Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 2000 р.


Перелік місць роботи

Вільхівецька
середня школа Черкаської області.

Фінансово-правовий ліцей м. Києва.

Інформаційний центр «Медпромінфо», видавничий дім «Здоров'я України».

2011–2016
рр. Центр розвитку дитини «Індиго». Психолог. 

З вересня 2016 р. – викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у професійній діяльності вчителя 
Громадська активність
Участь у соціальному проекті "З Києвом і для Києва"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
4 1 0 2019.10.18 09:44:38 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1403 звітно-наукової конференції викладачів університету імені М.П.Драгоманова за 2012 рік Проблема внутрішньоособистісних конфліктів у професійній діяльності вчителя м. Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
24732 Оволодіння практичними навичками у сфері медіації в умовах закладу вищої освіти
24733 Формування медіаграмотності студентів: практичний аспект
23748 Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: мотиваційний аспект

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
27611 Кінотренінг як практика успішної комунікації особистості
24732 Оволодіння практичними навичками у сфері медіації в умовах закладу вищої освіти
24733 Формування медіаграмотності студентів: практичний аспект
23748 Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: мотиваційний аспект
17258 Активізація конструктивного потенціалу внутрішньоособистісних конфліктів учителів як передумова їх особистісно-професійного зростання
16969 Специфіка внутрішньоособистісних конфліктів вчителів
16809 Особливості усвідомлення внутрішньоособистісних протиріч у професійній діяльності вчителя

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
23749 Формування конфліктологічної компетентності студентів в умовах інтеграції України в європейський освітній простір
23747 Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: аналіз поведінкових проявів

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
140 Я-психолог упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 8 22.12.2017 3

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
16 Матяш-Заяц Л.П., канд.псих.н., доцент
"Психологічні особливості внутрішньо-особистісних конфліктів у професійній діяльності вчителя" заочна форма НПУ ім. М.П. Драгоманова НПУ ім. М.П. Драгоманова, Д 26.053.10 - 2016

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
8 Психологічні еспрес-діагностики 08 жовтня 2016р. 3
276 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
518 Фаховий модуль (стажування) - document 01.07.2016
1292 Дослідницький модуль - document 21.12.2016
1899 Інше - document 06.12.2017
2012 Інше - document 14.12.2017
2516 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1191 Кінотренінг в практиках медіації Наукова цукерня, семінар-практикум Київський університет імені Бориса Грінченка 28.12.2017 2
1198 Я - ресурс Психологічна майстерня Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2017 2

Викладацька діяльність

Затверджені робочі програми (18)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
3186 Основи конфліктології Денна Бакалавр 3240 27.09.2016
3203 Конфліктологія Денна Бакалавр 3241 27.09.2016
3206 Конфліктологія Денна Бакалавр 3251 27.09.2016
3211 Конфліктологія Денна Бакалавр 3239 27.09.2016
3220 Конфліктологія Денна Магістр 3252 27.09.2016
4213 Психологія: Основи конфліктології Денна Бакалавр 0479/17 02.02.2017
5202 Дитяча психологія Денна Бакалавр 1422/17 04.09.2017
5204 Копінг-стратегії в роботі з організаційними конфліктами Денна Магістр 1424/17 04.09.2017
5320 Психологічні практики медіації Денна Магістр 1540/17 04.09.2017
5332 Психологія: Модуль 6. Конфліктологія Денна Бакалавр 1552/17 04.09.2017
5333 Конфліктологія Денна Бакалавр 1553/17 04.09.2017
5334 Психологія комунікації: Модуль 2. Масова комунікація Денна Бакалавр 1554/17 04.09.2017
5336 Психологія: Модуль 1. Загальна психологія Денна Бакалавр 1556/17 04.09.2017
6436 Університетські студії Денна Бакалавр 2660/17 04.09.2017
7047 Тренінгові практики в психології Денна Бакалавр 0482/18 08.01.2018
7048 Психологія розвитку: Модуль 8. Соціально-психологічний супровід розвитку особистості Денна Бакалавр 0483/18 08.01.2018
7111 Соціальна психологія Денна Бакалавр 0547/18 08.01.2018
7291 Психологія: Модуль 5. Основи конфліктології Денна Бакалавр 0724/18 08.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
633 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,55 30.12.2016
1013 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,44 12.01.2017
1875 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,67 26.12.2018

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
492 ПСб-1-17-4.0д I 2 3 2017-2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
36 Курінна Владислава Русланівна Інститут людини II Педагогічна та вікова психологія II document 2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
81 Куля Вікторія Олександрівна III Педагогічна та вікова психологія I 2019