Додаткові відомості

Освіта
Державна академія легкої промисловості України, 1999 р.
Перелік місць роботи
Київський національний університет технологій та дизайну
Теми дисертацій (захищених)
Фінансовий механізм соціального страхування в Україні
Громадська активність
Голова профбюро Факультету економіки та управління

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
87 6 2 2022.12.05 14:30:54 Перейти на сторінку link

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29207 Crisis financial management as a component of managing the financial activity of enterprises in a crisis

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
41062 Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
41062 Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling
39418 Directions of improving the efficiency of business activity of the enterprise
39579 Strategic directions of providing financial sustainability of the enterprise

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
41062 Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling
25410 Anti-crisis management as a tool for preventing the threat of bankruptcy of the enterprise
24727 Aspects of building a comparative analytical balance of the enterprise
15869 Topical issues of development of the insurance market of Ukraine

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
16961 Aspects fortification financial and economic security
13225 The main priorities in strengthening financial and economic security of Ukraine
7701 The insurance market in Ukraine: Current State, Problems and Prospects for Development
7700 Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
577 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра фінансів та економіки 0 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Lyudmila_Vasechko
820 Факультет економіки та управління Кафедра фінансів 0.1 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Lyudmila-Vasechko/stats

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
24 Фаховий модуль (стажування) - document 03.12.2015
257 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
495 Лідерський модуль - document 22.01.2016
1786 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
2279 Модуль з ІКТ Інший модуль document 22.06.2018
4921 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.12.2020
5226 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
302 Сучасна фінансова політика україни: проблеми та перспективи ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 23.11.2016 5

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
6 Фінансовий аналітик Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 01.03.2016
66 Фінансовий аналітик Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 07.05.2014

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
40737 Qualification work: teaching aid for bachelors in the field of knowledge 07 "Management and Administration" speciality 072 "Finance, Banking and Insurance"

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
959 Фінанси підприємств та організацій (2 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 21/22 н.р.
1253 Фінансовий аналіз (3 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7344 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансовий та інвестиційний менеджмент (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8932 Факультет інформаційних технологій та управління Фінанси підприємств та організацій (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 5 4 10 30.11.2021
9977 Інститут людини Методики досліджень у соціальній роботі (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10262 Факультет інформаційних технологій та управління Статистика (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
28 Кафедра фінансів та економіки 3,5 20.05.2016
989 Кафедра фінансів та економіки 4,14 12.01.2017
1850 Кафедра фінансів та економіки 4,80 26.12.2018
3124 Кафедра фінансів та економіки 4,78 28.12.2019
3530 Кафедра фінансів та економіки 4,24 28.12.2020
4504 Кафедра фінансів та економіки 4,44 28.12.2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
36 Пархоменко Яна Анатоліївна V Гроші, фінанси і кредит I 2017
109 Полегешко Юлія Павлівна IV Фінанси і кредит I 2019