Додаткові відомості

Освіта

У 2016 році з відзнакою закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка та здобула кваліфікацію магістра дошкільної освіти, викладача дошкільної педагогіки і психології, організатора дошкільної освіти, вчителя англійської мови у дошкільних закладах.

З 2017 по 2021 рік - навчання в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки"Перелік місць роботи

2014 р. - вихователь ЗДО № 525 м. Києва;

2014-2016 рр. - лаборант кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту;

2016-2021 рр. - викладач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту;

з 2021 р. - старший викладач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту.

з вересня 2022 р. - старший викладач кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти.

Теми дисертацій (захищених)

Генеза ідей розвивального освітнього середовища
дітей у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)

Громадська активність
Координатор Центру самопізнання і саморозвитку Факультету педагогічної освіти

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
31 2 0 2022.12.02 16:09:26 Перейти на сторінку link

Конференції (39)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8622 ІV Міжнародна наукова конференція "ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: ФЕНОМЕН ІННОВАЦІЙНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ" Проєктування освітнього середовища ЗВО в умовах реалізації нових професійних стандартів підготовки майбутніх педагогів м. Київ document
7388 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю "НОВА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ" Генеза ідей розвивального освітнього середовища дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці Київський університет імені Бориса Грінченка document
6988 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання" Середовищний підхід до реалізації міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу ЗЗСО Інститут педагогіки НАПН України document
6749 VІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи» у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2021 (до 30-ї річниці Незалежності України) Характеристика понятійного апарату у поступі історії педагогіки кінця ХІХ – 20-ті рр. ХХ століття Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського document.pdf
6605 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в початковій освіті:проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення» Ідеї М. Володькевича про підготовку дитини до життя в освітньому середовищі початкової школи (1900-і рр.) Полтава document
6604 IV Всеукраїнська науково-практична онлайн – конференція Софія Русова – предтеча Нової української школи Ідеї Софії Русової про роль соціального середовища для розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Ріпки, Україна document
5990 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність педагога в умовах парадигмальних змін" Учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document
5710 Публікаційна стратегія науковця Учасник Web of Science Group, Clarivate Analytics Company document
5711 Тестування на національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта. Учасник Міністерство цифрової трансформації України, м.Київ document
6216 Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій» Дослідження педагогічної думки щодо розвивальних середовищ для дітей в імперську добу Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського document
5462 Пошук інформації у Scopus Учасник BrightTALK document
5460 Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection Учасник Web of Science Group, Clarivate Analytics Company document
5461 Знайомство зі Scopus Учасник BrightTALK document
5415 Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection Учасник Web of Science Group, Clarivate Analytics Company document
5406 Публікації в міжнародних виданнях Учасник Web of Science Group, Clarivate Analytics Company document
5401 Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection Учасник Web of Science Group, Clarivate Analytics Company document
5389 ХIХ Міжнародна науково-практична конференція «Scientific bases of solving of the modern tasks» Педагогічні погляди Наталії Лубенець про значення розвивального середовища в підготовці дітей до навчання у школі Frankfurt am Main, Germany document
5390 Онлайн-курс «Академічна доброчесність» https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/371e85c263d549d7b24fb296c4fff756/valid.html Проект EdEra document
5391 Онлайн-курс «Ключові уміння 21-го століття» https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/da8ee0a1c0b34634979a91cae0970e4a/valid.html Проект EdEra document
5397 І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення" Впровадження інноваційних освітніх проектів з метою забезпечення якості освітнього процесу м.Київ document
5396 І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення" Обґрунтування нових підходів до впровадження ключових компетентностей в Новій українській школі м.Київ document
5459 IV Міжнародна науково-практична конференція Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта– 2020: глобалізований простір інновацій Педагогічні ідеї Cофії Русової про розвивальне середовище для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Національна академія педагогічних наук України document
5388 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Ідеї про розвивальне середовище для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в педагогічній спадщині Софії Русової Київський університет імені Бориса Грінченка document
5709 Підвищення кваліфікації за проєктом MoPED Учасник Київський університет імені Бориса Грінченка (система онлайн-вебінарів і вебконференцій Cisco Webex Meetings) document
5271 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ" Актуальність педагогічного досвіду Т. Лубенця про розвивальне середовище для розбудови Нової української школи Київський університет імені Бориса Грінченка (система онлайн-вебінарів і вебконференцій Cisco Webex Meetings) document
4688 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Адаптація прогресивних ідей українських педагогів про розвивальні середовища для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у 20-х рр. ХХ століття в сучасний освітній простір України Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document
4687 I Міжнародна науково-практична конференція "Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи" Інноваційні моделі освітніх середовищ у закладах дошкільної та загальної середньої освіти (початкова школа) Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка document
4439 Всеукраїнська науково-практична конференція "Велет українського слова" Актуальність ідеї Пантелеймона Куліша про викохування дітей в умовах освітніх змін Національна академія педагогічних наук україни document
4287 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Форми репрезентації джерел з історії освіти" Особливості репрезентації електронних джерел із проблем історії освіти Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
4286 Всеукраїнська науково-практична конференція "Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків" Реалізація ідей соціального виховання у розвивальних середовищах для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (30-ті рр. ХХ ст.) Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
4391 V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" Адаптація прогресивних ідей педагогів кінця ХІХ - початку ХХ століття про розвивальне середовище для дітей Суми document
4285 Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації" Особливості функціонування розвивальних середовищ для дітей в дошкільних установах то початкових школах кінця ХІХ - початку ХХ століття Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3478 ІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти» Особливості становлення та поступу розвивальних середовищ для дітей в дошкільних установах та початкових школах УНР (1917-1919 рр.) Київський університет імені Бориса Грінченка document
3205 Тренінг "Публікація у виданнях Scopus та Web of Science: від ідеї до реалізації" Учасник Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3257 Щорічна наукова конференція "Якість освіти України: сучасні виклики та пріоритети розвитку" Ідеї українських педагогів кінця ХІХ – поч. ХХ ст. про розвивальне середовище для дітей у контексті розбудови Нової української школи Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document
3298 Module "Higer Education Quality and Its Expert Support: Ukraine's movement towards the European Union" within Jean Monnet Actions under ERASMUS+ Programme Учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document
2326 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи» Ідеї розвивального середовища для дітей дошкільного віку на шпальтах журналу «Вільна українська школа» м. Київ document
2327 Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» Функціонування розвивального середовища для дітей: ґенеза ідей українських педагогів м. Київ document
1761 ІІ Грінченківська зимова наукова школа для аспірантів і докторантів у галузі знань «Освіта/Педагогіка» Учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
40779 Sociocultural concept of functioning of the developing environment in the pedagogical heritage of Sophia Russova
33939 Ideas of the subject-development environment for children in the Ukrainian pedagogical discourse late 19th – 20th years of the ХХ century

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
36737 Педагогічні ідеї та практики функціонування розвивальних середовищ у народних дитячих садках і дитячих притулках на теренах України (1899–1910)
31697 Актуальність педагогічних практик Тимофія Лубенця про розвивальне середовище для дітей у контексті розбудови Нової української школи
36607 Modyfikacja środowisk rozwojowych placów zabaw, schronień i ośrodków dla dzieci w latach rozwoju nowej szkoły na Ukrainie (1917-1919)
36746 Wyświetlenie idei dotyczących środowiska rozwijającego dla dzieci na łamach gazety „Nauczyciel ludowy”
27988 Features of the formation and development of a developing environment for children in preschool and primary school of the UNR (1917-1919)
22678 Idea of the developing environment for preschool children on the pages of the magazine « Vilna ukrainska shkola» (1917–1919)
14452 TRAINING OF FUTURE PRE-SCHOOL TEACHERS FOR THE DESIGN OF DEVELOPING ENVIRONMENT BY THE MEANS OF SMART-TECHNOLOGY
15842 Training of future pre-school teachers for the design of developing environment by the means of smart-technology

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
36737 Педагогічні ідеї та практики функціонування розвивальних середовищ у народних дитячих садках і дитячих притулках на теренах України (1899–1910)
36604 Практичні аспекти розвивального середовища дитячого клубу за матеріалами книги Б. Боровича «Дитячий клуб (Історія одного досвіду)» (1919)
31697 Актуальність педагогічних практик Тимофія Лубенця про розвивальне середовище для дітей у контексті розбудови Нової української школи
27988 Features of the formation and development of a developing environment for children in preschool and primary school of the UNR (1917-1919)
24249 Ideas about the developing environment for children as a subject of theoretical analysis

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
36731 Середовищний підхід до реалізації міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу ЗЗСО
36159 Ідеї М. Володькевича про підготовку дитини до життя в освітньому середовищі початкової школи (1900-і рр.)
36606 Софія Русова про роль соціального середовища для розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
31750 Педагогічні ідеї Cофії Русової про розвивальне середовище для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
31470 Педагогічні погляди Наталії Лубенець про значення розвивального середовища в підготовці дітей до навчання у школі
16283 Технологічне забезпечення розвивального середовища в умовах функціонування навчально-виховного комплексу «Школа-Дитячий садок»

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
104 Педагогічний інститут Кафедра педагогіки та психології 6.8 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Yana_Matiushynets

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
251 Висвітлення ідей про розвивальне середовище для дітей на шпальтах газети «Народній учитель» наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36746/ 2021
252 Mодифікація розвивальних середовищ майданів, захистків та осередків для дітей на теренах України (1917-1919) наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36607/ 2021
316 Соціокультурний концепт функціонування розвивальних середовищ у педагогічній спадщині Cофії Русової монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40779/ 2022

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
535 Адаптаційний тренінг для студентів-першокурсників GlobalLogic Education Коллективний - 2021
669 Критичне мислення в дії Академія української преси Коллективний - 2022

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
1 «Internship Programme of German Business» for Ukraine Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ) Подано Документ відсутній 2020

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
94

Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук,
професор, професор кафедри освітології та психолого-педагогічних наук
Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Генеза ідей розвивального освітнього середовища дітей у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.) / 011 Освітні, педагогічні науки Київський університет імені Бориса Грінченка, денна, 2017-2021 р.н. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2022

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
208 Системна робота впродовж півріччя 2017 10

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2244 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2404 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2405 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2406 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2881 Модуль з ІКТ Інший модуль 88350001-converted.pdf 26.12.2018
3120 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3890 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
4766 Інше Інший модуль document 29.05.2020
5296 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
6408 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
665 Адаптаційний тренінг для першокурсників Тренінг Педагогічний інститут 07.10.2016 2
1236 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10
1262 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017 5

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
416 Педагогіка (4 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2018 843 22.12.2018
426 Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019 21/22 н.р.
679 Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2020 176 04.03.2020
720 Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2020 212 02.04.2020
993 Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2021 301 05.05.2021 21/22 н.р.
1097 Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021

Використання ЕНК (18)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5443 Педагогічний інститут Педагогіка (4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5613 Педагогічний інститут Психологія сім`ї (3 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6174 Педагогічний інститут Відповідальне батьківство (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7625 Педагогічний інститут Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7967 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8164 Педагогічний інститут Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8178 Педагогічний інститут Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8626 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8925 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО) Магістр Денна 8 5 5 не враховується 30.11.2021
8928 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО) Магістр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
9431 Педагогічний інститут Психологія (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 не враховується 30.11.2021
10042 Педагогічний інститут Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10 30.11.2021
10443 Педагогічний інститут Психологія (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10683 Педагогічний інститут Відповідальне батьківство (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11109 Педагогічний інститут Практика навчальна (пропедевтична) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11419 Педагогічний інститут Психологія (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11725 Педагогічний інститут Психологія (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 5 не враховується 30.11.2021
11967 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
619 Кафедра педагогіки та психології 4,58 30.12.2016
1264 Кафедра педагогіки та психології 4,87 12.01.2017
2105 Кафедра педагогіки та психології 4,77 27.12.2018
2532 Кафедра педагогіки та психології 4,64 28.12.2019
3876 Кафедра педагогіки та психології 4,89 28.12.2020
5072 Кафедра педагогіки та психології 4,89 28.12.2021