Додаткові відомості

Освіта

У 2013 році закінчила навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка, отримала диплом магістра за кваліфікацією "Магістр філології. Викладач української мови і літератури, зарубіжної літератури".

Перелік місць роботи

2019-2022  рік керівник Навчального відділу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

з 2022 року донині заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи Факультету української філології, культури і мистецтва

Теми дисертацій (захищених)

У 2021 році захистила кандидатську дисертацію з теми "Методика формування риторичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі вивчення мовознавчих дисциплін" зі спеціальності 13.00.02 теорія і методика навчання (українська мова)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 2 1 0 2023.03.16 15:09:57 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 2 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
962 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 0 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Gorobec

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
46821 The Impact of Digitalization of Education on the Development of Key Teacher Competencies

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
86

Дика Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач
кафедри мовно-літературної освіти Інституту післядипломної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка


«Методика формування риторичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі вивчення мовознавчих дисциплін» / 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013-2017 рр., заочна форма. Київський університет імені Бориса Грінченка Диплом кандидата наук _Горобець.pdf 2021

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
7517 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_756_29.12.2022.pdf 29.12.2022
9088 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9268 Інститут філології Культура усного та писемного мовлення (українська) (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11436 Інститут філології Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс, ВТП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4706 Кафедра української мови 4,36 28.12.2021
6030 Кафедра української мови 4,05 30.12.2022
6919 Кафедра української мови 4,79 30.12.2023

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (4)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
473 Жорова Дар'я Віталіївна Факультет права та міжнародних відносин I Конкурс студентської та учнівської молоді "Лідер українства в серці України" Київ 2023 Всеукраїнський I document
475 Сидорчук Наталія Миколаївна Факультет журналістики I Конкурс студентської та учнівської молоді "Лідер українства в серці України" Київ 2023 Всеукраїнський I document
476 Римарчук Діана Дмитрівна Факультет журналістики I Конкурс студентської та учнівської молоді "Лідер українства в серці України" Київ 2023 Всеукраїнський I document
479 Федонюк Аліна Олегівна Факультет права та міжнародних відносин I Конкурс студентської та учнівської молоді "Лідер українства в серці України" Київ 2023 Всеукраїнський I document