Додаткові відомості

Освіта
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна (нині — Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
Перелік місць роботи
1989–1991 рр. — старший викладач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного інституту.
2002 р. — призначена на посаду доцента кафедри методики навчання української мови Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка (нині — Київський університет імені Бориса Грінченка).
2003 р. — учений секретар Вченої ради Київського університету
імені Бориса Грінченка, продовжує викладацьку діяльність на посаді
професора кафедри української мови і методики навчання.
Теми дисертацій (захищених)
Формування в учнів орфографічних умінь і навичок у процесі вивчення фонетики
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
43 Кафедра української мови AAG-5876-2019 3 2 2021 https://publons.com/researcher/3268175/olga-karaman/
268 Кафедра української мови AAG-5876-2019 2 2 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1906862

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 374 8 7 24 2023.11.22 11:17:01 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 224 7 5

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
516 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 7.2 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Karaman2

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1416 Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи Реалізація міжпредметних зв'язків у процесі навчаннясинтаксису в профільній школі Запоріжжя document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
18883 Особливості педагогічного діалогу в різних навчальних ситуаціях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
43667 The use of electronic educational resources for the formation of rhetoric competence of future teachers in pedagogical colleges
29134 Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури
26282 Науково-освітні електронні бібліотеки у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
43667 The use of electronic educational resources for the formation of rhetoric competence of future teachers in pedagogical colleges
43714 Оновлення змісту методичної системи навчання фонетики майбутніх учителів української словесності в контексті здобутків мовознавства
43435 Основи фонетики в індійській лінгвістичній традиції: теоретико-методичний аспект
37539 Transformational influence of the foundations of social semiotics on approaches to language teaching
18883 Особливості педагогічного діалогу в різних навчальних ситуаціях

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
43714 Оновлення змісту методичної системи навчання фонетики майбутніх учителів української словесності в контексті здобутків мовознавства
43435 Основи фонетики в індійській лінгвістичній традиції: теоретико-методичний аспект
43752 Основи фонетики в індійській лінгвістичній традиції: теоретико-методичний аспект

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
14308 Настя Грінченко: становлення особистості та формування життєвих переконань
5057 Формування креативності майбутніх учителів української мови як лінгводидактична проблема
4900 Акмеологічний ресурс проблемного підходу у підготовці фахівців української словесності
2132 Тестовий контроль як метод діагностики навчальних досягнень студентів
2131 Проблема підручникотворення для профільної школи у науковому полі української лінгводидактики
2133 Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
250 The use of electronic educational resources for the formation of rhetoric competence of future teachers in pedagogical colleges https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43667/ 2023

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (2)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
2 Діденко Наталія Миколаївна «Методика позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання» Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016
21 Полінок Олена Володимирівна «Формування граматичної компетентності учнів 10 класу з використанням методу проектів у процесі навчання української мови»/ 13.00.02 м. Київ, Київський університет імені Б.Грінченка document 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
685 Фаховий модуль (стажування) - document 27.03.2013
929 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1132 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2182 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 31.05.2018
2232 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2593 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
2915 Інше Інший модуль document 18.01.2019
7803 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 28.04.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
191 «Грінченківські лінгвістичні читання для студентів Інституту філології» (сторінками часопису «Українська мова і література в шко читання м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 06.12.2016 10

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
30 Сучасні підходи в шкільній мовній освіті Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 9 Не зазначено 16.03.2016

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (10)

ID Назва Рік
29843 Українська мова (профільний рівень). Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти
26749 Українська мова. 10 клас (профільний рівень)
20206 Українська мова 9 клас. Поглиблене вивчення
18804 Українська мова для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
18884 Українська мова. Підручник для 8 класу
11345 Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі
11333 Сучасна українська літературна мова
11959 Українська мова за професійним спрямуванням
17094 Українська мова за професійним спрямуванням
11341 Українська мова: практикум з орфографії та пунктуації

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
11340 Ваш репетитор

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
173 Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
362 Кафедра української мови 4,66 29.12.2016
1137 Кафедра української мови 4,88 12.01.2017
1991 Кафедра української мови 4,73 26.12.2018
3016 Кафедра української мови 4,79 28.12.2019
3734 Кафедра української мови 4,94 28.12.2020
4480 Кафедра української мови 4,81 28.12.2021
6051 Кафедра української мови 4,97 30.12.2022

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
22 Резнік Тетяна Петрівна Кафедра української мови IV Українська мова і література (у т.ч. методика їх викладання) II document 2017
45 Іваненко Ірина Олександрівну Інститут філології V Українська мова і література ( у т.ч. методика їх навчання) III document 2018