Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1999 р.
Перелік місць роботи

2022 рр. - доцент кафедри міжнародних відносин Факультету права та міжнародних відносин

Київського університету імені Бориса Грінченка

2016 р. - 2022 рр. - доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного
права Факультету права та міжнародних відносин

Київського університету
імені Бориса Грінченка


2014 - 2016 рр. - доцент кафедри всесвітньої історії Інституту суспільства

Київського університету імені Бориса Грінченка

2012 – 2014 рр. – доцент кафедри країнознавства та міжнародної
інформації

Інституту славістики та міжнародних відносин

Київського
славістичного університету

2010 – 2012 рр. – доцент кафедри країнознавства 

Інституту славістики та міжнародних відносин

Київського славістичного університету

2003-2010 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

Інституту права та суспільних відносин


Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”

2002–2003 рр. - завідувач відділу науково-експедиційної роботи Центру захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій


Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

2001 р. – завідувач відділу інформаційно-методичного забезпечення ССМ


Московської районної державної адміністрації м. Києва

Теми дисертацій (захищених)
Політика Польської держави в Східній Галичині (1918-1926 рр.)
Громадська активність
Членкиня Національної спілки краєзнавців України
Членкиня Української асоціації зовнішньої політики

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 29 3 0 2024.07.08 10:53:50 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 13 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
229 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин 0 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Hanna_Melnyk

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9779 Українські вимушені мігранти: інтеграція, ідентичність, повернення Зміни підходів до підтримки українських біженців у Республіці Польща Львів document.pdf
8856 Міжнародні відносини та міжнародне право в постбіполярній системі міжнародних відносин Розвиток цифрової дипломатії в Україні Київ document.pdf
8855 Соціокультурні трансформації та геополітичні виклики в умовах багатополярного світу Управління міграційними кризами: особливості формування громадської думки українців, які отримали тимчасовий захист у Республіці Польща Київ document.pdf
8306 Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та виклики Глобальна загроза миру: українсько-польський проект відповіді Київ document.pdf
7691 Глобалізаційні виклики розвитку національних економік Північний потік – 2: глобалізаційний або / регіональний проєкт Київ document.pdf
7690 Міжнародні відносини: історія, теорія, практика Публічна дипломатія як інструмент просування позитивного іміджу Республіки Польща Суми document.pdf
5946 Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права Територіальна цілісність України в зовнішньополітичних доктринах Республіки Польща Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5937 Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку Практико-орієнтоване навчання як складова системи забезпечення якості вищої освіти (на прикладі вивчення дисципліни «Конфліктологія та теорія переговорів») ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» document.pdf
5936 Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин Прагматизм українсько-польських відносин у газовій сфері Київський національний університет культури і мистецтв document.pdf
4834 Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин Шляхи порозуміння України з країнами Центрально-Східної Європи Київ document.pdf
3843 Інформаційна безпека: актуальні тренди_2018 тематична секція "Гуманітарні технології" Київ document.pdf
3839 Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин Право смислів та смисли права: широкі тракти порозуміння України та Польщі Київ document.PDF
2318 Україна і світ: теоретичні практичні аспекти міжнародних відносин Український досвід конвергенції цивілізаційних смислів Київський національний університет культури і мистецтв document.pdf
2316 Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини Захист прав національних меншин у Республіці Польща: аналіз законодавства Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
39448 Забезпечення охорони здоров'я населення Київської губернії наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст
33185 Перспективи партнерства України та Республіки Польща: минулі рани і майбутні зцілення

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
47396 Labor migration of ukrainians to the Republic of Poland 2014-2022
33915 До питання нової концепції місця України в міжнародній системі безпеки
34273 Торгівля лісовими матеріалами Київської губернії у першій половині ХІХ ст
33162 «Опора своєї національності»: Бердичівська контора Польського банку 1835-18338 рр
25676 The Kyiv regular trade in the first half of XIX century
20751 Production of strong drinks of the Kievan province in the first half of a XIX item
18486 Вища торговельно-економічна освіта в Україні у 1941–1945 рр.

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
47413 Between law of force and force of law: foreign trade activities of Ukrainian entrepreneurs of the 18th century
47396 Labor migration of ukrainians to the Republic of Poland 2014-2022
41990 Trade and ekonomic relations between Ukraine and the Republic of Poland (1991-2021)
33162 «Опора своєї національності»: Бердичівська контора Польського банку 1835-18338 рр
25676 The Kyiv regular trade in the first half of XIX century
20751 Production of strong drinks of the Kievan province in the first half of a XIX item
18486 Вища торговельно-економічна освіта в Україні у 1941–1945 рр.
13109 Споживання спиртних напоїв у Київській губернії в ХІХ ст

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (26)

ID Назва Рік
47598 Education and social welfare of Ukrainian refugee children in Poland
47599 US geopolitical goals in the European region
47427 Changes in approaches to support of Ukrainian refugees in the Republic of Poland
47409 Development of digital diplomacy in Ukraine
41991 A global threat to peace: the Ukrainian-Polish response project
39441 Північний потік - 2: глобалізаційний або / та регіональний проект
39459 Публічна дипломатія як інструмент просування позитивного іміджу Республіки Польща
39435 Київська губернія в умовах епідемій кінця ХVІІІ – у середині ХІХ століття
34856 Вплив нових медіа на зовнішньополітичний імідж Польщі
34858 Роль Туреччини у міжнародних організаціях
34859 Туристична інфраструктура Республіки Польща: перспективи збільшення в’їзного та внутрішнього туризму
34857 Цифрова дипломатія Республіки Польща: досягнення і перспективи
33287 Територіальна цілісність України в зовнішньополітичних доктринах Республіки Польща
33274 Практико-орієнтоване навчання як складова системи забезпечення якості вищої освіти (на прикладі вивчення дисципліни «Конфліктологія та теорія переговорів»)
33273 Прагматизм українсько-польських відносин у газовій сфері
21708 Торгівля текстилем в Київській губернії в І половині ХІХ століття
21604 Український досвід конвергенції цивілізаційних смислів
21606 Захист прав національних меншин у Республіці Польща: аналіз законодавства
21607 Торгівля хлібом в Київській губернії та Києві наприкінці XVIII ст. – на початку ХІХ ст
19759 Захист прав національних меншин у республіці Польща: аналіз законодавства
18485 Українська мережа державної вищої торгівельної освіти 1946-1953 рр.
18483 Глобальна інформаційна безпека: новітні виклики моральної кризи
13097 Становлення торговельно-економічної освіти (середня спеціальна та вища ланки)в Україні у 1939-1941 рр
13100 Соціальні практики в сфері торгівлі алкогольниими напоями Київської губернії першої половини ХІХ ст
13113 У пошуках вибору: безальтернативність
6517 Драги-драгани-драгуни: рід воїнів чи рід військ.

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
349 Торговельно-економічні відносини України та Республіки Польща (1991-2021 рр.) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41990/ 2022
480 Трудова міграція українців до Pеспубліки Польща 2014–2022 рр. фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/47396/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
353 Варшавський університет Міжнародне стажування 01.03-30.09.2022 Dr. Terese Kopcynska Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
678 Володіння інформацією українською спільнотою Закерзоння щодо питання голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Canadian Institute of Ukrainain Studies Коллективний - 2022

Індивідуальні гранти (7)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
96 Наукове дослідження «Artes Liberales» Подано Документ відсутній 2021
163 Stosunki między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską w nowych warunkach geopolitycznych. «Artes Liberales» Виграно document 2022
166 Współpraca kulturalna między Ukrainą a Polską na obecnym etapie Німецький історичний інститут (Варшава) Подано Документ відсутній 2022
167 Stosunki między Ukrainą a Polską w sferze humanitarnej na obecnym etapie Thesaurus Poloniae dla Ukrainy Подано Документ відсутній 2022
168 Współpraca kulturalna między Ukrainą a Polską na obecnym etapie Międzynarodowe Centrum Kultury і Ministеrstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Подано Документ відсутній 2022
199 Migration of Ukrainians to the Republic of Poland (2014-2022) Institut für die Wissenschaften vom Menschen Подано Документ відсутній 2022
288 Відносини України та Республіки Польща в гуманітарній сфері на сучасному етапі Університет Індіани Подано Документ відсутній 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (26)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
241 Лідерський модуль Інший модуль document 15.02.2018
1299 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 29.12.2016
1784 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
1939 Інше - document 06.12.2017
2598 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
3472 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019
3694 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3748 Інше Інший модуль document 08.12.2019
4555 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
4715 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
5034 інше Інший модуль document 23.03.2021
5058 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5927 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.12.2021
6106 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021
6166 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
6410 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6556 інше Інший модуль document 30.07.2022
6683 інше Інший модуль document 30.08.2022
6684 інше Інший модуль document 21.10.2022
6722 інше Інший модуль document 28.02.2022
7047 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
7643 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023
8111 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023
9266 Медіаосвіта: європейські практики Дидактичний модуль document 21.03.2024
9518 Лідерство і комунікація як базові інструменти викладача в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024
9733 Життєвий простір і психологічна пружність Інший модуль document 29.03.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (7)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
50 Етапи розвитку дипломатичної служби круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 13.05.2016 2
53 Соціально-економічні та етнонаціональні проблеми розвитку Чехії та Словаччини круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 17.05.2016 2
55 Дискусія у форматі "Засідання Генеральної Асамблеї ООН" Керована дискусія Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 19.10.2016 2
676 Круглий стіл до дня працівника Дипломатичної Служби Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин 08.12.2016 2
1087 панельна дискусія «Російсько-український конфлікт як прояв «гібридної війни»» за участі Альберті Франческо, політолога, професор дискусія Київський університет імені Бориса Грінченка 18.05.2017 2
1100 круглий стіл до Дня Європи на тему: "Країни Європи та Америки: минуле і сучасність". круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 17.05.2017 2
1101 Круглий стіл на тему: «Проблеми та перспективи впровадження «Цілей сталого розвитку» в державах – членах Організації Об’єднаних круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 24.10.2017 2

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (6)

ID Назва Рік
39200 Методичні рекомендації для написання магістерських робіт студентами освітньо-професійної програми 291.00.01 «Суспільні комунікації» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
39199 Методичні рекомендації для написання магістерських робіт студентами освітньо-професійної програми 291.00.02 «Регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
39198 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів 1 року навчання за освітньо-професійною програмою 291.00.01«Суспільні комунікації» другого (магістерського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», денної форми навчання
39197 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів 1 року навчання за освітньо-професійною програмою 291.00.02 «Регіональні студії» другого (магістерського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», денної форми навчання.
39196 Методичні рекомендації для написання бакалаврських робіт студентами 4 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: 291.00.01«Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії» денної форми навчання
39195 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 2 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: 291.00.01«Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії» денної форми навчання

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
803 Міжнародні відносини та світова політика (1 курс, МВРС, МВСК, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
1147 Вступ до професії (1 курс, МП, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1213 Міжнародні відносини та світова політика (1 курс, СК, РС, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1472 Міжнародні відносини та зовнішня політика (3 курс, МЖ, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023 23/24 н.р.
1780 Конфліктологія та теорія переговорів (1 курс, СК, РС, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2024 420 02.05.2024

Використання ЕНК (18)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5368 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика: Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
6691 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (1 курс, МВРС, МВСК, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 10.12.2020
6694 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика: Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
6762 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії та дипломатичної служби: Конфліктологія та теорія переговорів (1 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
8406 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до професії: Міжнародні відносини та світова політика (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8787 Факультет права та міжнародних відносин Суспільно-політичні студії (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8870 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії та дипломатичної служби: Конфліктологія та теорія переговорів (4 курс, МІ, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 31.12.2020
9334 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії та дипломатичної служби (1 курс, МВРС, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9493 Факультет права та міжнародних відносин Суспільні комунікації в нових геополітичних умовах (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9923 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (1-2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10516 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (1-2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10560 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини в постбіполярному світі (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11209 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до професії (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021
12672 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до професії (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022
12771 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (1 курс, МВСК, МВРС денна) Бакалавр Денна 10 5 10 31.12.2022
13489 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до професії (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13508 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та зовнішня політика (3 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023
13656 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (1 курс, МВСК, МВРС денна) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
119 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4.6 20.05.2016
1270 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,37 12.01.2017
2110 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,35 27.12.2018
2560 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,58 28.12.2019
3883 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,48 28.12.2020
5079 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 3,99 28.12.2021
5624 Кафедра міжнародних відносин 4,26 30.12.2022
6514 Кафедра міжнародних відносин 4,93 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
143 Нуждова Вікторія Сергіївна V Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії I 2020