Додаткові відомості

Освіта
Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя, 1995 рік
Перелік місць роботи
Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України

Київський славістичний університет

Теми дисертацій (захищених)
Скінченновимірні апроксимації центрального многовиду та їх застосування в якісному аналізі нелінійних диференціальних систем
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
7 2 0 4 2022.11.28 13:42:45 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 6 1 2022.12.03 23:38:24 Перейти до Scopus link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1015 Тенденції розвитку науки в сучасних умовах глобалізації Математизація суспільно-гуманітарних спеціальностей Кіровоград, Україна document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці
37645 Цифрові інструменти навчання математичного моделювання студентів економічних спеціальностей
27949 Application of cloud-based learning technologies in organization of research work of students of humanitarian specialties
13621 Innovative technologies in the development of scientific thought today: theoretical and practical analysis of scientific and analytical comments

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
41062 Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling
31316 Modeling of employment structural transformations
31684 The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
41062 Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling
31316 Modeling of employment structural transformations
28156 Економіко-математичне моделювання: методика розроблена на синтезі ІКТ і методів моделювання
23763 Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність
19649 Економіко-математичне моделювання – перспективний напрямок прикладної математики
13621 Innovative technologies in the development of scientific thought today: theoretical and practical analysis of scientific and analytical comments

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
41062 Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling
31316 Modeling of employment structural transformations
28156 Економіко-математичне моделювання: методика розроблена на синтезі ІКТ і методів моделювання
23763 Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність
23701 Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
23703 Використання хмарного сервісу Kahoot при викладанні інформатичних, економічних та математичних дисциплін
20788 Застосування засобів ІКТ на етапі специфікації та параметризації побудови економетричної моделі
16070 Застосування методу центрального многовиду для дослідження математичних моделей

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
51 The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31684/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
141 Кафедра комп'ютерних наук і математики 57218564330 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218564330&eid=2-s2.0-85089560836

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
324 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра математики і фізики 8.8 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Semeniaka_Svitlana

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
77 Економічне та математичне моделювання: від теорії до практики Посольство США Коллективний - 2018
259 Модуль Жана Моне «Дослідження економічних процесів Європейського Союзу та України методами математичного моделювання» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
388 Research based learning: development of mathematical modeling competence Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
548 MODELING Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
694 Formation of competence of mathematical modeling on the basis of statistical data of social and economic processes of the European Union Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2022

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
130 Онлайн марафон «День числа Пі» Україна, Київ document 14.03.2021

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
15 "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" Етап дослідження 12.2018 http://fitu.kubg.edu.ua/naukova-diialnist-kafedry/2-uncategorised/173-naukova-tema-kafedry.html 25
88 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html 80

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
703 Фаховий модуль (стажування) - document 27.12.2013
866 Модуль з ІКТ - 392 від 12.06.2017.pdf 12.06.2017
1402 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1456 Дидактичний модуль - document 03.04.2017
2891 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.12.2018
4854 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
6429 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6492 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31815 Фінансова математика

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
251 Економетрика (1 курс, ФіКб) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
320 Економетричне моделювання (5 курс) Кафедра комп'ютерних наук і математики Магістр Денна 2017 392 12.06.2017
905 Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МА, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.

Використання ЕНК (18)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
449 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (1 курс, ФіКб) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
635 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (1 курс, ФіКб) Бакалавр Денна 2 не враховується 5 не враховується 28.12.2017
3659 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (2 курс) Бакалавр Денна не враховується не враховується не враховується 25 28.12.2018
6167 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6169 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика (2 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6240 Факультет інформаційних технологій та управління Диференціальні рівняння (3 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6279 Факультет інформаційних технологій та управління Економіко-математичні методи та моделі (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6291 Факультет інформаційних технологій та управління Елементарна математика (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6292 Факультет інформаційних технологій та управління Елементарна математика (практикум) (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6597 Факультет інформаційних технологій та управління Математична теорія стійкості (6 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7796 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МА, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8337 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МА, денна) Магістр Денна 7 5 5 10 10.12.2020
9798 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика (1-2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9841 Факультет інформаційних технологій та управління Економіко-математичні методи та моделі (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10684 Факультет інформаційних технологій та управління Варіаційне числення (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10760 Факультет інформаційних технологій та управління Математична теорія стійкості (6 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10971 Факультет інформаційних технологій та управління Елементарна математика (практикум) (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11544 Факультет інформаційних технологій та управління Диференціальні рівняння (3 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
477 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,25 30.12.2016
1418 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,76 12.01.2017
2254 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,77 27.12.2018
2869 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,60 28.12.2019
4034 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,71 28.12.2020
4324 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,69 28.12.2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
102 Назаренко Наталія Вікторівна V Інформаційно-комунікаційні технології в освіті I 2019