Додаткові відомості

Освіта

1982-1987 Київський державний університет ім.
Т.Г.Шевченка, філологічний, філолог, викладач російської мови і літератури. 

1993-1994.Інститут практичної психології та соціальної роботи "Психогенез",
факультет практичної психології.

Перелік місць роботи

Фізико-математична школа-інтернат Національного університету імені
Тараса Шевченка..

Інститут практичної психології та соціальної роботи "Психогенез".

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Теми дисертацій (захищених)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук - "Раннє прогнозування труднощів у навчанні дошкільників з церебральними паралічами", 2005, Інститут спеціальної педагогіки АПН України.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук - "Системно-феноменологічний підхід до діагностики та корекції розвитку дітей з аутизмом", 2010, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
Громадська активність
Голова Ради ГО "Системна допомога дітям з аутизмом "Маленький принц"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
326 8 8 2021.09.21 10:35:45 Перейти на сторінку link

Конференції (23)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6342 Напрями розвитку ерготерапії в Україні Український досвід застосування «Сенсорної інтеграції» та «Сенсорної дієти» як методів з науково доведеною ефективністю м. Київ document
6159 ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики" Формування передумов навчання і розвиток дітей з РАС з опорою на авторську програму "Синергія" Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6341 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи» Потреба у концептуалізації понять інклюзивної освіти в Україні як виклик сьогодення м. Камянець-Подільський document
5057 IX Міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Сучасний рух науки» "ВИКОРИСТАННЯ ПСИХООСВІТНЬОГО ПРОФІЛЮ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ" інтернет-конференція document
4954 V Міжнародний конгрес "Діти з особливими потребами в освітньому просторі" Шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення інклюзивного навчання в Україні м. Чернігів document.tif
4874 Міжнародна конференція "Ерготерапія: нова професія в сучасній системі реабілітації"" Впровадження змісту роботи ерготерапевта в Україні м.Київ document
4870 Міжнародна конференція \ Технологія \ м.Варшава (Польща) document
4962 Всеукраїнська науково-практична конференція "Бар'єри та стратегії розвитку дітей з особливими потребами в освітньому середовищі"" учасник конференції м. Київ document.tif
4868 Всеукраїнський фестиваль практичної логопедії "Міждисциплінарний підхід" Сенсо-моторна інтеграція як передумова комунікативно-мовленнєвого розвитку м. Київ document
4828 XII \ Реалізація технології міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі Кам'янець-Подільський document
4863 "Особливі. Все про дитячий аутизм" "Системний підхід у питаннях навчання і розвитку дітей з аутизмом" Національний авіаційний університет, м. Київ document
4600 III Міжнародна науково-практина конференція ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТИ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ЗІ СПЕКТРОМ АУТИСТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ Авторська програма формування передумов навчання і розвитку дітей з аутизмом "Синергія" м.Київ document
3851 IVМіжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології"Педагог в інклюзивному просторі: траекторія фахової самоактуалізації"" Технологія створення безперешкодного простору для дітей з особливими освітніми потребами "Класний менеджмент"" Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький document
3673 Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми Місце і роль соціально-психологічних ресурсів в освіті дітей з особливими освітніми потребами Інститут психології імені Г.С.Костюка, м.Київ document.pdf
3674 Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи Умови підготовки дітей з аутизмом до інклюзивного освітнього простору м.Запоріжжя document.pdf
3668 V Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej Technologie zarządzania klasą jako sposób kształtowania inteligencji emocjonalnej u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Siedlcach Польща document.docx
2817 І Міжнародна науково-практична конференція з каністерапії "Каністерапія - інноваційний метод реабілітації дітей і підлітків з обмеженими можливостями і особливими потребами"" "Місце каністерапії в системі дієвої допомоги дітям з особливими потребами" м.Київ document
2821 Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики" Системно-ресурсний підхід до організації процесів навчання і розвитку дітей з особливими потребами" м.Київ document
2228 ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Алгоритм діяльності міждисциплінарної команди сурповоду в інклюзивному просторі м. Київ, Україна document
2820 ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку"" "Класний менеджмент як інноваційна технологія перетворення освітнього середовища" м.Кам'янець-Подільський document
1175 'Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти Цкраїни' Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра Херсонський державний університет document
1177 'Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку' Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра м. Кам`янець-Подільський, Україна document
1176 Науково-практична конференція 'Освіта дітей з особливими освітніми потребами в місті Києві: основні досягнення та виклики' Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра м. Київ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
30195 Діти з аутизмом в інклюзії: сценарії успіху

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
32843 Inclusive education in Ukraine withinin the context of european values and guiding principles in a field of education for children with special educational needs
33792 Od kultury edukacji do kultury szkoły dla wszystkich i kultury klasy zróżnicowanej

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
32797 Підтримка дітей з особливими потребами в інклюзивному середовищі завдяки співпраці вчителів
33426 Formation of dialogic interactions in children with autism spectrum disorders

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (14)

ID Назва Рік
36580 Профессиональная готовность специальных педагогов к инклюзивному образованию в Украине
37181 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils
32852 Шляхи підвищення інклюзивної компетентності команди підтримки спеціальних потреб
33435 Вдосконаленя змісту професійної діяльності фахівців інлюзивних закладів освіти: ерготерапевтичний підхід
33440 Неперервний експертний коучинг для підвищення компетентності учасників інклюзивного процесу в закладах освіти
33430 Підготовка освітнього середовища до інклюзивного процесу у закладах загальної середньої освіти
32813 Потреба у концептуалізації понять інклюзивної освіти в Україні як виклик сьогодення
30414 Management and Harmonization of the Emotional States of Parents of Children with the Special Needs
36796 Специфіка реалізації міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі України
26144 Місце і роль соціально-психологічних ресурсів в освіті дітей з особливими освітніми потребами
20269 Роль візуальної підтримки в комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей з аутизмом
18738 Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом
19505 Стратегії класного менеджменту для інклюзивного простору
14331 Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
32833 Розвиток емоційного інтелекту учнів інклюзивних класів: ресурси технології "класний менеджмент"
33435 Вдосконаленя змісту професійної діяльності фахівців інлюзивних закладів освіти: ерготерапевтичний підхід
33440 Неперервний експертний коучинг для підвищення компетентності учасників інклюзивного процесу в закладах освіти
33430 Підготовка освітнього середовища до інклюзивного процесу у закладах загальної середньої освіти
36796 Специфіка реалізації міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі України
21661 Відповідне освітнє середовище для дітей із розладами аутистичного спектра
20271 Переваги командної роботи в процесі супроводу дитини з аутизмом в освітньому середовищі
18738 Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом
19505 Стратегії класного менеджменту для інклюзивного простору
14331 Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра
17220 Умови зменшення дестабілізаційних чинників в освітньому процесі дітей з аутизмом

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
36622 Соціальний розвиток дітей інклюзивної групи
30412 Використання психоосвітнього профілю для планування психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом у закладах освіти
29808 Інклюзивне освітнє середовище
25179 Роль"класного менеджменту" у формуванні партнерської взаємодії між учасниками інклюзивного процесу
25027 Як підготувати дітей з аутизмом до інклюзивної освіти
20270 Етапи психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в інклюзивному середовищі
20332 Классный менеджмент как стратегия подготовки образовательного пространства к обучению детей с аутизмом
20336 Розроблення SMART-цілей для дитини з особливими потребами в процесі інклюзивного навчання
16053 Роль сенсорной интеграции в контексте подготовки детей с аутизмом к образовательному процессу

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
127 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

САМ.pdf 31.05.2020-11.05.2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
118 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 57216875385 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216875385&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
121 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти - 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
79 Інститут людини Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 2.79 6.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Skrypnyk2

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
97 Центр «Томатис-Нілона» (Ізраїль) Підвищення кваліфікації 02.-07.02.2018

Центр «Томатис-Нілона»
(Ізраїль)

Учасник проекту document
119 «Sustainable development» (Словенія, Любляна) Підвищення кваліфікації 4-25 травня 2018 Доцент Правомир Свароцик
Учасник проекту document
198 NORD Universitet (Норвегія) Dialogues between Northern and Eastern Europe on the Development of Inclusion: Theoretical and Practical Perspectives 01.09.2019-01.03.2021

Natallia B Hanssen,доктор, PhD
по специальной педагогике, руководитель образовательной программы «Мастер
логопедии» Университета Норд (Норвегия)natallia.b.hanssen@nord.no

Учасник проєкту -

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
13 Супрун Ганна Володимирівна «Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з аутизмом у дошкільному віці», 19.00.08 - спеціальна психологія Інститут спеціальної педагогіки НАПН України document 2017

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
10 Експертно-консультативна рада з питань аутизму document 2013

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
83 «Якість інклюзивної освіти та її експертна підтримка: зміна української парадигми у напрямі ЄС» Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
196 Модуль Жана Моне «Європейська парадигма інклюзивної освіти в контексті українських освітніх реформ» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
369 European Education Area in the Context of Reforming the Education of children with special educational needs in Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
511 Preparing postgraduate professionals for quality ECI through successful family professional collaboration Еразмус+ Коллективний - 2020
580 European Education Area in the Context of Reforming the Education of children with special educational needs in Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
30 Організаційно-педагогічні умови впровадження у середній загальноосвітній школі ресурсних класів для дітей з аутизмом СЗШ №259, СЗШ №231 - Reestr.pdf

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
16 «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» Етап дослідження 12.2018 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2005-zvit-kafedry-pro-realizatsiiu-naukovoi-temy-kafedry-na-vchenii-radi-universytetu.html 75
148 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 50

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
537 Фаховий модуль (стажування) - document 25.09.2012
664 Дидактичний модуль - document 05.04.2016
1771 Інше - document 27.08.2017
1826 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
1848 Інше - document 27.08.2017
1908 Інше - document 06.12.2017
1996 Інше - document 26.12.2017
2165 Лідерський модуль Інший модуль document 25.04.2018
2346 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.06.2018
2645 Інше Інший модуль document 07.02.2018
2750 Інше Інший модуль document 31.05.2018
2751 Лідерський модуль Інший модуль document 30.06.2018
2754 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 25.05.2018
3602 Інше Інший модуль document 09.08.2019
3785 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
4606 інше Інший модуль document 17.11.2020
4801 Інше Інший модуль document 10.12.2020
5350 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5437 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (17)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
381 «Оформлення освітнього середовища: класний менеджмент” для педагогічних колективів 8 закладів освіти м.Києва Навчально-практичний семінар ДНЗ № 611 23.02.2016 2
382 «Узгодженість навчально-виховного та корекційно-розвивального процесів” Навчально-практичний семінар ДНЗ № 779 22.03.2016 2
383 „Адаптація дітей з аутизмом до навчально-виховного процесу в закладі освіти”, ”Алгоритм діяльності команди супроводу дітей з аут Семінар у межах Всеукраїнського психологічного фестивалю ПАРОСТОК Київський палац дітей та юнацтва 04.04.2016 2
384 “Педагогічний дизайн як інноваційна стратегія перетворення освітнього середовища” Тренінг для директорів та завучів шкіл Київської області, а також Харкова, Вінниці та Запоріжжя у межах пілотного проекту з впр Київський палац дітей та юнацтва 24.04.2016 2
385 “Педагогічний дизайн як інноваційна стратегія перетворення освітнього середовища” Тренінг для директорів та завучів шкіл Київської області, а також Харкова, Вінниці та Запоріжжя у межах пілотного проекту з впр Київський палац дітей та юнацтва 24.04.2016 2
386 „Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом” Проведення курсів підвищення кваліфікації практичних психологів та вчителів-дефектологів Реабілітаційний заклад змішаного типу “Наш дім”, м. Бориспіль 23.04.2016 2
388 “Формування передумов цілісного розвитку дітей з аутизмом” Майстер-клас Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 29.04.2016 2
389 «Педагогічний дизайн як інноваційна стратегія перетворення освітнього середовища» Педагогічна майстерня Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
390 “Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» Презентація наукової теми кафедри в рамках Наукового семінару “Наукова тема Інституту людини: індикатори моніторингу та оцінки” Пуща-озерна 20.05.2016 2
393 "Корекційно - компенсаторна складова інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в соціальне середовище Презентація наукової теми Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 27.09.2016 2
1150 Алгоритм надання спеціальних освітніх послуг дітям з аутизмом в інклюзивному середовищі Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1165 Модель надання спеціальних освітніх послуг дітям з аутизмом в інклюзивному середовищі Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1188 SMART-цілі як чинник успіху команди супроводу дитини з аутизмом Наукова цукерня, майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2
1212 Командна робота в організації допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку Семінар ВГО „Інститут соціальної політики” 18.05.2017 2
1213 Презентація гуртку «Студія РАС» Світове кафе Київський університет імені Бориса Грінченка 20.09.2017 2
1214 Системний підхід в організації інклюзивного процесу для дітей з аутизмом Семінар-тренінг Районне Управлінні освіти Голосіївського району 02.11.2017 2
1215 Системна допомога дітям з аутизмом Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 23.11.2017 5

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
138 Студія РАС: розлади аутистичного спектра упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 26 Не зазначено 20.10.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
34098 Програма втручання "Синергія" формування базових передумов навчання і розвитку дітей з розладами аутистичного спектра
33905 Учні початкових класів з розладами аутистичного спектра: навчання і розвиток

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
26146 Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
16550 Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом "Розквіт"
18717 Психологічна допомога дітям з аутизмом та їхнім батькам

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
661 Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра (3 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6163 Інститут людини Виробнича практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7427 Інститут людини Корекційно-розвивальні стратегії для дітей з аутизмом (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7640 Інститут людини Переддипломна (науково-дослідна) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7651 Інститут людини Підготовка дитини та освітнього середовища до процесу інклюзивного навчання (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7975 Інститут людини Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8501 Інститут людини Курсова робота зі спеціалізації (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8532 Інститут людини Методологія психологічних і педагогічних досліджень (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 4 не враховується 31.12.2020
8584 Інститут людини Оцінка розвитку та особливих освітніх потреб дітей з психофізичними порушеннями (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 4 не враховується 31.12.2020
8761 Інститут людини Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 4 не враховується 31.12.2020
8830 Інститут людини Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
172 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4.3 20.05.2016
1428 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,53 12.01.2017
2267 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,62 27.12.2018
2947 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,79 28.12.2019
4047 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,44 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
149 Кулик Дар'я Віталіївна VI Актуальні проблеми інклюзивної освіти I 2020
151 Мельник Вероніка Миколаївна IV Спеціальна освіта (за нозологіями) I 2021