Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова). Рік закінчення 1994, спеціальність: дефектологія (сурдопедагогіка і російська мова та література), кваліфікація: вчитель початкових класів та російської мови і літератури шкіл глухих та слабочуючих. Сурдопедагог дошкільних закладів
Перелік місць роботи

1999 р. закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

1993-1997 рр. вихователь спеціальної школи-інтернату для глухих дітей № 6 м. Києва;

1995-1999 рр. навчання в аспірантурі НПУ імені М.П. Драгоманова;

01.09.1999-31.01.2008 рр. асистент кафедри сурдопедагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова;

01.02.2008-30.08.2008 р.р. доцент кафедри теорії, методики і психології дошкільної освіти та родинного виховання Київського університету імені Бориса Грінченка;

01.09.2008-19.03.2009 рр. в.о. завідувача кафедри методики і технологій дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

20.03.2009-30.08.2011 р.р. доцент кафедри методик і технологій дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

01.09.2011-30.08.2013 р.р. доцент кафедри педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

з 01.09.2013 р. завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (з 01.09.2019р. - кафедри спеціальної та інклюзивної освіти).


Теми дисертацій (захищених)

Розвиток мовлення глухих учнів 5-7 класів у процесі вивчення дієслова. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 - корекційна педагогіка

Теорія та практика підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора пеадагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 - корекційна педагогіка


Громадська активність
Член науково-методичної підкомісії 016 Спеціальна освіта сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
Член жюрі Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" у номінації "Учитель інклюзивного класу"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
39 4 1 2019.12.10 09:23:30 Перейти на сторінку link

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4792 V Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології "Діти з особливими потребами в освітньому просторі" Проблеми кадрового забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка document
4791 The Special Pedagogy International Conference PERSON Unity in Diversity - The Concept and real Life 30 Years of Integrative Education in PolandEducation Inclusive education in Ukraine: educational policy and practice Institute of Special Pedagogy The Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Poland document
4787 XII Міжнародна науково-практична конференція \ Інклюзивна педагогіка як науковий чинник формування компетентності у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами Кам'янець-Подільський національний педагогічний університет, Україна document
4784 II International scientific conference \ Cенсорні чинники когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами Kaunas Lithuania document
3660 Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової самоактуалізації Модель системи підготовки майбутнього фахівця у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому просторі Переяслав-Хмельницький document
3658 Образование лиц с особенностями психофизического развития: традиции и инновации АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГАХ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ Минск document
3661 V Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej Investigation of professional-personal readiness of future special teachers for inclusive education Siedlcach Польща document.docx
2985 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Формування компетентностей успішного педагога інклюзивної освіти в освітньому просторі вищого навчального закладу Київський унівенрситет імені Бориса Грінченка document
2141 III Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології "Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення" Нові підходи до підготовки спеціальних педагогів у контектсі соціально-інклюзивної моделі в освіті Київський унівенрситет імені Бориса Грінченка document
2139 XI Міжнародна науково-практична конференція \ Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document
1980 Medzinárodná vedecko-praktická konferencia "Інноваційні технології в галузі соціології, психології та політології" Исследование эмоционального интеллекта по шкале «эмпатия» у будущих специалистов в сфере специального образования Sládkovičovo, Slovenská republika document
1259 I з'їзд корекційних педагогів України "Актуальні питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами" Емоційна компетентність педагога як умова успішного впровадження інклюзивної освіти м. Дніпро, Україна document
1258 I Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми комплексної корекції аутистичних порушень" Технології підготовки фахівців спеціальної освіти до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами м. Київ, Україна, НПУ імені М.П. Драгоманова document
1257 Науково-практична конференція "Освіта дітей з особливими освітніми потребами в місті Києві: основні досягнення та виклики" Підготовка фахівців спеціальної освіти до інклюзивного навчання дітей з ТПМ м. Київ, Україна document
455 Специальное образование: традиции и инновации «Индекс инклюзии» как ресурс обеспечения стратегии развития инклюзивного учебного заведения г. Минск document
456 X Міжнародна науково-практична конференція "Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку" Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання м. Кам`янець-Подільський, Україна, Кам'янець-Подільський Національний університет імені Івана Огієнка document
454 'Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати' Формування тезаурусу інклюзивної педагогіки м. Братислава, Словаччина document
453 'Особливості мовленнєвих вад дітей старшого дошкільного віку та їх усунення' Особливості корекційно-педагогічного супроводу дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення в умовах освітньої інтеграції м. Луцьк, Україна document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
24867 Підготовка фахівця зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
26530 Social inclusion in the special education. Student - teacher - environment

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
29435 Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїля)
29430 Дослідження мотиваційних орієнтацій майбутніх спеціальних педагогів як детермінант успішної діяльності в інклюзивному середовищі
25035 Investigation of professional-personal readiness of future special teachers for inclusive education
27083 Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїля)
19504 Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка
14335 Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання
13447 Current Trends in the Development of Inclusive Education in Ukraine
10486 Expeiance of Boris Grinchenco Kyiv University in the elaboration of the educational programm for the speciality "Special education (speech therapy)"

Фахові видання, що затверджені МОН (24)

ID Назва Рік
29421 Інклюзивна педагогіка як науковий чинник формування компетентності у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
29430 Дослідження мотиваційних орієнтацій майбутніх спеціальних педагогів як детермінант успішної діяльності в інклюзивному середовищі
26885 Актуалізація проблеми підготовки фахівців зі спеціальної освіти до діяльності в інклюзивному освітньому просторі
26040 Концепція підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі
29452 Модель системи підготовки майбутнього фахівця у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому просторі
26136 Підготовка фахівців у галузі спеціальної освіти: нові підходи
27083 Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїля)
20399 Зміст діяльності логопедичного центру Університету Грінченка як засобу підготовки фахівців і ресурсу інклюзивної освіти дітей з ТПМ місцевої громади
19504 Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка
15260 Інклюзивна освіта: освітологічний контекст
14481 Інклюзивна освіта: формування наукового тезаурусу
16504 Інклюзивна педагогіка в контексті розвитку сучасного наукового знання про освіту
18434 Емоційна компетентність педагога як умова успішного впровадження інклюзивної освіти
18432 Комплексна організація компенсаторно-корекційної допомоги дітям з порушенням слухової функції
14335 Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання
13246 Зміст і структура професійних компетентностей майбутнього вчителя-логопеда
10360 Підготовка фахівців до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами на основі компетентнісного підходу як наукова проблема
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
10359 Студентоцентрований підхід до підготовки фахівців з інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
10381 Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання
10422 Сутність поняття та зміст професійної компетентності фахівців у сфері інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення
3477 Компетентнісний підхід до фахової підготовки вчителів-дефектологів для забезпечення освітньої інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку
2427 Розвиток освітньої інтеграції дітей з психофізичними порушеннями
2352 Інклюзивне навчання як інноваційна форма організації навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку: фактори успішного впровадження

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (33)

ID Назва Рік
27076 Сенсорні чинники когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами
25025 Інклюзивна освіта: ідея,практика і суспільна цінність
25269 Актуализация потребности в специальных педагогах для учреждений общего среднего образования в Украине
19512 Исследование эмоционального интеллекта по шкале «эмпатия» у будущих специалистов в сфере специального образования
19013 Формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку через впровадження технології "Лялька як персона" в інклюзивному середовищі
19740 Формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку через впровадження технології «Лялька як персона» в інклюзивному середовищі
14402 «Индекс инклюзии» как ресурс обеспечения стратегии развития инклюзивного учебного заведения
14150 Формування тезаурусу інклюзивної педагогіки
18226 Інклюзивна освіта в контексті розвитку освітології
14481 Інклюзивна освіта: формування наукового тезаурусу
10486 Expeiance of Boris Grinchenco Kyiv University in the elaboration of the educational programm for the speciality "Special education (speech therapy)"
10337 Особливості пізнавальної сфери у дітей з дизонтогенезом розумового розвитку
10459 Інклюзивна освіта: формування наукововго тезаурусу
10360 Підготовка фахівців до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами на основі компетентнісного підходу як наукова проблема
10465 Програма Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації "Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі"
13735 Современные подходы к построению содержания професиональной подготовки логопедов к работе в условиях инклюзивного образования в контексте евроинтеграционных процессов
10359 Студентоцентрований підхід до підготовки фахівців з інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
10381 Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання
10379 Стратегічні орієнтири удосконалення фахової підготовки вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання
5975 СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
10422 Сутність поняття та зміст професійної компетентності фахівців у сфері інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення
5992 Формування мовлення у дітей з дизартрією як фактор їх навчальної успішності
2690 Проблема підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання
2425 Методологічні підходи до фахової підготовки вчителів-дефектологів для роботи в умовах інклюзивного навчання
2467 Проблема підготовки студентів-дефектологів до інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку
3410 Генезис дослідницьких підходів до визначення поняття «освітня інтеграція дітей з психофізичними порушеннями»
10733 Формування толерантності як складової професійно-педагогічної підготовки студентів до роботи в інклюзивних закладах освіти
2464 Формування толерантності як складова професійно-педагогічної підготовки студентів до роботи в інклюзивних закладах освіти
2449 Особливості забезпечення педагогічного супроводу ігрової діяльності дітей з порушеннями слуху в освітньому просторі спеціального дошкільного навчального закладу
2249 Формування толерантного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку у педагогів дошкільних навчальних закладів
2462 Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітньому просторі
2463 Теоретичні основи формування професійної компетентності вихователів дошкільних закладів у сфері розвитку дітей з особливими освітніми потребами
2447 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти у сфері організації інтегрованого та інклюзивного навчання

Міжнародні науково-дослідні проекти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
30 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-20.02.2017
45 Учасник проекту Фонд відкритого суспільства (Лондон, Велика Британія) та Фонд Чарльза Стюарта Мотта (Сполучені штати Америки). «Створення інклюзивного безпечного середовища у навчальних закладах і громадах» document листопад 2015 -грудень 2016 року.

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
23 Інклюзивний клуб Упродовж 2016 року (1-2 рази на місяць) 20 17.03.2016 4
107 Інклюзивний клуб упродовж 2017 року (1 раз на рік) 5 17.01.2017 5

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
67 Інститут людини Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 0 5 27.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Martynchuk

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
54 Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїля) фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27083/ 2019

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
46 Американський університет в Центральній Азії (АУЦА), м. Бішкек, Киргизстан Зміна існуючої системи оцінки спеціальних освітніх потреб у контексті переходу від медичної до соціально-інклюзивної моделі в ос 03.07.-07.07.2017 р.

Е. Сидоренко, координатор Програми підтримки освіти Фонда “Відкрите
суспільство”

Учасник проекту document
51 Посольство Ізраїлю в Україні Наукове стажування 05.12.-28.12.2017 р.

Посольство Ізраїлю в Україні. 01901 Україна, Київ, бульвар Лесі Українки, 34. Тел: +380-44-586-15-00. Факс: +380-44-586-15-56.

Учасник проекту Лист_підт_Мартинчук.pdf

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
16 Комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності “Корекційна освіта (логопед document 2017

Заявки на отримання грантів (5)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
30 Incubator of Scientific Researches: Integration into European Scientific Space Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
36 Teaching for Diversity and Social Justice Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
82 «Якість інклюзивної освіти та її експертна підтримка: зміна української парадигми у напрямі ЄС» Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
195 Модуль Жана Моне «Європейська парадигма інклюзивної освіти в контексті українських освітніх реформ» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
290 Визначення компетенцій спеціальних педагогів в умовах інклюзивного навчання Канадський інституту українознавчих студій Індивідуальний - 2019

Розробка державних освітніх стандартів (1)

ID Назва документу Номер документу Документ, що засвідчує Дата
2 Наказ МОН України № 872 від 25.0 Про внесення змін до персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради М nmon_872.pdf 13.11.2017

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
20 Мартинчук Олена Валеріївна Теорія та практика підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі / 13.00.03 - корекційна педагогіка - Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України document 2019

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
306 Лідерський модуль - document 20.10.2016
666 Дидактичний модуль - document 01.12.2016
896 Модуль з ІКТ Фаховий модуль (за кордоном) document 02.03.2018
1394 Фаховий модуль (стажування) - document 03.02.2017
1727 Інше - document 07.07.2017
1772 Дослідницький модуль - document 07.04.2017
1903 Інше - document 06.12.2017
2018 Інше - document 29.12.2017
2217 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3539 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.10.2019
3582 Інше Інший модуль document 15.11.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (14)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
75 “Навчальна супервізія у підготовці майбутніх логопедів в центрі “Логотренажер” Презентація діяльності логопедичного центру Київський університет імені Бориса Грінченка, Тимошенка, 13Б 11.02.2016 2
77 «Логопедичне «Що? Де? Коли?» в рамках Міжнародного дня логопеда Змагання Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
361 Логопедичний марафон Святкування Міжнародного дня логопеда Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
362 «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» Презентація наукової теми Пуща-Озерна 20.05.2016 2
364 «Навчання, засноване на дослідженнях. Метод CASE-STUDY » Інституський форумі “Навчання, засноване на дослідженні в системі забезпечення якості освіти” Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
365 “Дитячий логопедичний центр “Логотренажер” як ресурс надання компенсаторно-корекційної підтримки дітям з порушеннями мовлення Фестиваль педагогічної майстерності для освітян KyivEdFest ЗНЗ № 140 м. Києва 31.10.2016 2
366 «Допомагай-КА» Зустріч з коучем програми Наталією Дзюбою Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 26.10.2016 2
367 «Синдром Дауна - досвід США у вихованні, розвитку та захисті прав» Зустріч з представниками "The National Down Syndrome Society (NDSS)" (США) Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 23.05.2016 2
368 «Поринь у світ ляльки-персони” Навчальний тренінг Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 29.04.2016 2
369 «Поринь у світ ляльки-персони» Презентаційний тренінг у рамках Наукової цукерні Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
370 «Пропедевтична стратегія формування фонологічного компоненту мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку» Методичне об’єднання вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, вчителів-тифлопедагогів дошкільних навчальних закладів Дарницько ДНЗ № 250 10.03.2016 2
1129 Логопедичне "Що? Де? Коли?" Вікторина Київський університет імені Бориса Грінченка 14.11.2017 2
1157 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1178 Формування емоційного інтелекту дитини у процесі використання педагогічної технології "Лялка як персона" Наукова цукерня, презентаційний тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
24868 Спеціальна педагогіка
23200 Спеціальна педагогіка
9821 Асистент учителя в інклюзивному класі
10942 Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку

Навчальні та методичні матеріали (7)

ID Назва Рік
15833 Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
10437 Асистент учителя в інклюзивному класі
10942 Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
6497 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо написання та оформлення курсової роботи зі спецметодик для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.0100105 «Корекційна освіта (логопедія)»(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
70 Інклюзивна освіта (6 курс) Інститут людини Магістр Денна 2014 71 28.02.2014
100 Інклюзивна освіта (4 курс ДО) Інститут людини Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
230 Спецкурс "Освітня інтеграція в сучасному світі" (3 курс, КО(л)) Інститут людини Бакалавр Денна 2015 600 18.12.2015

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
142 Інститут людини Основи інклюзивної освіти (3 курс СП) Бакалавр Денна 6 1 25.11.2016
143 Інститут людини Основи інклюзивної освіти (4 курс, КО) Бакалавр Денна 7 4 25.11.2016
234 Інститут людини Спецкурс Бакалавр Денна 9 4 25.11.2016
3677 Інститут людини Інклюзивна освіта: Інклюзивна педагогіка (2 курс) Бакалавр Денна 7 10 28.12.2018
3678 Інститут людини Інклюзивна освіта: Освітня інтеграція в сучасному світі (2 курс) Бакалавр Денна 15 9 28.12.2018
4470 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в початковій школі (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 5 не оцінено 03.12.2019
4473 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 4 не оцінено 03.12.2019

Затверджені робочі програми (68)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1864 Пропедевтична волонтерська практика Денна Бакалавр "0346" 29.01.2016
1865 Пропедевтична практика Денна Бакалавр "0345" 29.01.2016
1866 Виробнича (переддипломна) педагогічна практика Денна Бакалавр "0344" 29.01.2016
1867 Виробнича (Професійна за напрямом підготовки) Денна Магістр 1555 29.01.2016
1999 (Педагогіка): Спеціальна педагогіка з історією,Логопедагогіка, Загальна педагогіка Денна Бакалавр 0072 28.01.2016
2002 Спеціальна дошкільна педагогіка Денна Бакалавр 0213 18.02.2016
2005 Основи корекційної педагогіки Денна Бакалавр 0064 18.02.2016
2006 Основи корекційної педагогіки Денна Бакалавр 0209 18.02.2016
2007 Основи дефектології і логопедії Денна Бакалавр 0651 23.09.2015
2009 Спецметодика розвитку мовлення Денна Бакалавр 0210 18.02.2016
2015 Основи інклюзивної освіти Денна Бакалавр 0208 18.02.2016
2019 Інклюзивна освіта Денна Бакалавр 0063 18.02.2016
2020 Інклюзивна освіта Денна Бакалавр 0219 18.02.2016
2022 Основи інклюзивної педагогіки Денна Бакалавр 0061 18.02.2016
2023 Основи інклюзивної педагогіки Денна Бакалавр 0220 18.02.2016
2028 Спецметодика початкового навчання мови Денна Бакалавр 0626 23.09.2015
2034 Актуальні проблеми організації корекційної освіти (Планування та організація логопедичної роботи, Організація та керівництво мет Денна Магістр 0623 23.09.2015
2037 Сучасні вимоги до комплексної абілітації та реабілітації: Медико-психологічна абілітація і реабілітація дітей з порушенням розвитку, Педагогічна і соціальна абілітація дітей з порушенням розвитку Денна Магістр 0068 09.02.2016
2038 Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти :Сучасні психолого-педагогічні проблеми дефектології і корекційної освіти, Денна Магістр 0069 09.02.2016
3310 Основи дефектології Денна Бакалавр 1641 27.09.2016
3311 Основи дефектології і логопедії Денна Бакалавр 1640 27.09.2016
3313 Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення Денна Бакалавр 1636 27.09.2016
3319 Спецпедагогіка з історією Денна Бакалавр 1631 27.09.2016
3320 Спецкурс Освітня інтеграція в сучасном світі Денна Бакалавр 1629 27.09.2016
3328 Спецметодика початкового навчання мови Денна Бакалавр 1628 27.09.2016
3329 Спецметодика формування елементарних математичних уявлень Денна Бакалавр 1624 27.09.2016
3330 Основи інклюзивної освіти Денна Бакалавр 1630 27.09.2016
3342 Історія і філософія корекційної педагогіки і спеціальної психології Денна Магістр 1613 27.09.2016
3343 Актуальні проблеми організації корекційної освіти:Планування та організація логопедичної роботи,Організація та керівництво методичною роботою в корекційній освіті,Методи відбору в спецільні заклади для дітей з ТПМ Денна Магістр 1610 27.09.2016
3344 Методологія психолого-педагогічних досліджень Денна Магістр 1614 27.09.2016
3345 Логоритмика з методикою Денна Магістр 1612 27.09.2016
3346 Порівняльна корекційна педагогіка Денна Магістр 1615 27.09.2016
4183 Педагогіка Денна Бакалавр 0449/17 02.02.2017
4184 Основи інклюзивної педагогіки Денна Бакалавр 0450/17 02.02.2017
4187 Спецметодика розвитку мовлення Денна Бакалавр 0453/17 02.02.2017
4195 Основи інклюзивної освіти Денна Бакалавр 0461/17 02.02.2017
4196 Інклюзивна освіта Денна Бакалавр 0462/17 02.02.2017
4200 Основи корекційної педагогіки Денна Бакалавр 0466/17 02.02.2017
4204 Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти Денна Магістр 0470/17 02.02.2017
4207 Сучасні вимоги до комплексної абілітації та реабілітації Денна Магістр 0473/17 02.02.2017
4242 Методики викладання фахових дисциплін (інтегрований курс) Денна Бакалавр 0508/17 02.02.2017
4483 Пропедевтична (безвідривна) практика Денна Бакалавр 0744/17 02.02.2017
4484 Виробнича (переддипломна) педагогічна практика Денна Бакалавр 0743/17 03.02.2017
4485 Виробнича практика (професійна за напрямом підготовки) Денна Магістр 0742/17 03.02.2017
4488 Пропедевтична волонтерська практика Денна Бакалавр 0747/17 03.02.2017
5158 Інклюзивна освіта: Інклюзивна педагогіка Денна Бакалавр 1378/17 07.09.2017
5159 Педагогіка: Тренінг формування емоційної культури Денна Бакалавр 1379/17 07.09.2017
5160 Порівняльна спеціальна педагогіка Денна Магістр 1380/17 07.09.2017
5167 Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення: Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення Денна Бакалавр 1387/17 07.09.2017
5170 Основи інклюзивної освіти Денна Бакалавр 1390/17 07.09.2017
5171 Спецметодика формування елементарних математичних уявлень Денна Бакалавр 1391/17 07.09.2017
5186 Інклюзивна освіта: Освітня інтеграція в сучасному світі Денна Бакалавр 1406/17 07.09.2017
5188 Методологія психологічних і педагогічних досліджень Денна Магістр 1408/17 14.09.2017
5296 Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти: Актуальні проблеми організації інклюзивної освіти Денна Магістр 1516/17 07.09.2017
5301 Педагогіка: Тренінг формування цінностей інклюзивної освіти Денна Бакалавр 1521/17 07.09.2017
5303 Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Клініка порушень психофізичного розвитку з основами генетики Денна Бакалавр 1523/17 07.09.2017
6015 Виробнича (переддипломна) педагогічна практика Денна Бакалавр 2407/17 07.09.2017
6016 Навчальна практика (пропедевтична волонтерська, безвідривна) Денна Бакалавр 2408/17 07.09.2017
7009 Інклюзивна освіта Денна Бакалавр 0444/18 18.01.2018
7010 Основи інклюзивної педагогіки Денна Бакалавр 0445/18 18.01.2018
7057 Методика викладання фахових дисциплін Денна Магістр 0492/18 18.01.2018
7118 Неврологічні основи логопедії Денна Бакалавр 0553/18 18.01.2018
7119 Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ Денна Магістр 0554/18 18.01.2018
7120 Педагогіка: Спеціальна педагогіка з історією Денна Бакалавр 0555/18 18.01.2018
7123 Педагогічна неологія: Інклюзивна освіта Заочна Магістр 0558/18 18.01.2018
7312 Навчальна (пропедевтична) практика Денна Бакалавр 0745/18 18.01.2018
7314 Виробнича, переддипломна, педагогічна практика Денна Бакалавр 0747/18 18.01.2018
7315 Навчальна (пропедевтична) практика Денна Бакалавр 0748/18 18.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
657 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,15 30.12.2016
1257 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,09 12.01.2017
2100 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,54 27.12.2018

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID Науковий ступінь Вчене звання Посада ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
3 Кандидат наук Доцент Завідувач кафедри (доцент) Малієнко Олександра Володимирівна Інститут людини VI Корекційна освіта (логопедія) II document 2016

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
16 Царенко Юлія Олександрівна Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти IV Актуальні проблеми інклюзивної освіти I document 2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
36 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студенстьких наукових робіт у галузі "Корекційна та соціальна педагогіка" Київський університет імені Бориса Гргінченка 29.03.2017