Додаткові відомості

Освіта
Донецький державний університет, 1996
Перелік місць роботи

Донецький національний медичний університет

Київський університет імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)

Реальна онімія як засіб
образності в історичній оповіді

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
13 2 0 2021.09.15 12:22:07 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4942 Мова як світ світів. Граматика і поетика текстових структур Функційно-семантичне навантаження часток у вираженні негативних емоцій в українській публіцистиці початку ХХІ ст. Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка document.pdf
4948 Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів Реальні історичні антропоніми в сучасній українській літературі Київ document.pdf
3677 Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов'янських мов Поетика онімного простору роману Ліни Костенко "Берестечко" Умань document.pdf
3675 Лігвалізація світу Прагматичний аспект поетики власних наз в ідіостилі Бориса Грінченка Черкаси document.pdf
3676 Сучасна лінгвістична освіта Психолінгвістичний аспект поетики власних назв в ідіостилі Ю.Андруховича Кропивницький document.pdf
2885 ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ДИСКУРСНИЙ ПРОСТІР: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ Роль міфонімів та біблійних онімів у створенні семантичної аури антропоетоніма Мотря в історичній епопеї Богдана Лепкого «Мазепа» Київ document.pdf
1593 Лексико-граматичні інновації в слов'янських і неслов'янських мовах: типологія, функції Іншомовна лексика в ергонімії Київщини: стан і динаміка розвитку Маріуполь document.pdf
1592 Лексико-граматичні інновації в слов'янських і неслов'янських мовах: типологія, функції 3. Функції онімів у сучасних рекламних текстах Маріуполь document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25556 Синтаксичні засоби експресивізації в українському політичному дискурсі

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
33841 Конотативні вияви імперативних висловлень у сучасній лінгвістиці
26115 Типологійні вияви експресивних синтаксичних конструкцій в українському політичному дискурсі
23560 Роль міфонімів та біблійних онімів у створенні семантичної аури антропоетоніма Мотря в історичній епопеї Богдана Лепкого «Мазепа»

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1574 Модуль з ІКТ - 392 від 12.06.2017.pdf 12.06.2017
1651 Фаховий модуль (стажування) - document 03.04.2015
2583 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
4364 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.11.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
17504 Синтаксис української мови: навчальний посібник

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
17534 Синтаксис української мови: навчальний посібник

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
319 Сучасна українська мова (4 курс, ФУб, VII-IX семестр, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2017 392 12.06.2017

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3963 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (4 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується 25 28.12.2018
7449 Інститут філології Культура усного та писемного мовлення (українська) (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8015 Інститут філології Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 3 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
357 Кафедра української мови 4,76 29.12.2016
1010 Кафедра української мови 3,49 12.01.2017
1872 Кафедра української мови 4,38 26.12.2018
3228 Кафедра української мови 4,59 28.12.2019
3597 Кафедра української мови 4,68 28.12.2020