Додаткові відомості

Освіта
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Перелік місць роботи
Міжнародна академія екології та медицини.
Теми дисертацій (захищених)
«Інтерпретація сутності живого у філософії східної патристики».
Громадська активність


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.133.07

Секретар Вченої ради Історико-філософського факультету

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
70 6 3 2022.11.19 10:54:55 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 5 2 2022.11.21 06:03:48 Перейти до Scopus link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1008 Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі Концепт біоетики в православній вірі Київ, КУ імені Бориса Грінченка document
1009 Дні науки філософського факультету - 2016 Гуманістичний потенціал східнохристиянських учень про живе Київський національний університет імені Тараса Шевченка document
1210 Українське православ'я на шляху самовизначення, єдності та конституювання Гусаністичний потенціал східнохристиянських вчень м. Черкаси document.tif
1211 Спадщина Аристотеля та арістотелізм в історії релігієзнавчої думки Вплив поглядів Аристотеля на становлення розуміння сутності живого м. Київ document.tif
1212 Новітні чинники впливу на формування особистості студента-майбутнього лікаря Становлення ідеї живого у філософії Платона: світоглядно-освітологічний аспект м. Київ document.tif
1005 Культура примирення: нова історична свідомість в Україні Релігійний чинник у подоланні соціальних конфліктів Київський університет імені Бориса Грінченка document
1006 Перші танчерівські читання 'методологічні проблеми сучасного релігієзнавства' Відношення релігійних мислителів до проблем біоетики: православний дискурс. Київський національний університет імені Тараса Шевченка document
1007 Дні науки філософського факультету - 2015 Формування східнохристиянської традиції осмислення сутності живого Київський національний університет імені Тараса Шевченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (9)

ID Назва Рік
36905 A knowledge management culture in the European higher education system
40067 Religious Education in the European Educational Space: Social and Cultural Context
31401 Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience
35260 The Idea of Living in Religious-Philosophical Discourse
33486 Theological Anthropology: Open Questions of the Greek Spiritual Tradition
31142 Phenomenon of Videogame Culture in Modern Society
26911 Аксіологічні детермінанти вчення про «живе» в сучасному біоетичному дискурсі
27759 Регуляторні фукнції освіти в поведінкових моделях
23936 Basic approaches to the definition of the essence of the concept of “living”

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
32518 Феномен історичної пам’яті в контексті ґенези історичної методології
13414 THE CONCEPTION OF LIVING IN PHYLOSOPHY OF PLATON AND ARISTOTEL: WORLD VIEW EDUCOLOGICALASPECT
13481 The reception of biblical traditions attitude to living in medieval texts

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
36905 A knowledge management culture in the European higher education system
31401 Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience
32518 Феномен історичної пам’яті в контексті ґенези історичної методології
32520 Феномен живого в релігійно-філософських ідеях східної патристики
30199 Evolution of perception of "living" in religious and philosophical discourse
22908 Біблійні ремінісценції осмислення живого в мислителів східної церкви
23167 Діалог моральних ідей релігій – передумова соціальної солідарності осіб і спільнот
18134 Уявлення про живе як складова східнохристиянських учень: світоглядно-освітологічний аспект
18509 Сучасна інтерпретація питань біоетики (аборт, евтаназія) у католицизмі та протестантизмі
14873 The bioetical ideas in modern orthodox discourse.
13488 The concept of living in the philosophy G.Skovoroda
13414 THE CONCEPTION OF LIVING IN PHYLOSOPHY OF PLATON AND ARISTOTEL: WORLD VIEW EDUCOLOGICALASPECT

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
22892 Ідеї "живого" в контексті релігійної свідомості
22912 Відношення християнських мислителів до репродуктивної медицини: біоетичний аспект
20471 Феномен «Живого»у контексті сучасного cхіднохристиянського віровчення
14886 Гуманістичний потенціал східнохристиянських учень про живе
14392 Гуманістичний потенціал східнохристиянських учень про живе
20419 Концепт біоетики в православній вірі
13627 Відношення релігійних мислителів до проблем біоетики: православний дискурс.
13647 Формування східнохристиянської традиції осмислення сутності живого

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
5 Основні підходи до визначення сутності концепту "живого" http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23936/ 2018
29 Феномен відеоігрової культури в сучасному суспільстві http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31142/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
37 57209737371 4 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57209737371&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
21 Кафедра філософії V-6199-2018 4 1 0 https://publons.com/researcher/1829901/ruslana-martych/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
421 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра філософії та релігієзнавства 25.1 4 2022 https://www.researchgate.net/profile/Ruslana_Martych

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
147 Культурний центр Сінан-Паша (Туреччина) Наукове стажуваня 01.04.-08.04.2019

Культурний центр Сінан-Паша (Туреччина)

Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
216 "Компаративний аналіз етики живого в православному та католицькому дискурсі" Канадський інституту українознавчих студій Індивідуальний - 2019

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
225 Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури Повноцінне дослідження 12.2021 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
249 Дидактичний модуль - document 23.05.2016
259 Модуль з ІКТ - document 14.11.2017
344 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
368 Лідерський модуль - document 29.04.2016
1067 Фаховий модуль (стажування) - document 26.05.2017
2476 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3684 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3942 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
4423 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 999999.pdf 01.01.2020
5294 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
6745 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) Doc-28-Oct-2022-2.35.pdf 28.10.2022

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
30803 Філософія права. Навчально-методичний посібник
30804 Філософські студії. Навчально-методичний посібник

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
338 Філософські студії (2 курс, МАТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2017 741 14.11.2017
357 Філософія любові (3 курс, КВД, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018
711 Філософські студії (3 курс, МЕН, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020 21/22 н.р.
747 Філософські студії (1 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.
881 Філософські студії (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
988 Філософські студії (2-3 курс, ФА, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021
1031 Філософські студії (3 курс, ФК, ФІЯ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021
1107 Філософія права (5 курс, ПР, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 811 06.12.2021

Використання ЕНК (38)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
275 Історико-філософський факультет Філософія любові (3 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується не враховується 26.11.2016
431 Історико-філософський факультет Філософія (2,3 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
4030 Історико-філософський факультет Філософія (4 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
4034 Історико-філософський факультет Філософія (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 3 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
4039 Історико-філософський факультет Філософія любові (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 10 25 28.12.2018
4043 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс) Бакалавр Денна 10 не враховується 8 25 28.12.2018
5885 Історико-філософський факультет Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 7 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5892 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5896 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5899 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
5906 Історико-філософський факультет Філософські студії: Філософія (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
8131 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8133 Історико-філософський факультет Філософські студії (2-3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8139 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8140 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
8141 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
8143 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8144 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8145 Історико-філософський факультет Філософські студії: Філософія (2-3 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8148 Історико-філософський факультет Філософські студії: Філософія (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8195 Історико-філософський факультет Філософські студії (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
8258 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, МАТ, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8851 Історико-філософський факультет Філософські студії (2-3 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8852 Історико-філософський факультет Філософські студії (2-3 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8854 Історико-філософський факультет Філософські студії: Філософія (2-3 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8855 Історико-філософський факультет Філософські студії: Філософія (2-3 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8931 Історико-філософський факультет Філософські студії (2-3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
9117 Історико-філософський факультет Філософські студії (1,3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9182 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, МАТ, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9184 Історико-філософський факультет Філософські студії (2-3 курс, ФІН, ФІС, ФН, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9403 Історико-філософський факультет Практична філософія (1-2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9646 Історико-філософський факультет Філософські студії (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 3 30.11.2021
9650 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10384 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 3 30.11.2021
10390 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФК, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
10995 Історико-філософський факультет Філософські студії (1-2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11820 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021
11822 Історико-філософський факультет Філософські студії (2-3 курс, ФІС, ФФР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
534 Кафедра філософії 4,01 30.12.2016
1258 Кафедра філософії 4,66 12.01.2017
2101 Кафедра філософії 4,67 27.12.2018
2503 Кафедра філософії 4,48 28.12.2019
3871 Кафедра філософії 4,91 28.12.2020
5064 Кафедра філософії 4,83 28.12.2021

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету (1)

ID Шифр ради Назва спеціальностей Рік
8 Д 26.133.07 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 09.00.11 - релігієзнавство 2019