Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1999 р.
Перелік місць роботи

2022 рр. - доцент кафедри міжнародних відносин Факультету права та міжнародних відносин

Київського університету імені Бориса Грінченка

2016 р. - 2022 рр. - доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного
права Факультету права та міжнародних відносин

Київського університету
імені Бориса Грінченка


2014 - 2016 рр. - доцент кафедри всесвітньої історії Інституту суспільства

Київського університету імені Бориса Грінченка

2012 – 2014 рр. – доцент кафедри країнознавства та міжнародної
інформації

Інституту славістики та міжнародних відносин

Київського
славістичного університету

2010 – 2012 рр. – доцент кафедри країнознавства 

Інституту славістики та міжнародних відносин

Київського славістичного університету

2003-2010 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

Інституту права та суспільних відносин


Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”

2002–2003 рр. - завідувач відділу науково-експедиційної роботи Центру захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій


Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

2001 р. – завідувач відділу інформаційно-методичного забезпечення ССМ


Московської районної державної адміністрації м. Києва

Теми дисертацій (захищених)
Політика Польської держави в Східній Галичині (1918-1926 рр.)
Громадська активність
Член Національної спілки краєзнавців України з 2008 р.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
23 3 0 2022.11.15 10:41:11 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8306 Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та виклики Глобальна загроза миру: українсько-польський проект Київ document.pdf
7691 Глобалізаційні виклики розвитку національних економік Північний потік – 2: глобалізаційний або / регіональний проєкт Київ document.pdf
7690 Міжнародні відносини: історія, теорія, практика Публічна дипломатія як інструмент просування позитивного іміджу Республіки Польща Суми document.pdf
5946 Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права Територіальна цілісність України в зовнішньополітичних доктринах Республіки Польща Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5937 Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку Практико-орієнтоване навчання як складова системи забезпечення якості вищої освіти (на прикладі вивчення дисципліни «Конфліктологія та теорія переговорів») ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» document.pdf
5936 Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин Прагматизм українсько-польських відносин у газовій сфері Київський національний університет культури і мистецтв document.pdf
4834 Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин Шляхи порозуміння України з країнами Центрально-Східної Європи Київ document.pdf
3843 Інформаційна безпека: актуальні тренди_2018 тематична секція "Гуманітарні технології" Київ document.pdf
3839 Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин Право смислів та смисли права: широкі тракти порозуміння України та Польщі Київ document.PDF
2318 Україна і світ: теоретичні практичні аспекти міжнародних відносин Український досвід конвергенції цивілізаційних смислів Київський національний університет культури і мистецтв document.pdf
2316 Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини Захист прав національних меншин у Республіці Польща: аналіз законодавства Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
39448 Health provision of the population Kyiv province at the end of XVIII - in the first half of XIX century
33185 Perspectives of partnership between Ukraine and the Republic of Poland: past wounds and future healings

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
33915 A new concept of the place of Ukraine in the international security system
34273 Trade in forest materials of Kyiv province in the first half of the XIX century
33162 «The pillar their nationality»: Berdychiv’s office Poland bank 1835-1838 years
25676 The Kyiv regular trade in the first half of XIX century
20751 Production of strong drinks of the Kievan province in the first half of a XIX item
18486 Higher trade and economic education in Ukraine in 1941–1945

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
41990 Trade and ekonomic relations between Ukraine and the Republic of Poland (1991-2021)
33162 «The pillar their nationality»: Berdychiv’s office Poland bank 1835-1838 years
25676 The Kyiv regular trade in the first half of XIX century
20751 Production of strong drinks of the Kievan province in the first half of a XIX item
18486 Higher trade and economic education in Ukraine in 1941–1945
13109

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (22)

ID Назва Рік
41991 A global threat to peace: the Ukrainian-Polish response project
39441 Nord Stream - 2: globalization or / and regional project
39459 Public diplomacy as a tool for promoting a positive image of the Republic of Poland
39435 Kyiv province in the conditions of epidemics end of the eighteenth - in the middle of the nineteenth century
34857 Digital diplomacy of the Republic of Poland: achievements and prospects for development
34856 The influence of new media on Poland’s foreing political image
34858 The role of Turkey in international organizations
34859 Tourist infrastructure of the Republic of Poland: prospects of increasing inland and domestic tourism
33287 Territorial integrity of Ukraine in the foreign policy doctrines of the Republic of Poland
33274 Practical-oriented training as a component of the quality assurance system of higher education (on the example of studying the discipline "Conflictology and negotiation theory")
33273 Pragmatism of Ukrainian-Polish relations in the gas sector
21708 Textile trade in the Kiev province in the first half of the nineteenth century
21604 Ukrainian experience of convergence of civilizational meanings
21606 The defence of the rights of national minorities in the Republic of Poland: the analysis of laws
21607 Bread trade in Kiev province and Kiev at the end of the XVIII century. - at the beginning of the nineteenth century
19759 Protection of national minorities’ rights in Poland: analysis of laws
18485 Українська мережа державної вищої торгівельної освіти 1946-1953 рр.
18483 Global information security: new challenges of the moral crisis
13097 Development of trading and ekonomic education in Ukraine in 1939-1941
13100 Соціальні практики в сфері торгівлі алкогольниими напоями Київської губернії першої половини ХІХ ст
13113 У пошуках вибору: безальтернативність
6517 Драги-драгани-драгуни: рід воїнів чи рід військ.

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
229 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Hanna_Melnyk

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
349 Торговельно-економічні відносини України та Республіки Польща (1991-2021 рр.) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41990/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
353 Варшавський університет Міжнародне стажування 01.03-30.09.2022 Dr. Terese Kopcynska Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
678 Володіння інформацією українською спільнотою Закерзоння щодо питання голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Canadian Institute of Ukrainain Studies Коллективний - 2022

Індивідуальні гранти (6)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
96 Наукове дослідження «Artes Liberales» Подано Документ відсутній 2021
163 Stosunki między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską w nowych warunkach geopolitycznych. «Artes Liberales» Виграно document 2022
166 Współpraca kulturalna między Ukrainą a Polską na obecnym etapie Німецький історичний інститут (Варшава) Подано Документ відсутній 2022
167 Stosunki między Ukrainą a Polską w sferze humanitarnej na obecnym etapie Thesaurus Poloniae dla Ukrainy Подано Документ відсутній 2022
168 Współpraca kulturalna między Ukrainą a Polską na obecnym etapie Międzynarodowe Centrum Kultury і Ministеrstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Подано Документ відсутній 2022
199 Migration of Ukrainians to the Republic of Poland (2014-2022) Institut für die Wissenschaften vom Menschen Подано Документ відсутній 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (20)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
241 Лідерський модуль Інший модуль document 15.02.2018
1299 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 29.12.2016
1784 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
1939 Інше - document 06.12.2017
2598 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
3472 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019
3694 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3748 Інше Інший модуль document 08.12.2019
4555 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
4715 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
5034 інше Інший модуль document 23.03.2021
5058 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5927 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.12.2021
6106 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021
6166 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
6410 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6556 інше Інший модуль document 30.07.2022
6683 інше Інший модуль document 30.08.2022
6684 інше Інший модуль document 21.10.2022
6722 інше Інший модуль document 28.02.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (7)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
50 Етапи розвитку дипломатичної служби круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 13.05.2016 2
53 Соціально-економічні та етнонаціональні проблеми розвитку Чехії та Словаччини круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 17.05.2016 2
55 Дискусія у форматі "Засідання Генеральної Асамблеї ООН" Керована дискусія Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 19.10.2016 2
676 Круглий стіл до дня працівника Дипломатичної Служби Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин 08.12.2016 2
1087 панельна дискусія «Російсько-український конфлікт як прояв «гібридної війни»» за участі Альберті Франческо, політолога, професор дискусія Київський університет імені Бориса Грінченка 18.05.2017 2
1100 круглий стіл до Дня Європи на тему: "Країни Європи та Америки: минуле і сучасність". круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 17.05.2017 2
1101 Круглий стіл на тему: «Проблеми та перспективи впровадження «Цілей сталого розвитку» в державах – членах Організації Об’єднаних круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 24.10.2017 2

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (6)

ID Назва Рік
39200 Методичні рекомендації для написання магістерських робіт студентами освітньо-професійної програми 291.00.01 «Суспільні комунікації» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
39199 Методичні рекомендації для написання магістерських робіт студентами освітньо-професійної програми 291.00.02 «Регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
39198 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів 1 року навчання за освітньо-професійною програмою 291.00.01«Суспільні комунікації» другого (магістерського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», денної форми навчання
39197 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів 1 року навчання за освітньо-професійною програмою 291.00.02 «Регіональні студії» другого (магістерського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», денної форми навчання.
39196 Методичні рекомендації для написання бакалаврських робіт студентами 4 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: 291.00.01«Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії» денної форми навчання
39195 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 2 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: 291.00.01«Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії» денної форми навчання

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
803 Міжнародні відносини та світова політика (1 курс, МВРС, МВСК, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
1147 Вступ до професії (1 курс, МП, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021
1213 Міжнародні відносини та світова політика (1 курс, МВСК, МВРС денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022

Використання ЕНК (13)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5368 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика: Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6691 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (1 курс, МВРС, МВСК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 10 10.12.2020
6694 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика: Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6762 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії та дипломатичної служби: Конфліктологія та теорія переговорів (1 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8406 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до професії: Міжнародні відносини та світова політика (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8787 Факультет права та міжнародних відносин Суспільно-політичні студії (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8870 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії та дипломатичної служби: Конфліктологія та теорія переговорів (4 курс, МІ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 не враховується 31.12.2020
9334 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії та дипломатичної служби (1 курс, МВРС, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9493 Факультет права та міжнародних відносин Суспільні комунікації в нових геополітичних умовах (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9923 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (1-2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10516 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (1-2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10560 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини в постбіполярному світі (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11209 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до професії (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
119 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4.6 20.05.2016
1270 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,37 12.01.2017
2110 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,35 27.12.2018
2560 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,58 28.12.2019
3883 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,48 28.12.2020
5079 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 3,99 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
530 МІб-1-15-4.0д III 5 5 2017 - 2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
143 Нуждова Вікторія Сергіївна V Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії I 2020