Додаткові відомості

Освіта
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 1988
Перелік місць роботи
ЗОШ №5, м.Бровари, Відділ у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради, Поліцейський фінансово-правовий коледж, м.Бровари
Теми дисертацій (захищених)

«Формування соціокультурних знань учнів основної школи у процесі вивчення географії України»(2005)

Теоретичні і методичні засади управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу (2018)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
216 7 6 2021.09.21 10:03:58 Перейти на сторінку link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2770 семінар "Ефективна комунікація в команді:актуальні питання і шляхи їх вирішення" Технологія Agile:нові методи організації роботи в команді київ document
2771 семінар "Шляхи ефективної участі громадськості в управлінні містом:бюджет участі та міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування" Як написати програму розвитку освітньої організації Київ document
2766 методологічний семінар "Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні:цивілізаційний, культорологічний, інформаційний виміри Сучасні цивілізаційні виклики як соціокультурний контекст підготовки фахівців в коледжах України київ document
2769 семінар "актуальні питання лідерства та організації командної роботи" Організація управління освітньою організацією на засадах лідерства київ document
2772 семінар "Питання захисту прав жителів органнами самоорганізації населення:теоретичний аналіз та практичний вимір" Шляхи реалізації прав місцевої громади в організації освітнього середовища Київ document
2768 семінар "Актуальні питання участі організацій громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної політики Роль місцевої громади у формуванні соціального запиту до освітніх закладів київ document
2764 Теоретико-методичні основи підготовки конкурентноздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці Сучасний контекст управління підготовкою фахівців у професійних та вищих навчальних закладах Кривий Ріг document
2774 Всеукраїнська науково-практична-конференція "Формування мовної особистості інформаційної доби" Мовні стратегії в освітньому середовищі вищого навчального закладу Київ document
2767 Міжнародної науково-практичної конференції памяті професора Петра Столярчука.Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи Конкурентоспроможність випускника як показник якості освітнього середовища вищого навчального закладу Львів document
2763 Міжнародна науково-практична конференція \ Реалізація ідей педагогіки добра І.Зязюна в освітньому середовищі Університетського коледжу Київ document
2761 Восьма міжнародна виставка \ Інноваційні підходи у формуванні якості підготовки конкурентноздатних фахівців в Університетському коледжі Київ document
2765 регіональний теоретико-практичний семінар "Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності" Підготовка конкурентноспроможного вчителя початкової школи в умовах освітнього середовища Університетського коледжу Львів document
1222 педагогіка у міждисциплінарному вимірі:від традиці до інновацій Методика оцінки якості освітнього седедовища кооледжу Київський університет імені Бориса Грінченка document
1220 всеукраїнська науково-практична конференція \ Середовищний підхід до управління професійною підготовкою фахівців в умовах коледжу НАПН ДВНЗ \ document
1221 \ управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі Університетського коледжу:практичний аспект Херсон document
71 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна співпраця державних і громадських організацій: досвід, реалії, перспективи» 10 листопада 2015 р. Розвиток управлінського потенціалу педагогічного колективу через міжнародну програму лідерство-служіння м.Київ document
70 Міжнародна науково-практична конференція 'Компетентнісно зорієнтована освіта:якісні виміри' Теоретичні засади середовищного підходу у вищій освіті м.Київ document
68 Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах » / НАПН України; Унт.менедж. освіти. Освітнє середовище вищого навчального закладу як детермінанта якості освіти Київ document
69 Международная научно-практическая конференция 'Новое слово в науке и практике' Университетский колледж как составляющая учебно-методического научно-производственного образовательного комплекса г.Санкт-Петербург, РФ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
21296 Управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу: теорія і практика

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
27958 High school teacher competence in change
25384 Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
25084 Освітнє середовище закладу вищої освіти як провідний чинник відкритої освіти (пункт 4.1)
11299 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
26962 Вивчення компетенції викладача вищої школи в Україні: діагностика та аналітика

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)

ID Назва Рік
32961 The research on educational environment of institution of higher education involving experts: results and analysis.
32964 Підготовка майбутніх учителів до формування фінансової грамотності учнів початкової школи
25030 Моніторинг стану освітнього середовища університетського коледжу: підходи та параметри
26032 Модель педагогічної освіти сучасного університету
21298 Особливості підготовки майбутніх фахівців у коледжах США
18538 Управління професійною підготовкою фахівців в умовах університетського коледжу: теоретичний аспект
14081 The essential characteristics educational environment of university college
10547 Methodology of the environmental approach in higher education
11299 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
10367 Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект
12682 Середовищний підхід у вищій освіті: Методологічний аспект
13076 Становлення теорії управління освітою в США: сутнісні риси, персоналії, ідеї
10350 Управління освітою в США (перша половина XX століття): персоналії та ідеї
5574 Университетский колледж как составляющая учебно-методического научно-производственного образовательного комплекса
5570 Управління освітнім середовищем вищого навчального закладу: сутність поняття

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
25034 Історія становлення та сучасна соціальна роль комм’юніті (громадських) коледжів США
29048 Громадські (комм'юніті)коледжі як складова системи вищої освіти США
26032 Модель педагогічної освіти сучасного університету
22726 Система освіти США: структура, традиції управління, особливості вищої освіти
18538 Управління професійною підготовкою фахівців в умовах університетського коледжу: теоретичний аспект
18505 Підготовка фахівців у коледжах: сучасні виміри та перспективи
18442 Управління підготовкою майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних закладів в освітньому середовищі Університетського коледжу
10367 Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект
12682 Середовищний підхід у вищій освіті: Методологічний аспект
13076 Становлення теорії управління освітою в США: сутнісні риси, персоналії, ідеї
5576 Структура освітнього середовища вищого навчального закладу
12314 Теорія управління освітою в Україні в пострадянський період (1991 – початок ХХІ ст.): вектори розвитку
8617 Освітнє середовище вищого навчального закладу: пошук стратегій управління
5570 Управління освітнім середовищем вищого навчального закладу: сутність поняття
838 Сутнісний зміст поняття «освітнє середовище вищого навчального закладу»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
36922 Вплив інноваційного навчання на формування лідерських якостей студентів.
36923 Розвиток лідерських якостей персоналу в умовах сучасного корпоративного середовища.
36921 Стратегії підвищення результативності освітнього процесу в умовах фахового коледжу
36924 Особливості організації освітнього процесу в умовах вимушеного дистанційного навчання: погляд студентів.
32961 The research on educational environment of institution of higher education involving experts: results and analysis.
32963 Фахові коледжі України: на дорозі до успіху
22723 Сучасний контекст управління підготовкою фахівців у професійних та вищих навчальних закладах
22722 Конкурентноспроможність випускника як показник якості освітнього середовища вищого навчального закладу
22724 Мовні стратегії в освітньому середовищі вищого навчального закладу
21300 Підготовка конкурентоспроможного вчителя початкової школи в умовах освітнього середовища Університетського коледжу
22721 Реалізація ідей педагогіки добра І. Зязюна в освітньому середовищі університетського коледжу
22701 Сучасний контекст управління підготовкою фахівців у професійних та вищих навчальних закладах
5574 Университетский колледж как составляющая учебно-методического научно-производственного образовательного комплекса

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
21 Кафедра теорії та історії педагогіки 57208208921 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57208208921&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
296 Фаховий коледж «Універсум» 4.19 35.8 2020 https://www.researchgate.net/profile/Maria_Bratko

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
94 Громадські (комм’юніті) коледжі як складова системи вищої освіти США фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29048/ 2019

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
62 Посольство США в Україні Community college administrator program with Ukraine 08.09.2018-15.10.2018

Посольство США в Україні,

Віра Терновська
Учасник проекту letter_from_MoES.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
26 Малі гранти 21720008 Вишеградський фонд Компетенції викладача вищої школи в добу змін 01.12.2017 – 31.12.2018 р. Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
317 Міждисциплінарний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів суспільних дисциплін: європейський досвід Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
16 Братко Марія Василівна "Теоретичні і методичні засади управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу" / 13.00.04; 13.00.06 - Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджемнту освіти" НАПН України document 2019

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
80 Фаховий модуль (стажування) - document 01.03.2016
317 Лідерський модуль - document 02.07.2015
677 Дидактичний модуль - document 28.11.2016
1873 Інше - document 18.02.2017
2460 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 14.10.2018
2469 Інше Інший модуль document 14.10.2018
3867 інше Інший модуль Братко.pdf 14.04.2020
3868 інше Інший модуль document 21.02.2020
3898 інше Інший модуль Братко М.В..pdf 05.05.2020
4882 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5187 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5399 інше Інший модуль document 09.06.2021

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (5)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
125 Четвертий міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «КАМПАНЕЛЛА» Київський університет імені Бориса Грінченка 11.05.2017
127 Перший конкурс молодих хорових диригентів «BREVIS» Київський університет імені Бориса Грінченка 13.12.2017
128 Конкурс інструментально-виконавської майстерності «Capriccio» Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017
308 Міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Кампанелла» Фаховий коледж "Універсум" 10.10.2020
313 Міський конкурс хореографічного мистецтва «KYIV COLLEGE DANCE» Київ 12.12.2020

Викладацька діяльність

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
4 Педагогічний інститут Корпоративна освіта та розвиток персоналу Не міжгалузева Створення програми 27.02.2020 nakaz_2020_153.pdf
5 Педагогічний інститут Корпоративна освіта та розвиток персоналу Не міжгалузева Набір на програму 27.02.2020 nakaz_2020_794_s.pdf

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
834 Педагогічна інноватика (5 курс, ПВШ) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
597 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,85 30.12.2016
969 Кафедра теорії та історії педагогіки 5,00 12.01.2017
1833 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,73 26.12.2018
3046 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,60 28.12.2019
3506 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,88 28.12.2020

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету (1)

ID Шифр ради Назва спеціальностей Рік
1 Д 26.133.06 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти 2019