Додаткові відомості

Освіта

Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність математика, 1994

Київський університет імені Бориса Грінченка, теорія і методика професійної освіти, 2016

Перелік місць роботи

Київський університет імені Тараса Шевченка, інженер кафедри загальної математики, 1994-1999

Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ", викладач математики, 1999-2005

Гімназія №136 м. Києва, вчитель математики, 2005-2008

Технічний ліцей м. Києва, вчитель математики, 2008-2009

ЗОШ №81 м. Києва, заступник директора, 2009-2011

Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, викладач циклової комісії економіко-математичних дисциплін і менеджменту, 2011-2016

Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, завідувач шкільним відділенням 2016 - 2019

Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, старший викладач кафедри початкової освіти 2019 - 2023

Факультет педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка 2024 - по теперішній час

Теми дисертацій (захищених)
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
В УМОВАХ КОЛЕДЖУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 4 1 2024.06.11 06:03:31 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
347 Кафедра початкової освіти FVF-0211-2022 5 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/27780609
456 Кафедра початкової освіти FVF-0211-2022 8 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/27780609

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 132 7 4 2024.06.12 10:23:29 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 102 7 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
396 Факультет педагогічної освіти Кафедра початкової освіти 98.9 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nina-Rudenko

Конференції (29)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9865 ІІІ Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю “Мережа шкіл новаторства України. Розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації неперервної освіти” “Методичний супровід упровадження коміксів в освіту дітей старшого дошкільного віку та учнів початкової школи” Полтава document
9102 «Інноваційні освітні практики підготовки сучасного педагога в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»» «Комікси як сучасний інтерактивний засіб навчання: створення на основі е-ресурсів та використання на уроках у початковій школі» Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9104 Всеукраїнський педагогічний міст: «Колеги, об’єднаймося заради майбутнього України!» ЕНК «Математична і природнича освіта» для студентів 1-2 курсу спеціальності Початкова освіта Київ document.pdf
8821 Всеукраїнська науково-практична конференція "Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи" Застосування ІКТ на уроках математики Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського document.pdf
8238 XXXII Міжнародна науково-практична конференція «Modern development of science and the latest perspectives» ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБ-КВЕСТІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАСІ Ванкувер, Канада document
8237 XXXI Міжнародна науково-практична конференція «Modern innovations and promising ways of development of culture and science» ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Бостон, США document
8108 XIV International Conference on Mathematics, Science and Technology Education ICon-MaSTEd2022 STEM education in the context of improving the science and mathematics literacy of pupils Kryvyi Rih State Pedagogical University document.pdf
7242 «СУЧАСНА ПОЧАТКОВА ОСВІТА В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» Інтерактивний компонент математичної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в Країнах Європи Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
7176 НОВА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування ігрових та діяльнісних методів навчання на уроках математики Київ, Україна document
7101 SECTORAL RESEARCH XXI: CHARACTERISTICS AND FEATURES II International Scientific and Theoretical Conference ФОРМУВАННЯ УМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА РУХ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМІКСІВ Chicago, USA document
7069 The III International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», Застосування інтерактивної технології «Ажурна пилка» на уроках математики в початковій школі London, England document
7062 II International Scientific and Theoretical Conference «INTERDISCIPLINARY RESEARCH: SCIENTIFIC HORIZONS AND PERSPECTIVES» ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН ДОШКИ PADLET НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Вільнюс document
7045 The I International Science Conference «Problems of modern science and practice», Застосування інерактивної технології «дерево рішень» на уроках математики в початковій школі Boston document
6973 XXXII Міжнародна науково-практична конференція “ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE” ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТ КАРТ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Бостон, США document
6003 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" Сучасний педагог в умовах парадигмальних змін Київський університет імені Бориса Грінченка document
5819 ІІI Міжнародноа наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» Андрагогічні засади сучасної вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
5378 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Застосування інтелект-карт в організації виробничої практики майбутніх учителів початкової школи Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5606 Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships Making a difference through partnerships European University Association document.pdf
4599 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Компаративний аналіз європейського досвіду підготовки майбутніх вчителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики м. Київ document
4403 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
3730 SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT, PEDAGOGY. #5 Використання ІКТ на уроках математики в початковій школі Barselona document.pdf
667 Проблеми емпіричних досліджень у психології Педагогічні інновації на уроках математики початкової школи Київський національний університет імені Тараса Шевченка
660 Pedagogika Wspolczesna nauka. Nowy wyglad. Використання інтерактивних технологій навчання при вивченні дробів у початковій школі Wroclaw
661 Pedagogika Wspolczesna nauka. Nowy wyglad. Розв'язування задач із застосуванням деяких інтерактивних технологій на уроках математики у початковій школі Wroclaw
665 Pedagogika. Teoria. Praktyka Застосування інтерактивних технологій при розв’язуванні логічних задач на годинах цікавої математики в початковій школі Szczecin
664 Pedagogika. Teoria. Praktyka Ефективність застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі Szczecin
663 1025-РІЧЧЯ ІСТОРІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні математичного мислення студентів коледжу Київський університет імені Бориса Грінченка
666 Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД Навчання студентів застосуванню інтерактивних технологій на уроках математики Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
662 Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА» Готовність майбутнього вчителя початкових класів до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
33806 Математична підготовка майбутніх учителів початкової освіти в країнах європи та в україні: інтерактивний компонент е-навчання

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (12)

ID Назва Рік
48564 Factors influencing the process of organizing distance learning of students in the conditions of military operations on the territory of Ukraine
44472 E-learning in the conditions of the information economy as a factor in the development of future teachers for the sustainable development of society
45264 Education as an open system and education as a process of organizing e-learning in the online space in the context of a variable definition of the phenomenon "quality"
45263 Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент"
41478 Decreased learning motivation as a scientific problem of the centuries
40983 Effective education in the conditions of noosphere existence of mankind with objective and virtual realities
41400 STEM education in the context of improving the science and mathematics literacy of pupils
43578 Study of neuroticism and extraversion as predictors of the syndrome of emotional burnout (EBS) in students
41660 The phenomenon "Nature" in social and individual culture, in socio-cultural reality and in socio-cultural experience of mankind and man
37183 Developing Subjectivity in Future Primary School Teachers
38032 The Use of ICT Tools to Organize Distance Learning of Mathematics for Primary School Students under COVID-19 Pandemic Conditions
36636 ІКТ як засіб реалізації тематичного ФІН-моделювання в організації навчання у закладах вищої педагогічної та освіти дорослих

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (20)

ID Назва Рік
48564 Factors influencing the process of organizing distance learning of students in the conditions of military operations on the territory of Ukraine
44472 E-learning in the conditions of the information economy as a factor in the development of future teachers for the sustainable development of society
45264 Education as an open system and education as a process of organizing e-learning in the online space in the context of a variable definition of the phenomenon "quality"
47405 Методичний супровід упровадження коміксів в освіту дітей старшого дошкільного віку та учнів початкової школи
45263 Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент"
43578 Study of neuroticism and extraversion as predictors of the syndrome of emotional burnout (EBS) in students
39332 Формування умінь розв'язування задач на рух в учнів початкової школи за допомогою коміксів
37171 Застосування інерактивної технології «дерево рішень» на уроках математики в початковій школі
36709 Застосування інтелект карт при моделюванні уроків математики в початковій школі
34889 Застосування інтерактивних технологій та ІКТ на уроках математики в закладах загальної середньої освіти
39334 Застосування інтерактивної технології «Ажурна пилка» на уроках математики в 4 класі
37367 Застосування інтерактивної технології «Ажурна пилка» на уроках математики в початковій школі
40180 Застосування е-ресурсів у процесі створення коміксів на уроках математики в початковій школі
37329 Застосування онлайн дошки padlet на уроках математики у початковій школі
38813 Моделювання уроку математики в початковій школі з використанням карт знань
38476 Організаційно-методичні основи застосування освітньої стратегії “Дерево рішень” на уроках математики в початковій школі
37504 Формування умінь розв’язування задач на рух в учнів початкової школи за допомогою коміксів
31502 Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування ментальних карт на уроках математики
32872 Застосування веб-квест-технології у підготовці майбутніх учителів початкової школи
33667 Застосування е-середовища на уроках математики в початковій школі

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
47405 Методичний супровід упровадження коміксів в освіту дітей старшого дошкільного віку та учнів початкової школи
40180 Застосування е-ресурсів у процесі створення коміксів на уроках математики в початковій школі
39839 Концептуальні ідеї застосування інтерактивної дошки padlet на уроках математики у початковій школі
38476 Організаційно-методичні основи застосування освітньої стратегії “Дерево рішень” на уроках математики в початковій школі
31502 Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування ментальних карт на уроках математики
32872 Застосування веб-квест-технології у підготовці майбутніх учителів початкової школи
30948 Інтерактивні технології навчання на уроках математики у початковій школі: від планування до результату
18558 Математичний інструментарій вимірювання готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики
14415 Розвиток вітчизняної математичної освіти на рубежі тисячоліть
14416 Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики: педагогічні умови
12557 Інтерактивне навчання на уроках математики в початковій школі
10896 Застосування інтерактивних технологій з використанням ІКТ на заняттях дисциплін математичного циклу
8510 Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні математичного мислення студентів коледжу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (22)

ID Назва Рік
41773 Організаційні основи дистанційного навчання математики в початковій школі
41774 Організаційно-методичні основи застосування веб-квестів на уроках математики в 4 класі
37171 Застосування інерактивної технології «дерево рішень» на уроках математики в початковій школі
36709 Застосування інтелект карт при моделюванні уроків математики в початковій школі
37367 Застосування інтерактивної технології «Ажурна пилка» на уроках математики в початковій школі
37329 Застосування онлайн дошки padlet на уроках математики у початковій школі
37504 Формування умінь розв’язування задач на рух в учнів початкової школи за допомогою коміксів
28138 Порівняння виразу і числа. Знаходження довжини ламаної лінії. Розвязування задач
25622 Використання ІКТ на уроках математики в початковій школі
13531 Використання інтерактивних технологій навчання при вивченні дробів у початковій школі
8618 Ігрові елементи при застосуванні інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі
8965 Деякі способи розв’язування тригонометричних рівнянь
9745 Доповнення рівностеи. Розв’язування задач на знаходження невідомого зменшуваного
9784 Застосування інтерактивних технологій при роз’язуванні задач на рух на уроках математики в початковій школі
8479 Необхідні та достатні умови застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі
8466 Розв`язування задач із застосуванням деяких інтерактивних технологій на уроках математики у початкових школах
10155 Складання й обчислення виразів. Вправи і задачі на закріплення вивчених таблиць множення і ділення
8472 Application of interactive educational methodologies in forming mathematical thinking in college students
8484 Інтерактивність як спосіб ефективної взаємодії і навчання студентів
8488 Ефективність застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі
8497 Застосування інтерактивних технологій при розв’язуванні логічних задач на годинах цікавої математики в початковій школі
8499 Навчання студентів застосуванню інтерактивних технологій на уроках математики

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
195 Інтерактивні технології навчання на уроках математики у початковій школі: від планування до результату фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30948/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
337 Університет природничо-гуманітарних наук (Польща) Міжнародне стажування 01.12.2021-15.02.2022

Директор Інституту педагогіки

професор Анна Клім-Клімашевська

Учасник програми document
631 Університет імені Масарика, Брно (Чехія) Міжнародне стажування 04.10-22.11.2023

Zdenka Vagnerova, IRO coordinator

Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
818 EU triad Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
181 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
292 Факультет педагогічної освіти Кафедра початкової освіти Аналітик-дослідник 03.11.2023

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
7 Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професоор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка
«Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу до застосування інтерактивних технологій на уроках математики» 2012-2016 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
99 системна робота, Школа майбутнього першокласника 23.01.2016-24.12.2016 3
264 системна робота впродовж року січень-грудень 2017 10

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
568 Стажування - document 13.12.2016
3924 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
3965 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
3979 Інше Інший модуль document 23.02.2020
4029 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4234 інше Інший модуль Руденко Н,М.2020_05_27 Сертифікати конференції _Якість професійної підготовки _175.pdf 27.05.2020
4235 інше Інший модуль Сертифікат Руденко Ніна.pdf 29.05.2020
4666 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5030 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.03.2021
6048 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
6587 інше Інший модуль document 08.08.2022
6588 інше Інший модуль document 22.08.2022
7276 інше Інший модуль document 23.12.2022
7407 ІКТ (енк) Інший модуль наказ № 756.pdf 29.12.2022
9036 Цифровий модуль Інший модуль наказ №842.pdf 25.12.2023
9681 Застосування травма-інформованого підходу в навчанні здобувачів освіти Дидактичний модуль document 01.04.2024
9774 Cybersecurity Awareness Course Цифровий модуль _Certificate STCU - NR.pdf 27.02.2024

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
47 Фрактал Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 17.03.2016
124 Фрактал упродовж 2017 року (2 рази на місяць) 20 Не зазначено 30.10.2017

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
10154 Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
701 Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, заочна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Заочна 2020 198 19.03.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
743 Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, денна) - Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020 21/22 н.р.
744 Математична і природнича освіта з методикою навчання (2-3 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
857 Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1134 Інтегроване тематично-проектне навчання в початковій школі (3-4 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1373 Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (25)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7490 Інститут людини Математика зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7492 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 7 4 10 10.12.2020
7495 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 5 10 10.12.2020
7496 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 4 10 10.12.2020
7497 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8172 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 10 10.12.2020
8650 Педагогічний інститут Практика виробнича (особистісно-професійне становлення) (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
9007 Педагогічний інститут Інтегроване тематично-проектне навчання в початковій школі (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9292 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 9 4 3 30.11.2021
9310 Педагогічний інститут Методики навчання (обраному предмету) (5 курс, ПСО, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
9942 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 5 3 30.11.2021
10499 Інститут людини Математика зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10522 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
11728 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується 3 30.11.2021
11997 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна) (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
11998 Педагогічний інститут Практика виробнича (навчально-методична) (4 курс, ПО) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12155 Факультет педагогічної освіти Математична і природнича освіта (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 3 31.12.2022
12332 Факультет педагогічної освіти Математична і природнича освіта з методикою навчання (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
12532 Факультет педагогічної освіти Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12581 Факультет педагогічної освіти Інтегроване тематично-проектне навчання в початковій школі (3-4 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12937 Факультет педагогічної освіти Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 5 31.12.2023
13149 Факультет педагогічної освіти Математична і природнича освіта з методикою навчання (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 31.12.2023
13343 Факультет педагогічної освіти Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13388 Факультет педагогічної освіти Інтегроване тематично-проектне навчання в початковій школі (3-4 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13866 Факультет педагогічної освіти Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, ПО, спп) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
237 Фаховий коледж «Універсум» 4,35 23.12.2016
883 ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту 4,46 29.12.2017
1744 ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту 4,42 22.12.2018
2739 ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту 4,42 28.12.2019
4010 Кафедра початкової освіти 4,36 28.12.2020
4865 Кафедра початкової освіти 4,64 28.12.2021
5718 Кафедра початкової освіти 3,76 30.12.2022
6597 Кафедра початкової освіти 4,80 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
185 Широков Денис Леонідович V Початкова освіта I 2022