Додаткові відомості

Освіта
Донецький державний університет, 1992 рік
Перелік місць роботи
Донецький державний університет управління
Теми дисертацій (захищених)
1. Громадянське суспільство: світоглядні версії та історичне втілення.
2. Соціальна держава: теоретични концепти та історічна практика.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
130 Кафедра філософії - 2 0 2021 -
262 Кафедра філософії та релігієзнавства DKL-2631-2022 2 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/12633035
400 Кафедра філософії та релігієзнавства DKL-2631-2022 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/12633035

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 301 7 4 2024.05.21 11:13:44 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 71 5 2

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2992 Проблеми історичної пам’яті та культури примирення «Історична пам’ять Центральної та Східної Європи: класичні теорії і некласичні інтерпретації Київ document.pdf
2990 Image, history and memory Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe Monuments as a Factor of Historical Memory and identity Threat: Donbas and Ukraine Warszawa document.pdf
2991 Tradycje Parlamentarne w europie środkowej i Wschodnie Crisis of the Parliament’s Legitimacy in Ukrainian Society: Paternalism or Neoliberalism? Przemyśl document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37443 Socio-Cultural Preconditions of Velvet Revolutions in Central Europe and Ukraine
31178 Community of Values as a Key Factor of Decolonization

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
47660 Ukrainian feminism as a factor of social changes
47657 Прекаріат та «соціальна держава»: соціальне партнерство чи протистояння?
31179 Enterpreneurship Education as a Facor of Society's Modernization
26188 Місто як уособлення різних моделей представництва: патерналізм vs громадянське суспільство
16874 "De Re Metallica"Georga Agricolla( Agricolla about miners operations XII books( books i-VI)
34142 Українські інтелектуали: Новий клас чи клієнти влади?

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
47660 Ukrainian feminism as a factor of social changes
47657 Прекаріат та «соціальна держава»: соціальне партнерство чи протистояння?
29921 "Solidarity" as a community of civil society
30632 Демократичні версії громадянського суспільства
26320 Постколоніальна суперечність: ціннісна модернізація чи пострадянська стагнація?
22195 Ціннісні засади польської модернізації: М. Дзельський
16821 Ціннісна модернізація versus патримоніалізм: центральноєвропейський досвід

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
33256 McLean's Testament for the Ukraine
33658 Entrepreneurship education as a factor of society’s modernization
20892 Crisis of the Parliament’s Legitimacy in Ukrainian Society: Paternalism or Neoliberalism?
22193 Monuments as a Factor of Historical Memory and identity Threat: Donbas and Ukraine
20885 Post-colonial society
22560 Версії національної трансформації: польський досвід
20893 Релігійні та філософські обрії українського економічного світогляду.
20879 Українська версія модернізації: криза сенсів
16849 Post-colonial society: values modernization or post-soviet new traditionalism?
18639 Introduction
34142 Українські інтелектуали: Новий клас чи клієнти влади?
24156 Бюрократичні виміри легітимації

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
223 Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури Повноцінне дослідження 12.2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1562 Фаховий модуль (стажування) - document 28.04.2017
3788 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
4870 інше Інший модуль document 18.12.2020
4879 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 18.12.2020
7192 інше Інший модуль document 28.09.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
23333 Соціологія міста

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
670 Деліберативна філософія (6 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 902 28.12.2019

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5040 Історико-філософський факультет Деліберативна філософія (6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 27.12.2019
7317 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8364 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми соціально-гуманітарного знання (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
9653 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10670 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми соціально-гуманітарного знання (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10860 Історико-філософський факультет Соціальний менеджмент (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11779 Історико-філософський факультет Деліберативна філософія (6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
538 Кафедра філософії 3,38 30.12.2016
1344 Кафедра філософії 3,98 12.01.2017
2172 Кафедра філософії 4,39 27.12.2018
2996 Кафедра філософії 4,41 28.12.2019
3957 Кафедра філософії 4,55 28.12.2020
4486 Кафедра філософії 4,38 28.12.2021
5963 Кафедра філософії та релігієзнавства 4,21 30.12.2022
6840 Кафедра філософії та релігієзнавства 4,56 30.12.2023