Додаткові відомості

Освіта
Луганський державний педагогічний університет імена Тараса Шевченка
Перелік місць роботи
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка кафедра культурології та кіно-, телемистецтва
Теми дисертацій (захищених)
Формування професійного мислення майбутніх телевізійних репортерів
Громадська активність
наповнення сайту кафедри журналістики та нових медіа, http://ij.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/2016-06-..., заступник завідувача з соціально-гуманітарних питань

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
23 3 0 2022.11.28 13:34:08 Перейти на сторінку link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6235 Грінченкознавство : проблематика і перспектива досліджень АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗ БОРИСА ГРІНЧЕНКА: СПЕЦИФІКА МЕДІЙНОЇ РЕЦЕПЦІЇ Київ, Університет Грінченка document.pdf
6233 МЕДІАЗНАВЧІ СТУДІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДІАЛОЗІ: ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ДИСКУРСИ Імплементація в журналістську освіту європейських практики та Директив ЄС з регулювання впливу аудіовізуального контенту Київ document.pdf
6234 Журналістика та реклама: вектори взаємодії : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2020 р.) Специфіка впливу аудіовізуального контенту на «людину медійну» https://knute.edu.ua/file/MTIyMzc=/baa8ee02a63764b6b4567b4766abb414.pdf#page=163 Київ, КНТЕУ document.pdf
4843 Журналістика та реклама : вектори взаємодії Storytelling transmeia в аудіовізуальному контенті Київ КНТЕУ document
4965 Як викладати журналістику конфлікту тренінг за підтримки посольство США Київ document
4847 Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної та віськової агресії РФ проти України Дезінформація в новинному відеоконтенті: маркери та методи розпізнавання Львів ЛНУ імені Івана Франка document
3941 V Міжнародний форум "Інформаційна безпека : актуальні тренди 2018" Аудіовізуальна безпека Київ, Університет Грінченка document.pdf
3462 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (25 жовтня 2018 р., м. Вінниця) МОЖЛИВОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ В TRANSMEDIA STORYTELLING Вінниця document
3531 Соціальні комунікації: фундаментальні парадигми розвитку МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ У КОНТЕКСТНОМУ НАВЧАННІ ЖУРНАЛІСТІВ м. Київ, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського document
3793 Історико-літературна науково-практична конференція «250 років від початку Коліївщини: оцінки, дискусії, проблеми інтерпретації» Інтерпретація історичних фактів як інструмент пропаганди в радянському кіномистецтві (на прикладі кінострічки Івана Кавалерідзе «Коліївщина», 1933 ) м. Киів НВК"Домінанта"\ document.rar
1771 Роль суспільних комунікацій та масмедіа в європейській інтеграції Репортаж в конвергентній журналістиці ПОЛЬЩА, ЧЕНСТОХОВЕ document.pdf
1772 Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід Репортажний відеоконтент в соціальних мережах Одеса document.pdf
1770 Літературний процес: трансгресії революції Особливості використання відеоконтенту в конвергентних медіа Київ document.pdf
976 Журналистыка-2015 тенденции развития телерепортажа в формате экранного зрелища Минск document
977 Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів Використання міждисциплінарного підходу у викладанні фахових дисциплін в процесі професійної підготовки телерепортерів Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
39831 On professional competencies of journalists in the context of digitalization and diversification of video content

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
42093 The Specifics of Creating Student Multimedia Projects in University Humanitarian Education under the Conditions of the Pandemic

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
39833 The educational environment for improving students' self-study: best european practices
33902 On the issue of a journalist's work with video content in the modern information and communication space
27575 Misinformationin a videocontent relating to news: markers and methods of recognition
12701 PROFESSIONALLY ORIENTED ENVIRONMENT AS A CONDITION FOR FORMATION OF SPECIALISTS' COMPETENCE (IN THE CONTEXT OF TRAINING OF TELEVISION REPORTERS)

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
34320 Mediation in the context of professional development of future specialists in the media sphere: analytical and prognostic aspect
33902 On the issue of a journalist's work with video content in the modern information and communication space
27575 Misinformationin a videocontent relating to news: markers and methods of recognition
24291 Television special report in modern medialandscape
15376 EDUCATION IN JOURNALISM: THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF PROFESSIONAL THINKING OF TELEVISION REPORTERS
12701 PROFESSIONALLY ORIENTED ENVIRONMENT AS A CONDITION FOR FORMATION OF SPECIALISTS' COMPETENCE (IN THE CONTEXT OF TRAINING OF TELEVISION REPORTERS)
36052 Режиссерско-операторские аспекты специальной подготовки телевизионных репортеров

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
25552 Можливості аудіовізуального контенту в transmedia storytelling
26012 Міждисциплінарні зв’язки у контекстному навчанні журналістів
15365 Репортаж в телеконтенті глобальних медіа
15299 Футбол как экранное зрелище
7587 Встановлення міждисциплінарних зв’язків фахових дисциплін як складова міждисциплінарної інтеграції (на прикладі підготовки телевізійних репортерів)

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
198 Кафедра журналістики та нових медіа - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
248 Інститут журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 38 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Alina_Lisnevska2

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
219 Аудіовізуальний контент: до питання ризиків впливу сучасних медіа наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34319/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
311 University of Latvia Міжнародне стажування 20.09.2021-01.01.2022

J.Ikstens

Учасник програми Скан Лісневська.pdf

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
425 Implementation of European Practices of Information Audiovisual Content in the Ukrainian Media Area Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
486 NC_HDS Горизонт 2020 Коллективний - 2020
595 Media Education Without Borders: European Studies Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (2)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
59 Ролики для Міжнародного вокально-хорового фестивалю «Хай пісня скликає друзів» в рамках мистецького проєкту «Схід+Захід=Мир» під патронатом ЮНЕСКО Україна, Чернівці document 14.05.2019
128 Промо-ролик для нової бакалаврської програми «Ведучий телевізійних програм» Україна, Київ document 01.01.2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
234 Неформальна медіаосвіта в Україні та країнах ЄС Етап дослідження 12.2021 https://ij.kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsiam/konferentsii/naukova-tema-instytutu-kafedr.html 25

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (7)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
56 Модератор соціального проекту від кафедри журналістики та нових медіа 2016 3
325 Модератор соціального проекту від кафедри журналістики та нових медіа 2017 10
329 Координатор конкурсу журналістської творчості "Нові в медіа" (м. Київ) 2017 10
330 Лектор тренінгів з медіабезпеки (Університет Грінченка, м. Київ) 2017 10
332 Тренер Медіашколи (Університет Грінченка, м. Київ) 2017 10
334 Координатор інформаційного проекту "Щоденник Грінченківської декади" 2017 5
353 Проект "Медіашкола Університету Грінченка" 2017 10

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
801 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1152 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1294 Фаховий модуль (стажування) - document 26.12.2016
1630 Інше - document 01.03.2017
2836 Інше Фаховий модуль (за кордоном) Сертифікат Лісневська.pdf 21.04.2018
3312 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3661 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3903 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
5123 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 66542321.pdf 26.04.2021
5204 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5635 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 3.pdf 26.10.2021
6627 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 31.01.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
587 Круглий стіл на тему «Сучасна журналістика в умовах інформаційного протистояння» Круглий стіл Університет Грінченка 16.11.2016 2
592 Медіашкола Університету Грінченка Тренінги, майстер-класи Університет Грінченка 26.11.2016 2
615 ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС "БЕРЕЗНЕВІ МІСТЕРІЇ" Конкурс Університет Грінченка 19.03.2016 2
685 Проект «Ми у майбутньому» відео-проект магістрантів Університет Грінченка, Інститут журналістики 07.12.2016 2
687 програма "Ранок по-київські" інтерв'ю в студії телеканал ТРК «Київ» 16.11.2016 2

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
27 IX Міжнародний вокально-хоровий фестиваль-конкурс "Хай пісня скликає друзів" Музичний м.Чернівці, Україна document 23.04.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
4057 The Art of Television Reporting

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
14 Інститут журналістики Ведучий телевізійних програм Не міжгалузева Створення програми 09.06.2021 ОП_09.06.2021.PDF
15 Інститут журналістики Ведучий телевізійних програм Не міжгалузева Набір на програму 09.06.2021 603-C.pdf

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
533 Формати репортерських проектів (5 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 605 20.09.2019
573 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 735 31.10.2019
683 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, МК, заочна) Інститут журналістики Магістр Заочна 2020 198 19.03.2020
850 Основи зйомки та монтажу відеопродукту (2 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2020 812 23.12.2020
939 Технологія виробництва репортажу (5 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2021 181 05.03.2021
1209 Університетські студії (1 курс, ВТП, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5410 Інститут журналістики Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
6580 Інститут журналістики Майстер-класи з мистецької журналістики (4 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6581 Інститут журналістики Майстер-класи з мистецької журналістики (4 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6765 Інститут журналістики Основи зйомки та монтажу відеопродукту (2 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 4 10 10.12.2020
7177 Інститут журналістики Телережисура (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7241 Інститут журналістики Технологія виробництва репортажу (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7663 Інститут журналістики Постановка голосу (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8153 Інститут журналістики Формати репортерських проектів (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 7 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8810 Інститут журналістики Телережисура (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 не враховується 31.12.2020
9336 Інститут журналістики Основи зйомки та монтажу відеопродукту (2 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10083 Інститут журналістики Постановка голосу (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10292 Інститут журналістики Телережисура (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10339 Інститут журналістики Технологія виробництва репортажу (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
10758 Інститут журналістики Майстер-класи з мистецької журналістики (4 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11431 Інститут журналістики Університетські студії (1 курс, ВТП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11438 Інститут журналістики Теорія та історія екранних мистецтв (1 курс, ВТП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
546 Кафедра журналістики та нових медіа 4,45 30.12.2016
1230 Кафедра журналістики та нових медіа 4,50 12.01.2017
2074 Кафедра журналістики та нових медіа 3,60 26.12.2018
3010 Кафедра журналістики та нових медіа 4,39 28.12.2019
3844 Кафедра журналістики та нових медіа 4,05 28.12.2020
5028 Кафедра журналістики та нових медіа 4,27 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
597 ЖУРб-2-16-4.0д II 5 5 2017

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (9)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
154 Леляк Катерина Олександрівна Інститут журналістики II VI Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів "Book fashion" Київ 2020 Всеукраїнський I document
161 Соболєва Анастасія Віталіївна Інститут журналістики VI Міжнародний конкурс креативних медіакомунікаційних проєктів "То_МИ" Київ 2020 Міжнародний I document
312 Селіханович Вадим Сергійович Факультет журналістики I Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський I Селіханович.pdf
313 Кравченко Тимур Олегович Факультет журналістики I Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський III Кравченко.pdf
316 Боровик Любов Олександрівна Факультет журналістики III Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський III Боровик.pdf
317 Юрчук Кирил Юрійович Факультет журналістики I Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський III Юрчук.pdf
318 Калита Аліна Максимівна Факультет журналістики III Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський I Калита.pdf
319 Лютова Ліна Володимирівна Факультет журналістики I Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський III Лютова.pdf
323 Городецька Дарія Валеріївна Факультет журналістики III Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський III Городецька.pdf