Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова). Рік закінчення 1994, спеціальність: дефектологія (сурдопедагогіка і російська мова та література), кваліфікація: вчитель початкових класів та російської мови і літератури шкіл глухих та слабочуючих. Сурдопедагог дошкільних закладів
Перелік місць роботи

1999 р. закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

1993-1997 рр. вихователь спеціальної школи-інтернату для глухих дітей № 6 м. Києва;

1995-1999 рр. навчання в аспірантурі НПУ імені М.П. Драгоманова;

01.09.1999-31.01.2008 рр. асистент кафедри сурдопедагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова;

01.02.2008-30.08.2008 р.р. доцент кафедри теорії, методики і психології дошкільної освіти та родинного виховання Київського університету імені Бориса Грінченка;

01.09.2008-19.03.2009 рр. в.о. завідувача кафедри методики і технологій дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

20.03.2009-30.08.2011 р.р. доцент кафедри методик і технологій дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

01.09.2011-30.08.2013 р.р. доцент кафедри педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

з 01.09.2013 р. завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (з 01.09.2019р. - кафедри спеціальної та інклюзивної освіти).


Теми дисертацій (захищених)

Розвиток мовлення глухих учнів 5-7 класів у процесі вивчення дієслова. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 - корекційна педагогіка

Теорія та практика підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора пеадагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 - корекційна педагогіка


Громадська активність
Член науково-методичної підкомісії 016 Спеціальна освіта сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
Член жюрі Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" у номінації "Учитель інклюзивного класу"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
181 7 4 2021.10.23 10:11:55 Перейти на сторінку link

Конференції (23)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6165 II Всеукраїнська науково-практична конференція \ Зміна підходів до концептуалізації понять системи інклюзивної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6175 VI Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології "Особливі діти": освіта і соціалізація Сучасні підходи до підготовки фахівців зі спеціальної освіти Київ document
6164 XVIII International csintific conference about ideas in the education of the 21st century Od kultury edukacji do kultury szkoły dla Wsayctkich i kultury klasy zróznicowanej Institute of Pedagogy of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce document
6396 SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference WAYS TO INCREASE THE INCLUSIVE COMPETENCE OF PEDAGOGICAL STAFF OF SPECIAL NEEDS SUPPORT TEAM Rezekne Academy of Technologies document.pdf
6162 ХІІІ Міжнародна науково-практичної конференції «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи» Побтреба у концептуалізації понять інклюзивної освіти в Україні як виклик сьогодення Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document
4792 V Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології "Діти з особливими потребами в освітньому просторі" Проблеми кадрового забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка document
4791 The Special Pedagogy International Conference PERSON Unity in Diversity - The Concept and real Life 30 Years of Integrative Education in PolandEducation Inclusive education in Ukraine: educational policy and practice Institute of Special Pedagogy The Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Poland document
4787 XII Міжнародна науково-практична конференція \ Інклюзивна педагогіка як науковий чинник формування компетентності у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами Кам'янець-Подільський національний педагогічний університет, Україна document
4784 II International scientific conference \ Cенсорні чинники когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами Kaunas Lithuania document
3660 Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової самоактуалізації Модель системи підготовки майбутнього фахівця у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому просторі Переяслав-Хмельницький document
3658 Образование лиц с особенностями психофизического развития: традиции и инновации АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГАХ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ Минск document
3661 V Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej Investigation of professional-personal readiness of future special teachers for inclusive education Siedlcach Польща document.docx
2985 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Формування компетентностей успішного педагога інклюзивної освіти в освітньому просторі вищого навчального закладу Київський унівенрситет імені Бориса Грінченка document
2141 III Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології "Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення" Нові підходи до підготовки спеціальних педагогів у контектсі соціально-інклюзивної моделі в освіті Київський унівенрситет імені Бориса Грінченка document
2139 XI Міжнародна науково-практична конференція \ Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document
1980 Medzinárodná vedecko-praktická konferencia "Інноваційні технології в галузі соціології, психології та політології" Исследование эмоционального интеллекта по шкале «эмпатия» у будущих специалистов в сфере специального образования Sládkovičovo, Slovenská republika document
1259 I з'їзд корекційних педагогів України "Актуальні питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами" Емоційна компетентність педагога як умова успішного впровадження інклюзивної освіти м. Дніпро, Україна document
1258 I Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми комплексної корекції аутистичних порушень" Технології підготовки фахівців спеціальної освіти до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами м. Київ, Україна, НПУ імені М.П. Драгоманова document
1257 Науково-практична конференція "Освіта дітей з особливими освітніми потребами в місті Києві: основні досягнення та виклики" Підготовка фахівців спеціальної освіти до інклюзивного навчання дітей з ТПМ м. Київ, Україна document
455 Специальное образование: традиции и инновации «Индекс инклюзии» как ресурс обеспечения стратегии развития инклюзивного учебного заведения г. Минск document
456 X Міжнародна науково-практична конференція "Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку" Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання м. Кам`янець-Подільський, Україна, Кам'янець-Подільський Національний університет імені Івана Огієнка document
454 'Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати' Формування тезаурусу інклюзивної педагогіки м. Братислава, Словаччина document
453 'Особливості мовленнєвих вад дітей старшого дошкільного віку та їх усунення' Особливості корекційно-педагогічного супроводу дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення в умовах освітньої інтеграції м. Луцьк, Україна document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
24867 Підготовка фахівця зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
34228 Практика асистента педагога: міжнародний й український контекст: результати дослідження
32843 Inclusive education in Ukraine withinin the context of european values and guiding principles in a field of education for children with special educational needs
33792 Od kultury edukacji do kultury szkoły dla wszystkich i kultury klasy zróżnicowanej
26530 Social inclusion in the special education. Student - teacher - environment

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
32797 Підтримка дітей з особливими потребами в інклюзивному середовищі завдяки співпраці вчителів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
36580 Профессиональная готовность специальных педагогов к инклюзивному образованию в Украине
37181 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils
32852 Шляхи підвищення інклюзивної компетентності команди підтримки спеціальних потреб
32813 Потреба у концептуалізації понять інклюзивної освіти в Україні як виклик сьогодення
29435 Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїля)
30578 Розвиток сенсорного компонента інтелектуальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами
29430 Дослідження мотиваційних орієнтацій майбутніх спеціальних педагогів як детермінант успішної діяльності в інклюзивному середовищі
25035 Investigation of professional-personal readiness of future special teachers for inclusive education
27083 Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїля)
19504 Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка
14335 Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання
13447 Current Trends in the Development of Inclusive Education in Ukraine
10486 Expeiance of Boris Grinchenco Kyiv University in the elaboration of the educational programm for the speciality "Special education (speech therapy)"

Фахові видання, що затверджені МОН (28)

ID Назва Рік
32833 Розвиток емоційного інтелекту учнів інклюзивних класів: ресурси технології "класний менеджмент"
29435 Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїля)
29421 Інклюзивна педагогіка як науковий чинник формування компетентності у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
33794 Концептуалізація поняття "діти з особливими освітніми потребами" в українській нормативно-правовій базі у сфері інклюзивної освіти
30578 Розвиток сенсорного компонента інтелектуальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами
29430 Дослідження мотиваційних орієнтацій майбутніх спеціальних педагогів як детермінант успішної діяльності в інклюзивному середовищі
26885 Актуалізація проблеми підготовки фахівців зі спеціальної освіти до діяльності в інклюзивному освітньому просторі
26040 Концепція підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі
29452 Модель системи підготовки майбутнього фахівця у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому просторі
26136 Підготовка фахівців у галузі спеціальної освіти: нові підходи
27083 Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїля)
20399 Зміст діяльності логопедичного центру Університету Грінченка як засобу підготовки фахівців і ресурсу інклюзивної освіти дітей з ТПМ місцевої громади
19504 Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка
15260 Інклюзивна освіта: освітологічний контекст
14481 Інклюзивна освіта: формування наукового тезаурусу
16504 Інклюзивна педагогіка в контексті розвитку сучасного наукового знання про освіту
18434 Емоційна компетентність педагога як умова успішного впровадження інклюзивної освіти
18432 Комплексна організація компенсаторно-корекційної допомоги дітям з порушенням слухової функції
14335 Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання
13246 Зміст і структура професійних компетентностей майбутнього вчителя-логопеда
36794 Підготовка фахівців до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами на основі компетентнісного підходу як наукова проблема
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
10359 Студентоцентрований підхід до підготовки фахівців з інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
10381 Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання
10422 Сутність поняття та зміст професійної компетентності фахівців у сфері інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення
3477 Компетентнісний підхід до фахової підготовки вчителів-дефектологів для забезпечення освітньої інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку
2427 Розвиток освітньої інтеграції дітей з психофізичними порушеннями
2352 Інклюзивне навчання як інноваційна форма організації навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку: фактори успішного впровадження

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (31)

ID Назва Рік
27076 Сенсорні чинники когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами
25025 Інклюзивна освіта: ідея,практика і суспільна цінність
25269 Актуализация потребности в специальных педагогах для учреждений общего среднего образования в Украине
19512 Исследование эмоционального интеллекта по шкале «эмпатия» у будущих специалистов в сфере специального образования
19740 Формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку через впровадження технології «Лялька як персона» в інклюзивному середовищі
14402 «Индекс инклюзии» как ресурс обеспечения стратегии развития инклюзивного учебного заведения
14150 Формування тезаурусу інклюзивної педагогіки
18226 Інклюзивна освіта в контексті розвитку освітології
14481 Інклюзивна освіта: формування наукового тезаурусу
10486 Expeiance of Boris Grinchenco Kyiv University in the elaboration of the educational programm for the speciality "Special education (speech therapy)"
10337 Особливості пізнавальної сфери у дітей з дизонтогенезом розумового розвитку
10459 Інклюзивна освіта: формування наукововго тезаурусу
36794 Підготовка фахівців до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами на основі компетентнісного підходу як наукова проблема
10465 Програма Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації "Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі"
13735 Современные подходы к построению содержания професиональной подготовки логопедов к работе в условиях инклюзивного образования в контексте евроинтеграционных процессов
10359 Студентоцентрований підхід до підготовки фахівців з інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
10381 Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання
10379 Стратегічні орієнтири удосконалення фахової підготовки вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання
5975 СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
10422 Сутність поняття та зміст професійної компетентності фахівців у сфері інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення
5992 Формування мовлення у дітей з дизартрією як фактор їх навчальної успішності
2690 Проблема підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання
2425 Методологічні підходи до фахової підготовки вчителів-дефектологів для роботи в умовах інклюзивного навчання
2467 Проблема підготовки студентів-дефектологів до інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку
3410 Генезис дослідницьких підходів до визначення поняття «освітня інтеграція дітей з психофізичними порушеннями»
10733 Формування толерантності як складової професійно-педагогічної підготовки студентів до роботи в інклюзивних закладах освіти
2449 Особливості забезпечення педагогічного супроводу ігрової діяльності дітей з порушеннями слуху в освітньому просторі спеціального дошкільного навчального закладу
2249 Формування толерантного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку у педагогів дошкільних навчальних закладів
2462 Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітньому просторі
2463 Теоретичні основи формування професійної компетентності вихователів дошкільних закладів у сфері розвитку дітей з особливими освітніми потребами
2447 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти у сфері організації інтегрованого та інклюзивного навчання

Міжнародні науково-дослідні проєкти (3)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
30 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-20.02.2017
45 Учасник проекту Фонд відкритого суспільства (Лондон, Велика Британія) та Фонд Чарльза Стюарта Мотта (Сполучені штати Америки). «Створення інклюзивного безпечного середовища у навчальних закладах і громадах» document листопад 2015 -грудень 2016 року.
119 Координатор Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

САМ.pdf 31.05.2020-11.05.2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
179 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 57219112921 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219112921&eid=2-s2.0-85091295600

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
67 Інститут людини Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 1.75 10.3 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Martynchuk

Реєстр наукових публікацій (4)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
54 Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїля) фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29435/ 2019
98 Social inclusion in the special education social inclusion in the special education монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26530/ 2019
99 Актуализация проблемы подготовки специалистов в области специального образования к деятельности в инклюзивном образовательном пространстве фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26885/ 2019
100 Модель системы подготовки будущего специалиста в области специального образования к профессиональной деятельности в инклюзивном образовательном пространстве фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29452/ 2019

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
46 Американський університет в Центральній Азії (АУЦА), м. Бішкек, Киргизстан Зміна існуючої системи оцінки спеціальних освітніх потреб у контексті переходу від медичної до соціально-інклюзивної моделі в ос 03.07.-07.07.2017 р.

Е. Сидоренко, координатор Програми підтримки освіти Фонда “Відкрите
суспільство”

Учасник проекту document
51 Посольство Ізраїлю в Україні Наукове стажування 05.12.-28.12.2017 р.

Посольство Ізраїлю в Україні. 01901 Україна, Київ, бульвар Лесі Українки, 34. Тел: +380-44-586-15-00. Факс: +380-44-586-15-56.

Учасник проекту Лист_підт_Мартинчук.pdf
197 NORD Universitet (Норвегія) Dialogues between Northern and Eastern Europe on the Development of Inclusion: Theoretical and Practical Perspectives 01.09.2019-01.03.2021

Natallia B Hanssen,доктор, PhD
по специальной педагогике, руководитель образовательной программы «Мастер
логопедии» Университета Норд (Норвегия)natallia.b.hanssen@nord.no

Учасник проєкту -

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
16 Комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності “Корекційна освіта (логопед document 2017

Заявки на колективні гранти (9)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
30 Incubator of Scientific Researches: Integration into European Scientific Space Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
36 Teaching for Diversity and Social Justice Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
82 «Якість інклюзивної освіти та її експертна підтримка: зміна української парадигми у напрямі ЄС» Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
195 Модуль Жана Моне «Європейська парадигма інклюзивної освіти в контексті українських освітніх реформ» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
290 Визначення компетенцій спеціальних педагогів в умовах інклюзивного навчання Канадський інституту українознавчих студій Індивідуальний - 2019
343 Academic mobility of students of 016 Special Education specialty House of Europe Коллективний - 2020
368 European Education Area in the Context of Reforming the Education of children with special educational needs in Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
510 Preparing postgraduate professionals for quality ECI through successful family professional collaboration Еразмус+ Коллективний - 2020
579 European Education Area in the Context of Reforming the Education of children with special educational needs in Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Розробка державних освітніх стандартів (1)

ID Назва документу Номер документу Документ, що засвідчує Дата
2 Наказ МОН України № 872 від 25.0 Про внесення змін до персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради М nmon_872.pdf 13.11.2017

Завершені наукові дослідження (4)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
18 «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» Етап дослідження 12.2018 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2005-zvit-kafedry-pro-realizatsiiu-naukovoi-temy-kafedry-na-vchenii-radi-universytetu.html 50
27 Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з ООП Повноцінне дослідження 10.2019 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2429-promizhnyi-zvit-pro-vykonannia-doslidzhennia-kafedry-spetsialnoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity-na-vchenii-radi-universytetu-vid-31-10-2019.html 50
47 Інституціалізація "універсального" асистента вчителя в Україні: дослідження умов реалізації Повноцінне дослідження 12.2020 https://cutt.ly/thV6bW8 75
128 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 85

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
20 Мартинчук Олена Валеріївна Теорія та практика підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі / 13.00.03 - корекційна педагогіка - Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України document 2019

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
306 Лідерський модуль - document 20.10.2016
666 Дидактичний модуль - document 01.12.2016
896 Модуль з ІКТ Фаховий модуль (за кордоном) document 02.03.2018
1394 Фаховий модуль (стажування) - document 03.02.2017
1727 Інше - document 07.07.2017
1772 Дослідницький модуль - document 07.04.2017
1903 Інше - document 06.12.2017
2018 Інше - document 29.12.2017
2217 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3539 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.10.2019
3582 Інше Інший модуль document 15.11.2019
4659 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4760 інше Інший модуль document 25.01.2020
4761 інше Інший модуль document 28.08.2020
4762 інше Інший модуль document 26.10.2020
4846 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (14)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
75 “Навчальна супервізія у підготовці майбутніх логопедів в центрі “Логотренажер” Презентація діяльності логопедичного центру Київський університет імені Бориса Грінченка, Тимошенка, 13Б 11.02.2016 2
77 «Логопедичне «Що? Де? Коли?» в рамках Міжнародного дня логопеда Змагання Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
361 Логопедичний марафон Святкування Міжнародного дня логопеда Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
362 «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» Презентація наукової теми Пуща-Озерна 20.05.2016 2
364 «Навчання, засноване на дослідженнях. Метод CASE-STUDY » Інституський форумі “Навчання, засноване на дослідженні в системі забезпечення якості освіти” Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
365 “Дитячий логопедичний центр “Логотренажер” як ресурс надання компенсаторно-корекційної підтримки дітям з порушеннями мовлення Фестиваль педагогічної майстерності для освітян KyivEdFest ЗНЗ № 140 м. Києва 31.10.2016 2
366 «Допомагай-КА» Зустріч з коучем програми Наталією Дзюбою Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 26.10.2016 2
367 «Синдром Дауна - досвід США у вихованні, розвитку та захисті прав» Зустріч з представниками "The National Down Syndrome Society (NDSS)" (США) Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 23.05.2016 2
368 «Поринь у світ ляльки-персони” Навчальний тренінг Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 29.04.2016 2
369 «Поринь у світ ляльки-персони» Презентаційний тренінг у рамках Наукової цукерні Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
370 «Пропедевтична стратегія формування фонологічного компоненту мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку» Методичне об’єднання вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, вчителів-тифлопедагогів дошкільних навчальних закладів Дарницько ДНЗ № 250 10.03.2016 2
1129 Логопедичне "Що? Де? Коли?" Вікторина Київський університет імені Бориса Грінченка 14.11.2017 2
1157 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1178 Формування емоційного інтелекту дитини у процесі використання педагогічної технології "Лялка як персона" Наукова цукерня, презентаційний тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
23 Інклюзивний клуб Упродовж 2016 року (1-2 рази на місяць) 20 Не зазначено 17.03.2016
107 Інклюзивний клуб упродовж 2017 року (1 раз на рік) 5 Не зазначено 17.01.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (5)

ID Назва Рік
29867 Середовище, що належить дітям: порадник для педагогів закладів дошкільної освіти
24868 Спеціальна педагогіка
23200 Спеціальна педагогіка
9821 Асистент учителя в інклюзивному класі
10942 Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку

Навчальні та методичні матеріали (7)

ID Назва Рік
36813 Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
10437 Асистент учителя в інклюзивному класі
10942 Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
6497 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо написання та оформлення курсової роботи зі спецметодик для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.0100105 «Корекційна освіта (логопедія)»(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
70 Інклюзивна освіта (6 курс) Інститут людини Магістр Денна 2014 71 28.02.2014
100 Інклюзивна освіта (4 курс ДО) Інститут людини Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
230 Спецкурс "Освітня інтеграція в сучасному світі" (3 курс, КО(л)) Інститут людини Бакалавр Денна 2015 600 18.12.2015
895 Інклюзивна освіта (2 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (18)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
142 Інститут людини Основи інклюзивної освіти (3 курс СП) Бакалавр Денна 6 1 не враховується 25.11.2016
143 Інститут людини Основи інклюзивної освіти (4 курс, КО) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 25.11.2016
234 Інститут людини Спецкурс Бакалавр Денна 9 4 не враховується 25.11.2016
3677 Інститут людини Інклюзивна освіта: Інклюзивна педагогіка (2 курс) Бакалавр Денна 7 10 25 28.12.2018
3678 Інститут людини Інклюзивна освіта: Освітня інтеграція в сучасному світі (2 курс) Бакалавр Денна 15 9 не враховується 28.12.2018
6037 Інститут людини Інклюзивна освіта: Освітня інтеграція в сучасному світі (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
6129 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в закладах освіти) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6136 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ІО (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6345 Інститут людини Інклюзивна освіта (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
6357 Інститут людини Інклюзивна освіта (4 курс, ФІТ, ФІС, ФІЯ, ФК, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7453 Інститут людини Курсова робота (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7624 Інститут людини Педагогіка (загальна та спеціальна): Спеціальна педагогіка (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7639 Інститут людини Переддипломна (науково-дослідна) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7681 Інститут людини Практика (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8239 Інститут людини Навчальна практика (ЗЗСО з інклюзивною формою навчання) (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8388 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика (СЗДО) (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8498 Інститут людини Курсова робота зі спеціалізації (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8592 Інститут людини Педагогіка (загальна та спеціальна) (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
657 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,15 30.12.2016
1257 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,09 12.01.2017
2100 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,54 27.12.2018
2498 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,70 28.12.2019
3870 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,40 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
3 Малієнко Олександра Володимирівна Інститут людини VI Корекційна освіта (логопедія) II document 2016

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
16 Царенко Юлія Олександрівна Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти IV Актуальні проблеми інклюзивної освіти I document 2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
36 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студенстьких наукових робіт у галузі "Корекційна та соціальна педагогіка" Київський університет імені Бориса Гргінченка 29.03.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
148 Довга Крістіна Русланівна II Актуальні проблеми інклюзивної освіти I 2020