Додаткові відомості

Освіта

Університет імені Горького, 1985 р.

Перелік місць роботи
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2018.12.11 13:46:08 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
11706 Мотивний конструкт топосу "Сад" у повісті А.Жіда "Ізабель"

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
25677 Естетика і політика в романі А. Франса «Боги жадають»
25457 Архетипна складова в художньому світі роману А. Франса «Боги жадають»
25455 Жанровий аспект інтертекстури роману М. Варгаса Льйоси "Походеньки поганого дівчиська"
25458 Алгоритм дії колективного неусвідомленого в романі А. Франса «Боги жадають»
25557 Прийоми пародіювання в соті А. Жіда «Підвалини Ватикану»
18247 Функції нехудожніх компонентів у прозі французького модернізму (на матеріалі творів А. Жіда)
11703 Специфіка інтертекстуальності в повісті А.Жіда "Ізабель"
8178 Постмодерністські тенденції в романі А.Жіда "Фальшивомонетники"
8442 Біографічний підтекст повістей А. Жіда „Вузька брама” і „Пасторальна симфонія”
8441 Функція прецедентних імен в романі Андре Жіда "Фальшивомонетники"
8289 Роман як жанр: проблеми інтерпретації в творчості Андре Жіда

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
25679 «Мова» мистецтва в романі А. Франса «Боги жадають»

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
5 Кузьменко Володимир Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германських мов Національної академії Служби безпеки України
«Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі (на матеріалі творів Андре Жіда)» 2012-2015 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
983 Модуль з ІКТ - stazh_16_06_14.pdf 16.06.2014
1181 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
54 «Поетична студія» 2017 12 - 15.09.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
8361 Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століття. Практикум

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
476 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується 28.12.2017
478 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2017
3718 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 28.12.2018
3923 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
3928 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 28.12.2018
5661 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 27.12.2019
7400 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
60 Кафедра світової літератури 4,4 20.05.2016
1080 Кафедра світової літератури 4,46 12.01.2017
1933 Кафедра світової літератури 4,81 26.12.2018
2698 Кафедра світової літератури 4,72 28.12.2019
3671 Кафедра світової літератури 4,48 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
92 ФІНб-2-14-4.0д III 3 5 2016
423 ФІНб-2-14-4.0д IV 3 1 2017-2018