Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова. Рік закінчення 1992, спеціальність: історія і педагогіка
Перелік місць роботи
Із вересня 2008 р. – ст. викладач кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Викладала такі дисципліни: «Соціальна педагогіка», «Методика формування здорового способу життя», «Соціальна деонтологія», «Вступ до спеціальності «Соціальна робота».
З 01.09.2009 – 31.08.2010 – викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка (відповідно до рішення Київської міської ради №328/2397 від 08.10.2009 р. КМПУ імені Б.Д.Грінченка перейменовано в Київський університет імені Бориса Грінченка) Київського університету імені Бориса Грінченка.
З 01.09.2010 – 02.09.2012 – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.
З 03.09.2012 – донині – доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти (перейменовано в кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи наказ № 390 від 30.08.2013 р.) Інституту психології і соціальної педагогіки (перейменовано в Інститут людини наказ № 390 від 30.08.2013 р.) Київського університету імені Бориса Грінченка.
Із 2010 р. – волонтер громадської організації «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», а з 2011 р. – по сьогодні – на волонтерських засадах – голова методичної ради Всеукраїнського громадського центру „Волонтер", майстер-тренер.
Жовтень 2010 р. експерт, член комісії міського конкурсу «Соціальний педагог року».
У 2012 р. – координатор студентських волонтерських груп Київського університету імені Бориса Грінченка під час підготовки та проведення чемпіонату з футболу Євро-2012.
Теми дисертацій (захищених)
Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук зі спеціальності 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". Дата захисту 16.06.2009 р.
Громадська активність
На громадських засадах проводжу тренінгові заняття для відвідувачів просвітницького центру кафедрального собору УПЦ – галерея “Соборна”.

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
93 5 4 2019.10.31 12:48:43 Перейти на сторінку link

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3548 Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні стандарти та індикатори Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ- інфікованими людьми Старобільськ document.pdf
2660 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Роль громад у наданні інноваційних соціальних послуг в умовах деінституалізації Київ document
2720 Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні стандарти та індикатори Профілактика вживання алкоголю у підлітковому середовищі м. Старобільськ document.pdf
2165 ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології “ Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення” Етика соціально-педагогічної діяльності з дітьми з особливостями психофізичного розвитку Київ document
1797 III міжнародна науково-практична конференція Students standing before the distance learning in institution of higher education Київ document.pdf
1799 Другі соціально-педагогічні читання імені І.Д.Звєрєвої Актуальні проблеми соціальної педагогіки як науки Київ document
737 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ Й НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ІНДИКАТОРИ Готовність майбутніх фахівців соціальної сфери до використання інноваційних технологій у професійній діяльності. м. Старобільськ document
734 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОСТІР: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ МЕДІАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ Старобільськ document
736 Science, Education and Technology in the Modern World Милосердя як передумова розвитку системної благодійної діяльності в Україні United States, Cambridge, Massachusetts document
733 Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії ДЕОНТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ Переяслав-Хмельницький document
735 Іннноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Суми document
732 ”Наука и образование в современном мире” Подготовка социальных работников в системе непрерывного образования Новая Зеландия, Окленд document
730 Актуальные проблемы социальной психологии Профессиональная подготовка специалистов социальной сферы в системе непрерывного образования. г. Минск
731 Соціальний захист та соціальний супровід: теорія, практика та перспективи розвитку. Особливості викладання курсу 'Історія соціальної роботи' у процесі підготовки соціальних педагогів. м. Кам'янець-Подільський

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27096 Соціальна профілактика підліткового булінгу

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
29767 Фактори ризику формування у дітей і молоді залежної від вживання ПАР поведінки
27872 Військовослужбовці жінки: виклик стереотипам
23973 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу
26374 Соціально-педагогічна профілактика булінгу у шкільному середовищі
23738 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг
20097 Ставлення студентів до дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
19756 Супервізія як складова соціальної роботи
14841 Формування професійно-етичних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери
10639 Милосердя як передумова розвитку системної благодійної діяльності в Україні
10118 Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
9026 Підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти
7540 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців соціальних педагогів
10650 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців - соціальних педагогів

Фахові видання, що затверджені МОН (29)

ID Назва Рік
27872 Військовослужбовці жінки: виклик стереотипам
27205 Тренінг як форма профілактики торгівлі людьми
25163 Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ-інфікованими людьми
26374 Соціально-педагогічна профілактика булінгу у шкільному середовищі
23738 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг
22646 Профілактика вживання алкоголю у підлітковому середовищі
19756 Супервізія як складова соціальної роботи
14553 Готовність майбутніх фахівців соціальної сфери до використання інноваційних технологій у професійній діяльності
14046 Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів
15396 Специфіка формування лідерського потенціалу в майбутніх фахівців
14844 Фактори ризику щодо алкоголізації підлітків та молоді
14841 Формування професійно-етичних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери
9949 Медіація як соціальна технологія посередництва у конфліктних ситуаціях
10118 Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
2677 Особливості підготовки лідерів в умовах професійно-технічного навчального закладу
2675 Програма менторської підтримки вразливих груп населення
1518 Професійна підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти
1405 Формування професійної культури фахівців соціальної сфери
295 Формування мотивації як здорового способу життя у підлітків як соціально - педагогічна проблема
1166 Формування толерантної культури у майбутніх соціальних педагогів
1180 Культура професійного спілкування – необхідна умова діяльності фахівців соціальної сфери
1520 Формування мотивації до здорового способу життя у підлітків як соціально-педагогічна проблема
1191 Формування соціокультурних цінностей майбутніх фахівців соціальної сфери
1183 Соціальний захист бездоглядних та безпритульних дітей як соціально-педагогічна проблема
1236 Принципи професійного спілкування майбутніх соціальних педагогів
1300 Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у системі неперервної освіти
1301 "Історія соціальної роботи" як складова професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів
1482 До питання формування професійної культури майбутніх фахівців – соціальних педагогів
1478 Соціокультурна діяльність, як засіб формування життєвих цінностей молоді у вільний від навчання час

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (19)

ID Назва Рік
20299 Соціально-педагогічні проблеми адаптації студентів до дистанційного навчання у вищій школі
20097 Ставлення студентів до дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
9206 Деонтологічна культура як необхідна складова професійної діяльності соціальних працівників
10908 Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
5861 Теоретичні засади проблеми торгівлі дітьми в Україні
7540 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців соціальних педагогів
10650 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців - соціальних педагогів
5859 До питання формування толерантної культури у майбутніх фахівців соціальної сфери
3662 До питання формування толерантної культури у майбутніх фахівців соціальної сфери
5852 Професійна підготовка фахівців соціальної сфери у системі неперервної освіти
4651 Особливості адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі
4513 Професійна підготовка фахівців соціальної сфери в системі безперервної освіти
4652 Теоретичні засади проблеми торгівлі дітьми в Україні
4515 Формування етичних засад професійної діяльності майбутніх соціальних працівників
296 Підготовка соціальних педагогів в системі неперервної освіти на засадах андрагогіки
1298 Сім’я як провідний інститут соціалізації дитини
4514 Формування професійної культури соціальних педагогів у процесі їхньої професійної підготовки
4195 Адаптація першокурсників до умов вищого навчального закладу як соціально-педагогічна проблема
4196 Психолого-педагогічний аспект адаптаційного періоду студентів-першокурсників вищих навчальних закладів

Міжнародні науково-дослідні проекти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
68 Тренер Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) “Будуємо майбутнє разом”: профілактика правопорушень та злочинів на грунті ненависті

ВГЦ “Волонтер”за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)https://www.facebook.com/aupcvolunteer/" target="_blank">https://www.facebook.com/aupcvolunteer/Лист-підтвердження ВГЦ_2017.pdf 01.09.2016-29.12.2017 р.
70 Тренер Microsoft YouthSpark IDEA: комп’ютерна грамотність та інформаційна безпека

ВГЦ “Волонтер” за підтримки Microsoft YouthSpark

Лист-підтвердження ВГЦ_2017.pdf 01.09.2016-29.12.2017 р.

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
112 Наукова студія «Соціальний експериментаріум» упродовж 2017 року (2 рази на місяць) 28 29.09.2017 5

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
92 Інститут людини Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Spirina_Tp

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
1 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23738/ 2018
75 Соціально-педагогічна профілактика булінгу у шкільному середовищі фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26374/ 2019

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
23 Тренінгове заняття для підлітків “Я обираю здоров’я” 29 жовтня 2016р. 3
282 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (22)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
158 Фаховий модуль (стажування) - document 23.01.2015
612 Модуль з ІКТ - document 16.12.2013
1277 Дидактичний модуль - document 14.12.2016
1415 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1627 Інше - document 27.12.2017
1671 Інше - document 11.08.2017
1672 Інше - Certificate Як ефективно спланувати та провести діалог.pdf 28.04.2017
1673 Інше - Татьяна Спирина.pdf 12.03.2017
1781 Дослідницький модуль - document 16.11.2017
1801 Інше - document 04.12.2017
1909 Інше - document 06.12.2017
2104 Інше Інший модуль document 23.03.2018
2627 Інше Інший модуль document 02.11.2018
2629 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
2898 Інше Інший модуль document 17.02.2019
2920 Інше Інший модуль Certificate Спіріна.pdf 20.02.2019
2921 Інше Інший модуль Cпіріна Certificate.pdf 24.02.2019
3341 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) Сертифікат тренера (Спіріна Т.)-об'єднано.pdf 08.10.2019
3432 ІКТ Інший модуль Сертифікат Спіріна .pdf 25.06.2019
3500 Інше Інший модуль document 12.10.2019
3509 Інше Інший модуль document 08.11.2019
3704 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.11.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (9)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
28 «Перші кроки в науку» Секція «Соціальна педагогіка» Студентська науково-практична конференція Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 12.05.2016 2
32 «Становлення особистості як складова професійної діяльності майбутнього фахівця» Керована дискусія Київський університет імені Бориса Грінченка, Університетський коледж, пр. Гагаріна, 16 02.11.2016 2
621 «Спікерське Бюро» Проект Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 05.12.2016 2
1121 Онлайн-платформа "Центр Знань" - надійний помічник фахівця соціальної сфери Презентація інформаційного проекту Київський університет імені Бориса Грінченка 01.11.2017 2
1128 Деінституалізація та розвиток системи соціальних послуг у місті Києві: виклики та перспективи Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 01.11.2017 2
1145 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1156 Програма профілактики онфліктів та злочинів на грунті ненависті "Будуємо майбутнє разом" Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1181 Попередження конфліктів та злочинів серед підлітків та молоді "Будуємо майбутнє разом" Наукова цукерня, презентація програми Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2
1194 Створення просвітницьких та профілактичних настільних ігор Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2017 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
5543 Соціальна педагогіка

Навчальні та методичні матеріали (8)

ID Назва Рік
9439 Профілактика ВІЛ та ризикованої поведінки серед неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом
10305 Сходинки здоров’я для батьків: просвітницько-профілактична тренінгова програма: навчально-методичний посібник для фахівців соціальної сфери щодо проведення просвітницько-профілактичних занять за програмою «Сходинки» з батьками/опікунами підлітків, які перебувають у конфлікті з законом
4194 Довідник: послуги для підлітків щодо профілактики ризикованої поведінки та інфікування ВІЛ у місті Києві
4959 Потенціал волонтерства та лідерства у здійсненні профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки на базі професійно-технічних навчальних закладів: навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, соціальних працівників, вихователів, фахівців, які здійснюють соціальну профілактику
4130 Путівничок для підлітків: послуги профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки у місті Києві: довідник організацій, які протидіють поширенню ВІЛ/СНІДу та надають послуги підліткам
5003 Довідник для підлітків, які звільняються з виховних колоній щодо медико-соціальних та інших видів послуг на рівні громади
3486 Менеджмент волонтерських груп від А до Я
3490 Сходинки до здоров’я

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
51 Іноваційна діяльність у соціальній сфері (6 курс) Інститут людини Магістр Денна 2013 648 16.12.2013
122 Етика соціально-педагогічної діяльності (1 курс) Інститут людини Бакалавр Денна 2014 582 24.12.2014

Використання ЕНК (20)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
13 Інститут людини Іноваційна діяльність у соціальній сфері (6 курс) Магістр Денна 9 5 не враховується 25.11.2016
88 Інститут людини Етика соціально-педагогічної діяльності (1 курс) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 25.11.2016
220 Інститут людини Соціалізація особистості (2 курс) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 25.11.2016
221 Інститут людини Соціальні інновації (5 курс, СРм) Магістр Денна 9 4 не враховується 25.11.2016
231 Інститут людини Соціальне адміністрування (6 курс, СР) Магістр Денна 9 4 не враховується 25.11.2016
273 Інститут людини Управлінські аспекти посередництва у соціально-педагогічній діяльності (5 курс, СП) Магістр Денна 10 4 не враховується 26.11.2016
341 Інститут людини Етика соціально-педагогічної діяльності (1 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
342 Інститут людини Етика соціально-педагогічної діяльності (3 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 5 не враховується не враховується 30.12.2016
412 Інститут людини Соціалізація особистості (СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 5 не враховується не враховується 30.12.2016
429 Інститут людини Управлінські аспекти посередництва у соціально-педагогічній діяльності (5 курс, СП, з.ф.н.) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
3624 Інститут людини Актуальні педагогічні практики: Інноваційна діяльність у соціальній сфері (5 курс) Магістр Денна 7 10 не враховується 28.12.2018
3625 Інститут людини Актуальні педагогічні практики: Методика створення корекційних та профілактичних програм (5 курс) Магістр Денна 12 не враховується не враховується 28.12.2018
3934 Інститут людини Соціальна педагогіка: теорія і практика: Етика соціально-педагогічної діяльності (1 курс) Бакалавр Денна 7 не враховується 25 28.12.2018
3976 Інститут людини Творча майстерня соціального педагога: Методика організації форум-театру (3 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 28.12.2018
3997 Інститут людини Технології соціально-педагогічної діяльності: Технології організації волонтерської діяльності (4 курс) Бакалавр Денна 10 9 не враховується 28.12.2018
4024 Інститут людини Управлінська діяльність соціального педагога: Управлінські аспекти посередництва у соціально-педагогічній діяльності (5 курс) Магістр Денна 14 10 не враховується 28.12.2018
5533 Інститут людини Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 27.12.2019
5728 Інститут людини Соціально-педагогічна робота із вразливими сім`ями та дітьми (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
5730 Інститут людини Соціально-педагогічна робота із вразливими сім`ями та дітьми (5 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 9 4 не враховується 27.12.2019
5805 Інститут людини Технології соціально-педагогічної діяльності: Технології організації волонтерської діяльності (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 6 3 не враховується 27.12.2019

Затверджені робочі програми (17)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1976 Етика соціально-педагогічної діяльності Денна Бакалавр 0229 17.02.2016
1991 Організаційно- управлінська діяльність соціального педагога : Методи соціальної кваліметрії у соціально-проектній діяльності, Управлінські аспекти посередництва у соціально-педагогічній діяльності, Сервісологія у соціально-педагогічній діяльності Денна Магістр 0469 09.02.2016
3271 Соціальна педагогіка: теорія і практика:Ґенеза соціальної педагогіки,Етика соціально-педагогічної діяльності,Основи соціально-правового захисту,Соціалізація особистості, Денна Бакалавр 3149 27.09.2016
3276 Інноваційні моделі надання соціальних послуг Денна Бакалавр 3147 27.09.2016
3291 Інноваційні моделі надання соціальних послуг Денна Бакалавр 3146 27.09.2016
3296 Сучасні стратегії надання соціальних послуг: Соціальна терапія,Мотиваційне консультування у соціальній роботі,Соціальна експертиза,Методика організації та проведення адвокаційних кампаній,Соціальні інновації,Соціальна медіація, фасилітація та менторська пі Денна Магістр 3141 27.09.2016
3300 Актуальні педагогічні практики: Менторська підтримка дітей та молоді,Методика створення корекційних та профілактичних програм,Методика проведення адвокаційних кампаній,Інноваційна діяльність у соціальній сфері,Рекламно-інформаційні технології у соціально-п Денна Магістр 3171 27.09.2016
3302 Соціальне адміністрування Денна Магістр 3127 27.09.2016
4210 Соціально-педагогічний патронаж Денна Бакалавр 0476/17 20.02.2017
5219 Соціальне адміністрування Денна Магістр 1439/17 04.09.2017
5220 Інноваційні моделі надання соціальних послуг Денна Бакалавр 1440/17 04.09.2017
5236 Соціальне адміністрування Денна Магістр 1456/17 04.09.2017
5237 Управлінська діяльність соціального педагога Денна Магістр 1457/17 04.09.2017
5278 Соціальна педагогіка: теорія і практика: Модуль 4. Соціалізація особистості Денна Бакалавр 1498/17 04.09.2017
5325 Актуальні педагогічні практики Денна Магістр 1545/17 04.09.2017
5328 Технології соціально-педагогічної діяльності: Модуль 4.Технології організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу Денна Бакалавр 1548/17 04.09.2017
7097 Соціальна педагогіка: теорія і практика: Модуль 2. Етика соціально-педагогічної діяльності Денна Бакалавр 0532/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
676 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,49 30.12.2016
1443 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,76 12.01.2017
2287 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,86 27.12.2018
3070 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,59 28.12.2019

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
305 СРб-1-14-4.0д III 1 - 2016-2017
515 СРб-1-14-4.0д IV 2 3 2017-2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
46 Пугачук Дар’я Тарасівна Інститут людини VI Соціальна робота III document 2018
47 Тимошенко Людмила Олександрівна Інститут людини VI Соціальна робота III document 2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
83 Зінченко Аліна Сергіївна,
Шипелик Людмила Іванівна
IV Соціальна робота I 2019