Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка


Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 0 0 0 2023.03.14 15:24:43 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
795 Фаховий коледж «Універсум» ЦК з видавничої справи, культури та української філології 0 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Loveiko

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8845 Пріоритетні завдання сучасної філології і лінгвістики ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) У СТУДЕНТІВ ФАХОВИХ КОЛЕДЖІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЖУРНАЛІСТИКА» Київ document.pdf
8844 Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів ЗАСОБИ ВПЛИВУ ПРОПАГАНДИ НА СУСПІЛЬНУ СВІДОМІСТЬ Київ document.pdf
5970 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації» Вплив світової літератури на формування елітарної мовної особистості м. Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
47922 Алгоритм використання трансмедійного сторителінгу при виданні класичних творів
47923 Аналіз засобів впливу Геббельсівської пропаганди

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
43610 Формування професійних компетентностей на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) у студентів фахових коледжів спеціальності "Журналістика"
33407 Вплив світової літератури на формування елітарної мовної особистості
23506 Морфологічний аналіз пейоративної лексики у романі Люко Дашвар «На запах м’яса»

Статті у науково-методичних та методичних виданнях (1)

ID Назва Рік
43610 Формування професійних компетентностей на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) у студентів фахових коледжів спеціальності "Журналістика"

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1699 Стажування - document 23.06.2015
3837 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.01.2020
6886 інше Інший модуль document 08.08.2022
6887 інше Інший модуль document 15.08.2022
8444 Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти Інший модуль T_Loveiko_FKU_compressed.pdf 17.11.2023
8446 Медіаграмотність для освітян Інший модуль T_Loveiko_FKU 2_compressed.pdf 21.11.2023
8533 Дизайн-мислення в школі Інший модуль T_Loveiko_FKU_3.pdf 24.11.2023
9065 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023

Підготовка та проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів педагогічними працівниками (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Тип участі Дата Документ, що засвідчує
171 Майстер-клас з аналізу невербальних засобів комунікації майстер-клас Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 30.10.2023 document
177 Дякуємо тим, хто століттями оберігав нашу мову семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 21.02.2023 document

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
50 Ірій Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 17.03.2016
120 Ірій упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 21.10.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
9328 Українська мова за професійним спрямуванням

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1691 Вступ до спеціальності (1 курс, ВСР, денна) Фаховий коледж «Універсум» Фаховий молодший бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023
1692 Коректура (2 курс, ВСР, денна) Фаховий коледж «Універсум» Фаховий молодший бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023
1693 Редагування перекладної літератури (4 курс, ВСР, денна) Фаховий коледж «Універсум» Фаховий молодший бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023
1694 Теорія та практика перекладу (4 курс, ВСР, денна) Фаховий коледж «Універсум» Фаховий молодший бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023
1695 Типологія помилок (3 курс, ВСР, денна) Фаховий коледж «Універсум» Фаховий молодший бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023
1696 Українська мова в засобах масової комунікації (3 курс, ВСР, денна) Фаховий коледж «Універсум» Фаховий молодший бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
13530 Фаховий коледж «Універсум» Українська мова (за професійним спрямуванням) (2 курс, ПО, денна) Фаховий молодший бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
13537 Фаховий коледж «Універсум» Редагування перекладної літератури (4 курс, ВС, денна) Фаховий молодший бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023
13540 Фаховий коледж «Універсум» Типологія помилок (3 курс, ВС, денна) Фаховий молодший бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13541 Фаховий коледж «Універсум» Українська мова в засобах масової комунікації (3 курс, ВС, денна) Фаховий молодший бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13543 Фаховий коледж «Універсум» Коректура (2 курс, ВС, денна) Фаховий молодший бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13546 Фаховий коледж «Універсум» Вступ до спеціальності (1 курс, ВСР, денна) Фаховий молодший бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
270 Фаховий коледж «Універсум» 4,64 23.12.2016
837 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,83 29.12.2017
1697 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,91 22.12.2018
2813 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,79 28.12.2019
3477 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,82 28.12.2020
4601 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,85 28.12.2021
5169 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,89 30.12.2022
6063 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,92 30.12.2023