Додаткові відомості

Освіта

Педагогічний коледж №1 м. Києва 2006 р.

 ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.Г.Сковороди" 2007 р. 

 КУ ім. Бориса Грінченка 2015 р..

Перелік місць роботи

Педагогічний коледж №1 2006-2008 рр.

КУ ім. Бориса Грінченка з 2008 р.

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
97 Кафедра спорту та фітнесу - 1 0 2021 -

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 7 2 0 0 2023.12.04 10:42:26 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 7 2 0

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9532 «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОЛОГІЯ І ОХОРОНА ЗДОРОВʼЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» ФІЗИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МОЛОДІ ДО ДІЙ ПІД ЧАС ВИНИКНЕННЯ ОКРЕМИХ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗАГРОЗ СУЧАСНОСТІ м. Переяслов, Україна document
9454 ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції ВИКОРИСТАННЯ ОЗДОРОВЧИХ ФІТНЕС ПРОГРАМ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ м. Киів document
9529 Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології Менеджмент у повсякденній діяльності фізкультурно-спортивних колективів чи товариств м. Запоріжжя, Україна document
9531 «Фізична культура і спорт: традиції, досвід, інновації» КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ: ІСТОРІЯ І ДЕЩО ПРО ОСНОВНЕ м. Запоріжжя, Україна document
8921 Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference Formation of ideas about the position and role of science Дистанційна форма проведення занять з фізичного виховання зі студентами СМГ Naples, Italy document
7839 "Фізичне виховання, спорт та здоров`я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) "Дослідження типів темпераменту студентів,які займаються ігровим видами спорту" м. Київ document
6811 «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» - м. Київ document
6818 » Проблемы и перспективы спортивной подготовки, физического воспитания коренных народов Севера и Арктики « Оценка конфликтного поведения у спортсменок-волейболисток в тренировочной деятельности» м. Якутск document
6568 ІV Всеукраїнської інтернет - конференції «COLOR OF SCIENCE» ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ ТА НАЯВНІ ЗДОБУТКИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ ЗВО У ПЕРІОД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ м. Вінниця document
6446 «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) - м. Київ document
5043 Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи ( у циклі анохінських читань) * Київ document
4202 International Scientific and Practical Conference "HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS: PERSPECTIVES AND BEST PRACTICES" Psychological and pedagogic grounds for forming professional mastery of a specialist in physical education in a Higher Education Establishment Kyiv, Ukraine document
3736 Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи ( у циклі анохінських читань) * Київ document
3230 International Scientific and Practical Conference "HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS: PERSPECTIVES AND BEST PRACTICES" Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів першого курсу Kyiv, Ukraine document
3105 Європейські цінності спортивної освіти * Київ document
2283 Науково - практичний семінар "Особливості підготовки футболістів на сучасному етапі розвитку виду спорту" м.Київ, Україна document
2161 Международная научно-практическая конференция "Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П. Коркина и перспективы развития вольной борьбы в республике Саха (Якутия)" Иследование конформности в командных видов спорта (на примере гандбола) Yakutsk document
2160 Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві: досвід, проблеми, рішення" (у циклі Анохінських читань) Дослідження ціннісно-смислової сфери особистості спортсменів м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
15391 Specific features of team kinds of sports sportsmen’s individual characteristics

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
46867 Основні засади менеджменту повсякденної діяльності фізкультурно-спортивних колективів чи товариств
23845 Investigation of the personal caused by students carried by the football
23990 Principal-summer sphere of sportsman's personality: peculiarities of formation
15298 Специфічні особливості індивідуальних властивостей особистості спортсменів командних видів спорту

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
46867 Основні засади менеджменту повсякденної діяльності фізкультурно-спортивних колективів чи товариств
44932 Форми організації оздоровчої фізичної культури
34570 Порівняльна характеристика розвитку координаційних здібностей школярів 7-9 років та їхніх однолітків, які систематично займаються тхеквондо
31027 Зв’язок індивідуально-психологічних особливостей спортсменів з результативністю змагальної діяльності
32081 Визначення психологічного клімату та його складових у спортивній команді з волейболу
23990 Principal-summer sphere of sportsman's personality: peculiarities of formation
20321 Assessment of individual - psychological quality in children 11-13 years specialized in football
15298 Специфічні особливості індивідуальних властивостей особистості спортсменів командних видів спорту
15391 Specific features of team kinds of sports sportsmen’s individual characteristics

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
46132 Використання оздоровчих фітнес програм на заняттях з фізичного виховання у закладах вищої освіти
46133 Менеджмент у повсякденній діяльності фізкультурно-спортивних колективів чи товариств
46131 Кінезіотейпування: історія і дещо про основне
43826 Дистанційна форма проведення занять з фізичного виховання зі студентами СМГ
46971 Фізична та психологічна готовність молоді до дій під час виникнення окремих екстремальних загроз сучасноті
36461 Оценка конфликтного поведения у спортсменок-волейболисток в тренировочной деятельности
36493 Оценка конфликтного поведения у спортсменок-волейболисток в тренировочной деятельности
35443 Психоемоційний стан студентів ЗВО у період екзаменаційної сесії
41704 Дослідження типів темпераменту студентів, які займаються ігровим видами спорту
41717 Здоровий спосіб життя і його вплив на фізичне і психічне здоров'я людини
23899 Assessment of adaptational potential of cardiovascular system of first year university students
20889 CONFORMITY RESEARCH IN TEAM SPORTS (ON THE EXAMPLE OF HANDBALL)
22098 Investigation of value-seminar sphere personality of sportsman
7981 Особенности психического развития детей старшего школьного возраста
4637 Исследование терминальных ценностей у квалифицированных спортсменов на этапе спортивного совершествования
2200

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
298 Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті Повноцінне дослідження 04.2023

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
75 Спортивні ігри 22.10.16 1
159 Системна робота впродовж відповідного етапу 01.04.2017-01.06.2017, 01.10.2017-01.11.2017 5

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1170 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1563 Фаховий модуль (стажування) - document 03.05.2017
6217 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.01.2022
8158 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1490 Фізичне виховання (1 курс, ПО, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023
1498 Фізичне виховання (1 курс, ОМ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8052 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ГДЗ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8070 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8092 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ПП, ПБК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8103 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
9589 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ПБК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9590 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9620 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ГДЗ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9628 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10941 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, КП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10942 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11807 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
89 Кафедра спорту та фітнесу 4,6 20.05.2016
1176 Кафедра спорту та фітнесу 4,87 12.01.2017
2032 Кафедра спорту та фітнесу 4,75 26.12.2018
2680 Кафедра спорту та фітнесу 4,81 28.12.2019
3782 Кафедра спорту та фітнесу 4,82 28.12.2020
4864 Кафедра спорту та фітнесу 4,68 28.12.2021
5398 Кафедра спорту та фітнесу 4,79 30.12.2022