Додаткові відомості

Освіта
НПУ ім. М Драгоманова
2005 р.
Перелік місць роботи
Київський міський педагогічний коледж
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 3 1 2024.05.26 06:00:19 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 0 0 0 2023.03.14 15:11:44 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
338 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра приватного права 7.9 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Baitaliuk

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7457 НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА» IV Всеукраїнська науково-практична конференція Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності історико-культурних заповідників Київ, КУ імені Б.Грінченка, Кафедра публічного та приватного права ФПМВ, на платформіGoogle Meet document.pdf
6041 ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції "НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА" Правове регулювання мови та спілкування осіб з особливими потребами. КУ імені Б.Грінченка, Кафедра публічного та приватного права ФПМВ, на платформіGoogle Meet document.pdf
4753 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права Особливості правового регулювання освіти в умовах децентралізації КУ імені Б. Грінченка document
4755 Круглий стіл: Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні Відображення міжнародних нормативно-правових актів про права людини в освітньому законодавстві України КУ імені Б.Грінченка document
2262 ІІІ школа з кримінального процесуально права України участь в роботі школи КУ імені Б. Грінченка document
2147 Наукові розвідки з актуальних проблем освітнього права Нормативно-правове регулювання інклюзивної освіти в контексті реформи освітнього законодавства КУ імені Б. Грінченка document
2260 Круглий стіл: Актуальні проблеми освітнього права Нормативно-правове регулювання запровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах м. Києва КУ імені Б. Грінченка document
2261 Круглий стіл: Актуальні проблеми освітнього права Нормативно-правове регулювання запровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах м. Києва КУ імені Б. Грінченка document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
43337 Нормативно-правове регулювання діяльності органів по охороні пам’ятників культури в Україні у 20-30-х роках ХХ століття
36292 Hermeneutic of law and philosophy of jurisprudence

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
45132 Private Enforcer as a Participant of Legal Relations in the Executive Process
37026 Legal aspects of the informed consent of the patient during physical therapy in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
41739 Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності історико-культурних заповідників в Україні

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
41739 Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності історико-культурних заповідників в Україні

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
47844 Управління пам'яткоохоронною діяльністю: правовий аспект
42396 Нормативно-правове регулювання діяльності пам’яткоохоронних органів у 20-х роках ХХ століття
42446 Правове регулювання охорони пам’яток культури в умовах воєнного стану
39162 Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності історико-культурних заповідників
19768 Реалізація прав на освіту: міжнародний аспект
17228 Нормативно-правове регулювання інклюзивної освіти в країнах ЄС
17268 Конвенція ООН про права дитини, її реалізація в національному законодавстві України: соціальний аспект
1968 Cooperation of the Ukrainian Archaeological Committee with the Kyiv Edge Inspectorate of Cultural Artifacts and Art for the Protection of Monuments of Art, Culture and Nature in Kyiv
608 Діяльність Київської крайової інспектури охорони пам’яток культури та мистецтва по охороні монастиря бернардинів у м. Ізяслав

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
523 Забезпечення професійних видів таємниць у приватному житті та в умовах пандемії. Міжнародний фонд “Відродження” Коллективний - 2020
632 Проєкт: «Розв’язання проблем забезпечення прав людини та здійснення правосуддя в Україні в умовах збройного конфлікту». Конкурс грантів «Повага до прав людини та здійснення правосуддя в умовах збройного конфлікту на території України». Міжнародний фонд «Відродження» Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1871 Інше - document 18.11.2017
4048 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4094 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
4286 Інше Інший модуль Certificate2.pdf 15.04.2020
4697 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 27.11.2020
5171 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_58_01.02.21.pdf 01.02.2021
5184 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5505 інше Інший модуль document 04.10.2021
6771 інше Інший модуль document 31.10.2022
6810 інше Інший модуль document 13.11.2022
7228 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_599_15.11.2022.pdf 15.11.2022
8222 Цифровий модуль Фаховий модуль (в Україні) nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
8346 Про дистанційний та змішаний формати навчання Інший модуль document 26.09.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
45 Реалізація права на освіту в Україні круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра публічного та приватного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 12.05.2016 2
47 Права і свободи молоді: проблеми та шляхи їх подолання круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра публічного та приватного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 21.10.2016 2
57 Формування критичного мислення в процесі викладання навчальних дисциплін навчально-методичний семінар Факультет права та міжнародних відносин, кафедра публічного та приватного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 12.10.2016 2
1082 круглий стіл «Права молоді на працю: проблеми та шляхи їх подолання» спільно з представниками Координаційної ради молодих юрист круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 16.03.2017 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
921 Виборче право та виборча система (5 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2021 58 01.02.2021
943 Інформаційне право та ІКТ в галузі права (1-2 курс, ПР, заочна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Заочна 2021 181 05.03.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1299 Цивільне та сімейне право (2 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2022 599 15.11.2022 23/24 н.р.
1529 Міжнародні стандарти прав людини (5 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (26)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
381 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (2 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.12.2016
5022 Факультет права та міжнародних відносин Верховенство права та правосуддя в Україні (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5024 Факультет права та міжнародних відносин Виборче право та виборча система (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
6046 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційне право та ІКТ в галузі права (1 курс, ПР) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6521 Факультет права та міжнародних відносин Конституційне право України (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6708 Факультет права та міжнародних відносин Місцеве самоврядування в Україні (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6844 Факультет права та міжнародних відносин Порівняльне конституційне право (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7159 Факультет права та міжнародних відносин Сучасні стандарти прав людини (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8357 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційне право та ІКТ в галузі права (1 курс, ПР) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8378 Факультет права та міжнародних відносин Виборче право та виборча система (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
9670 Факультет права та міжнародних відносин Цивільне та сімейне право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9836 Факультет права та міжнародних відносин Екологічне та земельне право (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9875 Факультет права та міжнародних відносин Конституційне право України (1 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9876 Факультет права та міжнародних відносин Конституційне право України (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10079 Факультет права та міжнародних відносин Порівняльне конституційне право (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10272 Факультет права та міжнародних відносин Судова практика з прав людини (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10555 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційне право та ІКТ в галузі права (1-2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10871 Факультет права та міжнародних відносин Судова практика з прав людини (5 курс, ПР, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11228 Факультет права та міжнародних відносин Правознавчі студії (1 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11403 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційне право та ІКТ в галузі права (1-2 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 10 30.11.2021
11836 Факультет права та міжнародних відносин Екологічне та земельне право (3 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12231 Факультет права та міжнародних відносин Цивільне та сімейне право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12706 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційне право та ІКТ в галузі права (1-2 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується 3 31.12.2022
13038 Факультет права та міжнародних відносин Цивільне та сімейне право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 4 5 31.12.2023
13554 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційне право та ІКТ в галузі права (1-2 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 5 31.12.2023
13650 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні стандарти прав людини (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
7 Кафедра публічного та приватного права 4,9 20.05.2016
931 Кафедра публічного та приватного права 4,12 12.01.2017
1627 ЦК суспільних дисциплін і правознавства 4,83 22.12.2018
2621 Кафедра публічного та приватного права 4,69 28.12.2019
3419 Кафедра публічного та приватного права 4,95 28.12.2020
4320 Кафедра публічного та приватного права 4,87 28.12.2021
5652 Кафедра приватного права 4,84 30.12.2022
6526 Кафедра приватного права 4,96 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
146 Чиж Дар'я Сергіївна III Право I 2020