Додаткові відомості

Освіта
Київський Державний педагогічний інститут імені Горького, 1979
Перелік місць роботи

1979-1987 - методист закладу дошкільної освіти, м. Енгельс, Саратовська область.

1987-1991 - викладач в педагогічному училищі, м. Енгельс, Саратовська область.

1991-1994 - Завідувач дошкільного навчального закладу №488, м. Київ.
1994-дотепер Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Теми дисертацій (захищених)
Психологічні умови розвитку самоповаги у дошкільників
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
105 6 3 2021.09.21 10:39:50 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3558 Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини Самооцінка дошкільника: від дифузних відчуттів до перших узагальнень Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка document.docx
3467 Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень Розвиток самоповаги у дошкільників: формувальний етап м. Переяслав-Хмельницький, Україна document
3557 ІV Міжнародна науково-практична конференція ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ Адаптація студентів-першокурсників до умов навчанняу вищій школі Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми) document.pdf
1241 III Всеукраїнська науково-практична конфереренція з Міжнародною участю "Актуальні проблеми парктичної психології" Педагогічні підходи до формування ціннісного самоставлення у дошкільників" м. Глухів document.pdf
1242 Міжнародна науково-практична конференція "Світ XXI століття: модернізація освіти та цінності дитинства Психологічний компонент в організації навчання на курсах підвищення кваліфікації м. Запоріжжя document.PDF

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
15384 Розвиток самоповаги у дітей (дошкільний вік)

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4293 Лідерські якості студентів-психологів як складова їхньої професійної компетентності
3127 Педагогічні ідеї Б.Д.Грінченка в контексті оновлення сучасної дошкільної освіти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37071 Discussion imperatives and interactive learning technologies in university education institutions of Ukraine: basic approaches and application of european experience
36473 Готовность воспитателей дошкольного образования к работе с детьми в инклюзивных группах

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
35196 The Alacrity of Preschool Education Teachers to Work with Children in Inclusive Groups
12883 Акмеологічний погляд на проблему ціннісного самоставлення дитини
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4293 Лідерські якості студентів-психологів як складова їхньої професійної компетентності

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
973 Післядипломна освіта педагогів дошкільних закладів на андрагогічних засадах

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (36)

ID Назва Рік
37025 Компетентнісний підхід: нові можливості для змін у дошкіллі
32587 Інклюзивні групи закладів дошкільної освіти очима вихователів
33018 Допоможемо дітям стати творчими
30406 Усе, що ви хотіли б знати про педагогічний експеримент
30359 Оцінюємо школу за Індексом інклюзії
30361 Працюємо з індексом інклюзії
30335 Як створити інклюзивний освітній простір: три стратегічні напрями
25252 Про готовність педагогів до роботи в нових умовах
25573 Самооцінка дошкільника: від дифузних відчуттів до перших узагальнень
25248 Розвиток самоповаги у дошкільників: формувальний етап
25249 Адаптація студентів-першокурсників до умов навчання у вищій школі
22065 Соціально-емоційний розвиток молодших школярів: програмно-методична інновація
22194 Навички зростання молодшого школяра: крок за кроком
22320 Лялька як персона, або нові можливості застосування ляльки в педагогічному процесі
16786 Педагогічні підходи до формування ціннісного самоставлення дошкільників
16098 Психологічний компонент в організації навчання на курсах підвищення кваліфікації
15293 Розвінчуємо стереотипні уявлення про заняття
12883 Акмеологічний погляд на проблему ціннісного самоставлення дитини
10291 Індекс інклюзії як інноваційна управлінська технологія
12202 Експериментування як механізм запровадження інновацій у дошкільному навчальному закладі
13222 Програма "Стежина: десять кроків до дитини
9777 Стежина до дитини. Альтернативна програма підтримки розвитку дитини дошкільного віку
10328 Умови успішної професійної адаптації молодого вчителя
6901 Розвиток дошкільного навчального закладу на основі інклюзивних цінностей
6111 Навчальний курс «Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі»: стартує програма та методичний супровід
3740 Малокомплектний дошкільний навчальний заклад: різновікові групи
3087 Як зробити відкриті заходи ефективними?
1249 Адаптивна освіта в Голландії: навчатися – означає самостійно творити
6115 Експеримент продовжується: методологія дослідження
6126 Експеримент в дошкільному закладі: перші кроки
3128 Педагогічні умови формування основ культури мислення у дошкільників
2738 Про готовність педагогів до роботи в нових умовах
3129 Самостійність молодших дошкільників: особливості та детермінанти
2944 Шляхи підвищення акмеологічної спрямованості професійної підготовки студентів-магістрантів.
2730 Внутрішні та зовнішні детермінанти професійної адаптації молодого вчителя
2956 До дитячої самоповаги-з особливою увагою

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
48 Учасник проекту Фонд відкритого суспільства (Лондон, Велика Британія) та Фонд Чарльза Стюарта Мотта (Сполучені штати Америки). «Створення інклюзивного безпечного середовища у навчальних закладах і громадах» document листопад 2015 -грудень 2016 року.
71 Тренер Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Сприяння соціальній згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на сході Україні»

ЮНІСЕФ

- 01.09.2016-29.12.2017 р.

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
189 Кафедра дошкільної і початкової освіти 57221645180 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221645180

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
317 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної і початкової освіти 0 1.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Diatlenko_Natalia

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
86 «Якість інклюзивної освіти та її експертна підтримка: зміна української парадигми у напрямі ЄС» Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
32 Виховуємо киянина на основі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я-киянин" ДНЗ 565, 17, 107, 688. 762, 810, НВК "Оріана", 696 - 84-050216.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
547 Фаховий модуль (стажування) - document 19.09.2014
1875 Інше - document 26.03.2017
2878 Модуль з ІКТ Інший модуль 88350001-converted.pdf 26.12.2018
3019 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2019
3713 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.09.2019
4093 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1306 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Kiev 23.08.2018 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
9821 Асистент учителя в інклюзивному класі
12305 Я – киянин: регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

Навчальні та методичні матеріали (6)

ID Назва Рік
29611 Я - киянин
25338 Я-Киянин : регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку
17213 Методологія та організація науково-психологічних досліджень
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"
7673 Навчімо дітей шанувати себе та інших людей

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
409 Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2018 843 22.12.2018

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3771 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс) Магістр Денна 15 8 25 28.12.2018
3951 Інститут людини Спецкурс соціально-психологічного циклу (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 11 8 не враховується 28.12.2018
5357 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5358 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 27.12.2019
6232 Інститут людини Дитяча психологія (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6234 Інститут людини Дитяча психологія (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6236 Інститут людини Дитяча психологія (4 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6668 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6669 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8411 Інститут людини Дитяча психологія (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8413 Інститут людини Дитяча психологія (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
647 Кафедра практичної психології 4,57 30.12.2016
1089 Кафедра практичної психології 4,11 12.01.2017
1944 Кафедра практичної психології 4,17 26.12.2018
2453 4,6 25.11.2019
2751 Кафедра практичної психології 4,89 28.12.2019
3304 Кафедра дошкільної і початкової освіти 4,2 30.11.2020

Кураторство академічною групою (4)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
251 вихователі ДНЗ I 2 3 2015-2016
252 вихователі ДНЗ I 2 3 2016-2017
406 ДШ01-05, ДШ01-06, ДШ01-13, ДШ01-14 ДШ01-25, ДШ01-26 I 2 3 2017-2018
621 Вихователі закладів дошкільної освіти I 2 3 2018-2019