Додаткові відомості

Освіта

Ржищівське педагогічне училище, 1991 р.

Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б.Д.Грінченка, 1998 р.

Перелік місць роботи

1991-1994 рр. - Тулинська ЗОШ І-ІІ ступенів Миронівського р-ну Київської обл., вчитель початкових класів

1994-2002 рр. - СШ № 197 Святошинського р-ну м. Києва, вчитель початкових класів

2002-2019 рр. - Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ, методист НМЦ дошкільної і початкової освіти

з 2019 р. - Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ, старший викладач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти

Теми дисертацій (захищених)
-
Громадська активність
Член предметної фахової комісії з незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів УЦОЯО

Експерт з оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації 2023 (наказ Державної служби якості освіти від 27.03.2023 № 01-10/58 «Про затвердження загального списку експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації у 2023 році»)

Експерт з оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації 2021 (наказ Державної служби якості освіти від 17.09.2021 № 01-11/62 «Про затвердження загального списку експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації у 2021 році»)

Регіональний координатор з реалізації програми підвищення кваліфікації «Діяльнісний підхід у початковій школі в реаліях сьогодення» в межах підтримки відновлення освіти України the LEGO Foundation (Лист МОН від 08.09.2023 № 1/13657-23, Додаток 1)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 4 1 0 2024.07.06 10:18:41 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
333 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Polakova
713 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 11.8 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olena-Polakova
1029 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 21 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olena-Polakova

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10488 Педагог ХХІ століття: стратегії та технології забезпечення якості освіти Як побудувати ефективні комунікації вчителю початкових класів у партнерській взаємодії з учасниками освітнього процесу м. Київ document.pdf
9120 XVII Міжнародна науково-практична конференція «System analysis and intelligent systems for management», 02-05 травня 2023 р., Педагогіка партнерства як інструмент взаємодії з батьками під час дистанційного навчання Анкара, Туреччина document
9119 Міжнародний науково-практичний онлайн форум “Педагог ХХІ століття: дослідження та освітні інновації в умовах воєнного стану в Україні” Реалізація принципів педагогічного партнерства в умовах дистанційного навчання” м. Київ document.pdf
7089 V Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід». Інформаційно-цифрова компетентність педагога як чинник реалізації культури демократії в освіті м. Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
46904 Building Pedagogical Partnership Competence Among Primary School Teachers
40757 The role of instilling moral values in primary school children

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
48908 Інтеграція цифрових технологій у навчальний процес в закладі вищої освіти: виклики та практичні аспекти
3249 Реалізація компетентнісного підходу в оцінювальній діяльності вчителя початкових класів
1165 Організаційно-методичні аспекти удосконалення оцінювальної діяльності вчителя початкових класів у післядипломній освіті

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (20)

ID Назва Рік
43164 Інформаційно-цифрова компетентність педагога як чинник реалізації культури демократії в освіті
40817 Сертифікація як механізм професійного зростання вчителів початкових класів в умовах якісних змін в освіті
36978 Роль вчителя початкових класів у створенні особистісно-орієнтованої моделі освіти в Новій українській школі
31516 Психологічні чинники впливу на готовність педагогів до професійної діяльності в умовах Нової української школи
30797 Розвиток цифрової компетентності вчителів початкової школи в умовах підвищення кваліфікації
16800 Реалізація компетентнісного підходу у навчанні математики молодших школярів
14245 Курси підвищення кваліфікації медичних сестер дошкільних навчальних закладів
12303 Інноваційна освітня діяльність вчителя початкових класів на уроках математики
10183 На роздоріжжі: дитячий садок чи школа
8102 Оцінювальна діяльність вчителя як фактор розвитку навчальної діяльності молодших школярів
4567 Педагогічна діяльність вчителя: погляди К.Д. Ушинського
4276 Безперервний професійний розвиток вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти
7806 Самоосвіта як фактор підвищення професійної компетентності вчителя початкових класів
2324 Дистанційна форма навчання в системі післядипломної педагогічної освіти.
2331 Удосконалення оцінювальної діяльності вчителя початкових класів у післядипломній освіті.
3092 Наступність у вивченні математики між початковою та середньою ланками освіти
2435 Наступність у вивченні математики між початковою та середньою ланками освіти
2332 Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти за дистанційною формою навчання
2392 Розвиток оцінювальної діяльності вчителя початкових класів
31713 Вивчення математики в початковій школі

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
125 The role of instilling moral values in primary school children https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40757/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
654 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 11-20.03.2024 dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
135 «Освіта Києва: 30 років Незалежності» Україна, Київ document 27.08.2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1234 Фаховий модуль (стажування) - document 17.04.2014
3846 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 14.09.2018
5484 інше Інший модуль document 06.07.2021
5489 інше Інший модуль document 16.09.2021
5509 інше Інший модуль document 01.10.2021
6241 інше Інший модуль document 27.01.2022
6562 інше Інший модуль document 21.06.2022
6671 інше Інший модуль document 26.09.2022
7669 Професійно-орієнтований курс для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти Інший модуль document 01.03.2023
7758 Підготовка експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів Інший модуль document 20.03.2023
8134 Вчителі 2.0: онлайн курс із професійного розвитку та наставництва Інший модуль document 23.06.2023
9297 Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискурс і освітня практика Інший модуль Полякова Олена Василівна1.pdf 19.02.2024
9298 Підготовка експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів поч.кл. Інший модуль Київ_Полякова Олена Василівна_ПКП № 1206.pdf 20.03.2024
9357 Національна наука і освіта в умовах війни Інший модуль Полякова Олена Василівна (1).pdf 02.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1353 Всеукраїнський семінар «Освітня програма «Початкова школа: освіта для життя» та результати її впровадження» семінар Київ 17.05.2018 3

Зимові та літні школи (2)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
73 Інститут післядипломної освіти Літня Якість освіти в умовах воєнного часу Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 -
84 Інститут післядипломної освіти Зимова Школа професійного розвитку педагогів Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 -

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
22367 Задачі з математики. 1–4 класи

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2458 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,7 25.11.2019
3311 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,8 30.11.2020
4237 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 06.12.2021
5105 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 29.11.2022

Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Кількість занять Рік
36 Кафедра дошкільної та початкової освіти 5 2023

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
5 Кафедра дошкільної та початкової освіти 48 2023

Нові освітні програми (ІПО) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
27 Кафедра дошкільної та початкової освіти Розробник 2023