Додаткові відомості

Освіта
У 1994 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Російська мова та література».
У 1997 році закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка та отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Українська мова та література».
Перелік місць роботи
20 років
Теми дисертацій (захищених)
Захистила дисертацію з теми: «Функціональний підхід до вивчення категорії відмінка іменника в початкових класах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).
Працює над дисертаційним дослідженням із теми: «Теоретико-методичні засади формування культури професійного мовлення майбутніх учителів початкових класів» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)».
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 12 1 2024.05.18 06:09:51 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
189 Кафедра початкової освіти - 1 0 2021 -
349 Кафедра початкової освіти ESV-6217-2022 1 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/20976611
439 Кафедра початкової освіти ESV-6217-2022 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/20976611

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 136 8 5 2024.05.13 11:15:12 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 78 5 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
124 Факультет педагогічної освіти Кафедра початкової освіти 36.6 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Dubovyk

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10017 Розвиток освіти в європейському просторі: національні виклики та транснаціональні перспективи Розвиток мовної освіти в європейському просторі: національні виклики та перспективи Ніжин document
9688 Фребелівська педагогіка в сучасній освіті: вимоги, тренди, перспективи Фребелівська педагогіка в сучасній мовній освіті: тренди, перспективи Херсон - Івано-Франківськ document.pdf
7361 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова освіта в умовах її реформування : проблеми та перспективи" Методично-організаційні засади формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках української мови. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
6308 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Професійне мовлення сучасного педагога в умовах парадигмальних змін м. Київ document
5387 Якість професійної підготовки сучасного педагога: українські та європейські виміри Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування комунікативної компетентності молодших школярів Київ document.pdf
4410 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на засадах дослідницького підходу м. Дрогобич document
3414 Актуальні проблеми літературної освіти (пам'яті О.Р. Мазуркевича та П.К. Волинського) Формування професійної мовно-комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи у педагогічних закладах вищої освіти м. Умань document
3431 Формування громадянських і соціальних компетентностей у системі підготовки вчителів в Україні Формування громадянських компетентностей на навчальних заняттях з методики навчання української мови в початковій школі М. Київ document
3413 Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі Еколого-валеологічний аспект у змісті освітньої галузі початкової школи "Мова і література" м. Суми document
3430 Формування громадянських і соціальних компетентностей у системі підготовки вчителів в Україні Формування громадянських компетентностей на навчальних заняттях з української мови і методики її навчання м. Київ document
2480 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика Дрогобич document
2481 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку" Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку Київ document.pdf
993 Друга всеукраїнська науково-практична конференція 'Комунікативні стратегії сучасної школи' Формування культури спілкування учнів початкової школи Київ document
994 Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти Хмельницьк document
995 «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів» Формування культури професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
33799 Е-навчання з підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку комунікативної компетентності молодших школярів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
41778 Training teachers to teach social competence to younger pupils
41174 Features of Preparing Future Teachers for Work in an Inclusive Educational Environment
37069 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у зарубіжних і вітчизняних практиках в неперервній педагогічній освіті цифрової ери
33980 Підготовка майбутніх учителів до розвитку емоційного інтелекту учнів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (20)

ID Назва Рік
48564 Factors influencing the process of organizing distance learning of students in the conditions of military operations on the territory of Ukraine
46331 Організаційно-методичні основи вивчення розділу «Синтаксис» у початковій школі
45032 Організаційно-методичні основи вивчення розділу «Текст» на уроках української мови в початковій школі
45417 Організаційно-методичний супровід роботи вчителя з опрацювання розділу «частини мови» в початковій школі
45023 Організація навчання молодших школярів під час вивчення розділу «Звуки і букви» у початковій школі
45997 Формування графічних і технічних навичок письма першокласників
43005 Організаційно-методичні основи засвоєння фразеології на уроках української мови в початковій школі
37119 Організаційно-методичні основи формування граматичних умінь учнів початкової школи
37116 Формування в молодших школярів уміння будувати тексти різних стилів
36412 Формування в молодших школярів умінь створювати медіапродукти
37118 Формування в учнів початкової школи вміння будувати різні типи текстів
36411 Формування лексикологічних умінь учнів на уроках української мови в початковій школі
33978 Підготовка майбутніх учителів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі
31513 Формування я монологічних вмінь у молодших школярів на уроках вивченн я граматики
31466 Методика формування етикетного мовлення молодших школярів
31222 Формування в молодших школярів умінь редагувати тексти
31542 Формування комунікативних умінь молодших школярів методом сторітеллінгу
21870 Формування культури професiйного мовлення майбутнiх учителiв початкової школи
4038 Культура професійного мовлення як складник педагогічної культури вчителя
4590 Культура професійного мовлення педагога

Фахові видання, що затверджені МОН (20)

ID Назва Рік
48583 Вивчення граматико-орфографічного матеріалу в початковій школі засобами цифрових технологій
48527 Організаційні умови опрацювання учнями 3(4)класів навчального матеріалу змістової лінії «досліджуємо мовні явища» мовно-літературної освітньої галузі
48534 Організаційно-методичні основи застосування цифрових інструментів на уроках української мови в початковій школі
48535 Особливості опрацювання з учнями початкових класів змісту навчання за змістовою лінією «взаємодіємо усно» мовно-літературної освітньої галузі
45996 Забезпечення організаційних умов вивчення розділу «будова слова» в початковій школі
45995 Організаційно-методичні основи вивчення розділу «речення» в початковій школі
48515 Організаційно-методичний супровід опрацювання з учнями 3(4) класів навчального матеріалу змістової лінії «досліджуємо медіа» мовно-літературної галузі
46332 Організація роботи вчителя з вивчення розділу «Слово. Значення слова» в початковій школі
48512 Організація роботи вчителя з розвитку мовленнєво-творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови
45997 Формування графічних і технічних навичок письма першокласників
24494 Культура професійного діалогічного мовлення сучасного вчителя початкової школи
21100 Робота над власним висловлюванням (есе) на уроках української мови
21106 Робота над власним висловлюванням (есе) на уроках української мови
15029 Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови
14995 Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови
10302 Навчання української мови в 4 класі
4038 Культура професійного мовлення як складник педагогічної культури вчителя
4590 Культура професійного мовлення педагога
2483 Фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів
2485 Фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
31907 Кульура професійного монологічного мовлення сучасного вчителя початкової школи
31888 Формування в учнів початкових класів дослідницьких умінь на матеріалі програмового курсу української мови
31906 Формування в учнів початкових класів дослідницьких умінь на матеріалі програмового курсу української мови
29098 Тематично-календарне планування з української мови, 2 клас
29101 Формування дослідницьких умінь на уроках української мови
10899 Лінгводидактичні засади формування культури професійного мовлення майбутнього вчителя початкової школи
12105 Культура мовлення сучасного вчителя початкової школи
10343 Формування культури спілкування учнів початкової школи засобами мовленнєво-ситуативних вправ
10348 Формування лексичних умінь майбутніх учителів початкової школи засобами мовно-мовленнєвих вправ
7629 Формування культури професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи як лінгводидактична проблема
12106 Повторення вивченого про прикметник. Спостереження за роллю прикметників у мовленні
6509 Культура професійного мовлення майбутнього вчителя початкової школи
5721 Повторення вивченого про прикметник. Спостереження за роллю прикметників у мовленні
2500 Перші кроки до науки
440 Culture communication as a component of the overall school culture
441 Speech etiquette in the professional culture of teacher

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
84 Учасник проекту Європейський центр імені Вергеланда Розвиток компетентностей для демократичного громадянства у системі підготовки вчителів

Керівник проекту: Ірина Сабор, Європейський центр ім. Вергеланда- 01.09.2017-31.12.2020 р.

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)

ID Назва статті DOI Назва видання Профіль журналу на порталі Scimago Посилання на статтю в репозиторії Рік публікації Рік внесення до реєстру
9 Training teachers to teach social competence to younger pupils https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1048697 Astra Salvensis Посилання Посилання 2022 2022

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
153 Features of Preparing Future Teachers for Work in an Inclusive Educational Environment https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41174/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
334 Університет природничо-гуманітарних наук (Польща) Міжнародне стажування 01.12.2021-15.02.2022

Директор Інституту педагогіки

професор Анна Клім-Клімашевська

Учасник програми document
632 Університет імені Масарика, Брно (Чехія) Міжнародне стажування 04.10-22.11.2023

Zdenka Vagnerova, IRO coordinator

Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
174 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3847 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.01.2020
4240 інше Інший модуль document 29.05.2020
4525 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
8155 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
8613 Лідерський модуль Інший модуль наказ №751.pdf 29.11.2023
8730 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023
9674 Застосування травма-інформованого підходу в навчанні здобувачів освіти Дидактичний модуль document 01.04.2024

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
43 Формування культури професійного мовлення майбутнього вчителя початкової школи Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 23.05.2016

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (23)

ID Назва Рік
39164 Робочий зошит з української мови. 4 клас. Частина 1
39161 Робочий зошит з української мови. Частина 2. 4 клас
39169 У світі рідного слова. Зошит із розвитку мовлення. 4 клас
39158 Українська мова та читання. Частина 1. 4 клас
31849 Українська мова та читання. Частина 1. 3 клас
27900 Робочий зошит з української мови. 2 клас. Частина 1
27946 Робочий зошит з української мови. 2 клас. Частина 2
27948 У світі рідного слова. Зошит із розвитку мовлення. 2 клас
27897 Українська мова та читання. Частина 1. 2 клас
23932 Зошит моїх досягнень. Українська мова 2 клас
23930 Зошит моїх досягнень. Українська мова 4 клас
22291 Збірник підсумкових контрольних робіт
22099 Зошит із розвитку мовлення. У світі рідного слова. 2 клас
22100 Зошит із розвитку мовлення. У світі рідного слова. 4 клас
19845 Навчаємось висловлюватися. Українська мова. 2 кл
19846 Навчаємось висловлюватися. Українська мова. 3 кл
19847 Навчаємось висловлюватися. Українська мова. 4 кл
19335 Українська мова у схемах і таблицях 3 клас
19336 Українська мова у схемах і таблицях 4 клас
19334 Українська мова у схемах і таблицях. 2 клас
19331 Українська мова у схемах і таблицях. 2-4 класи
16549 Збірник підсумкових контрольних робіт
13332 Українська мова: підручник для 4 класу

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
29031 Методичний посібник для вчителя. Навчання української мови у 2 класі
24053 100 мовних вправ для розвитку дослідницьких умінь учнів : метод. посібн. для вчителів

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
787 Рідномовна освіта: Українська мова з методикою навчання (1-2 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020
1510 Рідномовна освіта з методикою навчання (1 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8212 Педагогічний інститут Рідномовна освіта: Українська мова з методикою навчання (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 10.12.2020
8760 Педагогічний інститут Рідномовна освіта з методикою навчання (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 31.12.2020
13223 Факультет педагогічної освіти Рідномовна освіта з методикою навчання (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2023
13227 Факультет педагогічної освіти Рідномовна освіта з методикою навчання (1 курс, ПО, спп) Бакалавр Денна 8 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
63 Кафедра початкової освіти 3,8 20.05.2016
1087 Кафедра початкової освіти 3,75 12.01.2017
1942 Кафедра початкової освіти 3,99 26.12.2018
2730 Кафедра початкової освіти 3,82 28.12.2019
3680 Кафедра початкової освіти 4,53 28.12.2020
4822 Кафедра початкової освіти 4,58 28.12.2021
5725 Кафедра початкової освіти 4,58 30.12.2022
6602 Кафедра початкової освіти 4,86 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
3 Бородавко Марія Олексіївна Педагогічний інститут VI Педагогічні науки II document 2016