Додаткові відомості

Освіта
У 2015 році закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Соціальна інформатика" (диплом з відзнакою).
Перелік місць роботи

2015 - викладач кафедри комп'ютерних наук і математики  Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка (штат).

З 2016 року по теперішній час - вчитель інформатики в ЗОШ "Екологія і Культура" (зовнішнє суміщення).

З березня 2019 р. по теперішній час - помічник Декана з ІКТ Факультету інформаційних технологій та математики (внутрішнє суміщення).


Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 109 4 4 2024.05.24 10:09:57 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 90 4 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
618 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук 6.6 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Mylana_Sablina

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
45969 Increasing the Reliability of a Heterogeneous Network using Redundant Means and Determining the Statistical Channel Availability Factor
43202 Optimization of Machine Learning Method to Improve the Management Efficiency of Heterogeneous Telecommunication Network
39479 The Use of Cloud-Oriented Learning Technologies in the Digital Competencies Formation of the Future Specialists in Socionomics

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
25818 Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як технологія співробітництва
20186 Інтерактивне середовище learningapps як інструмент викладу теоретичного матеріалу в процесі фахової підготовки студентів

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
37107 Використання машинного навчання в кібербезпеці

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
26969 Навчальна платформа learningapps як засіб підготовки майбутніх фахівців з реклами і зв’язків із громадськістю
26968 Застосування інноваційних технологій при підготовці фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю
20191 Використання інтерактивного додатку learningapps в навчальному процесі
20188 Learningapps як засіб інтерактивного навчання
12807 Використання інформаційних систем в соціальній сфері на основі хмарних технологій

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
87 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
66 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук Аналітик-дослідник 10.08.2022
268 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук Інтегратор 31.07.2023

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
878 Модуль з ІКТ Фаховий модуль (за кордоном) sert_kurs_13_04_16.pdf 13.04.2016
2453 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3107 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3751 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2019
4480 інше Інший модуль document 21.11.2020
4481 інше Інший модуль document 05.07.2020
4482 інше Інший модуль document 06.07.2020
4483 інше Інший модуль document 13.07.2020
4484 інше Інший модуль document 14.07.2020
5252 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
6197 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
6967 інше Інший модуль document 16.01.2022
7391 ІКТ (енк) Інший модуль наказ № 756.pdf 29.12.2022
7496 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
7537 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_756_29.12.2022.pdf 29.12.2022
8763 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_786_.pdf 04.12.2023
9116 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
237 Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016 -
242 Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016 -
449 Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019 -
979 Сучасна лінгвістика (1 курс, МЛІС, МЛІТ, МЛФ, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1062 Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021
1389 Сучасні технології в галузі філології (1 курс, УМЛ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022 23/24 н.р.
1592 Основи професійної діяльності (1 курс, РЗГ, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (30)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
236 Факультет інформаційних технологій та управління Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 25.11.2016
441 Факультет інформаційних технологій та управління Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 5 - не враховується 30.12.2016
732 Факультет інформаційних технологій та управління Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
733 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні технології в галузі філології: Сучасні інформаційні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
734 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
3703 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 2 - не враховується 28.12.2018
3705 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 5 9 не враховується 28.12.2018
3733 Факультет інформаційних технологій та управління Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (3 курс, КР, денна) Бакалавр Денна 7 9 не враховується 28.12.2018
3950 Факультет інформаційних технологій та управління Спецкурс із інформатики (4 курс) Бакалавр Денна 13 - 25 28.12.2018
5171 Інститут журналістики Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 27.12.2019
5173 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
5239 Факультет інформаційних технологій та управління Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5758 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
6528 Факультет інформаційних технологій та управління Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7160 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7385 Інститут журналістики Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7386 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8920 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІС, ФІТ, ФФР, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
8936 Інститут журналістики Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9203 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 - не враховується 30.11.2021
9205 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-аналітичні студії (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 - не враховується 30.11.2021
10286 Інститут філології Сучасні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 - не враховується 30.11.2021
10546 Факультет права та міжнародних відносин Країнознавство (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 - не враховується 30.11.2021
10612 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 - не враховується 30.11.2021
11486 Інститут журналістики Комп'ютерна графіка в рекламі та PR (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 - не враховується 30.11.2021
12212 Факультет романо-германської філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІС, ФІТ, ФФР, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12441 Факультет української філології, культури і мистецтва Сучасні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2022
12999 Факультет романо-германської філології Сучасна лінгвістика (1 курс, МЛІС, МЛІТ, МЛФ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13246 Факультет української філології, культури і мистецтва Сучасні технології в галузі філології (1 курс, УМЛ, денна) Бакалавр Денна 9 5 5 31.12.2023
13597 Факультет журналістики Основи професійної діяльності (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
159 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4.8 20.05.2016
1399 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,83 12.01.2017
2232 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,85 27.12.2018
2765 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,91 28.12.2019
4017 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,89 28.12.2020
4881 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,87 28.12.2021
5478 Кафедра комп'ютерних наук 4,92 30.12.2022
6372 Кафедра комп'ютерних наук 4,97 30.12.2023