60-х роках ХХ ст
14355 Педагогічна преса дошкільного спрямування 50-80рр ХХ століття

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (22)

ID Назва Рік
43048 Research on the features of using natural materials for the organization of treatment with children the 3rd year of life in a preschool education institution
42481 Развиваем внимание дошкольников: три приема
42201 We master the art of danmal during autumn walks
42140 Forming initiative in children: three techniques
41236 Формуємо в дітей уміння досліджувати: три прийоми
41244 We teach children to observe: two tricks
41242 We develop thinking of preschoolers: four receptions
41239 Individualization of educational work: three methods
40899 Artistic and productive activities of older preschool children: features of color use
40225 Decorative wire as a means of constructive activity of older preschool children
38598 Formation of leadership qualities in preschool children in artistic and creative activities
37697 We communicate with parents of educators online: 6 useful services
32292 Club is not for tick
31556 Preschool education software: Ukrainian and European experience
32889 The child's worldview through the glass of Vsevolod's magic glasses Missing
15165 Теоретичні засади дослідження педагогічної преси в історичних розвідках
14727 Трудове виховання дітей дошкільного віку у першій половині ХХ століття
9697 Дошкільне виховання в Україні: особливості становлення і розвитку у 20-80-ті роки ХХ століття
4716 Педагогічна преса як джерельна база історико-педагогічного дослідження
14723 Ідеї трудового виховання в журналі "Дошкільне виховання" в 20-60-х роках ХХстоліття
14722 Розвиток пізнавальної активності в ознайомленні дошкільників з навколишнім світом
5633 INFORMATION TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
127 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 8.2 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Liticenko

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
194 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 25

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
55

Машовець Марина Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент, заступник
директора з науково-методичної та навчальної роботи Педагогічного інституту.

"Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку у педагогічній пресі (50-80-ті роком ХХ століття)"/ 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Навчалась в аспірантурі Київського Університету імені Бориса Грінченка на денній формі навчання у 2012-2015 роках Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
809 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1434 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1552 Фаховий модуль (стажування) - document 10.04.2017
3220 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3572 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2019
4229 інше Інший модуль Сертифікат Літіченко Олена.pdf 29.05.2020
4338 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020
5107 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5432 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
6405 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6469 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6659 інше Інший модуль document 18.09.2022
6660 інше Інший модуль document 02.10.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
10 Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів Методичний семінар НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта" (вул. Березняківська, 4 а) 08.11.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Child. Educational program for women from 2 to 7 years

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
453 Мистецьке рукоділля (1 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 397 03.06.2019
524 Основи природничо-математичних наук з методикою (2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
754 Мистецьке рукоділля (5 курс, ПМДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2020 282 26.05.2020
1039 Мистецьке рукоділля (1-2 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 21/22 н.р.

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6159 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7541 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7542 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7704 Педагогічний інститут Практика виробнича (особистісно-професійне становлення) (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8199 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (5 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується 5 10 10.12.2020
8653 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8869 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 31.12.2020
8964 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 5 4 10 30.11.2021
9340 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11061 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11097 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11189 Педагогічний інститут Практика виробнича (2-4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11750 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11751 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11752 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна) (1-2 курс, спп, ДО, заочна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11753 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 6 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
107 Кафедра дошкільної освіти 2.8 20.05.2016
750 Кафедра дошкільної освіти 4,3 31.12.2016
1233 Кафедра дошкільної освіти 4,33 12.01.2017
2077 Кафедра дошкільної освіти 4,35 26.12.2018
3023 Кафедра дошкільної освіти 4,50 28.12.2019
3847 Кафедра дошкільної освіти 4,58 28.12.2020
5032 Кафедра дошкільної освіти 4,72 28.12.2021

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
551 Майстер-клас "Місто майстрів" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка - 07.12.2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
79 Лазаренко Валерія Валентинівна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта II - 2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
183 Мастерук Дар'я Володимирівна IV Дошкільна освіта I 2022