Додаткові відомості

Освіта
Державна академія легкої промисловості України, 1999 р.
Перелік місць роботи
Київський національний університет технологій та дизайну
Теми дисертацій (захищених)
Фінансовий механізм соціального страхування в Україні
Громадська активність
Голова профбюро Факультету економіки та управління

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 275 9 8 2024.05.21 10:33:43 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 89 6 2

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
577 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра фінансів та економіки 0 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Lyudmila_Vasechko
820 Факультет економіки та управління Кафедра фінансів 0.3 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Lyudmila-Vasechko/stats

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29207 Антикризове фінансове управління як складова управління фінансовою діяльністю підприємств в умовах кризи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
41062 Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
47087 Особливості управління фінансовими ресурсами підприємства в кризових умовах
47088 Стратегічне управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарюванняв сучасному економічному середовищі
41062 Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling
39418 Напрями вдосконалення ефективності ділової активності підприємства
39579 Стратегічні напрями забезпечення фінансової стійкості підпримства

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
47087 Особливості управління фінансовими ресурсами підприємства в кризових умовах
47088 Стратегічне управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарюванняв сучасному економічному середовищі
41062 Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling
25410 Антикризове управління як інструмент попередження загрози банкрутства підприємства
24727 Аспекти побудови порівняльного аналітичного балансу підприємства
15869 Актуальні питання розвитку страхового ринку України

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
16961 Аспекти фортифікації фінансово-економічної безпеки підприємства
13225 Головні пріоритети зміцнення фінансово-економічної безпеки України
7701 Страховий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
7700 Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
322 Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
10 Факультет економіки та управління Кафедра фінансів Аналітик-дослідник 19.03.2023

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
24 Фаховий модуль (стажування) - document 03.12.2015
257 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
495 Лідерський модуль - document 22.01.2016
1786 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
2279 Модуль з ІКТ Інший модуль document 22.06.2018
4921 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.12.2020
5226 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
7196 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
8228 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
302 Сучасна фінансова політика україни: проблеми та перспективи ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 23.11.2016 5

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
6 Фінансовий аналітик Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 01.03.2016
66 Фінансовий аналітик Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 07.05.2014

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
40737 Кваліфікаційна робота: Методичні рекомендації для здобувачів ступеня бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
959 Фінанси підприємств та організацій (2 курс, ФіК, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1253 Фінансовий аналіз (3 курс, ФіК, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.
1534 Методи соціальної статистики (3 курс, СР, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7344 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансовий та інвестиційний менеджмент (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8932 Факультет інформаційних технологій та управління Фінанси підприємств та організацій (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 30.11.2021
9977 Інститут людини Методики досліджень у соціальній роботі (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10262 Факультет інформаційних технологій та управління Статистика (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12228 Факультет економіки та управління Фінанси підприємств та організацій (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12437 Факультет економіки та управління Страхові послуги (3 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2022
12468 Факультет економіки та управління Фінансовий аналіз (3 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12993 Факультет економіки та управління Страхування (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13035 Факультет економіки та управління Фінанси підприємств та організацій (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13276 Факультет економіки та управління Фінансовий аналіз (3 курс, ФіК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13570 Факультет економіки та управління Методи соціальної статистики (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
28 Кафедра фінансів та економіки 3,5 20.05.2016
989 Кафедра фінансів та економіки 4,14 12.01.2017
1850 Кафедра фінансів та економіки 4,80 26.12.2018
3124 Кафедра фінансів та економіки 4,78 28.12.2019
3530 Кафедра фінансів та економіки 4,24 28.12.2020
4504 Кафедра фінансів та економіки 4,44 28.12.2021
5301 Кафедра фінансів 4,20 30.12.2022
6190 Кафедра фінансів 4,09 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
36 Пархоменко Яна Анатоліївна V Гроші, фінанси і кредит I 2017
109 Полегешко Юлія Павлівна IV Фінанси і кредит I 2019