Додаткові відомості

Освіта

Вінницьке
музичне училище ім. М.Д. Леонтовича, теоретичний відділ, 1989

Київська державна консерваторія імені П.І. Чайковського, історико-теоретичний факультет, 1994

Перелік місць роботи

Київська дитяча школа мистецтв ім. С.Турчака, викладач музично-теоретичних дисциплін, 1993 - 2002

Національна радіокомпанія України, автор і ведуча програм Головної редакції культурологічних програм Першого каналу Українського радіо, 2002 - 2015

Київський національний університет культури і мистецтв, старший викладач кафедри музичного мистецтва, 2015 - 2017

Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва, 2018 - 2019
Теми дисертацій (захищених)

Жанрово-стильова
динаміка української фортепіанної музики ХІХ – початку ХХ ст. у
контексті європейського романтизму, спеціальність 17.00.03 - Музичне мистецтво, 2014

Громадська активність
Автор публіцистичних статей в газеті "День", культурологічному тижневику "Слово Просвіти", 2015 - 2016

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
28 3 0 2021.09.20 10:52:59 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5781 Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях Музична культура українців східного зарубіжжя першої половини ХХ століття: проблеми та перспективи дослідження Київ, Національна музична академія імені П.І. Чайковського document.pdf
5474 Професійна художня культура і мистецька освіта: виклики ХХІ століття Формування навичок аналізу музичних творів у студентів-хореографів у процесі викладання курсу "Музика в хореографії" Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5473 Художественное образование в культурных процессах современности ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОСМЫСЛЕНИИ ПОЭТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ БОРИСА ГРИНЧЕНКО Кишинів (Молдова), Академія Музики, Театру та Образотворчих Мистецтв document.pdf
5070 Борис Грінченко: Людина на тлі епохи Грінченкознавчі практики у вимірах вищої мистецької освіти м. Київ document.PDF
4274 Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика Естетичні та світоглядні засади українського музичного романтизму м. Дрогобич document.PDF
4260 VIII Міжнародна науково-практична конференція "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти" Розвиток творчих навичок майбутніх керівників вокального ансамблю у процесі викладання музично-теоретичних дисциплін м. Київ document.PDF
4505 Микола Гоголь і сучасний художній контекст (до 210-ліття від дня народження письменника) Жанрові метаморфози “Майської ночі” М. Гоголя у творчості українських композиторів ХІХ – ХХ ст. м. Ніжин document.pdf
4194 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Асоціативні форми осмислення поезій Б. Грінченка у розкритті духовного потенціалу студентів музичних спеціальностей м. Київ document.PDF
4510 Філософія тексту в сучасній культурі Творчі форми осмислення поетичного тексту в сучасній мистецькій освіті м. Київ document.pdf
4511 Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність Українська фортепіанна елегія ХІХ ст. як квінтесенція романтичного стилю м. Київ document.pdf
4190 Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика Фортепіанні елегії Миколи Лисенка у контексті європейського романтизму м. Дрогобич document.html

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
31938 Theoretical Foundations of Romanticism Research in the Art Studies of the 20th – 21st Centuries: Ukrainian Perspective

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
37143 Інноваційні форми розвитку духовного потенціалу студентів творчих спеціальностей в осмисленні поетичної спадщини Б. Грінченко

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
34205 Методологічні аспекти дослідження романтизму в європейському музичному мистецтві ХІХ – початку ХХ століття
34211 Тенденції неоромантизму в українській фортепіанній музиці початку ХХ століття
27689 Естетичні засади українського музичного романтизму: історіографічний аспект
28565 Теоретичні аспекти проблеми стилю в музикознавчих дослідженнях ХХ - початку ХХІ століття

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
37143 Інноваційні форми розвитку духовного потенціалу студентів творчих спеціальностей в осмисленні поетичної спадщини Б. Грінченко

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
150 Кафедра музикознавства та музичної освіти - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
206 Інститут мистецтв Кафедра музикознавства та музичної освіти 0 0.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olha_Lihus

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3277 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.10.2016
3285 Інше Інший модуль О.Лігус.PDF 06.05.2019
3409 ІКТ Інший модуль Сертифікат Лігус .pdf 25.06.2019
4190 інше Інший модуль document 06.08.2020
4742 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 27.11.2020
4841 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
37110 Музика в хореографії

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
912 Музично-теоретичні студії (1-3 курс, ММ(СС), денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6714 Інститут мистецтв Музично-теоретичні студії: Теорія музики (1 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7394 Інститут мистецтв Історія мистецтв: Музика в хореографії (2 курс, ХОР, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
8477 Інститут мистецтв Історія музики: Історія української музики (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2073 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,67 26.12.2018
3005 Кафедра музикознавства та музичної освіти 3,15 28.12.2019
3841 Кафедра музикознавства та музичної освіти 3,55 28.12.2020