Додаткові відомості

Освіта

Запорізький державний університет (1992)

Дніпропетровський державний університет (1997)

Перелік місць роботи
Херсонський державний університет, завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії (1998-2018)
Теми дисертацій (захищених)

"Д.І. Дорошенко як дослідник української історіографії" (1998)

"Віктор Петров: інтелектуальна біографія" (2013)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
82 4 1 2021.09.26 10:58:56 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6255 XIІІ Грінченківських читаннях – Всеукраїнській науковій конференції «ГРІНЧЕНКОЗНАВСТВО: ПРОБЛЕМАТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ» БОРИС ГРІНЧЕНКО ТА ДМИТРО ДОРОШЕНКО: ІСТОРІЯ СПІВПРАЦІ ДВОХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6256 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ У ХVІІІ-ХІХ СТ. Історія євреїв в Україні XVIII - початку XX ст. у науковому доробку Саула Борового Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
6257 КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ МІСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ Київські сюжети співпраці Бориса Грінченка та Дмитра Дорошенка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5112 Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника Відображення наукових поглядів В. Петрова (В. Домонтовича) на історію України в романі „Без ґрунту” Ягеллонський університет (м. Краків) document.pdf
5113 «Шляхи сполучення Придніпров’я: від давнини до сьогодення» Дніпро як транспортна артерія регіону в історико-художньому висвітленні Віктора Петрова (роман В. Домонтовича «Без ґрунту») НТУ «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро) document.pdf

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
29099 Viktor Petrov (1894-1969): the scythian issue in the scientific heritage of scientist
29107 Viktor Petrov’s “Epoch theory”: the phenomenon in the national historiography of the middle twentieth century
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
24561 Віктор Петров та його діяльність в інформаційному та освітньому просторі післявоєнної Німеччини (1945-1949): європейські виклики та національна традиція

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
32765 Borys Hrinchenko and Dmytro Doroshenko: history of cooperation of Ukrainian intellectuals
33248 Лиман І., Константінова В. Німецькі консули в Північному Приазов’ї (ХІХ – почато к ХХ ст.)
27014 Проблеми балто-слов’янської мовної спільності та давньопрусської мови у науковому доробку Віктора Петрова

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
27014 Проблеми балто-слов’янської мовної спільності та давньопрусської мови у науковому доробку Віктора Петрова
31161 Ранньосередньовічна історія Східної Європи у рецепції Віктора Петрова (В. Домонтовича)

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
33247 Громадсько-політична діяльність Бориса Грінченка напередодні виборів до І Державної думи Російської імперії (з неопублікованої публіцистичної спадщини письменника)
33248 Лиман І., Константінова В. Німецькі консули в Північному Приазов’ї (ХІХ – почато к ХХ ст.)
27014 Проблеми балто-слов’янської мовної спільності та давньопрусської мови у науковому доробку Віктора Петрова
31161 Ранньосередньовічна історія Східної Європи у рецепції Віктора Петрова (В. Домонтовича)
29114 Рецензія на монографію: Філас В. М. візуальне освоєння Північного причорномор’я останньої чверті XVIIІ – середини ХІХ ст
29122 Віктор Петров та його діяльність під час «перебудови» української академічної науки (1930-ті рр.): внесок в археологію

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
67 Лиман І., Константінова В. Німецькі консули в Північному Приазов’ї (ХІХ – почато к ХХ ст.) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33248/ 2020

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
89 Кафедра історії України AAF-6409-2019 3 0 https://publons.com/researcher/3246230/vitaliy-andryeyev/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
408 Історико-філософський факультет Кафедра історії України 4.21 20 2020 https://www.researchgate.net/profile/Vitaliy_Andryeyev

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
139 Ранньосередньовічна історія Східної Європи у рецепції Віктора Петрова (В. Домонтовича) фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31161/ 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5461 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1787 Кафедра історії України 4,38 26.12.2018
2575 Кафедра історії України 4,57 28.12.2019
3402 Кафедра історії України 4,51 28.12.2020