Додаткові відомості

Освіта
У 1994 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Російська мова та література».
У 1997 році закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка та отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Українська мова та література».
Перелік місць роботи
20 років
Теми дисертацій (захищених)
Захистила дисертацію з теми: «Функціональний підхід до вивчення категорії відмінка іменника в початкових класах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).
Працює над дисертаційним дослідженням із теми: «Теоретико-методичні засади формування культури професійного мовлення майбутніх учителів початкових класів» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)».
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
71 5 4 2022.11.15 10:55:46 Перейти на сторінку link

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7361 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова освіта в умовах її реформування : проблеми та перспективи" Методично-організаційні засади формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках української мови. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
6308 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Професійне мовлення сучасного педагога в умовах парадигмальних змін м. Київ document
5387 Якість професійної підготовки сучасного педагога: українські та європейські виміри Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування комунікативної компетентності молодших школярів Київ document.pdf
4410 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на засадах дослідницького підходу м. Дрогобич document
3414 Актуальні проблеми літературної освіти (пам'яті О.Р. Мазуркевича та П.К. Волинського) Формування професійної мовно-комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи у педагогічних закладах вищої освіти м. Умань document
3431 Формування громадянських і соціальних компетентностей у системі підготовки вчителів в Україні Формування громадянських компетентностей на навчальних заняттях з методики навчання української мови в початковій школі М. Київ document
3413 Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі Еколого-валеологічний аспект у змісті освітньої галузі початкової школи "Мова і література" м. Суми document
3430 Формування громадянських і соціальних компетентностей у системі підготовки вчителів в Україні Формування громадянських компетентностей на навчальних заняттях з української мови і методики її навчання м. Київ document
2480 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика Дрогобич document
2481 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку" Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку Київ document.pdf
993 Друга всеукраїнська науково-практична конференція 'Комунікативні стратегії сучасної школи' Формування культури спілкування учнів початкової школи Київ document
994 Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти Хмельницьк document
995 «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів» Формування культури професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
33799 E-learning on preparation of future primary school teachers for the development of communicative competence of primary

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
41778 Training teachers to teach social competence to younger pupils
41174 Features of Preparing Future Teachers for Work in an Inclusive Educational Environment
37069 Usage of information and communication technologies in foreign and ukrainian practices in continuing pedagogical education of the digital era
33980 Preparing Future Teachers for the Development of Students' Emotional Intelligence

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
37116 Formation in junior students` ability to build texts of different styles
36412 Formation of junior students` ability to create media products
36411 Formation of lexicological skills of students in ukrainian language lessons in primary school
37118 Formation of the skills to build the texts of different types by the primary school pupils
37119 Organizational and methodological fundamentals of formation of grammatical skills of primary school students
33978 Preparing future teachers for work in an inclusive educational environment
31513 Formation of monological abilities in younger pupils at learning grammar
31222 Formation in young pupils of text editing skills
31542 Formation of communicative skills of younger schoolchildrenby the method of storitelling
31466 Methodology forming etiquette speech of primary school students
21870 Formation of the culture of professional speech of the future teachers of the elementary school
4038 Culture professional speech as a component of teacher culture teacher
4590 Culture professional speech teacher

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
24494 Culture of Professional Dialogical Speech of a Modern Elementary School Teacher
21100 Work on self-expression (essay) in Ukrainian language lessons
21106 Work on self-expression (essay) in Ukrainian language lessons
14995 Organization of academic speech and creative activities for younger pupils Ukrainian lessons
15029 Organization of academic speech and creative activities for younger pupils Ukrainian lessons
10302 Study of Ukrainian language in grade 4
4038 Culture professional speech as a component of teacher culture teacher
4590 Culture professional speech teacher
2483 Phonetic aspects of culture speech communication younger students
2485 Phonetic aspects of culture speech communication younger students

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
31888 Formation of research skills in primary school students on the material of the program course of the Ukrainian language
31906 Formation of research skills in primary school students on the material of the program course of the Ukrainian language
31907 The culture of professional monologue speech of a modern primary school teacher
29101 Formation of research skills in the Ukrainian language lessons
29098 Ukrainian-themed planning, 2nd grade
10899 Linguodidactic principles of creating a culture of professional speech of the future elementary school teacher
12105 Culture broadcasting modern elementary school teacher
10343 Building a culture of communication means primary school-speech and situational exercises
10348 The formation of lexical skills of primary school teachers by means of language and speech exercises
7629 Building a culture of professional speech of primary school teachers as linguodidactic problem
12106 The repetition of learned adjective. Observations for the role of adjectives in speech
6509 Culture of professional speech future primary school teacher
5721 The repetition of learned adjective. Observations for the role of adjectives in speech
2500 First steps in science
440 Culture communication as a component of the overall school culture
441 Speech etiquette in the professional culture of teacher

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
84 Учасник проекту Європейський центр імені Вергеланда Розвиток компетентностей для демократичного громадянства у системі підготовки вчителів

Керівник проекту: Ірина Сабор, Європейський центр ім. Вергеланда- 01.09.2017-31.12.2020 р.

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)

ID Назва статті Назва видання Посилання Рік
9 Training teachers to teach social competence to younger pupils Astra Salvensis https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41778/ 2022

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
153 Features of Preparing Future Teachers for Work in an Inclusive Educational Environment https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41174/ 2022

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
189 Кафедра початкової освіти - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
124 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 21.6 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Dubovyk

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
334 Університет природничо-гуманітарних наук (Польща) Міжнародне стажування 01.12.2021-15.02.2022

Директор Інституту педагогіки

професор Анна Клім-Клімашевська

Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
174 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 30

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3847 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.01.2020
4240 інше Інший модуль document 29.05.2020
4525 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
43 Формування культури професійного мовлення майбутнього вчителя початкової школи Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 23.05.2016

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (23)

ID Назва Рік
39169 In the world of the native word. Notebook on speech development. 4 class
39158 Ukrainian language and reading. Part 1. 4th grade
39161 Ukrainian language workbook. Part 2. 4th grade
39164 Workbook for learning Ukrainian. 4 class. Part 1
31849 Ukrainian and reading. Part 1. Class 3
27948 In the world of the native word. Notebook on speech development. 2 class
27897 Ukrainian and reading. Part 1. Class 2
27900 Workbook for learning Ukrainian. 2 class. Part 1
27946 Workbook for learning Ukrainian. 2 class. Part 2
23932 A notebook of my achievements. Ukrainian language 2 class
23930 A notebook of my achievements. Ukrainian language 4 class
22291 Compilation of final examinations
19845 Learn to speak. Ukrainian language. 2nd grade
19847 Learn to speak. Ukrainian language. 4 cl
19846 Learn to speak. Ukrainian language. Grade 3
22099 Notebook on speech development. In the world of the native word. 2nd form
22100 Notebook on speech development. In the world of the native word. 4th form
19335 Ukrainian language in charts and tables Grade 3
19336 Ukrainian language in charts and tables Grade 4
19334 Ukrainian language in charts and tables. 2 class
19331 Ukrainian language in charts and tables. 2-4
16549 Compilation of final examinations
13332 Ukrainian Language textbook for grade 4

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
29031 Teacher's Guide. Ukrainian teaching in 2nd grade
24053 Methodological manual for teachers "I am a researcher of 100 language exercises" for the development of students' research skills.

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
787 Рідномовна освіта: Українська мова з методикою навчання (1-2 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8212 Педагогічний інститут Рідномовна освіта: Українська мова з методикою навчання (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 10 10.12.2020
8760 Педагогічний інститут Рідномовна освіта з методикою навчання (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
63 Кафедра початкової освіти 3,8 20.05.2016
1087 Кафедра початкової освіти 3,75 12.01.2017
1942 Кафедра початкової освіти 3,99 26.12.2018
2730 Кафедра початкової освіти 3,82 28.12.2019
3680 Кафедра початкової освіти 4,53 28.12.2020
4822 Кафедра початкової освіти 4,58 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
36 ПОм-1-15-2.0д VI 1 - 2016
386 ПОм-1-17-2.0д V 5 5 2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
3 Бородавко Марія Олексіївна Педагогічний інститут VI Педагогічні науки II document 2016