Додаткові відомості

Освіта

Запорізький державний університет (1992)

Дніпропетровський державний університет (1997)

Перелік місць роботи
Херсонський державний університет, завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії (1998-2018)
Теми дисертацій (захищених)

"Д.І. Дорошенко як дослідник української історіографії" (1998)

"Віктор Петров: інтелектуальна біографія" (2013)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
114 5 1 2019.01.28 17:56:35 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5112 Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника Відображення наукових поглядів В. Петрова (В. Домонтовича) на історію України в романі „Без ґрунту” Ягеллонський університет (м. Краків) document.pdf
5113 «Шляхи сполучення Придніпров’я: від давнини до сьогодення» Дніпро як транспортна артерія регіону в історико-художньому висвітленні Віктора Петрова (роман В. Домонтовича «Без ґрунту») НТУ «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро) document.pdf

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
29099 Viktor Petrov (1894-1969): the scythian issue in the scientific heritage of scientist
29107 Viktor Petrov’s “Epoch theory”: the phenomenon in the national historiography of the middle twentieth century
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
24561 Віктор Петров та його діяльність в інформаційному та освітньому просторі післявоєнної Німеччини (1945-1949): європейські виклики та національна традиція

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
27014 Проблеми балто-слов’янської мовної спільності та давньопрусської мови у науковому доробку Віктора Петрова

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
27014 Проблеми балто-слов’янської мовної спільності та давньопрусської мови у науковому доробку Віктора Петрова
31161 Ранньосередньовічна історія Східної Європи у рецепції Віктора Петрова (В. Домонтовича)

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
28654 Лиман І., Константінова В. Німецькі консули в Північному Приазов’ї (ХІХ – початок ХХ ст.)
29111 Лиман І., Константінова В. Німецькі консули в Північному Приазов’ї (ХІХ – почато к ХХ ст.).
27014 Проблеми балто-слов’янської мовної спільності та давньопрусської мови у науковому доробку Віктора Петрова
31161 Ранньосередньовічна історія Східної Європи у рецепції Віктора Петрова (В. Домонтовича)
29114 Рецензія на монографію: Філас В. М. візуальне освоєння Північного причорномор’я останньої чверті XVIIІ – середини ХІХ ст
29122 Віктор Петров та його діяльність під час «перебудови» української академічної науки (1930-ті рр.): внесок в археологію

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
89 Кафедра історії України AAF-6409-2019 1 0 https://publons.com/researcher/3246230/vitaliy-andryeyev/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
408 Історико-філософський факультет Кафедра історії України 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Vitaliy_Andryeyev

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
139 Ранньосередньовічна історія Східної Європи у рецепції Віктора Петрова (В. Домонтовича) фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31161/ 2020

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1787 Кафедра історії України 4,38 26.12.2018
2575 Кафедра історії України 4,57 28.12.2019