Додаткові відомості

Освіта

Запорізький державний педагогічний інститут, 1979 р., 

Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 1996 р.

Перелік місць роботи

методист з дошкільної освіти РМК Московського районого відділу освіти м. Києва;

методист лабораторії дошкільного виховання Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів;

старший викладач, доцент кафедри теорії та методики дошкільного виховання Київського міського педагогічного університету

доцент кафедри дошкільної та початкової освіти
Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників
Громадська активність
Член журі проєкту «Вiдображення: цiнності німецької та української дошкільної освіти у взаємному порівнянні». Організатори: Громадська організація “KSF Vita e.V” (м. Дортмунд, Німеччина) та Асоціація директорів шкіл міста Львова за підтримки програми “Зміцнення взаємодії з громадянським суспільством країн Східного партнерства” Міністерства закордонних справ Німеччини.
Член конкурсної комісії міського конкурсу проєктів "Сучасний Київ для дошкільнят" (Наказ ДОН м. Києва від 27.01.2020 № 15).
Координатор соціально-гуманітарної роботи кафедри 2021-2022 н.р.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2023.12.05 06:00:56 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
218 Кафедра дошкільної та початкової освіти - 1 0 2021 -
328 Кафедра дошкільної та початкової освіти CSJ-2848-2022 1 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/8323254

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 378 10 10 48 2023.12.04 10:26:39 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 210 7 6

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
347 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної освіти 61.2 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Alla_Honcharenko

Конференції (36)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9666 Кожолянківські читання Слово казки як засіб формування партнерської взаємодії між дітьми дошкільного віку м. Чернівці document.pdf
9664 «ОСВІТА ТА НАУКА КРІЗЬ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ Готовність вихователів дошкільної освіти до партнерської взаємодії з дошкільниками м. Запоріжжя document
9662 РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Ще раз про методи у системі післядипломної освіти вихователів закладів дошкільної освіти: подібність, доцільність м. Ужгород document
9663 Педагог ХХІ століття: дослідження та освітні інновації в умовах воєнного стану в Україні Ще раз про методи у системі післядипломної освіти вихователів закладів дошкільної освіти: подібність, доцільність м. Київ document.pdf
9931 Пайдея в дзеркалі європоцентричних трансформацій українського культурно-освітнього простору Середовище великого міста як гармонізуючий ресурс виховання громадянина м. Вінниця document.pdf
9665 Пайдея в дзеркалі європоцентричних трансформацій українського культурно-освітнього простору Середовище великого міста як гармонізуючий ресурс виховання громадянина. м. Вінниця document
9661 Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції «Нова українська школа Ознайомлення дітей дошкільного віку з рідним містом як основа патріотичного зростання м. Кропивницький document.pdf
8401 Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід Демократичні орієнтири в роботі вихователя закладу дошкільної освіти: сучасний контекст м.Київ document.docx
8607 Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження Дистанційна форма навчання як шлях професійного розвитку педагогів закладів дошкільної освіти Київський національний університет ім. Т.Шевченка document
7201 Якість освіти: зміни заради прогресу Активні методи навчання у формуванні готовності до роботи в інклюзивних групах м. Київ document.pdf
7091 Колегія Павла Ґалаґана в культурному й освітньому просторі кінця ХІХ - початку ХХ століть» до 150 річчя заснування Колегії Павла Ґалаґана Інклюзивні групи закладів дошкільної освіти очима вихователів м.Київ document.docx
7093 Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства Казка для дитини: сучасна інтерпретація традиційних методів Ужгород document.pdf
6770 Пріоритетні напрями розвитку науки, LXІV Становлення комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників (теоретико-методичний аспект). м.Вінниця document.pdf
6274 Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи Інклюзивні групи закладів дошкільної освіти очима вихователів м.Київ document.pdf
5904 ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНА ОСВІТА НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ: ВІДМІННЕ, ДОТИЧНЕ, ПОДІБНЕ м.Київ document.pdf
5926 Психофізіологічна екологія перших років життя дитини: втрати, потенціали, балансування Дозволити дитині жити: розвивальний простір м.Київ document.doc
5900 Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика Інклюзивні групи закладів дошкільної освіти очима вихователів м. Умань document.pdf
5954 проект "Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність" Публікація: правдиве та вигадане м.Київ document.pdf
5955 Підвищення якості дошкільної освіти освіти в Україні Розвивальний простір ЗДО з погляду дитини, батьків, педагога м.Київ document.pdf
4739 Міжнародний форум до 100 річчя вальдорфської педагогіки "Навчити бачити світ, любити світ, змінювати світ" Суголосність дошкільної освіти України з ідеями вальдорфської педагогіки Київ, Інститут педагогіки НАПН України document.pdf
4829 Арт-терапевтичні технології як інструмент супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах України: перспективи та шляхи імплементації Педагогічна активність вихователя столичного закладу дошкільної освіти: ставлення до інклюзивного навчання, ризики, утруднення та шляхи їх подолання Київ, Україна document.pdf
3687 СУЧАСНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ КООРДИНАТИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ Соціокультурний простір дошкільного закладу: тенденції сучасної практики та інноваційні процеси. Тернопіль document.pdf
6769 Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку Організація життєдіяльності дітей дошкільного віку: тенденції практики та спонука часу Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка document
1098 Міжнародна науково-практична конференція «Формування соціальної відповідальності в контексті сучасних цивілізаційних викликів: досвід вальдорфської педагогіки». Традиційні підходи та альтернативна педагогіка: дотичність, відмінність Україна, Дніпро document
1100 XIII Международная научная конференция «Наука в современном мире» Влияние природной среды на процесс становления речевой компетентности дошкольника Киев document
1099 Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти ефективності роботи органів самоуправління у Вальдорфських дитячих садках» Вальдорфська педагогіка та педагогіка М.Монтессорі: спільне, подібне, відмінне Одеса document
1094 Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Priorytetowe obszaru nauki Вплив природного довкілля на мовленнєвий розвиток дитини // матеріали Польща, Warszawa document
1097 Всеукраїнська науково-практична конференція Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ ст.: європейський цивілізаційний вимір. Регіональна програма для дошкільних навчальних закладів столиці – крок до становлення маленького киянина. м. Київ, Україна document
1096 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» Інноваційні процеси у дошкільній освіті: нагальна потреба та готовність педагога до їх впровадження Київ, Україна document
1095 Развитие начального образования в период институционных и социокультурных трансформаций . Воспитание речевой личности в дошкольном детстве: педагогические условия и педагогический такт Иркутск, Россия document
1092 IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю [„Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників Інноваційні технології у дошкільній освіті: нагальна потреба та готовність педагога до їх впровадження м. Київ, Інститут обдарованої дитини document
1093 Pedagogika Wspolczesna nauka. Nowy wyglad Соціальний аспект становлення взаємин дітей дошкільного віку Польща, Вроцлав Warszawa document
1090 Міжнародна науково-практична конф. „Вальдорфська педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів” Ідеї вальдорфської педагогіки у національному контексті дошкільної освіти” Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова document
1091 III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників Моделювання педагогічних ситуацій для ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з літературними творами (на прикладі творів Т.Г. Шевченка та Б.Д. Грінченка Київ, ІОД НАПН України document
7092 Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства 13. Казка для дитини: сучасна інтерпретація традиційних методів Ужгород document.pdf
6393 1-а віртуальна міжнародна конференція зі сталої освіти SEVIC 2020 участь Київ document.pdf

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
16461 Становлення гуманних взаємин старших дошкільників
3131 Літературна спадщина Б.Д.Грінченка як чинник виховання особистості у дошкільному дитинстві

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37071 Імперативи обговорення та інтерактивні технології навчання в університетських навчальних закладах України: основні підходи та застосування європейського досвіду
36473 Alacrity of Preschool Education Teachers to Work with Children in Inclusive Groups

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
44633 Modern Approaches to the Professional Development of Preschool Education Teachers on Inclusive Education of Preschool Children
22800 Організація життєдіяльності дітей дошкільного віку: тенденції практики та спонука часу
16255 Вплив природного середовища на процес становлення мовленнєвої компетентності дошкільника

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
45393 Освітній процес в Україні (2022-2023): проблеми, виклики, тренди
44633 Modern Approaches to the Professional Development of Preschool Education Teachers on Inclusive Education of Preschool Children
41647 Professional Development of Teachers of Preschool Education Institutions and Distance Learning: Advantages, Difficulties and Prospects
29510 Літературна спадщина Бориса Грінченка: для дітей і про дітей

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (51)

ID Назва Рік
45510 Готовність вихователів закладів дошкільної освіти до партнерської взаємодії з дошкільниками
44973 Ознайомлення дітей дошкільного віку з рідним містом як основа патріотичного зростання
43064 Налагодження освітнього процесу в умовах війни. Експрес-поради для педагогів закладів дошкільної освіти
43214 Демократичні орієнтири в роботі вихователя закладу дошкільної освіти:сучасний контекст
40821 Активні методи навчання у формуванні готовності педагогів дошкільної освіти до роботи в інклюзивних групах
39049 Детермінанти взаємодії дошкільників: стать
38067 Казка для дитини: сучасна інтерпретація традиційних методів
39163 Становлення комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників (теоретико-методичний аспект)
36985 Самоосвіта педагога як фактор реалізації змісту програми “Я-КИЯНИН”
33895 Дошкільна освіта Німеччини та України: відмінне, дотичне, подібне
32587 Інклюзивні групи закладів дошкільної освіти очима вихователів
25428 На часі - регіональні програми
36803 Дошкільна освіта Німеччини та України у зіставленні
25475 Впровадження інноваційних практик: готовність, ризики, перспектива
25435 Соціокультурний простір дошкільного закладу: тенденції сучасної практики та інноваційні процеси
24490 Самопідготовка сучасного вихователя як чинник його конкурентноздатності
22805 Життєдіяльність дитини у просторі дошкільного закладу: тенденції сучасної практики та інноваційні процеси
20058 Життєдіяльність дитини у просторі дошкільного закладу: стратегія, специфіка, орієнтир на індивідуальність
22799 Становлення взаємин між однолітками: вікові особливості та моральний аспект
15645 Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я - киянин": особливості та можливості впровадження
15293 Розвінчуємо стереотипні уявлення про заняття
16256 Різновікові групи – вимушений крок чи додатковий педагогічний ресурс
16255 Вплив природного середовища на процес становлення мовленнєвої компетентності дошкільника
16810 Педагогічна майстерність та педагогічні умови виховання мовленнєвої особистості
16198 Створімо краєзнавчі програми. Бесіда ентузіаста і скептика про програму “Я — киянин”
12179 Інноваційні процеси в дошкільній освіті : нагальна потреба та готовність педагога до їх впровадження
9834 Інноваційні технології у дошкільній освіті: нагальна потреба та готовність педагога до їх впровадження
9833 Виховання мовної особистості в дошкільному дитинстві: педагогічні умови та педагогічний такт
12706 Вплив природного довкілля на мовленнєвий розвиток дитини
10287 Комплексна модель роботи з літературними творами
13223 Програма "Стежина": десять кроків до дитини
6970 Соціальний аспект становлення взаємин дітей дошкільного віку
9777 Стежина до дитини. Альтернативна програма підтримки розвитку дитини дошкільного віку
3812 Самоосвіта сучасного педагога дошкільного навчального закладу
5513 Граємося разом – з іграшками та без них
5512 Різновікова група: вимушена необхідність чи перевага?
32043 Особливості спілкування хлопчиків та дівчаток у дошкільному дитинстві
2901 Використання літературних творів у педагогічній роботі вихователя дошкільного навчального закладу
2898 Стать як чинник побудови взаємодії дошкільників
2945 Самопідготовка сучасного педагога в умовах модернізації дошкільної освіти
3221 Готовність педагога дошкільного навчального закладу до впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі"
3111 Аутизм дитячий.
3115 Дитячі неврози
3114 Дитячий колектив
3116 Дошкільний вік
3222 Змістова характеристика терміну «мовленнєва особистість у дошкільному дитинстві» (теоретичний аспект)
3117 Теоретичні основи виховання мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві
31711 Сучасний погляд на формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників
3226 Становлення взаємин дошкільників: реальний життєвий контекст та нові тенденції
3223 Особливості розвитку мовлення п’ятирічних дітей
3225 Проблема наступності між дошкільним і шкільним ланками освіти

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
428 Сучасні підходи до підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти з питань інклюзивного навчання дошкільників фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44633/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
113 ГО "KSF Vitae. eV" Підвищення кваліфікації 23-30.09.2018

Дортмунд (Німеччина)

Валентина Гребенюк

голова "KSF Vitae. eV"

Учасник проекту Сертифікат Міжнар проект.pdf

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
18 Виховуємо киянина на основі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я-киянин" 8 ДНЗ - Reestr.pdf

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
136 «Освіта Києва: 30 років Незалежності» Україна, Київ document 27.08.2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
255 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1043 Фаховий модуль (стажування) - document 19.09.2014
1421 Лідерський модуль Інший модуль document 13.11.2018
1925 Інше - document 06.12.2017
3571 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.09.2019
4035 Дидактичний модуль Інший модуль document 28.02.2020
4479 інше Інший модуль document 26.11.2020
5529 інше Інший модуль document 20.05.2021
5676 інше Інший модуль document 19.10.2021
6460 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6910 інше Інший модуль document 20.01.2022
6911 інше Інший модуль document 23.11.2022
6912 інше Інший модуль document 15.06.2022
7382 інше Інший модуль document 18.03.2022
8208 Гончаренко Алла Миколаївна Інший модуль 0.№5 Гончаренко А.М. 1..docx.pdf 12.04.2023
8366 Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал Інший модуль document 19.10.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
40066 Я у Світі
12305 Я – киянин: регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

Навчальні та методичні матеріали (8)

ID Назва Рік
32582 Дошкільна освіта столиці в умовах карантинних обмежень
29611 Я - киянин
25338 Я-Киянин : регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку
9878 Від душі до душі (світ природи Бориса Грінченка у творах для дітей)
9940 Міні-заняття як форма організації мовленнєво-розвивальної діяльності дошкільників
3220 Організація мовленнєвої діяльності
3139 Різновікова група та організація діяльності дітей
3224 Природа і мовлення: дитини: дві проблеми, одне вирішення

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3301 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,9 30.11.2020
4231 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.9 06.12.2021
5101 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 29.11.2022

Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Кількість занять Рік
33 Кафедра дошкільної та початкової освіти 19 2023

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
2 Кафедра дошкільної та початкової освіти 48 2023

Нові освітні програми (ІПО) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
34 Кафедра дошкільної та початкової освіти Розробник 2023