Додаткові відомості

Освіта
Харківський державний університет, 1993 р.
Перелік місць роботи

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

Черкаська медична академія

Теми дисертацій (захищених)
Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.);
Вища жіноча освіта в Російській імперії в другій половині ХІХ - початку ХХ ст.
Громадська активність
Участь у програмі Спілки жінок України "Миротворчість в Україні: роль жінок",
фото http://www.ex.ua/edit_storage/724966367499
Науковий керівник секції "Педагогіка" КПНЗ "Київська МАН учнівської молоді"
Член Національної спілки краєзнавців України
Член Наукового товариства історіків-аграрників

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 1 1 2024.07.05 06:02:21 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
96 Кафедра всесвітньої історії - 2 0 2021 -
256 Кафедра всесвітньої історії ACQ-3583-2022 4 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2962465
394 Кафедра всесвітньої історії ACQ-3583-2022 4 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2962465

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 203 8 5 2024.07.08 10:04:57 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 98 6 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
410 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра всесвітньої історії 7.3 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Drach

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
204 Українське православ`я на шляху самовизначення, єдності та конституювання Церковнопарафіяльне шкільництво в умовах модерних трансформацій другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: гендерний вимір Черкаси document
203 Черкаський історіографічний симпозіум, присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського Історичний наратив Михайла Грушевського: рефлексії крізь призму гендерного підходу Черкаси document
205 Мужское и женское: сотрудничество и конфронтация Свобода от обязанностей», или гендерные интерпретации высшего образования для женщин в Российской империи Россия г. Санкт-Петербург document
202 Черкаському національному університету ім. Б.Хмельницього - 95: історія та сучасність Витоки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького: традиції підготовки педагогів у Черкассах на початку ХХ ст. Черкаси, 2016 document
6120 Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міського повсякдення Курсистки медичного відділення Київських вищих жіночих курсів у світлі ego-документів Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6121 НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР З ІСТОРІЇ ОСВІТИ «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій» Деконструкція в сучасних історико-освітніх дослідженнях: нові завдання автора ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО document.pdf
6122 Международная научно-практическая конференция «Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне (Девятые чтения памяти И.А. Анцупова)» «Ми – русини»: міжетнічна проблематика в підавстрійській Буковині за матеріалами щоденника Ольги Кобилянської Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака , Молдова document.docx

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
7995 Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Монографії (колективні) (8)

ID Назва Рік
48267 Вища жіноча медична освіта Східної Європи: історія становлення
42916 "We work both day and night": military field medicine of the Eastern War according to the Sevastopol letters of N.I. Pirogov (1854 – 1855)
39511 Mykola Ivanovych Pirohov: Formation of the personality of the intellectual through the prism of historical anthropology
38038 Педагогічна освіта в Черкасах на початку ХХст
33330 Соціальний вимір жіночої освіти (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): аспект доступності
34083 «Засіяв книжними словами серця вірних»: освіта і освіченість у Русі
29985 Gender dimension of social transformation (end of XIX - beginning of XX century): formation of the new woman's image
24369 Міждисциплінарні історичні дослідження: психоісторія як напрям наукових студій

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
40928 “Efforts and labour defeat all resistance”: autobiographies of Jewish female students of the early twentieth century about the path to higher medical education in the Russian Empire
39244 Image of the “Other” in the Rusyn’s mind: interethnic issues based on the materials of ego-documents of Olha Kobylianska
43484 “Childhood left the brightest memories”: early years described in the autobiographies of Jewish female students in the early 20th century
29825 Повоєнні роки життя русинів Буковини в епістолярії Ольги Кобилянської

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (16)

ID Назва Рік
48248 Формений одяг службовиць жіночих гімназій у візії начальників закладів Київського навчального округу на зламі епох (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
48249 “Покоління 1960-х ”: студентські протестні рухи у візії зарубіжних дослідників початку ХХІ ст.
47542 “Under the circumstances of wartime”: everyday life of the Warsaw Women’s Progymnasium in the first half of the 1914-1915 academic year
42594 «Були присутніми, слухали, ухвалили...»: функціонування Варшавської жіночої прогімназії за протоколами засідань педагогічної ради 1914 року
43677 Поведінка учениць як соціально-виховний засіб: за матерілами Варшавської жіночої прогімназії початку ХХ ст.
40261 «Radical reorganization…»: trustee M.I. Pirogov (1858 – 1861) and measures of improving the professionalism of teachers of the Kyiv Educational District
43484 “Childhood left the brightest memories”: early years described in the autobiographies of Jewish female students in the early 20th century
33793 «У житті поки “щастить”»: освітня траєкторія пересічної киянки модерної доби за автобіографією
33328 Колективна пам’ять і національна історія у середній освіті України доби незалежності
29990 MV Dovnar-Zapolsky and the higher organization women's education in Kiev in the early XX century
25774 Освіченність і шкільництво у Візантії: суспільні очікування і дидактичні завдання
25780 Розвиток вищої жіночої освіти Фінляндії в модерну добу: унікальний варіант європеїзму в російській імперії
25770 «Трудове життя дало вам учену славу», Олександра Яківна Єфименко ─ науковиця модерної доби
25772 Гендерні особливості середньовічної медицини Європи: жінка-цілителька
15215 Концепт «Нової жінки» в інтерпретації О.Коллонтай
25775 Жіноча освіченість і виховання середньовічної Європи: міркування сучасників

Фахові видання, що затверджені МОН (23)

ID Назва Рік
48248 Формений одяг службовиць жіночих гімназій у візії начальників закладів Київського навчального округу на зламі епох (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
48249 “Покоління 1960-х ”: студентські протестні рухи у візії зарубіжних дослідників початку ХХІ ст.
47542 “Under the circumstances of wartime”: everyday life of the Warsaw Women’s Progymnasium in the first half of the 1914-1915 academic year
42594 «Були присутніми, слухали, ухвалили...»: функціонування Варшавської жіночої прогімназії за протоколами засідань педагогічної ради 1914 року
43677 Поведінка учениць як соціально-виховний засіб: за матерілами Варшавської жіночої прогімназії початку ХХ ст.
40261 «Radical reorganization…»: trustee M.I. Pirogov (1858 – 1861) and measures of improving the professionalism of teachers of the Kyiv Educational District
33793 «У житті поки “щастить”»: освітня траєкторія пересічної киянки модерної доби за автобіографією
33328 Колективна пам’ять і національна історія у середній освіті України доби незалежності
25774 Освіченність і шкільництво у Візантії: суспільні очікування і дидактичні завдання
25780 Розвиток вищої жіночої освіти Фінляндії в модерну добу: унікальний варіант європеїзму в російській імперії
20650 «Особисте життя не розніжило її»: О.Я. Єфименко (1848─1918) ─ учена трудівниця
25770 «Трудове життя дало вам учену славу», Олександра Яківна Єфименко ─ науковиця модерної доби
25772 Гендерні особливості середньовічної медицини Європи: жінка-цілителька
23723 Освітній простір Європи доби просвітництва: дискусії щодо гендерних параметрів навчання
15215 Концепт «Нової жінки» в інтерпретації О.Коллонтай
17689 Рецензія на монографію: Темченко А. Традиційні маничні практики: архаїка знакової системи. – Черкаси: Інтроліга ТОР, 2015. – 112 с.
25775 Жіноча освіченість і виховання середньовічної Європи: міркування сучасників
17672 Новації жіночої освіти модерної доби крізь призму мікроісторії родини (на матеріалах Російської імперії)
11600 Woman history and «anthropological turn» in humanitarian science: reflections about tasks and methods
11601 The scientific formation of the Women History in the West: achievements and perspectives
7564 Навчання жінок в університетах: практика вирішення питання в Російській імперії
7565 Розвиток вищої жіночої освіти в Одесі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: загальноімперські тенденції і регіональні особливості
7562 Сучасні історико-освітні дослідження: традиції та новації методології

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (30)

ID Назва Рік
47568 «A bad start is not easy to fix»: mission M.I. Pirohova in Sevastopol (1854–1855) as the basis of his public authority
47546 “To the preferred benefits, and most offering my coatritars and fellow citizens”: on the history of obstetrics in the era of enlightenment in Eastern Europe
42595 Автобіографія в історико-освітніх дослідженнях: методологічні новації
33337 Шкільні підручники з історії України в контексті євроінтеграційного поступу держави
30056 PSYCHOHISTORY AS THE NEWEST AREA OF HISTORICAL DESCRIPTION
25769 Історична антропологія як новітня парадигма історіописання
25768 Гендерні студії як осмислення культурного розмаїття соціуму
23254 Дівчата Наддніпрянщини модерної доби: вища освіта як складова життєвої траєкторії
21226 Розвиток вищої жіночої освіти Фінляндії в модерну добу: унікальний варіант європеїзму в Російській імперії
22248 Гендерні студії як осмислення культурного розмаїття соціуму
22316 Міждисциплінарні історичні дослідження: психоісторія як напрям наукових студій
21683 Штрихи до соціокультурного портрету освітянок доби Української революції (О. Єфименко, С. Русова, Н. Полонська-Василенко)
22325 Курсистка в модерному місті кінця ХІХ – початку ХХ ст.: очікування і реалії
21696 Європейські університетські студії жінок у контексті гендерних трансформацій у науці (друга половина ХІХ ст.)
17667 Практика гендерних студій у США: рецепція досвіду українськими дослідниками
10497 Слухачка вищих жіночих курсів другої половини ХІХ ст.: формування образу крізь призму гендерного аналізу
11609 Гендерний вимір Великої війни: фінал емансипації жіноцтва
11600 Woman history and «anthropological turn» in humanitarian science: reflections about tasks and methods
9927 Проект вищої жіночої освіти в інтелектуальному середовищі києва другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: гендерний вимір
11607 «Нова історична наука» в США після Другої світової війни: напрямки і представники
11417 Повсякдення курсисток вищої жіночої школи в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
7616 Освіченість Богдана Хмельницького крізь призму новацій дидактики єзуїтських колегій
11598 EVERYDAY LIFE OF THE FEMALE HIGHER COURSES DURING THE WORLD WAR I
7979 Просвітительки народу: соціальна місія випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії
4861 Студенство університету св. Володимира доби Шевченка: соціокультурний портрет
4564 Вплив ідей К.Д. Ушинського на формування генерації «нових жінок» у російській імперії
4806 Учителювання в народній школі: форма громадського служіння українських інтелектуалів
514 Предметна система навчання у вищій жіночій школі російської імперії: досвід упровадження
512 Самореалізація випускниць вищих жіночих курсів російської імперії (кінець XIX – початок XX ст.)
509 Функціонування вищих жіночих курсів у Російській імперії: досвід вирішення питання оплати навчання (друга половина XIX – початок XX ст.)

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
311 Childhood left the brightest memories”: early years described in the autobiographies of Jewish female students in the early 20th century https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43484/ 2023

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
373 “Childhood left the brightest memories”: early years described in the autobiographies of Jewish female students in the early 20th century наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43484/ 2022

Словники, енциклопедії (17)

ID Назва Рік
47570 Ankersmith Franklin
47571 Ares Philip
47638 Block Mark
47634 Dubey Georges
47624 Foucault Michel
47625 Geertz Clifford
47612 Historical anthropology
47616 Historical memory
47619 History
47617 History is everyday
47635 Levi Giovanni
47623 Media studies
47622 Mommsen Theodore
47636 Taylor Edward
47637 Toffler Alvin
47620 Historicism
45540 Філософія історії. Енциклопедичний словник-довідник

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
16 Фаховий модуль (стажування) - document 31.03.2016
465 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
499 Лідерський модуль - document 03.02.2016
1526 Модуль з ІКТ - document 20.10.2016
4503 Модуль ІКТ Інший модуль document 20.11.2020
4998 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5229 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5872 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 07.12.2021
5996 Дослідницький модуль (поглиблений рівень) Інший модуль document 03.12.2021
8238 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
9939 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль Наказ 577.pdf 28.06.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
11610 Зарубіжна історіографія всесвітньої історії. Навчальний посібник для спеціальності "історія"
8007 Макромодуль ІІІ. Історія освіти

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
24457 Історія медицини і фармації (від найдавніших часів до середини ХVІІ ст.): навчальний посібник
19917 Історія української культури і літературної мови в контексті національного державотворення Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей: 035 «Філологія» (Українська мова та література); 014 «Середня освіта» (Українська мова та література)

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
7276 Освітологія: фахова підготовка
4493 Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник
7984 Історія української культури. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
960 Аналіз і моделювання етнокультурних процесів у регіонах світу (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 252 05.04.2021
1539 Середньовічна історія Західної цивілізації (1 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.
1715 Етнокультурні процеси в регіонах світу (6 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Магістр Денна 2023 843 25.12.2023
1716 Сучасні історичні школи (6 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Магістр Денна 2023 843 25.12.2023
1864 Новітня історія Західної цивілізації (3 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2024 577 28.06.2024

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6718 Історико-філософський факультет Науковий семінар з всесвітньої історії (1-3 курс, АСП, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7564 Історико-філософський факультет Новітня історія Західної цивілізації (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8638 Історико-філософський факультет Практика виробнича (Етнографічно-краєзнавча) (4 курс, ІС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
9322 Історико-філософський факультет Новітня історія Західної цивілізації (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9483 Історико-філософський факультет Середньовічна історія Західної цивілізації (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10674 Історико-філософський факультет Аналіз і моделювання етнокультурних процесів у регіонах світу (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 6 не враховується 10 30.11.2021
12986 Факультет суспільно-гуманітарних наук Середньовічна історія Західної цивілізації (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 4 15 31.12.2023
13741 Факультет суспільно-гуманітарних наук Етнокультурні процеси в регіонах світу (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023
13742 Факультет суспільно-гуманітарних наук Сучасні історичні школи (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
526 Кафедра всесвітньої історії 4,81 30.12.2016
1084 Кафедра всесвітньої історії 4,83 12.01.2017
1938 Кафедра всесвітньої історії 4,47 26.12.2018
2714 Кафедра всесвітньої історії 4,91 28.12.2019
3676 Кафедра всесвітньої історії 4,28 28.12.2020
4813 Кафедра всесвітньої історії 4,97 28.12.2021
5940 Кафедра всесвітньої історії 4,96 30.12.2022
6818 Кафедра всесвітньої історії 4,99 30.12.2023