Додаткові відомості

Освіта

Запорізький державний педагогічний інститут, 1979 р., 

Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 1996 р.

Перелік місць роботи

методист з дошкільної освіти РМК Московського районого відділу освіти м. Києва;

методист лабораторії дошкільного виховання Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів;

старший викладач, доцент кафедри теорії та методики дошкільного виховання Київського міського педагогічного університету

доцент кафедри дошкільної та початкової освіти
Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників
Громадська активність
Член журі проєкту «Вiдображення: цiнності німецької та української дошкільної освіти у взаємному порівнянні». Організатори: Громадська організація “KSF Vita e.V” (м. Дортмунд, Німеччина) та Асоціація директорів шкіл міста Львова за підтримки програми “Зміцнення взаємодії з громадянським суспільством країн Східного партнерства” Міністерства закордонних справ Німеччини.
Член конкурсної комісії міського конкурсу проєктів "Сучасний Київ для дошкільнят" (Наказ ДОН м. Києва від 27.01.2020 № 15).
Координатор соціально-гуманітарної роботи кафедри 2021-2022 н.р.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
168 7 4 80 2022.12.07 15:01:44 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2022.12.03 23:36:12 Перейти до Scopus link

Конференції (29)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8401 Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід Демократичні орієнтири в роботі вихователя закладу дошкільної освіти: сучасний контекст м.Київ document.docx
8607 Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження Дистанційна форма навчання як шлях професійного розвитку педагогів закладів дошкільної освіти Київський національний університет ім. Т.Шевченка document
7201 Якість освіти: зміни заради прогресу Активні методи навчання у формуванні готовності до роботи в інклюзивних групах м. Київ document.pdf
7091 Колегія Павла Ґалаґана в культурному й освітньому просторі кінця ХІХ - початку ХХ століть» до 150 річчя заснування Колегії Павла Ґалаґана Інклюзивні групи закладів дошкільної освіти очима вихователів м.Київ document.docx
7093 Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства Казка для дитини: сучасна інтерпретація традиційних методів Ужгород document.pdf
6770 Пріоритетні напрями розвитку науки, LXІV Становлення комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників (теоретико-методичний аспект). м.Вінниця document.pdf
6274 Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи Інклюзивні групи закладів дошкільної освіти очима вихователів м.Київ document.pdf
5926 Психофізіологічна екологія перших років життя дитини: втрати, потенціали, балансування Дозволити дитині жити: розвивальний простір м.Київ document.doc
5904 ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНА ОСВІТА НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ: ВІДМІННЕ, ДОТИЧНЕ, ПОДІБНЕ м.Київ document.pdf
5900 Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика Інклюзивні групи закладів дошкільної освіти очима вихователів м. Умань document.pdf
5954 проект "Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність" Публікація: правдиве та вигадане м.Київ document.pdf
5955 Підвищення якості дошкільної освіти освіти в Україні Розвивальний простір ЗДО з погляду дитини, батьків, педагога м.Київ document.pdf
4739 Міжнародний форум до 100 річчя вальдорфської педагогіки "Навчити бачити світ, любити світ, змінювати світ" Суголосність дошкільної освіти України з ідеями вальдорфської педагогіки Київ, Інститут педагогіки НАПН України document.pdf
4829 Арт-терапевтичні технології як інструмент супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах України: перспективи та шляхи імплементації Педагогічна активність вихователя столичного закладу дошкільної освіти: ставлення до інклюзивного навчання, ризики, утруднення та шляхи їх подолання Київ, Україна document.pdf
3687 СУЧАСНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ КООРДИНАТИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ Соціокультурний простір дошкільного закладу: тенденції сучасної практики та інноваційні процеси. Тернопіль document.pdf
6769 Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку Організація життєдіяльності дітей дошкільного віку: тенденції практики та спонука часу Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка document
1098 Міжнародна науково-практична конференція «Формування соціальної відповідальності в контексті сучасних цивілізаційних викликів: досвід вальдорфської педагогіки». Традиційні підходи та альтернативна педагогіка: дотичність, відмінність Україна, Дніпро document
1100 XIII Международная научная конференция «Наука в современном мире» Влияние природной среды на процесс становления речевой компетентности дошкольника Киев document
1099 Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти ефективності роботи органів самоуправління у Вальдорфських дитячих садках» Вальдорфська педагогіка та педагогіка М.Монтессорі: спільне, подібне, відмінне Одеса document
1094 Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Priorytetowe obszaru nauki Вплив природного довкілля на мовленнєвий розвиток дитини // матеріали Польща, Warszawa document
1097 Всеукраїнська науково-практична конференція Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ ст.: європейський цивілізаційний вимір. Регіональна програма для дошкільних навчальних закладів столиці – крок до становлення маленького киянина. м. Київ, Україна document
1096 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» Інноваційні процеси у дошкільній освіті: нагальна потреба та готовність педагога до їх впровадження Київ, Україна document
1095 Развитие начального образования в период институционных и социокультурных трансформаций . Воспитание речевой личности в дошкольном детстве: педагогические условия и педагогический такт Иркутск, Россия document
1092 IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю [„Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників Інноваційні технології у дошкільній освіті: нагальна потреба та готовність педагога до їх впровадження м. Київ, Інститут обдарованої дитини document
1093 Pedagogika Wspolczesna nauka. Nowy wyglad Соціальний аспект становлення взаємин дітей дошкільного віку Польща, Вроцлав Warszawa document
1090 Міжнародна науково-практична конф. „Вальдорфська педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів” Ідеї вальдорфської педагогіки у національному контексті дошкільної освіти” Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова document
1091 III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників Моделювання педагогічних ситуацій для ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з літературними творами (на прикладі творів Т.Г. Шевченка та Б.Д. Грінченка Київ, ІОД НАПН України document
7092 Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства 13. Казка для дитини: сучасна інтерпретація традиційних методів Ужгород document.pdf
6393 1-а віртуальна міжнародна конференція зі сталої освіти SEVIC 2020 участь Київ document.pdf

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
16461 Becoming humane relations senior preschool children
3131 Grinchenko literary heritage as a factor in pre-school education of the individual child

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37071 Discussion imperatives and interactive learning technologies in university education institutions of Ukraine: basic approaches and application of european experience
36473 Alacrity of Preschool Education Teachers to Work with Children in Inclusive Groups

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
22800 Organization of the lifetime of children of preschool age: trends of practice and awake of time
16255 The impact of the environment on the process ofspeech competence preschooler

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
41647 Professional Development of Teachers of Preschool Education Institutions and Distance Learning: Advantages, Difficulties and Prospects
29510 Boris Grinchenko's literary heritage: for children and for children

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (48)

ID Назва Рік
43064 Adjustment of the educational process in the conditions of war. Express advice for teachers of preschool education institutions
40821 Active teaching methods in forming the readiness of preschool teachers to work in inclusive groups
38067 A fairy tale for a child: a modern interpretation of traditional methods
39049 Determinants of interaction of preschoolers: sex
39163 Establishment of the communal and motivated competence of preschool children (theoretical and methodical aspect)
36985 Teacher's self-education as a factor in the implementation of the content of the program "I-KIYANIN"
33895 Preschool education in Germany and Ukraine: differences, similarities and congruencies
32587 Inclusive groups of preschool institutions through the eyes of educators
25428 At the time - regional programs
36803 Pre-school education of Germany and Ukraine in comparison
25475 Implementation of innovative practices: readiness, risks, prospects
25435 Socio-cultural space of preschool institution: tendencies of modern practice and innovative processes
24490 Samopidgotovka of modern teacher in the conditions of modernization of preschool education
22805 Child life in the pre-school setting: trends of modern practice and innovation processes
20058 Life activity of the child in the pre-school institution's space: strategy, specificity, reference point for individuality
22799 Formation of mutual relations between peers: age characteristics and moral aspect
15293 Razvenchyvaem stereotyp presentation of vospytatel
15645 The program of preschool children, "I-resident of Kiev": features and possibilities of implementation
16256 Ages groups - a necessary step if additional teaching resource
16810 Pedahohycheskoe Mastery terms of education and Pedagogical rechevoy personality
16255 The impact of the environment on the process ofspeech competence preschooler
16198 Us make local history programs. Conversation enthusiast and skeptic about the program "I - from Kiev"
12706 Impact of the environment on verbal development
12179 Innovative processes in preschool education : an urgent need and willingness of teachers to their implementation
9834 Innovative technologies in teacher education: an urgent need and willingness of teachers to their implementation
9777 Path to the child. Alternative program support child development preschool
9833 Speech personality education during preschool childhood: pedagogical conditions and pedagogical tact
13223 The "Stezhyna": ten steps to a child
10287 The complex model works on literary works
6970 The social aspect of the formation of relationships preschool children
3812 Самоосвіта сучасного педагога дошкільного навчального закладу
5512 Different age group, forced the need or advantage?
5513 Play together - with and without toys
32043 Features of communication between boys and girls in preschool childhood
2901 Using literature in educational work educator
2898 Gender as a factor in building interaction preschoolers
2945 Self modern teacher in the modernization of pre-school education
3221 Readiness kindergarten teacher introduction to the basic program of a child under school age, "I am in the world"
3111 Autism children.
3114 Children Collective
3116 Preschool
3222 Semantic characterization of the term "speech in early childhood personality" (theoretical aspect)
3115 Сhildren Neuroses
3117 The theoretical basis of the individual education speech in the preschool child
31711 Modern view on the formation of speech communicative competence of preschoolers
3226 Becoming relationship preschoolers: the real life context and emerging trends
3223 Features of language development of children five years
3225 Problem of continuity between preschool and school parts of education

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
190 Кафедра дошкільної та початкової освіти 57221644013 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221644013

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
218 Кафедра дошкільної та початкової освіти - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
347 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної освіти 2.5 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Alla_Honcharenko

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
113 ГО "KSF Vitae. eV" Підвищення кваліфікації 23-30.09.2018

Дортмунд (Німеччина)

Валентина Гребенюк

голова "KSF Vitae. eV"

Учасник проекту Сертифікат Міжнар проект.pdf

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
18 Виховуємо киянина на основі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я-киянин" 8 ДНЗ - Reestr.pdf

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
136 «Освіта Києва: 30 років Незалежності» Україна, Київ document 27.08.2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
255 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1043 Фаховий модуль (стажування) - document 19.09.2014
1421 Лідерський модуль Інший модуль document 13.11.2018
1925 Інше - document 06.12.2017
3571 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.09.2019
4035 Дидактичний модуль Інший модуль document 28.02.2020
4479 інше Інший модуль document 26.11.2020
5529 інше Інший модуль document 20.05.2021
5676 інше Інший модуль document 19.10.2021
6460 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6910 інше Інший модуль document 20.01.2022
6911 інше Інший модуль document 23.11.2022
6912 інше Інший модуль document 15.06.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
32582 Preschool education of the capital in the conditions of quarantine restrictions

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
40066 I am in the World
12305 I - from Kiev: regional partial program of preschool children

Навчальні та методичні матеріали (7)

ID Назва Рік
29611 I'm a Kievite
25338 I-Kiyanin: regional partial program for the development of children of the senior preschool age
9878 From soul to soul (Borys Hrinchenko's world of nature in his books for children)
9940 Mini-lessons as a form of speech-developing activities preschoolers
3139 Different age groups and organization of children
3220 Organization of speech activity
3224 Nature and broadcasting: Baby: two problems, one solution

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3301 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,9 30.11.2020
4231 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.9 06.12.2021
5101 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 29.11.2022

Кураторство академічною групою (5)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
249 вихователі ДНЗ I 2 3 2015-2016
250 вихователі ДНЗ I 2 3 2016-2017
396 ДШ01-03, ДШ01-04, ДШ01-11, ДШ01-12, ДШ01-19, ДШ01-20 I 2 3 2017-2018
619 УП03-01 I 2 3 2018-2019
620 УП03-02 I 2 3 2018-2019