Додаткові відомості

Освіта
Криворізький державний педагогічний університет, 2003 рік, спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література"
Перелік місць роботи

2003 - вчитель зарубіжної літератури (Саксаганська гімназі №91, м.Кривий Ріг), зарахована до аспірантури (Криворізький державний педагогічний університет)

2006 - старший викладач кафедри української та іноземних мов (Криворізький економічний інститут)

2008 - доцент кафедри української та іноземних мов (Криворізький економічний інститут)

2009 - заступник директора з науково-педагогічної роботи (Криворізький економічний інститут)

2010 - зарахована до докторантури (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

2013 - доцент кафедри української та іноземних мов (Криворізький національний університет)

2014 - доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки (Криворізький національний університет)

2015 - професор кафедри української та світової літератур (Криворізький державний педагогічний університет)

2017 - професор кафедри української літератури і компаративістики (Київський університет імені Бориса Грінченка)
Теми дисертацій (захищених)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: "Морально-етичні основи характеротворення у драматургії Лесі Українки" (10.01.01 — українська література).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук: "Дискурс, еволюція, типологія художніх конфілктів української драматургії 1990-2010 років" (10.01.01  українська література).

Громадська активність
Член ради молодих учених Міністерства освіти і науки України.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Відповідальна за реалізацію співпраці з Міжнародним благодійним фондом "Мистецька скарбниця".

Лідер Центру компетентностей "Літературний театр".

26 жовтня 2019 року - учасниця освітнього форуму "Академія ігрових технологій: навчання літератури" як тренерка майстер-класу (сертифікат №62-ІФ-19).

Заступник головного редактора наукового збірника "Літературний процес: методологія, імена, тенденції".

Гарант освітньо-професійної програми "Літературна творчість" (магістерський рівень).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
55 3 1 2021.09.23 11:22:05 Перейти на сторінку link

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6976 Стефаник інтермедіальний "Синя книжечка" Василя Стефаника: поетика серіальності / мозаїчності Платформа інтермедіальних досліджень document
6975 VII Міжнародна наукова конференція "Художні феномени в історії та сучасності" ("Географічний простір і художній текст") Майдан в українському романі про Революцію Гідності: поетика і міфологія Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна document
6977 Літературний процес: (авто-)біографія, наратив, ідентичність Модератор лінійки "Жанрово-стильові модифікації документальної літератури" Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4297 Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника Репрезентація покоління в повістях В.Петрова-Домонтовича Ягеллонський університет, м. Краків document
4298 Літератор-інтелектуал у міграційний процесах: виклики для пам'яті та ідентичності Мотив внутрішньої міграції в романі В. Домонтовича "Без грунту" Чорноморський національний університет імені Петра Могили document.doc
4295 Літературний процес: моделі, матриці, категорії Антологія актуальної драми: терапія чи провокація до роздумів? Київський університет імені Бориса Грінченка document
4296 Літературний театр у становленні філолога: досвід і перспективи Центр компетентностей "Літературний театр": студентські очікування Київський університет імені Бориса Грінченка document
3578 Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України Молоде покоління в повісті Бориса Грінченка "Сонячний промінь": гомогенність і репрезентація Київський університет імені Бориса Грінченка document
3289 Фестиваль освітнього лідерства Clever Участь у майстер-класах Київський університет імені Бориса Грінченка document
3049 Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) Засади канонізації драматургічних творів (на матеріалі української публіцистики кінця XIX - початку XX ст.) Київський університет імені Бориса Грінченка document
2521 Творчість Миколи Куліша у світовому історико-літературному контексті Традиції М.Куліша в п'єсах В.Діброви Херсонський державний університет document.PDF
1824 Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі Художні домінанти трагікомедій В.Діброви Бердянськ document.pdf
1830 Актуальні проблеми літературознавчої термінології Монтаж у драматичному творі Рівне document.docx
1825 Clobalne aspekty economii swiatowej i stosunkow miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej Theatre-studio in a higher educational establishment: classics and post-classics Academia Polonijna w Czestochowie document

Монографії (одноосібні) (4)

ID Назва Рік
24186 Сучасна українська драматургія. Галерея портретів
20428 Драматургія Олександра Чиркова: спроба наближення
20252 Художній конфлікт в українській драматургії 1990 - 2010 років: дискурс, еволюція, типологія
20429 Морально-етичні основи характеротворення у драматургії Лесі Українки

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27699 Wspominając ciemność: psychologia traumy w monodramie nedy neżdany1 kotka na wspomnienie ciemności…

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
35587 Ukrainian Intellectual Drama of the 2000s
34462 The Jay’s Wing by Ivan Franko: imaginary drama dialogue

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
24314 Потенціал гри (за п'єсою Олександра Вітра "Під прицілом тиші")

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
36710 Репрезентація поколіннєвих відмінностей в інтелектуальних романах В.Петрова-Домонтовича
30503 Конструювання пам'яті як пошук ідентичності: художні інтенції Бориса Грінченка – драматурга
31055 Літературний театр у навчальному процесі: досвід роботи Університетського коледжу та підготовки фахівців на нефілологічних спеціальностях
28342 Засади оцінки та канонізації драматургічних творів українськими публіцистами кінця XIX - початку XX ст.
31948 Літературний театр у навчальному процесі: досвід роботи Університетського коледжу та підготовки фахівців на нефілологічних спеціальностях.
24122 Осмислення буття літературного твору: від теорії до практики
26559 Сучасна українська драматургія для дітей: аксіологічний вимір крізь поколіннєву призму
23667 Художні домінанти трагікомедій В. Діброви
20426 Сучасна українська драматургія: феномен існування

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
27997 Голос тексту: поліфонічне звучання
29396 Брехтівська драма VS класична драма (аспект сценічності)
27964 Біографічна драма
24121 Літературознавча термінологія в авторських жанрових дефініціях сучасних українських драматургів
20586 Художні домінанти трагікомедій В.Діброви

Індекс цитування у НМБ Web of Science (2)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
159 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства - 1 0 -
167 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства - 2 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
286 Інститут філології Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 1 1.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Virchenko

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (1)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
29 Інститут філології Літературний процес: методологія, імена, тенденції Зміст Заступник головного редактора 17 Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
26 Художні домінанти трагікомедій В. Діброви фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23667/ 2018
97 Wspominając ciemność: psychologia traumy w monodramie nedy neżdany1 kotka na wspomnienie ciemności… монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27699/ 2019
247 Репрезентація поколіннєвих відмінностей в інтелектуальних романах В.Петрова-Домонтовича фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36710/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
88 Вища школа у м. Сонч (Польща) Наукове стажування 27.-30.11.2018

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. Вищий навчальний заклад
приватної форми власності

Учасник проекту Вірченко_сертифікат.pdf

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
94 Сучасна українська драматургія в системі гуманітарного знання: потенціал тексту Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Індивідуальний - 2018
139 Художні сценарії творення ідентичності в умовах війни: досвід української та зарубіжної літератури ХХ–ХХІ століть Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Коллективний - 2018
150 "Поколіннєва ідентичність учасників літературних дискусій в Україні кінця 19 століття" Державний фонд фундаментальних досліджень Коллективний - 2018
246 «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» Варшавський університет, Ягелонський університет. Фундація Artes Liberales Індивідуальний - 2019
503 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2020

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
28226 Поколіннєва репрезентація сучасної української драматургії: коронацйні межі

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1656 Інше - document 03.04.2014
1663 Лідерський модуль - document 04.07.2017
2101 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2018
2224 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3076 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3362 Інше Інший модуль ВірченкоТ.pdf 26.10.2019
3774 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
5275 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5395 інше Інший модуль document 18.05.2021

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
75 Міжнародний літературний конкурс "Молода коронація" Театральний Україна, Київ, Колонна зала Київської міської державної адміністрації за адресою: вул. Хрещатик, 36. Документ Microsoft Word (3).docx 07.06.2018

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
643 Практикум з української літератури: Аналіз художнього тексту (2 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3633 Інститут філології Аналіз художнього тексту (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 4 9 не враховується 28.12.2018
5204 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
5531 Інститут філології Практикум з української літератури: Аналіз художнього тексту (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 27.12.2019
7408 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (1-2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8285 Інститут філології Сучасні аудіовізуальні літературні формати: технологія і промоція (5-6 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
8286 Інститут філології Практикум з української літератури: Аналіз художнього тексту (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8689 Інститут філології Практикум з української літератури: Виразне читання (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1011 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,08 12.01.2017
1873 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,20 26.12.2018
3229 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,16 28.12.2019
3598 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,45 28.12.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
74 І етап VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
25 Підбуртна Діана Володимирівна II Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на честь Героя Небесної Сотні Сергія Кемського Всеукраїнський рівень document 2019