Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова. Рік закінчення 1992, спеціальність: історія і педагогіка
Перелік місць роботи
Із вересня 2008 р. – ст. викладач кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Викладала такі дисципліни: «Соціальна педагогіка», «Методика формування здорового способу життя», «Соціальна деонтологія», «Вступ до спеціальності «Соціальна робота».
З 01.09.2009 – 31.08.2010 – викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка (відповідно до рішення Київської міської ради №328/2397 від 08.10.2009 р. КМПУ імені Б.Д.Грінченка перейменовано в Київський університет імені Бориса Грінченка) Київського університету імені Бориса Грінченка.
З 01.09.2010 – 02.09.2012 – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.
З 03.09.2012 – донині – доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти (перейменовано в кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи наказ № 390 від 30.08.2013 р.) Інституту психології і соціальної педагогіки (перейменовано в Інститут людини наказ № 390 від 30.08.2013 р.) Київського університету імені Бориса Грінченка.
Із 2010 р. – волонтер громадської організації «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», а з 2011 р. – по сьогодні – на волонтерських засадах – голова методичної ради Всеукраїнського громадського центру „Волонтер", майстер-тренер.
Жовтень 2010 р. експерт, член комісії міського конкурсу «Соціальний педагог року».
У 2012 р. – координатор студентських волонтерських груп Київського університету імені Бориса Грінченка під час підготовки та проведення чемпіонату з футболу Євро-2012.
Теми дисертацій (захищених)
Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук зі спеціальності 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". Дата захисту 16.06.2009 р.
Громадська активність
На громадських засадах проводжу тренінгові заняття для відвідувачів просвітницького центру кафедрального собору УПЦ – галерея “Соборна”.

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
30 2 1 2016.12.06 16:14:39 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1797 III міжнародна науково-практична конференція Students standing before the distance learning in institution of higher education Київ document.pdf
1799 Другі соціально-педагогічні читання імені І.Д.Звєрєвої Актуальні проблеми соціальної педагогіки як науки Київ document
737 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ Й НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ІНДИКАТОРИ Готовність майбутніх фахівців соціальної сфери до використання інноваційних технологій у професійній діяльності. м. Старобільськ document
734 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОСТІР: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ МЕДІАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ Старобільськ document
736 Science, Education and Technology in the Modern World Милосердя як передумова розвитку системної благодійної діяльності в Україні United States, Cambridge, Massachusetts document
733 Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії ДЕОНТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ Переяслав-Хмельницький document
735 Іннноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Суми document
732 ”Наука и образование в современном мире” Подготовка социальных работников в системе непрерывного образования Новая Зеландия, Окленд document
730 Актуальные проблемы социальной психологии Профессиональная подготовка специалистов социальной сферы в системе непрерывного образования. г. Минск
731 Соціальний захист та соціальний супровід: теорія, практика та перспективи розвитку. Особливості викладання курсу 'Історія соціальної роботи' у процесі підготовки соціальних педагогів. м. Кам'янець-Подільський

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
20097 Ставлення студентів до дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
19756 Супервізія як складова соціальної роботи
14841 Формування професійно-етичних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери
10639 Милосердя як передумова розвитку системної благодійної діяльності в Україні
10118 Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
9026 Підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти
7540 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців соціальних педагогів
10650 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців - соціальних педагогів

Фахові видання, що затверджені МОН (23)

ID Назва Рік
14553 Готовність майбутніх фахівців соціальної сфери до використання інноваційних технологій у професійній діяльності
14046 Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів
15396 Специфіка формування лідерського потенціалу в майбутніх фахівців
19756 Супервізія як складова соціальної роботи
14844 Фактори ризику щодо алкоголізації підлітків та молоді
14841 Формування професійно-етичних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери
9949 Медіація як соціальна технологія посередництва у конфліктних ситуаціях
10118 Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
2677 Особливості підготовки лідерів в умовах професійно-технічного навчального закладу
2675 Програма менторської підтримки вразливих груп населення
1518 Професійна підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти
1405 Формування професійної культури фахівців соціальної сфери
295 Формування мотивації як здорового способу життя у підлітків як соціально - педагогічна проблема
1166 Формування толерантної культури у майбутніх соціальних педагогів
1180 Культура професійного спілкування – необхідна умова діяльності фахівців соціальної сфери
1520 Формування мотивації до здорового способу життя у підлітків як соціально-педагогічна проблема
1191 Формування соціокультурних цінностей майбутніх фахівців соціальної сфери
1183 Соціальний захист бездоглядних та безпритульних дітей як соціально-педагогічна проблема
1236 Принципи професійного спілкування майбутніх соціальних педагогів
1300 Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у системі неперервної освіти
1301 "Історія соціальної роботи" як складова професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів
1482 До питання формування професійної культури майбутніх фахівців – соціальних педагогів
1478 Соціокультурна діяльність, як засіб формування життєвих цінностей молоді у вільний від навчання час

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
20097 Ставлення студентів до дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
9206 Деонтологічна культура як необхідна складова професійної діяльності соціальних працівників
10908 Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
5861 Теоретичні засади проблеми торгівлі дітьми в Україні
7540 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців соціальних педагогів
10650 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців - соціальних педагогів
5859 До питання формування толерантної культури у майбутніх фахівців соціальної сфери
3662 До питання формування толерантної культури у майбутніх фахівців соціальної сфери
5852 Професійна підготовка фахівців соціальної сфери у системі неперервної освіти
4651 Особливості адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі
4513 Професійна підготовка фахівців соціальної сфери в системі безперервної освіти
4652 Теоретичні засади проблеми торгівлі дітьми в Україні
4515 Формування етичних засад професійної діяльності майбутніх соціальних працівників
296 Підготовка соціальних педагогів в системі неперервної освіти на засадах андрагогіки
1298 Сім’я як провідний інститут соціалізації дитини
4514 Формування професійної культури соціальних педагогів у процесі їхньої професійної підготовки
4195 Адаптація першокурсників до умов вищого навчального закладу як соціально-педагогічна проблема
4196 Психолого-педагогічний аспект адаптаційного періоду студентів-першокурсників вищих навчальних закладів

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
5543 Соціальна педагогіка

Навчальні та методичні матеріали (8)

ID Назва Рік
9439 Профілактика ВІЛ та ризикованої поведінки серед неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом
10305 Сходинки здоров’я для батьків: просвітницько-профілактична тренінгова програма: навчально-методичний посібник для фахівців соціальної сфери щодо проведення просвітницько-профілактичних занять за програмою «Сходинки» з батьками/опікунами підлітків, які перебувають у конфлікті з законом
4194 Довідник: послуги для підлітків щодо профілактики ризикованої поведінки та інфікування ВІЛ у місті Києві
4959 Потенціал волонтерства та лідерства у здійсненні профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки на базі професійно-технічних навчальних закладів: навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, соціальних працівників, вихователів, фахівців, які здійснюють соціальну профілактику
4130 Путівничок для підлітків: послуги профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки у місті Києві: довідник організацій, які протидіють поширенню ВІЛ/СНІДу та надають послуги підліткам
5003 Довідник для підлітків, які звільняються з виховних колоній щодо медико-соціальних та інших видів послуг на рівні громади
3486 Менеджмент волонтерських груп від А до Я
3490 Сходинки до здоров’я