Додаткові відомості

Освіта
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", 2009 рік
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Творчість Бориса та Марії Грінченків у вимірі гендерних комунікативних стратегій
Громадська активність
Оргкомітет Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (загальнонаціональний рівень) з 2008 по 2020 рр.
Проведення екскурсій в Музеї Бориса Грінченка

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
2 1 0 2022.11.15 12:02:50 Перейти на сторінку link

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7496 Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «Літературний процес: У науковому просторі Бориса Грінченка (до виходу монографії Василя Яременка «Наукова і епістолярна спадщина Бориса Грінченка») Київ document.pdf
8043 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (ХІV щорічні Грінченківські читання) "Український світ Бориса Грінченка" Особливості гендерної психології жіночих образів у «народних» оповіданнях Марії Грінченко Київ document.pdf
7495 Слов’янські мови, літератури і культури в умовах глобальної цифровізації Мовознавство Бориса Грінченка у загальному слов’янознавчому контексті Київ document.pdf
7487 Всеукраїнська конференція (ХІІІ щорічні Грінченківські читання) «Грінченкознавство: проблематика і перспективи досліджень» Осмислення «жіночого питання» в епістолярній і публіцистичній спадщині Бориса та Марії Грінченків Київ document
7486 Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «Літературний процес: (Авто-)біографія, наратив, ідентичність» Марія Грінченко у спогадах і біографічних матеріалах Київ document.pdf
7485 XIII Міжнародна конференція «Національна ідентичність в мові і культурі» Український європеїзм Бориса Грінченка Київ document
7494 І Наукові читання, присвячені 40-річчю Музею П. Г. Тичини Актуальність Музею Бориса Грінченка в новітніх освітніх практиках Київ document.htm
5001 Всеукраїнська наукова конференція (ХІІ щорічні Грінченківські читання) «БОРИС ГРІНЧЕНКО: ЛЮДИНА НА ТЛІ ЕПОХИ» Праці Бориса та Марії Грінченків з історії шлюбу Київський університет імені Бориса Грінченка document
5002 ІІ науково-практична конференція «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього» Використання досвіду бібліотечної діяльності Бориса та Марії Грінченків у сучасній бібліотеці Вінниця document.html
4901 Х щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: Моделі, матриці, категорії» Висвітлення Борисом та Марією Грінченками жіночого руху на сторінках національної преси (1905-1906 рр.) Київ document
4903 Всеукраїнська конференція (ХІ щорічні Грінченківські читання) «Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України» Kirche, Kinder, Kuche (церква, діти, кухня) — еволюція напрямів боротьби за визволення жінки у публіцистиці Бориса та Марії Грінченків Київ document
4905 ІХ щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: Полівекторність сучасного світу» Осмислення ідей жіночого руху у перекладах «нової драми» Марії Грінченко (на матеріалі драми Г. Зудермана «HEIMAT») Київ document
4906 ХІ Міжнародна конференція з питань національної ідентичності в мові і культурі «Сестриця Галя» Б. Грінченка та «Семен» А. Платонова: спроба типологічного зіставлення гендерної психології персонажів Київ document
4907 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: актуальні питання та перспективи дослідження» Гендерний дискурс у творах Бориса та Марії Грінченків як феномен соціокультурної ситуації кінця ХІХ – початку ХХ ст. Люблін, Польща document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
41175 Особливості гендерної психології жіночих образів у «народних» оповіданнях Марії Грінченко
30427 Осмислення революції та «селянської війни» 1905-1907 років в художній спадщині родини Грінченків

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
33340 Борис Грінченко в європейському соціокультурному просторі
30428 «Сестриця Галя» Б. Грінченка Та «Семен» А. Платонова:спроба типологічного зіставлення гендерної психології персонажів
30392 Осмислення ідей жіночого руху у перекладах «нової драми» М. Грінченко (на матеріалі драми Г. Зудермана “Heimat”)
30429 Протест проти гендерних стереотипів у творчості родини Грінченків
30391 Родина Грінченків і «жіноче питання»у загальному соціокультурному контексті початку ХХ ст
30424 Гендерна психологія персонажів повісті Бориса Грінченка «Сонячний промінь»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
32691 Український європеїзм Бориса Грінченка

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
430 Інститут філології Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 9.3 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Yakovleva

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
331 Особливості гендерної психології жіночих образів у «народних» оповіданнях Марії Грінченко наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41175/ 2022

Професійний розвиток

Викладацька діяльність