Додаткові відомості

Освіта
У 2015 році закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Соціальна інформатика" (диплом з відзнакою).
Перелік місць роботи

2015 - викладач кафедри комп'ютерних наук і математики  Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка (штат).

З 2016 року по теперішній час - вчитель інформатики в ЗОШ "Екологія і Культура" (зовнішнє суміщення).

З березня 2019 р. по теперішній час - помічник Декана з ІКТ Факультету інформаційних технологій та математики (внутрішнє суміщення).


Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
49 3 2 2022.11.28 13:42:18 Перейти на сторінку link

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
39479 The Use of Cloud-Oriented Learning Technologies in the Digital Competencies Formation of the Future Specialists in Socionomics

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
25818 Modern online instruments of interactive education as technology of cooperation
20186 Interactive environment learningapps as a tool of the presentation of theoretical material in the training process of students
4116 Possibility of using cloud technology in the educational and social area

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
37107 Use of machine learning in cybersecurity

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
26969 Training platform learningapps as a means of training future professionals in advertising and public relations
26968 Application of innovative technologies in preparation of specialists in advertising and public relations
20191 Use the online learningapp learning plugin in the learning process
20188 Learningapps as a tool for interactive learning
14560 The Experience of Using Social Networks to Attract Students to Scientific Research
14657 Інтерактивний додаток WEB 2.0 для створення інтерактивних вправ
14651 Створення інтерактивних тестових завдань для контролю і самоконтролю навчальної діяльності студентів ВНЗ засобами програми Hot Potatoes
14441 Infographic How Visualization Tools Training materials
10093 Місце і роль корпоративного порталу в ефективному управліні організацією
10090 Розробка корпоративного інформаційного порталу для організації роботи підприємства
10011 Corporate information portal for the organization of the enterprise
10009 Location i role of the corporate portal in effective management organization
10008 Creating a corporate portal for educational institutions using cloud technologies
12807 The use of information systems in the social sphere based on cloud technology
9809 Creating a corporate portal in educational institutions through the use of cloud service bitriks24
8047 Developing students' corporate electronic edition
3005 Social projects IBM: make a smarter planet
2138 Розробка Інтернет-порталу «Грінченко онлайн»

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
618 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук 5.3 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Mylana_Sablina

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
87 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html 40

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
4 Системна робота щотижня впродовж року 01.01.2016 - 31.12.2016 5
154 Системна робота впродовж року 01.01.2017 - 31.12.2017 5

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
878 Модуль з ІКТ - sert_kurs_13_04_16.pdf 13.04.2016
2453 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3107 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3751 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2019
4480 інше Інший модуль document 21.11.2020
4481 інше Інший модуль document 05.07.2020
4482 інше Інший модуль document 06.07.2020
4483 інше Інший модуль document 13.07.2020
4484 інше Інший модуль document 14.07.2020
5252 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
6197 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
6967 інше Інший модуль document 16.01.2022

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
237 Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016
242 Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016
449 Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019 -
979 Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІС, ФІТ, ФФР, денна) - Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021
1062 Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021

Використання ЕНК (25)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
236 Факультет інформаційних технологій та управління Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
441 Факультет інформаційних технологій та управління Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
732 Факультет інформаційних технологій та управління Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
733 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні технології в галузі філології: Сучасні інформаційні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
734 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
3703 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3705 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
3733 Факультет інформаційних технологій та управління Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (3 курс, КР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
3950 Факультет інформаційних технологій та управління Спецкурс із інформатики (4 курс) Бакалавр Денна 13 не враховується не враховується 25 28.12.2018
5171 Інститут журналістики Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 10 27.12.2019
5173 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5239 Факультет інформаційних технологій та управління Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5758 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6528 Факультет інформаційних технологій та управління Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7160 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7385 Інститут журналістики Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7386 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8920 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІС, ФІТ, ФФР, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
8936 Інститут журналістики Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
9203 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9205 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-аналітичні студії (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10286 Інститут філології Сучасні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10546 Факультет права та міжнародних відносин Країнознавство (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10612 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11486 Інститут журналістики Комп'ютерна графіка в рекламі та PR (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
159 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4.8 20.05.2016
1399 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,83 12.01.2017
2232 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,85 27.12.2018
2765 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,91 28.12.2019
4017 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,89 28.12.2020
4881 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,87 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
4 ІНб-1-16-4.0 д I 2 3 2016
349 ІНб-1-16-4.0д II 2 2 2017-2018