Додаткові відомості

Освіта
Запорізький державний педагогічний інститут, 1979 рік
Перелік місць роботи
35 років
Теми дисертацій (захищених)

Відфраземні утворення в сучасній українській мові


Динамічні процеси в лексиці та словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі засобів масової інформації)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 1198 11 13 2023.03.16 14:59:19 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 446 9 7

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
958 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 0 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olekcandr-Styshov

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9597 СТРАТЕГІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В МОВНІЙ ОСВІТІ СУЧАСНИХУНІВЕРСИТЕТІВ Програма IX-ї Міжнародної наукової конференції НОВОЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
43955 Neologisms of the Military Sphere in the Modern Ukrainian Language

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
46839 Нові фразеологізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ сторіч
42162 Особливості словотворення складних оказіоналізмів в сучасній українській мові
43956 Особливості словотворення складних оказіоналізмів у сучасній українській мові
43975 Неосеманти в сучасному українськомовному інтернет-дискурсі
38950 Розмовні іменники-композити в сучасній українській мові
34781 Особливості суфіксального словотворення неологізмів на позначення осіб у сучасній українській мові
44067 Неолінгвістичні ідеї та інноваційні концепції Лариси Шевченко
44068 Нова суспільно-політична лексика і термінологія в сучасній українській мові
22789 Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
49062 Жаргонні фразеологізми в масмедійному дискурсі ХХІ сторіччя
46839 Нові фразеологізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ сторіч
42162 Особливості словотворення складних оказіоналізмів в сучасній українській мові
43975 Неосеманти в сучасному українськомовному інтернет-дискурсі
38950 Розмовні іменники-композити в сучасній українській мові
44069 Джерела поповнення молодіжних жаргонізмів в українській мові початку ХХІ століття
44067 Неолінгвістичні ідеї та інноваційні концепції Лариси Шевченко
44068 Нова суспільно-політична лексика і термінологія в сучасній українській мові
23555 Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст
44070 Стилістично марковані лексичні неологізми в дискурсі ЗМІ початку ХХІ століття
19328 Позасловникова розмовна метафора в сучасній українській мові
22789 Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття
16154 Семантична деривація жаргонізмів у сучасній українській мові
11537 Основні джерела поповнення фразеологічного складу української мови кінця ХХ - початку ХХІ століть
12049 Неофраземи в суспільно-політичному дискурсі українських мас-медіа
12238 Особливості створення суфіксальних розмовних неолексем на позначення осіб у сучасній українській мові

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
16497 Тематичні групи термінів-неологізмів у сучасному українськомовному медіадискурсі
16489 Новозапозичення з англійської мови в українській фразеології
12049 Неофраземи в суспільно-політичному дискурсі українських мас-медіа
12238 Особливості створення суфіксальних розмовних неолексем на позначення осіб у сучасній українській мові
12267 Семантичні неологізми в дискурсі українськомовних мас-медіа початку ХХІ століття
8101 Утвердження національної ідентичності у словотворенні
8098 Тенденції розвитку лексики сучасної української мови (на матеріалі мови мас-медіа)
2367 Номінації осіб у сучасній українській мові (на матеріалі дискурсу ЗМІ)
2198 Основні тенденції розвитку лексичного складу української мови початку ХХІ століття.
2193 Особливості словотворення оказіоналізмів-композитів у мові українських ЗМІ кінця ХХ – початку ХХІ століть
2188 Словотвірні гнізда з вершинами-неологізмами в сучасних українській і російській мовах
2326 Оновлення сучасного українського лексикону
2187 Актуалізована лексика в сучасних українській і російській мовах
2328 Префіксальні іменні новотвори в сучасних українській та іспанській мовах

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
244 Neologisms of the Military Sphere in the Modern Ukrainian Language https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43955/ 2023

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
234 Особливості суфіксального словотворення неологізмів на позначення осіб у сучасній українській мові фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34781/ 2021
388 Особливості словотворення складних оказіоналізмів у сучасній українській мові наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43956/ 2023
389 Неосеманти в сучасному українськомовному інтернет-дискурсі фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43975/ 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
733 Фаховий модуль (стажування) - document 11.03.2014
1134 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2630 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
2996 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.04.2019
7013 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_63_01.02.2022.pdf 01.02.2022
9362 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.04.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
28117 Динаміка лексичного складу сучасної української мови. Лексикологія. Лексикографія

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
28117 Динаміка лексичного складу сучасної української мови. Лексикологія. Лексикографія

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1173 Сучасна українська літературна мова (1-4 курс, УМЛ, заочна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Заочна 2022 63 01.02.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
366 Кафедра української мови 4,43 29.12.2016
1451 Кафедра української мови 4,63 12.01.2017
2297 Кафедра української мови 4,64 27.12.2018
3115 Кафедра української мови 4,83 28.12.2019
4074 Кафедра української мови 4,78 28.12.2020
4883 Кафедра української мови 4,81 28.12.2021
6040 Кафедра української мови 4,67 30.12.2022
6923 Кафедра української мови 4,90 30.12.2023