Додаткові відомості

Освіта
Київський ордена Леніна державний університет ім.Т.Г.Шевченка, 1976 рік
Перелік місць роботи
Київський славістичний університет, Інститут славістики та міжнародних відносин, доцент, завідувач кафедри країнознавства
Теми дисертацій (захищених)
Давньоруський чоловічий костюм Х-ХІІІ ст. (за археологічними, писемними та образотворчими джерелами)
Громадська активність
Член Української Асоціації зовнішньої політики
посвідчення №0061

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 95 5 2 2024.05.21 10:01:47 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 19 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
231 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин 2.1 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Braichevska_Olena

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7225 Міжнародні відносини: історія, теорія, практика. Особливості африканського вектора у зовнішній політиці Китайської Народної Республіки м. Суми document.pdf
6068 Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права. Всеукраїнська наукова онлайн-конференція за міжнародною участю Україна у зовнішній політиці королівства Норвегія (2014-2019 рр.) м.Київ document.pdf
5930 Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку» Формування професійних компетентностей у процесі вивчення дисципліни «Дипломатичний протокол та етикет» в центрі компетентностей «Дипломатично-протокольна служба» м.Київ document.pdf
5929 Міжнародна наукова конференція "Україна в сучасному світі" "Посли до інших народів": ризики посольської діяльності у Візантійській імперії" м. Суми document.pdf
5924 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика». Зовнішньополітичні пріоритети Королівства Норвегія в умовах кризи системи міжнародної безпеки. м. Суми document.pdf
5919 Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція (присвячена 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара). Глобальний договір про безпечну, упорядковану та регулярну міграцію: завдання та пошук консенсусу. м. Дніпро document.pdf
5918 Регіональна науково-практична конференція"Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини " Нью-Йоркська декларація про біженців і мігрантів: новий крок у вирішенні міграційних проблем на глобальному рівні м. Київ document.pdf
5783 Міжнародна науково-практична конференція присвячена 70-й річниці заснування ООН Роль ООН у вирішенні міжнародних проблем Київ document.pdf
5782 Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни). Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю. Вплив Першої світової війни на зародження нових форм дипломатичної практики Київ-Черкаси document.pdf

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
13127 Історія українського мистецтва.
11891 "Нетрадиційні" іммігранти у Києві: сім років потому
13154 "Нетрадиційні" іммігранти у Києві

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
43272 Political culture and identity politics in the ukrainian society
38857 “Ambassadors to Other Nations”: Criteria for Selecting Candidates According to Byzantine Written Sources of the Fifth – Thirteenth Centuries

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
20985 Зовнішня політика Швеції в умовах сучасної геополітичної ситуації
13127 Історія українського мистецтва.
11891 "Нетрадиційні" іммігранти у Києві: сім років потому
13154 "Нетрадиційні" іммігранти у Києві

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
38857 “Ambassadors to Other Nations”: Criteria for Selecting Candidates According to Byzantine Written Sources of the Fifth – Thirteenth Centuries
41859 Динаміка відносин між Україною та Королівством Норвегія в умовах агресії Російської Федерації проти України
20985 Зовнішня політика Швеції в умовах сучасної геополітичної ситуації
10248 Сербські народні пісні як відображення історії етносу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
34605 Особливості африканського вектора у зовнішній політиці Китайської Народної Республіки
39126 Політичні гасла та програмні декларації французьких політичних партій та їх вплив на результати парламентських виборів 2017 р.
39231 Україна у зовнішній політиці Королівства Норвегія (2014-2019 рр.)
38805 Формування професійних компетентностей у процесі вивчення дисципліни «Дипломатичний протокол та етикет» в Центрі компетентностей «Дипломатично-протокольна служба»
38924 "Посли до інших народів": ризики посольської діяльності у Візантійській імперії"
19765 Нью-Йоркська декларація про біженців і мігрантів: новий крок у вирішенні міграційних проблем на глобальному рівні
13128 Роль ООН у вирішенні міжнародних міграційних проблем
13409 Вплив Першої світової війни на зародження нових форм дипломатичної практики
13144 Відображення подій сербської середньовічної історії в сербських народних піснях

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
235 “Ambassadors to Other Nations”: Criteria for Selecting Candidates According to Byzantine Written Sources of the Fifth – Thirteenth Centuries https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38857/ 2022

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
348 Динаміка відносин між Україною та Королівством Норвегія в умовах агресії Російської Федерації проти України фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41859/ 2022

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
297 Можливі сценарії трансформації архітектури європейської безпеки Фонд Конрада Аденауера Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
97 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин Аналітик-дослідник 24.04.2023

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
816 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
823 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1472 Фаховий модуль (стажування) - document 31.03.2017
1938 Інше - document 06.12.2017
2922 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 27.01.2019
3012 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2019
4294 Інше Інший модуль document 07.10.2020
5923 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.12.2021
7429 ІКТ(енк) Інший модуль наказ № 749.pdf 27.12.2022
8150 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
9626 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. ПК Дослідницький модуль document 01.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
49 Етапи розвитку дипломатичної служби круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 13.05.2016 2
52 Соціально-економічні та етнонаціональні проблеми розвитку Чехії та Словаччини круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 17.05.2016 2
674 Круглий стіл до дня працівника Дипломатичної Служби Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин 08.12.2016 2
1086 панельна дискусія «Російсько-український конфлікт як прояв «гібридної війни»» за участі Альберті Франческо, політолога, професор дискусія Київський університет імені Бориса Грінченка 18.05.2017 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1348 Тренінг з професійної комунікації (1 курс, МЖур, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022
1502 Країнознавство та історія дипломатії країн Америки (4 курс, МЖур, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023
1571 Країнознавство та історія європейської дипломатії (4 курс, МЖ, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023

Використання ЕНК (13)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5369 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика: Країнознавство (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
6529 Факультет права та міжнародних відносин Країнознавство: Країнознавство (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6695 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика: Країнознавство (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6760 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії та дипломатичної служби (1 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6761 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії та дипломатичної служби (1 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7245 Факультет права та міжнародних відносин Тренінг з професійної комунікації (1 курс, МЖ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
9332 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії та дипломатичної служби (1 курс, МВРС, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10514 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика (1-2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10544 Факультет права та міжнародних відносин Країнознавство (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10551 Факультет права та міжнародних відносин Тренінг з професійної комунікації (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12541 Факультет журналістики Тренінг з професійної комунікації (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
13471 Факультет журналістики Країнознавство та історія європейської дипломатії (4 курс, МЖ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13484 Факультет журналістики Країнознавство та історія дипломатії країн Америки (4 курс, МЖ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
23 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,2 20.05.2016
968 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,38 12.01.2017
1831 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,40 26.12.2018
3038 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,03 28.12.2019
3504 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,32 28.12.2020
4442 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 3,91 28.12.2021
5623 Кафедра міжнародних відносин 4,21 30.12.2022
6506 Кафедра міжнародних відносин 4,21 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
26 Ковальчук Юлія Олегівна IV Політичні науки I 2017