Додаткові відомості

Освіта
Сімферопольський державний університет ім. М.Фрунзе, 1989
Національна академія державного управління при Президентові України, 1996
Перелік місць роботи
вчитель історії та суспільствознавства;
державна служба в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
робота в неурядових організаціях
Теми дисертацій (захищених)
"Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
197 7 5 2022.11.19 10:23:16 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2440 "Психологічний супровід навчання педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти" "Розвиток лідерської компетентності керівника закладу середньої освіти у системі неперервної освіти" Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Київ document
2116 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2433 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Університет і лідерство" "Розвитиок лідерства у закладі середньої загальної освіти" Одеса document
2519 Екологоздоров'язбережувальні умови навчального закладу "Розвиток лідерських якостей і навичок учнів школи" Київ document
2520 "Інноваційний розвиток навчального закладу: проблеми, пошуки, знахідки" "Лідерство крізь призму теорії спіральної динаміки" Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
31739 Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
42030 Professional activity motivation of heads in general secondary education institutions of Kyiv
42024 Personal readiness to change of the manager of institution of general secondary education in Kyiv: results of analytical research
39047 Principal’s attitude to the expansion of the autonomy of the institution of general secondary education: the results of analytical research
41559 Modernisation of the education management system in Kyiv under the conditions of implementing school autonomy
22175 Management of school leader’s ICT competence
17101 MANAGEMENT OF INSTITUTION OF SECONDARY EDUCATION ON THE BASIS OF LEADERSHIP PARADIGM
17097 PERSONAL-ORIENTED LEADERSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT
15107 LEADERSHIP THROUGH THE PRISM OF EVOLUTION OF APPROACHES TO UNDERSTANDING THE PHENOMENON IN EDUCATION
15106 The concept of institutions of secondary educations development on the basis of leadership
7062 З досвіду реформування системи підвищення кваліфікації у Київському університеті імені Бориса Грінченка

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
42030 Professional activity motivation of heads in general secondary education institutions of Kyiv
42024 Personal readiness to change of the manager of institution of general secondary education in Kyiv: results of analytical research
39047 Principal’s attitude to the expansion of the autonomy of the institution of general secondary education: the results of analytical research
41559 Modernisation of the education management system in Kyiv under the conditions of implementing school autonomy
20604 Process oriented leadership of head of an educational institution in the context of spiral dynamics theory
17101 MANAGEMENT OF INSTITUTION OF SECONDARY EDUCATION ON THE BASIS OF LEADERSHIP PARADIGM
17097 PERSONAL-ORIENTED LEADERSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT
15107 LEADERSHIP THROUGH THE PRISM OF EVOLUTION OF APPROACHES TO UNDERSTANDING THE PHENOMENON IN EDUCATION
15106 The concept of institutions of secondary educations development on the basis of leadership
13028 Лідерство як основа розвитку суспільства
13030 Підготовка керівника закладу середньої освіти в університетах України на засадах лідерства

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
17117 Студентоцентрична модель підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти
3814 Розвиток навичок роботи керівника загальноосвітнього навчального закладу у мережі Інтернет
4728 Сучасність керівника навчального закладу
1874

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
136 Учасник проекту Міжнародний фонд Відродження Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні

“Ініціатива з розвитку аналітичних центрів” міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою
відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні». 

наказ №742 (1).pdf 01.07.2020-30.10.2021

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
356 Інститут післядипломної освіти Кафедра освітнього лідерства 1.7 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Kostiantyn_Lynov
684 Інститут післядипломної освіти Кафедра освітнього лідерства 3 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Kostiantyn-Lynov
840 Інститут післядипломної освіти Кафедра освітнього лідерства 5.1 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Kostiantyn-Lynov

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
344 Модернізація системи управління освітою у місті Києві в умовах запровадження автономії шкіл фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41559/ 2022

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
8 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія ELITE Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging 1 грудня 2013 – 1 липня 2017 р. Учасник проекту

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
181 Фаховий модуль (стажування) - document 31.03.2015
209 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
320 Лідерський модуль - document 02.07.2015
1816 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
1959 Дослідницький модуль - document 30.06.2017
3339 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.04.2019
3823 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.02.2020
6093 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 24.12.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
111 Інноваційний педагогічний досвід Науково-методичний семінар Факультет інформаційних технологій та управління 03.11.2016 5
311 Семінар з підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів Семінар-тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 25.11.2016 5
1009 Інноваційний розвиток навчального закладу: проблеми, пошуки, знахідки ІІ регіональна науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 25.02.2016 5
1318 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Kiev 23.08.2018 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
17124 Прийняття управлінського рішення у закладі середньої освіти на засадах лідерства
17125 Розробка та реалізація Концепції розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
37057 Distance learning: challenges, results and prospects: Guide II. From the experience of educators in Kyiv
3852 Я – студент: навч.посіб
6657
7059 ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
4493 For Education: Professional training: Textbook
7276 Освітологія: фахова підготовка
7047 Теорія і практика прийняття управлінських рішень

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
107 Факультет інформаційних технологій та управління Лідерство та самоврядування (3 курс) (дисципліна за вибором) Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
108 Факультет інформаційних технологій та управління Лідерська парадигма управління в освіті (6 курс, ОМ, ПС) Магістр Денна 7 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
277 Факультет інформаційних технологій та управління Філософія управління (3 курс) (дисципліна за вибором) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 26.11.2016
542 Факультет інформаційних технологій та управління Лідерська парадигма управління в освіті (6 курс, ОМ, ПС) Магістр Денна 2 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
543 Факультет інформаційних технологій та управління Основи лідерства (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
3735 Факультет інформаційних технологій та управління Лідерствослужіння (3 курс) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3998 Факультет інформаційних технологій та управління Технології управління (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
104 Кафедра управління 4.8 20.05.2016
2478 4,7 27.11.2019
3355 Кафедра освітнього лідерства 4,8 30.11.2020
4195 Кафедра освітнього лідерства 4.9 06.12.2021
5113 Кафедра освітнього лідерства 4.9 29.11.2022