Додаткові відомості

Освіта

Харківський інженерно-педагогічний інститут, 1990 р.

Державний інститут інтелектуальної власності, 2008 р.,

Класичний приватний університет, 2009 р.

Перелік місць роботи

експертно-аналітична та управлінська діяльність на посадах в державних освітніх установах і закладах освіти; науково-педагогічна діяльність.

Теми дисертацій (захищених)
Проектування системи моніторингу якості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
Громадська активність
Участь у складі робочої групи з розробки Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти (2015 р.)
Участь у складі робочої групи Програми"Столична освіта. 2016-2021", напрям: управління столичною освітою (2015 р.)
Участь у складі робочої групи з розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року (2020 - 2021 рр.)
Членство у Спілці підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (з 2021 р.)
Асоційований член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (з 2021 р.)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 7 2 0 2024.05.18 10:01:01 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 3 1 0

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
274 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління 1.4 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Alla_Mykhatska
810 Факультет економіки та управління Кафедра управління 3.2 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Alla-Mykhatska/stats

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1010 'Соціально-економічні, політико-правові, соціо-культурні процеси в Україні та світі' Принципи культури забезпечення якості в українському освітньому просторі Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
36136 Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія
24221 Вплив екзогенних факторів на національний ринок праці

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
27724 Monitoring the quality of education as a management tool for changes in higher educational institution

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
27722 Impact of migration processes on the labour market in Ukraine and Poland

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
20407 Принципи культури забезпечення якості в українському освітньому просторі

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
15 Вплив екзогенних факторів на національний ринок праці (три і більше, за кордоном) монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24221/ 2018

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
41 Програма Еразмус+ з Полонійною акадмією в Ченстохові (Польща) Підвищення кваліфікації 04.04.-10.04.2017 р.

Мар'яна Волошина

sekretariat@ap.edu.pl

Учасник проекту document
102 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Наукове стажування 25.10.2018-29.10.2018

Полонійна академія в Ченстохові (Польща)

sekretariat@edu.pl


Учасник проекту document
370 Таллінський технолгічний університет Міжнародне стажування 17-19.01.2022

Anastasiia Dudko

Study Officer

Учасник програми Alla M y k h a t s k a.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
540 Фаховий модуль (стажування) - document 31.08.2016
2082 Модуль з ІКТ Інший модуль document 02.03.2018
3779 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
4556 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
5363 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5600 інше Інший модуль document 04.11.2021
6356 Лідерський модуль Інший модуль document 13.06.2022
6505 інше Інший модуль document 17.06.2022
7211 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
7574 Якість вищої освіти - світовий досвід Інший модуль document 21.02.2023
7832 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.05.2023
9066 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
309 Семінар з підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів Семінар-тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 25.11.2016 5
1001 Проблеми та перспективи управління в економічній та соціальній сфері Круглий стіл Факультет інформаційних технологій та управління 28.09.2016 5
1012 Інноваційний розвиток навчального закладу: проблеми, пошуки, знахідки ІІ регіональна науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 25.02.2016 5
1015 Сучасне управління: нові виклики та перспективи Круглий стіл Факультет інформаційних технологій та управління 19.05.2016 5
1018 Наукові дослідження у ВНЗ: перспективи та можливості Науковий семінар Факультет інформаційних технологій та управління 02.12.2016 5

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
653 Сутність та зміст експертної діяльності у галузі освіти (7 курс, УЗО, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2019 902 28.12.2019 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
804 Нормативно-правові засади експертної діяльності у галузі освіти (6 курс, УЗО, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 706 11.11.2020 21/22 н.р.
1269 Управління якістю в закладах освіти (7 курс, УЗО, заочна) - Магістр Заочна 2022 335 30.06.2022
1704 Управління якістю в закладах освіти (6 курс, УЗО, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5741 Факультет інформаційних технологій та управління Сутність та зміст експертної діяльності у галузі освіти (7 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується 10 27.12.2019
6732 Факультет інформаційних технологій та управління Нормативно-правові засади експертної діяльності у галузі освіти (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 10.12.2020
7128 Факультет інформаційних технологій та управління Сутність та зміст експертної діяльності у галузі освіти (7 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 8 4 3 10.12.2020
10000 Факультет інформаційних технологій та управління Нормативно-правові засади експертної діяльності у галузі освіти (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 9 4 3 30.11.2021
11693 Факультет інформаційних технологій та управління Сутність та зміст експертної діяльності у галузі освіти (7 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 9 4 3 30.11.2021
12206 Факультет економіки та управління Сутність та зміст експертної діяльності у галузі освіти (7 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 3 31.12.2022
12224 Факультет економіки та управління Управління якістю в закладах освіти (7 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 10 31.12.2022
12994 Факультет економіки та управління Сутність та зміст експертної діяльності у галузі освіти (7 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 4 5 31.12.2023
13010 Факультет економіки та управління Управління якістю в закладах освіти (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
456 Кафедра управління 4,83 30.12.2016
1285 Кафедра управління 4,81 12.01.2017
2645 Кафедра управління 4,83 28.12.2019
3897 Кафедра управління 4,66 28.12.2020
4304 Кафедра управління 4,70 28.12.2021
5290 Кафедра управління 4,88 30.12.2022
6175 Кафедра управління 4,81 30.12.2023