Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 1996 р.
Перелік місць роботи
1996-1998 рр. – працювала лаборантом на кафедрі психології УДПУ імені М.П.Драгоманова, музичним керівником ДНЗ №273 м. Києва;
01.09.1998 р. – 30.10.2003 р. – асистент кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
01.11.2003 р. – 31.08.2006 р. – аспірант кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
01.09.2006 р. – 27.08.2010 р. – старший викладач кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
З 2010 р. й донині -- доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
«Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом)»
Громадська активність
1. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківські збори» 05 листопада 2016 року 15:07. Тема «Як виховувати дітей, щоб вони стали справжніми лідерами?».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
2. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Сім’я – фортеця моя» 09 жовтня 2016 року 10:50. Тема «Культура споживання і вдячності у родині. Ввічливість: від батьків до дітей». http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
3. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківські збори» 24.09.2016 року 15:07. Тема «Освіта для сталого розвитку» http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
4. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківські збори» 20.08.2016 року 15:07. Тема «Патріотичне виховання дітей та юнацтва».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
5. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківські збори» 18.06.2016 року 15:21:59. Тема «Лідерство».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
6. Модератор семінару «Педагогіка ніжності», Будинок вчителя, 16 листопада 2015 року.
7. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківські збори» 25 лютого 2017 року 15:07. Тема «Розвиток лідерських якостей в учнів та самоврядування у школі».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
8. Виступ на третьому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 07.10.2017 року 17:00:00.Тема: "Ранній розвиток дитини: потреби дітей і батьківські амбіції.
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
9. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 12 жовтня 2017 року 20:10 - 20:30. Тема «Дошкільна освіта: потреби дітей та амбіції батьків».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
10. Виступ на третьому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 2 грудня 2017 року 17:00 - 17:40. Тема «Самостійність і дисципліна: хочу і можу»
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
11. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 3 грудня 2017 року 12:15 - 12:54. Тема «Дитячі можу і хочу».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
12. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 14 січня 2018 року 12:15 - 12:55. Тема «Про потреби дітей і батьківські амбіції».

2019
1. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 12 січня 2019 року 12:15 - 12:55. Тема «Дитина і диво».
2. Методичний семінар «Ознайомлення дітей з природою засобом казки», 16 січня 2019р. на базі ЗДО №706 м. Києва
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи», 12 березня 2019 року, м. Біла Церква
4. Методичний конструктор «Упровадження технології образотворення у арт-освіту дітей дошкільного віку», 29 березня 2019р. на базі ЗДО №100 м Києва
5. Методичний тренінг «Як зрозуміти сучасного дошкільника» для вихователів–методистів, вихователів ЗДО м.Києва з актуальних питань дошкільної освіти та просвітництва батьків «Лепбук професійного успіху – 3», 06 квітня 2019 р.
6. Майстер-клас «Секрети аудіального розвитку», м.Богуслав
7. Освітній форум «Ukrainian Education Day», майстер-клас з теми «Технологія образотвореня», 20 квітня 2019 року м.Київ
8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 15 травня 2019 року, м. Київ (модератор майстер-класу «Три кроки ефективної інтеграції в освітньому процесі: педагогічні лайфхаки»).
9. Виступ на національному радіо «Культура» у передачі «Батьківська кухня» 03 серпня 2019 року 12:15 - 12:55. Тема «Дитина і дача».
10. Участь у круглому столі «Виклики сьогодення: необхідність інноваційних змін у фаховій підготовці та перепідготовці вихователя закладу дошкільної освіти», 27 вересня 2019 року, м. Київ
11. Співмодератор футуристичного коучингу «Мистецтво теплих дотиків», 02 жовтня 2019 року, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка
12. Співмодератор дискус-тренінгу «Підготовка дитини до НУШ: ліквідувати не можна змінити» у рамках освітнього заходу «НУШ-ФЕСТ», Київський університет імені Бориса Грінченка 16 листопада 2019 р.
13. Співмодератор методичного тренінгу для вихователів-методистів, вихователів ЗДО м.Києва з актуальних питань дошкільної освіти та просвітництва батьків «Лепбук професійнго успіху – 4», 19 листопада 2019 р.

Офіційний оппонент:
1. 24 грудня 2019 р. Спеціалізована вчена рада Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Здобувач: Коток Марія Олексіївна. Тема дисертації «Виховання особистісної ідентичності у дітей старшого дошкільного віку» подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

2020 р.
1. Виступ на національному каналі радіо «Культура» у передачі «Батьківська кухня» 4 січня 2020 року 12:15 - 12:55. Тема «Різдвяне диво: очікування дітей та батьків».
2. Методичний семінар «Мистецтво теплих дотиків: емоційно зорієнтована освіта», 15 січня 2020 р. на базі ЗДО №678 м. Києва
3. Виступ на національному каналі радіо «Культура» у передачі «Батьківська кухня» 19 грудня 2020 року 12:15 - 12:55. Тема «День святого Миколая: виховні моменти події та святковий настрій дітей».
4. Член робочої групи МОН України з робробки стандарту дошкільної освіти БКДО нова редакція 2020.

2021
ОПОНУВАННЯ
13 травня 2021 р. Спеціалізована вчена рада Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Здобувач: Солонська Альона Артурівна. Тема дисертації «Батьківсько-виховательська взаємодія як чинник патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку» подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.
ВИСТУПИ
1. Спікер Всеукраїнського круглого столу «Інноваційна стратегія Базового компоненту дошкільної освіти (2021) – нова якість вищої освіти». 18 січня 2021 року, м. Київ
2. Спікер Всеукраїнського вебінару «Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва»: діяти професійно і емоційно!» 27 лютого 2021 року, м. Київ
3. Спікер Всеукраїнського вебінару «Сучасні технології формування мистецько-творчої компетентності дітей дошкільного віку». 5 березня 2021 року, м. Київ
4. Спікер Всеукраїнського вебінару МОН України «Особливості змісту освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва»». 28 квітня 2021 року, м. Київ
5. Спікер вебінару-практикуму «Художній образ: створювати чи відтворювати? Експериментування – шлях до творчості». 24 квітня 2021 року, м. Київ
6. Гостьова лекція з теми «Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» для студентів НПУ імені М. П. Драгоманова, 14 квітня 2021р.
7. Гостьова лекція з теми «Імплементація Державного стандарту дошкільної освіти: особливості змісту освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва» для студентів Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, 18 травня 2021р.
8. Виступ на VІІ конгресі освітян Донеччини «Освітня реформа Донеччини: рухаємось вперед!», 27 серпня 2021 р.
9. Член робочої групи з розроблення професійних стандартів стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти», «Керівник закладу дошкільної освіти». Наказ МОН України №440 від 20.04.2021р.
10. Виступ на національному радіо «Культура» з теми «Дитина йде до дитячого садка: адаптація малюків, що варто знати і робити батькам», 19 вересня 2021 р. http://schedule.nrcu.gov.ua/schedule/play-archiv...
11. Виступ на національному радіо «Культура» з теми «Батькам про адаптацію малюків до дитячого садка», 23 жовтня 2021 р.
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
12.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
202 7 2 2022.01.18 11:02:35 Перейти на сторінку link

Конференції (39)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7517 Методичний кроссінг «Сучасні погляди на проблему імплементації оновленого Державного стандарту дошкільної освіти. Інноваційні підходи до формування мистецько-творчої компетентності дошкільників» Картина світу дитини через призму музичного мистецтва Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти document.pdf
7252 VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі безперервної освіти" ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЇ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ СТОСУНКІВ Комунальний заклад вищої освіти "Вінницька академія безперервної освіти" document.pdf
7251 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики» Підготовка сучасних педагогів до артосвіти дітей дошкільного віку Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7202 Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта "Дитина 2020: вектори парадигмальних змін" Кременчуцький педагогiчний коледж імені А.С. Макаренка document.pdf
7154 Всеукраїнський онлайн-форум: "Актуальні питання психологічного здоров'я людини ХХІ століття" «Використання потенціалу мистецтва як засобу підтримки психічного здоров’я дітей дошкільного віку Вінниця document.pdf
7217 VII Конгрес освітян "Освітня реформа Донеччини: рухаємося вперед" "Вектори супроводу мистецької діяльності у закладах дошкільної освіти" мм. Краматорськ-Покровськ document
7026 VII Конгрес освітян "Освітня реформа Донеччини, рухаємося вперед!" Вектори супроводу мистецької освіти в закладі дошкільної освіти Краматорськ-Покровськ document.PDF
6950 Освіта дітей раннього та дошкільного віку в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку Мистецько-творча компетентність: діяльність у рефлексійному просторі Луцьк document
6949 Освітній процес у закладах дошкільної освіти: сутність та інноваційний потенціал Вектори супроводу мистецької діяльності у закладах дошкільної освіти Київ document
7877 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Освітній процес у закладах дошкільної освіти: сутність та інноваційний потенціал» Вектори супроводу мистецької діяльності в освітньому процесі закладу дошкільної освіти Міністерство освіти і науки України document.pdf
6878 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт Конкурсна комісія Бердянськ document
6100 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Формування мистецької компетентності у вихователів ЗДО Київ document
5626 Всеукраїнська науково-практична конференція \ Особливості формування мистецької компетентності майбутніх вихователів в умовах дистанційного навчання м. Вінниця document
5586 Всеукраїнський науково-практичний вебінар на тему: Актуальні питання забезпечення психічного здоров'я особистості Використання потенціалу мистецтва як засобу підтримки психічного здоров'я дітей дошкільного віку м. Вінниця document
5587 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта" Особливості формування мистецької компетентності майбутніх вихователів в умовах дистанційного навчання м. Кременчуг document
5475 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Етико-естетична домінанта змісту оновленої Програми Київ document
5384 Всеукраїнський науковий онлайн-форум \ Підготовка майбутніх вихователів до формування художньо-продуктивної компетентності дітей дошкільного віку Київ document
5331 VI Міжнародна науково-практична конференція "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи" Методи та форми організації артосвіти дітей дошкільного віку. Запоріжжя document
5330 Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships - Брюсель document
5627 Грамота Видавництво "Свічадо" Мистецька освіта дошкільнят: свобода, творчість, інтеграція Україна document
4427 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Арт-освіта як засіб формування ціннісних орієнтацій майбутніх вихователів Київ document
4167 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Методичний супровід арт-освіти дітей дошкільного віку:інтегрований підхід м. Старобільськ document
4046 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Підготовка майбутніх вихователів до арт-освіти дошкільників у контексті концепції НУШ Біла Церква document
3344 Дитинство XXI століття: інноваційна освіта Підготовка майбутніх вихователів до мистецької освіти дітей дошкільного віку Кременчук document
3343 Особистість у просторі виховних інновацій Арт-технології у роботі з дітьми дошкільного віку Київ document
3219 III Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю "Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський та національний вимір" Інтенсифікація раннього розвитку дитини: очікування і реальність м. Луцьк document
3220 Наукова конференція "Освітологія-2018" "Якість овіти України : сучасні виклаки та пріоритети розвитку" Педагогічний інститут Київского університету імені Бориса Грінченка document
3302 I Міжнародні педагогічні читання пам'яті професора Т. І. Поніманської \ Наступність дошкільної освіти та нової української школи: реалії та перспективи м. Рівне document.pdf
3057 Хортінг- національний бренд України у світі : олімпійська перспектива «Формування почуттєвої сфери особистості у контексті засадничих ідей хортингу» м.Ірпінь document
2514 Освітологічні дебати "Випускник ЗВО : Диплом чи креатив?" Київський університет імені Бориса Грінченка document
2071 Дитинство як цінність:минуле та сучасне Розвиток естетичних почуттів дошкільника: діалог з мистецтвом Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України document
1867 Оновлення системи і змісту дошкільної освіти: нові підходи, нова якість Інтегративна домінанта методики ознайомлення дошкільників з мистецтвом Інститут проблем виховання НАПН України document
1783 Сутність та інноваційний потенціал превентивної педагогіки і інклюзивної освіти дітей та молоді в умовах соціальної згуртованості Підготовка майбутніх вихователів у площині потенціалу "дитина-мистецтво-педагог" Умань document
641 Всеукраїнсько науково-методичний семінар з міжнародною участю Інноваційні підходи розвитку художньо-творчої активності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в культурно-освітньому просторі Мелітополь document
640 Scientist and Professional Conference Science without boundaries - debelopment in 21st century Осердечення» змісту професійної підготовки як чинник особистісно-професійного зростання майбутніх педагогівдошкільної освіти Budapest document
642 Використання спадщини С.Ф.Русової у контексті розвитку духовного потенціалу та патріотично налаштованої особистості дитини дошкільного віку Формування позитивного образу рідного краю у дітей дошкільного віку у педагогічній спадщині С.Русової Прилуки document
639 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Вплив педагогічних ідей С.Ф. Русової на інноваційний розвиток закладу освіти' Основи естетичного виховання дітей дошкільного віку у спадщині С.Ф. Русової Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського document
638 Розвиток обдарованості молодшого школяра: діагностика, проектування, психолого-педагогічний супровід Розвиток обдарованості молодшого школяра Чернігів document
643 Miedzynarodowej naukawi-praktycznej konferencji Особенности формирования творческого потенциала будущих воспитателей Wroclaw-Rzeczpospolita Polska document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
31674 Педагогічні технології підготовки майбутніх вихователів до формування художньо-продуктивної компетентності дітей дошкільного віку
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід
14736 Формування художньо-естетичної компетенції дітей дошкільного віку в процесі художньо-педагогічного спілкування

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
38563 The Use of ICT for Training Future Teachers: An Example of the Course on «Art Education of Preschool Children»
37021 Fostering Artistic Reflection Skills in Student Pre-School Educators Seen as Artistic Competence Development
37022 Postmodern Trends in Teaching Painting to Preschoolers in the Post-Soviet Space

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
36627 Живописні перформанси: методичний інструментарій підготовки майбутніх вихователів
31672 Авторський підхід до рівня визначення та формування художньопродуктивної компетенції дітей старшого дошкільного віку
31671 Артосвіта дошкільників: технологія образотворення в дії
31544 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: мотиваційна компонента
31673 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: технологічний аспект
27249 Eco-education of children of pre-school age: health-security approach
24914 Актуальні проблеми перспективності змісту сучасної дошкільної освіти
24912 Формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку: здоров’язбережувальний підхід
19461 Ранній розвиток дитини у контексті потреб соціуму та батьківських амбіцій
15419 «Осердечення» змісту професійної підготовки як чинник особистісно-професійного зростання майбутніх педагогівдошкільної освіти
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід
14736 Формування художньо-естетичної компетенції дітей дошкільного віку в процесі художньо-педагогічного спілкування

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
38131 Формування професійної компетентності магістрів дошкільної освіти: орієнтир на сучасність
36627 Живописні перформанси: методичний інструментарій підготовки майбутніх вихователів
31671 Артосвіта дошкільників: технологія образотворення в дії
31544 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: мотиваційна компонента
31673 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: технологічний аспект
27588 Нові підходи до формування художньо-практичної компетентності майбутніх вихователів
24598 Наступність дошкільної освіти та нової української школи
24939 Інтегративна функція мистецтва у формуванні творчої особистості дитини
23428 Поліхудожній розвиток особистості у площині "Дитина-мистецтво"
338 Актуальні проблеми спілкування дітей та дорослих: забезпечення екології дитинства
5692 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ П’ЯТИРІЧНИХ ДІТЕЙ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (41)

ID Назва Рік
39935 Інтенсифікація розвитку дітей раннього віку: виклики й ризики
37476 Освітня взаємодія по-новому: артпроєкти
36678 Впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)
37061 Дитина у світі мистецтва
37849 Освітня взаємодія по-новому: аналізуємо, аргументуємо, апробуємо
36932 Особливості організації художньо-педагогічних спілкувань в умовах закладу дошкільної освіти
37848 Партнерство музичного керівника та вихователя
35376 Програма "Дитина": нові підходи й змістові акценти в дошкільній освіті
36931 Розвиток емоційного інтелекту дітей п’ятого року життя засобом музичного мистецтва
36933 Розвиток творчої активності дітей старшого дошкільного віку засобом артгри
37847 Як побачити красу, або Ознайомлюємо дітей зі світом мистецтва
31842 Артосвіта дошкільників - емоції + творчість
26622 Розвиваємо творчий потенціал дітей під час прогулянки
26620 Мистецька освіта дошкільників: не відтворювати, а творити
27604 Мистецька освіта дошкільнят: свобода, творчість, інтеграція
30621 Мистецька освіта сьогодні: синтез підходів
26621 Свято: розважати чи розважатися?
24917 Ранній розвиток дитини: потреба соціуму чи батьківські амбіції?
24074 Інтенсифікація раннього розвитку дитини:очікування і реальність
24032 5 кроків до вдосконалення діяльності закладу дошкільної освіти
25148 Pedagogical support of formation of culture of servant leadership from preschool techers
23327 Педагог для дошкільника: хто він?
23877 Як спонукати дітей бігти на заняття наввипередки
19969 Операція "аплікація": від підготовки до реалізації
19967 Пізнавальні прогулянки з дошкільниками
19968 Традиційне ліплення із нетрадиційних матеріалів
19325 Педагогическое сопровождение изобразительной деятельности младших дошкольников
22849 Цільові прогулянки в природі: моральний аспект
16998 Пейзажний живопис: від милування природою до її усвідомленого поціновування
15434 Педагогічний супровід образотворчої діяльності дітей: розширюємо можливості, збагачуємо досвід
10648 Проблема формування професійно-екологічної компетентності студентів - майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
10778 Формування естетичних емоцій дітей дошкілього віку в процесі занять з малювання ( на матеріалі нетрадиційних технік)
6319 Особливості формування творчого потенціалу вихователів
4577 Дитина і мистецтво: сучасні аспекти поліхудожнього розвитку
1999 Формування у дітей старшого дошкільного віку естетичного відношення до природи засобами пейзажного живопису
14779 Формирование у детей старшого дошкольного возраста эстетического отношения к природе средствами пейжажной живописи
14738 Теоретичні засади формування творчих здібностей дітей третього року життя
14737 Шляхи збагачення духовної сфери дітей старшого дошкільного віку в процесі спілкування з мистецтвом живопису
346 Піскова терапія: міражі піщаної педагогіки
2656 Формування емоційного досвіду дошкільника засобами казки
916 Виховна функція мистецтва в освітньому процесі сучасного ДНЗ

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
206 Кафедра дошкільної освіти 57226123662 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57226123662&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
228 Кафедра дошкільної освіти - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
144 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 1.73 10.8 2021 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Polovina

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
200 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 70

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
621 Фаховий модуль (стажування) - document 10.11.2017
1508 Лідерський модуль - document 21.04.2017
4373 інше Інший модуль document 31.10.2020
5108 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5182 інше Інший модуль document 21.05.2021
5249 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5790 інше Інший модуль document 06.11.2021
6136 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.12.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (9)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
3 Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів Методичний семінар НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей 08.11.2016 2
257 Інноваційний проект для вихователів-методистів ДНЗ «Еко-середовище і технічні пристрої: ризики та переваги» науково-методичний семінар Київський міський Будинок природи 23.06.2016 5
271 Міжвузівський круглий стіл за участі студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» та співробітників НДІ екології людини науково-методичний семінар Кафедра дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 17.05.2016 5
324 Міський методологічний семінар за програмою «Дитина» «Особливості організації образотворчої діяльності дітей дошкільного віку» науково-методичний семінар Будинок вчителя 18.02.2016 2
327 Всеукраїнська науково-практична конференція «Вплив педагогічних ідей С.Ф. Русової на інноваційний розвиток закладу освіти» науково-практична конференція м. Ріпки 16.02.2016 2
333 Науково-практичний семінар «Особливості мовленнєвих вад у дітей старшого дошкільного, молодшого шкільного віку та їх усунення» науково-практичний семінар м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 17.02.2016 2
335 Семінар-тренінг «Впровадження ідей освіти для сталого розвитку в дошкільних навчальних закладах» Семінар - тренінг Київський міський Будинок природи 22.03.2016 2
336 Майстер-клас для вихователів-методистів ДНЗ Волинської обл. з питань організації образотворчої діяльності за оновленою програмою Майстер-клас м. Луцьк 26.09.2016 2
337 Методичний семінар «Формування емоційного відгуку на красу природи у дітей молодшого дошкільного віку в образотворчій діяльності науково-методичний семінар м. Київ 17.11.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
34925 Освітній напрям «Дитина у світі мистецва». Стандарт дошкільної освіти. Базовий компонент дошкільної освіти

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (13)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
37552 Особливості змісту освітнього напряму "Дитина у світі мистецтва"
23326 Дошкільнятам про світ природи. Діти четвертого року життя (молодший дошкільний вік)
15211 Дитина у світі культури
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
15498 Дошкільнятам про світ природи : діти п'ятого року життя
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
15210 Методичні рекомендації освітньої лінії "Дитина у світі культури"
3867 ДОШКІЛЬНЯТАМ ПРО СВІТ ПРИРОДИ методичний посібник для вихователів дітей дошкільного віку
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
14735 Дошкільнятам про світ природи. Старший дошкільний вік
5688 ВИХОВНА ФУНКЦІЯ МИСТЕЦТВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ДНЗ.
5683 ВПЛИВ СІМ’Ї НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
975 Артосвіта дітей дошкільного віку (3 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 21/22 н.р.

Використання ЕНК (13)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3631 Педагогічний інститут Альтернативні педагогічні технології в дошкільній освіті (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
6102 Педагогічний інститут Арт-освіта дітей дошкільного віку (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6160 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7696 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8373 Педагогічний інститут Арт-освіта дітей дошкільного віку (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8528 Педагогічний інститут Методика ознайомлення дітей з мистецтвом (3-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9057 Педагогічний інститут Артосвіта дітей дошкільного віку (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 10 30.11.2021
9785 Педагогічний інститут Арт-освіта дітей дошкільного віку (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10678 Педагогічний інститут Арт-освіта дітей дошкільного віку (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11062 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11074 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (5-6 курс, ДО) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11099 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11198 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна) (1-2 курс, спп, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
629 Кафедра дошкільної освіти 4,02 30.12.2016
1363 Кафедра дошкільної освіти 4,11 12.01.2017
2195 Кафедра дошкільної освіти 4,42 27.12.2018
3158 Кафедра дошкільної освіти 4,58 28.12.2019
3979 Кафедра дошкільної освіти 4,59 28.12.2020
4616 Кафедра дошкільної освіти 4,59 28.12.2021

Кураторство академічною групою (3)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
22 ДОб-1-13-4.0д IV 1 - 2016
35 ДОм-1-15-2.0д VI 1 - 2016
385 ДОм-1-17-2.0д V 5 5 2017