Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Перелік місць роботи
Національна академія оборони України
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
16 3 0 2022.11.30 17:13:43 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2022.12.03 23:38:29 Перейти до Scopus link

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7816 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (ХIV Грінченківські читання) «Український світ Бориса Грінченка» Борис Грінченко в колі сучасників. (Джерела до взаємин із Лесею Українкою та Надією Кибальчич) м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7815 Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» Використання біографічного методу («історій життя» видатних українців і українок) у професійному вдосконаленні та особистісному зростанні учителів гуманітарних дисциплін Україна, м. Суми document.pdf
7813 XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Українознавство: нові виклики і перспективи в гуманітарній сфері» Леся Українка в оцінці українсько-російських взаємин» (Беззуб Юрій Віленович) м. Київ, вул. Ісаакяна, 18 document.pdf
7814 Круглий стіл «Українознавство в сучасному освітньому процесі України: дійсність і сподівання» в рамках XXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство: нові виклики і перспективи в гуманітарній сфері» «Історії життя видатних українців і українок та їхнє використання в сучасній освітній практиці» м. Київ document.pdf
6380 Українознавство в системі національної освіти, науки, гуманітарної політики держави (XXIII Всеукраїнська науково-практична конференція) Леся Українка і Борис Грінченко: невідомі сторінки взаємин у контексті українського національного відродження кінця ХІХ – початку ХХ ст. Київ document.pdf
6381 Українство в умовах сучасних викликів і загроз Постать Бориса Грінченка в соціокультурних вимірах українського національного відродження (за его-документами сучасників) Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf
3728 Методологічний семінар «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи» Професійний розвиток освітян засобами музейної педагогіки Національна академія педагогічних наук України document.pdf
3720 Міський учнівський конкурс з українознавства у 2017/2018 навчальному році (заключний етап конкурсу) Член організаційного комітету заключного етапу Міського учнівського конкурсу з українознавства у 2017/2018 н.р. Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf
3726 Міжнародний конкурс для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України та української діаспори «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу» Член журі Міжнародного конкурсу для вчителів ЗНЗ України та української діаспори «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу» Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України document.pdf
2599 ХІІІ науковий семінар. "Визначні особистості, митці, діячі науки і культури та Українська революція 1917-1921 років". Життя і діяльність Марії Грінченко (Загірньої) у 1917 - 1928 роках Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. (Київ, вул. Саксаганського, 93) document.pdf
2601 Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічні Грінченківські читання) «Національне та духовне відродження у спадщині Бориса Грінченка» Листування Бориса Грінченка з Лесею Українкою як джерело з історії українського національного руху кінця ХІХ – початку ХХ століття Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. М. Тимошенка, 13-б, зала Вченої ради, ауд. 227 document.pdf
2977 Науково-практичний семінар «Українське національне відродження другої половини ХІХ – початку ХХ століття крізь призму громадських і особистих взаємин його діячів» Еволюція громадських та особистих взаємин Бориса Грінченка і Лесі Українки. (Організація, модерування семінару) Музей Лесі Українки в Києві (вул. Саксаганського, 97) document.pdf
2148 П’ята науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» Формування історичної, соціальної та громадянської компетентностей учнів засобами музейної педагогіки Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник document.pdf
2976 Науково-практична конференція «Використання елементів музейної педагогіки в українознавчому наповненні нової української школи» Музейна педагогіка як засіб плекання української ідентичності. (Організація, модерування) Музей Лесі Українки в Києві (вул. Саксаганського, 97) document.pdf
2975 Міський учнівський конкурс з українознавства у 2016/2017 навчальному році (заключний етап конкурсу) Член організаційного комітету заключного етапу Міського учнівського конкурсу з українознавства у 2016/2017 навчальному році Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf
2978 Науково-практичний семінар «Українська інтелігенція у громадсько-політичному русі другої половини ХІХ – початку ХХ століття» (для вчителів історії) Зірка українського відродження Олена Пчілка. (Організація, модерування) Музей Лесі Українки в Києві (вул. Саксаганського, 97) document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25636 Ukrainian Studies in the Trends of Cultural and Educational Development of Early 20th Century Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
36939 Gender Representations and Practices in Bukovyna of the Late Nineteenth – Early Twentieth Centuries in the Light of O.Kobylianska’s Ego-Documents
31621 Women's movement in Ukraine (end of the 19th – early 20th century) on the ego-documents of the Kosach and Grinchenko families

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
43099 Interweaving of Destinies: Pages of the Relationship between Lesya Ukrainka, Nadiya Kybalchych and Borys Grinchenko (Based on Lesya Ukrainka’s Letters)
41693 Gender Attitudes and Practices in B.Hrinchenko’s Family According to Ego-Documents
33258 Public and personal relations between Lesya Ukrainka and Borys Hrinchenko: preliminary notes of the poet's letters
32001 «Women’s Issue» in the Ukrainian Social and Political Movement in the late XIX – early XX centuries (Case of Lesya Ukrainka’s Epistles)
14078 Ukrainian studies in the trends of cultural and educational development of the early 20th century Ukraine

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
43099 Interweaving of Destinies: Pages of the Relationship between Lesya Ukrainka, Nadiya Kybalchych and Borys Grinchenko (Based on Lesya Ukrainka’s Letters)
41693 Gender Attitudes and Practices in B.Hrinchenko’s Family According to Ego-Documents
36939 Gender Representations and Practices in Bukovyna of the Late Nineteenth – Early Twentieth Centuries in the Light of O.Kobylianska’s Ego-Documents
33258 Public and personal relations between Lesya Ukrainka and Borys Hrinchenko: preliminary notes of the poet's letters
32001 «Women’s Issue» in the Ukrainian Social and Political Movement in the late XIX – early XX centuries (Case of Lesya Ukrainka’s Epistles)
14066 Boris Hrinchenko in the struggle for ukrainian school: relations with Hrystyna Alchevska
8135 Figure of Taras Shevchenko in the concept of Ukrainian national recovery of Boris Hrinchenko
3729 «... Call him our national prophet...». Taras Shevchenko's personality in Borys Hrinchenko's publicistic heritage in 1892–1893

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
25555 Professional development of educators by the means of the museum pedagogy
21060 Formation of social and civil competences of students through museum pedagogy
14068 The task of the final stage of urban student competition on ukrainian-2015
14071 The task of the final stage of urban student competition on ukrainian-2015
14072 The task of the final stage of urban student competition on ukrainian-2015
13090 Борис Грінченко і Христина Алчевська: громадські й особисті взаємини
8160 Post Taras Shevchenko in the life and work Boris Hrinchenko
8251 Shevchenko studies by Borys Hrinchenko
3732 Methods and techniques of museum education in the school educational process
2446 Постать Тараса Шевченка в публіцистичній спадщині Бориса Грінченка 1892–1893 рр.
3108 Boris Grinchenko in ukrainian social-political movement of the late nineteenth century. (The controversy about the ukrainian national cause with Michael Drahomanov)
1446 The controversy between B. Grinchenko and M. Drahomanov about the ukrainian national cause 1892-1893
3104 Vladimir Miyakovsky - researcher ukrainian national movement 40-80-ies of the XIX century
3731 From the history of the social-political activity in Ukraine in 1856-1863. The case of the lieutenant colonel A.A. Krasovsky
3730 Memories as the source of the history of ukrainian national activity in the second half of the nineteenth century

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
133 Кафедра історичної та громадянської освіти 57218449833 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57218449833&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
193 Кафедра історичної та громадянської освіти - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
379 Інститут післядипломної освіти Кафедра історичної та громадянської освіти 7 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Yuri_Bezzub
667 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 8.9 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Yuri-Bezzub
852 19.2 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Yuri-Bezzub

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
97 Телеуроки (ТРК "Київ") Україна, Київ document 31.12.2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
251 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022 25

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
126 системна робота впродовж відповідного етапу 2016 р. 5

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
609 Фаховий модуль (стажування) - document 15.12.2017
4869 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 2222.pdf 02.10.2020
4874 інше Інший модуль document 16.09.2020
6118 Лідерський модуль Інший модуль document 17.12.2021
6448 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
29335 Grinchenko sketches. "Ukraine! Everything is in this word for me"
27867 History of Ukraine. Tutorial for 9th grade of secondary schools
21053 History of Ukraine. Tutorial for the 9th form of general education
21054 History of Ukraine. World History. Grade 9. Notebook for current and thematic evaluation

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2475 Кафедра історичної та громадянської освіти 4,7 25.11.2019
3348 Кафедра історичної та громадянської освіти 4,6 30.11.2020
4225 Кафедра історичної та громадянської освіти 4.65 06.12.2021
5131 Кафедра історичної та громадянської освіти 4.1 29.11.2022

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
275 III етап ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості СЗШ № 81 25.12.2018
276 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії Університет Грінченка 20.02.2018