Додаткові відомості

Освіта
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля у 2005 році.
Перелік місць роботи
04.09.2006 - 31.08.2009 психолог КЗ СЗШ № 14 м. Луганська;
1.09.2009 - 29.08.2014 доцент кафедри педагогіки і психології Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
01.09.2014 (і до сьогодні) доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту післядипломної освіти Київського Університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Образна символіка як чинник розвитку творчого потенціалу молодшого школяра.
Громадська активність
Участь у громадському проекті "З Києвом і для Києва".

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 81 5 0 13 2023.12.08 12:05:52 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 48 4 0

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
592 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Shopina
703 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 3.6 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Maryna-Shopina

Конференції (28)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9795 Global science and education in the modern realities '2023 Формування компетентності педагогічного партнерства між педагогами та батьками учнів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації USA document
9794 Scientific and technological revolution of the XXI century '2023 Важливість психологічної підтримки усіх учасників освітнього процесу (учнів та педагогів) для уникнення або подолання наслідків ПТСР Germany document
9796 Organization of scientific research in modern conditions '2023 Дистанційне навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації під час війни USA document
8997 Modern systems of science and education in the USA, EU and other countries '2023" Питання інклюзивної освіти на курсах підвищення кваліфікації для освітян USA document
8196 XVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice» РОЗВИТОК І КОРЕКЦІЯ МОТОРНИХ ФУНКЦІЙ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ Tokyo, Japan. document
8201 XXІV Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ПІД ЧАС ВІЙНИ Київський національний університет імені Тараса Шевченка document
8197 XIV International Scientific and Practical Conference «Theoretical and science bases of actual tasks» НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТЕХНІКАМ ПІСОЧНОЇ ТЕРАПІЇ Lisbon, Portugal document
8199 XIII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic research, innovation and results» НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ Prague, Czech Republic. document
8198 Modern systems of science and education in the USA, EU and other countries ‘2022 DEVELOPMENT OF THE CREATIVE POTENTIAL OF TEACHERS IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION USA document
7391 X Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» Особливості дистанційного навчання учителів різних спеціальностей виявленню та подоланню дитячої тривожності Афіни, Греція document
7323 IX Міжнародна науково-практична конференція «TRENDS OF DEVELOPMENT MODERN SCIENCE AND PRACTICE» Результати впровадження дистанційних модулів для вчителів різних спеціальностей з розвитку мислення дітей та підлітків Стокгольм, Швеція document
7278 VIII Міжнародна науково-практична конференція SCIENCE AND PRACTICE, ACTUAL PROBLEMS, INNOVATIONS Дистанційне навчання вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкових класів засобам подолання дитячої агресії Амстердам, Нідерланди document
7195 VII Міжнародна науково-практична конференція «MODERN TRENDS IN DEVELOPMENT SCIENCE AND PRACTICE» Розгляд проблеми стресу з учителями різних спеціальностей у дистанційному форматі на курсах підвищення кваліфікації Варна, Болгарія document
7643 "Technique and technology of the future '2021" Вирішення проблем підліткової агресії на дистанційних курсах для вчителів Germany document
6487 III Міжнародна наукова конференція з електронного навчання і освіти Особливості дистанційного навчання медичних сестер навчальних закладів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації Лісабон, Португалія document
6435 ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах нової української школи» Використання можливостей арт-терапії на курсах підвищення педагогічної кваліфікації м. Київ document.pdf
6468 High scientific goals 2020 Дослідження потреб освітян щодо покращення навчальних модулів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації м. Мінськ document
6436 Перша міжнародна науково-практична інтернет конференція «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах». Формування нової парадигми освіти в умовах карантинних обмежень м. Дніпро document
2482 V Міжнародна науково-практична конференція «Літні наукові читання» Психологічні аспекти аналізу педагогічного спілкування на курсах підвищення післядипломної педагогічної кваліфікації м. Київ document
2483 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука і сучасність: виклики глобалізації» Арт-терапія для діагностики і корекції емоційного стану педагогів дошкільних закладів та школи в системі післядипломної освіти м. Київ document
2486 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку» Арт-терапія для діагностики емоційного стану педагогів в системі післядипломної освіти м. Київ document.pdf
2485 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Весняні наукові читання» Технології психологічної освіти педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти м. Київ document
2484 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи і сучасна наука» Психологічні особливості навчання вчителів принципам роботи з розвитку творчого потенціалу учнів різного шкільного віку м. Київ document
1078 ІІІ Международная научно-практическая конференция 'Педагогический опыт: теория, методика, практика' Психологические особенности диагностики творческого потенциала младших школьников в системе учебной деятельности Чебоксары document
1077 ХІІ международная научно-практическая конференция 'Научные перспективы ХІІ века. Достижения и перспективы нового столетия' Система развития творческого потенциала учащихся старшего школьного возраста г. Новосибирск document
1076 Перпективні напрямки розвитку сучасної науки Компетентнісний підхід до проблеми розвитку творчого потенціалу дітей молодшого шкільного віку Україна, м. Київ document
1080 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти” Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу вихователів ДНЗ в умовах підвищення професійної педагогічної кваліфікації м. Київ document
1079 Друга Міжнародна науково-практична конференція. Актуальні проблеми вищої професійної освіти Психологічні механізми формування психолого-фасилітативної компетентності педагога в умовах післядипломної освіти м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
46821 The Impact of Digitalization of Education on the Development of Key Teacher Competencies

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (27)

ID Назва Рік
45012 Дистанційне навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації під час війни
44714 Формування інклюзивної компетентності освітян під час очних занять на курсах підвищення кваліфікації
44717 Питання інклюзивної освіти на курсах підвищення кваліфікації для освітян
42830 Ознайомлення слухачами курсів підвищення кваліфікації з базовими прийомами психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами
41554 Development of the creative potential of teachers in the system of postgraduate education
38182 Розгляд проблеми стресу з учителями різних спеціальностей у дистанційному форматі на курсах підвищення кваліфікації
39784 Вирішення проблем підліткової агресії на дистанційних курсах для вчителів
36362 Особливості організації спільної діяльності дитини з батьками в період локдауну
34368 Дослідження потреб освітян щодо покращення навчальних модулів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
23857 Вивчення потреб Вихователів ДНЗ у необхідності здобутку нових знань з питань розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку
23732 Вивчення запитів вчителів початкових класів з метою покращення якості курсів підвищення кваліфікації у 2018-2019 навчальному році
23575 Розвиток життєвої компетентності педагогічних працівників на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
22097 Розвиток творчого потенціалу підлітків та учнів старшого шкільного віку засобами технік арт-терапії
21304 Розвиток творчого потенціалу учнів першого класу
20425 Психологізація педагогічного супроводу вчителів на курсах підвищення кваліфікації з розвитку мотивації, як складової педагогічної майстерності
20140 Використання технік арт-терапії з учителями початкових класів на літніх курсах підвищення кваліфікації
19957 Оцінка емоційного стану вчителів та вихователів ДНЗ на курсах підвищення післядипломної педагогічної освіти
19956 Психологічні аспекти аналізу педагогічного спілкування на курсах підвищення післядипломної педагогічної кваліфікації
19951 Art therapy for diagnosis and correction the emotional state of teacherspreschools and schools in the system of postgraduate education
19700 Технології психологічної освіти педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти
19503 Психологічні особливості навчання вчителів принципам роботи з розвитку творчого потенціалу учнів різного шкільного віку
16687 Психологічні механізми формування у дітей і молоді життєвої компетентності
16679 Психологічні особливості навчання вчителів різних спеціальностей роботі з обдарованими учнями
14572 Психологічний підхід до навчання вчителів початкових класів до розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах післядипломної педагогічної освіти
15378 Компетентнісний підхід до проблеми анкетування вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти
10331 Психологічні особливості діагностики творчого потенціалу молодших школярів у системі навчальної діяльності
10138 Система розвитку творчого потенціалу учнів старшого шкільного віку

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
10432 Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу вихователів ДНЗ в умовах підвищення професійної педагогічної кваліфікації
6936 Психологічні особливості творчого підходу до спілкування під час проведення переговорів
6940 Творчий потенціал як чинник розвитку соціальної активності підлітків
6946 Розвиток творчої особистості учнів підліткового віку у навчальній діяльності
6948 Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу у підлітковому віці

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (35)

ID Назва Рік
45521 Формування компетентності педагогічного партнерства між педагогами та батьками учнів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
45517 Важливість психологічної підтримки усіх учасників освітнього процесу (учнів та педагогів) для уникнення або подолання наслідків ПТСР
43222 Допомога вихователям дошкільних навчальних закладів та учителям у спілкуванні з батьками
41558 Розвиток і корекція моторних функцій дитини з особливими освітніми потребами
41552 Психологічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами під час війни
41553 Навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації технікам пісочної терапії
41557 Навчання в умовах військового стану
39030 Особливості дистанційного навчання учителів різних спеціальностей виявленню та подоланню дитячої тривожності
38666 Результати впровадження дистанційних модулів для вчителів різних спеціальностей з розвитку мислення дітей та підлітків
38422 Дистанційне навчання вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкових класів засобам подолання дитячої агресії
38182 Розгляд проблеми стресу з учителями різних спеціальностей у дистанційному форматі на курсах підвищення кваліфікації
35313 Особливості дистанційного навчання медичних сестер навчальних закладів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
36983 Використання можливостей арт-терапії на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
34368 Дослідження потреб освітян щодо покращення навчальних модулів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
32822 Формирование новой парадигмы образования в условиях карантинных ограничений
23857 Вивчення потреб Вихователів ДНЗ у необхідності здобутку нових знань з питань розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку
23732 Вивчення запитів вчителів початкових класів з метою покращення якості курсів підвищення кваліфікації у 2018-2019 навчальному році
23575 Розвиток життєвої компетентності педагогічних працівників на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
22097 Розвиток творчого потенціалу підлітків та учнів старшого шкільного віку засобами технік арт-терапії
21306 Теоретико-методологічні засади дослідження прояву творчого потенціалу та продукування творчих ідей особистості
21304 Розвиток творчого потенціалу учнів першого класу
20425 Психологізація педагогічного супроводу вчителів на курсах підвищення кваліфікації з розвитку мотивації, як складової педагогічної майстерності
20140 Використання технік арт-терапії з учителями початкових класів на літніх курсах підвищення кваліфікації
19957 Оцінка емоційного стану вчителів та вихователів ДНЗ на курсах підвищення післядипломної педагогічної освіти
19956 Психологічні аспекти аналізу педагогічного спілкування на курсах підвищення післядипломної педагогічної кваліфікації
19951 Art therapy for diagnosis and correction the emotional state of teacherspreschools and schools in the system of postgraduate education
19700 Технології психологічної освіти педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти
19503 Психологічні особливості навчання вчителів принципам роботи з розвитку творчого потенціалу учнів різного шкільного віку
14792 Творчий потенціал як технологія стресостійкості особистості
14572 Психологічний підхід до навчання вчителів початкових класів до розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах післядипломної педагогічної освіти
14569 Актуалізація творчого потенціалу вчителів початкових класів
10137 Компетентнісний підхід до проблеми розвитку творчого потенціалу дітей молодшого шкільного віку
10139 Формування інтелектуального потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти
9854 Психологічні особливості розвитку уяви у підлітковому віці
6950 Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
461 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 24.04-01.05.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
274 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
185 разова участь грудень 2017 1

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
476 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
1874 Інше - document 20.06.2017
4049 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4682 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5762 інше Інший модуль document 19.10.2021
5763 інше Інший модуль document 26.11.2021
5764 інше Інший модуль document 12.11.2021
7550 інше Інший модуль document 26.10.2022
7551 інше Інший модуль document 08.04.2022
7552 інше Інший модуль document 15.09.2022
7553 інше Інший модуль document 09.12.2022
7554 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.10.2022
8312 ПК вихователів ЗДО Інший модуль Шопіна МО.pdf 31.10.2023

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Назва проєкту Рік
6 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти Фільм «Разом до перемоги: діяльність ІПО Університету Грінченка в умовах воєнного стану» 2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
16671 Метафорические ассоциативные карты как творческий интегративный ресурс стрессоустойчивости личности

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
41680 Методичні рекомендації і приклади реалізації НУШ у 5-6 класах на основі досвіду освітян столиці: природнича, математична,інформатична, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна галузі
45966 Методичні рекомендації і приклади реалізації НУШ у 5-6 класах на основі досвіду освітян столиці: природнича, математична,інформатична, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна галузі
9951 Розвиток мислення дітей 5-ти–9-ти років та підлітків
9587 Підвищення ефективності творчого потенціалу молодшого школяра. Як підвищити навчальну успішність кожної дитини

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4242 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 06.12.2021
5110 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 29.11.2022

Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Кількість занять Рік
41 Кафедра дошкільної та початкової освіти 81 2023

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
11 Кафедра дошкільної та початкової освіти 48 2023

Нові освітні програми (ІПО) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
30 Кафедра дошкільної та початкової освіти Розробник 2023