Додаткові відомості

Освіта
Мелітопольський державний педагогічний університет, 2006
Перелік місць роботи
ДШМ № 7, 2006-2011
Теми дисертацій (захищених)
Формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
24 3 0 2022.01.18 10:21:40 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2220 Science without boundaries – development in 21st century - 2017 Вокально-виконавська підготовка майбутніх артистів-вокалістів у вищій школі на основі міждисциплінарної інтеграції Будапешт document
2221 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття Вокально-методична підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва у вищих навчальних закладах освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
525 II Міжнародна науково-практична конференція Стимулювання творчої самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокально-виконавської діяльності Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
527 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття Стимулювання творчої самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокально-виконавської діяльності Київський університет імені Бориса Грінченка document
526 Культурно-мистецькі обрії - 2016 Борис Грінченко: роль у реформуванні національної освіти Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв document
531 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XIX століття Інтегрований спецкурс у формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів музики Київський університет імені Бориса Грінченка
530 Мистецька освіта у вимірах сучасності Художньо-виховний потенціал вокальної спадщини західноукраїнських композиторів кінця XIX - початку XX століття НПУ імені М.П. Драгоманова
529 Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики Виховання художніх смаків майбутніх вчителів музики у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів НПУ імені М.П. Драгоманова
528 Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного і музичного мистецтва Способи педагогічного моніторингу результативності методики формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної музики Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
532 Мистецька освіта як чинник людиноставлення Педагогічні умови формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
36973 Формування етнокультурної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва у вищій школі
31601 Формування фахової компетентності майбутнього викладача вокалу засобами мультимедійних технологій
19416 Музично-дидактична гра як складова музичного виховання, навчання та розвитку сучасних дітей дошкільного віку

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
31448 Экспериментально-исследовательская проверка методики формирования художественных вкусов у старшеклассников к вокальному наследию. (rонца XIX-началаXX века)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
37016 Особливості формування професійної мобільності майбутніх викладачів вокалу у вищій школі
27752 Творча спадщина українських композиторів кінця XIX - початку XX століття: вокально-виконавський аспект
25149 Вокальний розвиток співаків-початківців у досуговій діяльності
23886 Експериментальна методика формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної спадщини (кінця XIX –початку XX століття)
20756 Вокально-виконавська підготовка майбутніх артистів-вокалістів у вищій школі на основі міждисциплінарної інтеграції
19416 Музично-дидактична гра як складова музичного виховання, навчання та розвитку сучасних дітей дошкільного віку
15417 Інноваційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
13749 Формування інтересу у старшокласників на основі ознайомлення з вокальною спадщиною українських композиторів
12729 Формування інтересу учнів музичної спадщини українських композиторів

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
37016 Особливості формування професійної мобільності майбутніх викладачів вокалу у вищій школі
31600 Розвиток художнього мислення співаків-початківців на заняттях з музично-теоретичних дисциплін
27752 Творча спадщина українських композиторів кінця XIX - початку XX століття: вокально-виконавський аспект
29250 Формування навичок самостійної роботи майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу
23881 Художній смак як наукова дефініція: філософсько-історичний аспект
15413 Формування художніх смаків молодших школярів на прикладах національної вокальної спадщини
12141 Педагогічна діяльність українських композиторів кінця XIX - початку XX століття в контексті розвитку теорії та методики музичної освіти
5364 Художньо-виховний потенціал вокальної спадщини західноукраїнських композиторів кінця XIX - початку XX століття
5365 Іетерактивні методи та прийоми роботи зі старшокласниками на основі вивчення української вокальної музики
5356 Педагогічні умови формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів
6384 Забезпечення культурологічної основи осягнення старшокласниками української вокальної творчості (II половини XIX – початку XX століття)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
20754 Формування вокально-сценічної майстерності у майбутнього співака-початківця на заняттях з вокалу
15416 Музично-дидактична гра як складова музичного виховання, навчання та розвитку сучасних дітей дошкільного віку
14621 Стимулювання творчої самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокально-виконавської діяльності
18217 Інноваційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
14719 Борис Грінченко: роль у реформуванні національної освіти
11315 Інноваційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
5302 Інтегрований спецкурс у формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів музики
8035 Вокальний брейн-ринг Конкурсно-ігрова програма для учнів старшої школи
8029 Комплексні, інтегровані, бінарні музичні заняття: у чому відмінність?
8033 Інтерактивні методи навчання старшокласників на позакласних заняттях співу
8967 Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до використання інтегрованих типів уроків у професійній діяльності
5631 Способи педагогічного моніторингу результативності методики формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної музики
8972 Інтонаційно-слуховий аналіз творів вокального мистецтва як засіб формування художніх смаків старшокласників
6370 Активізація творчого самовираження старшокласників у процесі виконання творів українських композиторів

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
163 Кафедра академічного та естрадного вокалу 57216991957 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216991957

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
203 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу 2.74 0.6 2021 https://www.researchgate.net/profile/Julia_Merezhko

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
105 Університет Пули (Хорватія) Підвищення кваліфікації 07.05 – 12.05.2018

Загребська школа економіки, менеджменту і права, м. Пула, Хорватія

Учасник проекту document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
480 Лідерський модуль - document 26.01.2016
939 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1031 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.03.2018
1755 Інше - document 01.03.2017
2350 Інше Інший модуль document 22.01.2018
2351 Інше Інший модуль document 12.05.2018
4128 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4448 інше Інший модуль document 28.02.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
37015 Вокальні твори українських композиторів кінця XIX – початку XXI століття

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
184 Теорія музичної освіти (5 курс, ММ, з.ф.н.) (НОВИЙ) Інститут мистецтв Магістр Заочна 2015 255 03.06.2015

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
253 Інститут мистецтв Теорія музичної освіти (5 курс, ММ) Магістр Денна 4 не враховується не враховується не враховується 26.11.2016
425 Інститут мистецтв Теорія музичної освіти (5 курс, ММ, з.ф.н.) (НОВИЙ) Магістр Заочна 5 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
8521 Інститут мистецтв Методика викладання дисциплін з музичного мистецтва (методика викладання вокалу у вищій школі) (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8522 Інститут мистецтв Методика викладання сольного співу (3 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
10451 Інститут мистецтв Методика викладання сольного співу (охорона голосу) (3 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11599 Інститут мистецтв Методика викладання дисциплін з музичного мистецтва (методика викладання вокалу у вищій школі) (5-6 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
122 Кафедра музикознавства та музичної освіти 5.0 20.05.2016
1274 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,98 12.01.2017
2114 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,67 27.12.2018
2582 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,93 28.12.2019
3887 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,90 28.12.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
94 член журі Четвертого міського фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького виконавського мистецтва "Кампанелла" м. Київ 11.05.2017