Додаткові відомості

Освіта
Криворізький державний педагогічний університет, 1998 p.
Перелік місць роботи
Київський університет імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 55 5 2 2024.05.21 10:22:51 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 26 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
236 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації 0 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Sokolovska

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
721 Лингвистика дискурса: на перекрестке идей и научных традиций Языковая личность политического лидера: на материале дискурса Дэвида Кэмерона Ольштын: Centrum Nauk Humanistycznych UWM w Olsztynie

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
48938 Professionalization of Pedagogical Activity of Future Teachers, Formation of Communicative Competence as an Aspect of Neuropedagogy

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
2067 Contents formation peculiarities of foreign language teachers’ professional training in Ukraine
8070 Політична дискурсологія: проблеми і перспективи розвитку

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
8184 Мовна особистість політичного лідера: на матеріалі дискурсу Девіда Кемерона
2414 Риторика Дэвида Кэмерона: когнитивный аспект
776 Лінгвістична прагматика в системі філологічної освіти
1486 Історія становлення лінгвістичної прагматики в зарубіжній і вітчизняній науці
2256 Толерантність як компонент міжкультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови
775 Толерантність як компонент міжкультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
3 St. Giles International Підвищення кваліфікації 13.06.-19.08.2016

Марк Рендел


Учасник проекту document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
396 Лідерський модуль - document 20.04.2016
535 Фаховий модуль (стажування) - document 09.08.2016
1004 Модуль з ІКТ - sert_kurs_13.pdf 13.03.2013
6060 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.12.2021
9450 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
140 Методика навчання англійської мови у школі (4 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5136 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова за професійним спрямуванням: Англійська мова електронного спілкування (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
11137 Інститут журналістики Медіа-комунікації в глобальному просторі (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
496 Кафедра іноземних мов 4,81 30.12.2016
1598 Кафедра іноземних мов 4,93 12.01.2017
2275 Кафедра іноземних мов 4,98 27.12.2018
2987 Кафедра іноземних мов 4,89 28.12.2019
4054 Кафедра іноземних мов 4,79 28.12.2020
4761 Кафедра іноземних мов 4,90 28.12.2021
5827 Кафедра англійської мови та комунікації 4,95 30.12.2022
6705 Кафедра англійської мови та комунікації 4,94 30.12.2023