Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 1997 р.
Перелік місць роботи

1990-2007 рр. - Ліцей № 100 "Поділ" Подільського району міста Києва

з 2007 р. - Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Олена Апанович у науковому та громадському житті України другої половини ХХ ст.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 5 2 0 0 2023.11.30 12:06:33 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 5 2 0

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
336 Інститут післядипломної освіти Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання 1 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Savchenko
700 Інститут післядипломної освіти Кафедра історичної та громадянської освіти 0.7 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Savchenko
848 Інститут післядипломної освіти Кафедра історичної та громадянської освіти 10 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Savchenko

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9502 Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Przekaz kulturowy, językowy, literacki, publicystyczny, obrazowy wobec rzeczywistości wojny w Ukrainie» Жіноче лідерство у часи війни (за матеріалами публіцистики) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska document.pdf
9501 Міжнародний науково-практичний онлайн-форум \ ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
4637 Круглий стіл Інституту історії України НАНУ "... Перша жінка, яка проникла в Запорозьку Січ" (сторінки інтелектуальної біографії Олени Апанович) Інститут історії України НАНУ document
4636 IV Всеукраїнська наукова конференція \ Еволюція поглядів радянського\пострадянського історика: Олена Апанович Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
46795 «Жінка, яка проникла в Запорозьку Січ …»: Олена Апанович у науковому та громадському житті України другої половини ХХ ст.

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
33318 Біографічні дослідження у науковому доробку Олени Апанович

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
46904 Building Pedagogical Partnership Competence Among Primary School Teachers
41967 The impact of using humour on the improvement of teachers’ emotional intelligence during advanced training courses
39101 O.Apanovych: Evolution of the Views of the Ukrainian Soviet Historian in the Light of Her Intellectual Biography

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
47016 Громадянська компетентність як важлива складова фахового зростання сучасного вчителя
46151 Development of the culture of psychological health of teachers in the process of professional improvement
44946 The youth of the Naddnipryanshchyna during the revolution of 1905-1907 (as per the written materials of A. Grinchenko`s and M. Livytska`s egodocuments)
42474 Олена Апанович у колі київських науковців: навчання в аспірантурі
46809 Олена Апанович у збереженні історичної пам’яті українського народу
28711 Олена Апанович та її внесок у дослідження та збереження могили Івана Сірка
14225 Олена Апанович у збереженні пам’яток Хортиці у 60-і – на початку 70-х років ХХ ст.
9956 "Це – пісня моєї душі": Олена Апанович у збереженні пам’яток Запорізької Січі в кінці 1980 – на початку 1990 років
14207 Олена Апанович у діяльності Українського товариства охорони пам’яток історії та культури по збереженню пам’яток Хортиці у 1960–1970 рр.

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
39101 O.Apanovych: Evolution of the Views of the Ukrainian Soviet Historian in the Light of Her Intellectual Biography
42474 Олена Апанович у колі київських науковців: навчання в аспірантурі
46809 Олена Апанович у збереженні історичної пам’яті українського народу
28711 Олена Апанович та її внесок у дослідження та збереження могили Івана Сірка
14225 Олена Апанович у збереженні пам’яток Хортиці у 60-і – на початку 70-х років ХХ ст.

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
43177 Інклюзивне освітнє середовище – демократизація та нова філософія освіти
37102 Питання інклюзивного навчання в групі продовженого дня: особливості вирішення
9944 «Але головне було — наука»: київський період життя Олени Апанович у спогадах та листах
2759 Олена Апанович в українському жіночому русі
2745 О. М. Апанович: життєдіяльність, наукове кредо

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
178 O.Apanovych: Evolution of the Views of the Ukrainian Soviet Historian in the Light of Her Intellectual Biography https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39101/ 2022

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
375 Олена Апанович у колі київських науковців: навчання в аспірантурі фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42474/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
602 Інститут східноєвропейських досліджень (Чехія) Міжнародне стажування 20-25.11.2023 PhDr. Marek Prihoda Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
795 Gender-sensitive components in the Сivic Studies and History educational field of the New Ukrainian School: from the post-Soviet legacy to real democracy EURIZON Fellowship Program for Ukraine Коллективний - 2023

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
255 Наукове дослідження VUIAS Fellowships in Ukraine Подано Савченко С.В.pdf 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
267 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022

Міжнародні, всеукраїнські, регіональні освітні проєкти, програми, педагогічні експерименти (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень Роль Рік
10 Кафедра історичної та громадянської освіти Регіональний рівень Координатор 2023
11 Кафедра історичної та громадянської освіти Регіональний рівень Тьютор, розробник змісту, вчитель-консультант 2023

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
73 Бонь Олександр Іванович, доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук,
«Олена Апанович у науковому та громадському житті України другої половини ХХ ст.»/07.00.01 - історія України Київський університет імені Бориса Грінченка, здобувач, 2009-2014р. Київський університет імені Бориса Грінченка Диплом Савченко Світлана Володимирівна.pdf 2020

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1223 Фаховий модуль (стажування) - document 22.04.2015
3352 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.09.2019
4748 Інше Інший модуль document 23.07.2020
4775 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 5.pdf 26.11.2020
6772 інше Інший модуль document 20.05.2022
6773 інше Інший модуль document 16.03.2021
6797 інше Інший модуль document 12.01.2021
8066 Професійно-орієнтований курс для вчителів історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін Інший модуль ПОК_Савченко.pdf 20.02.2023
8067 Професійно-орієнтований курс для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти Інший модуль ПВО_Савченко.pdf 01.03.2023
8632 Інший Інший модуль Витяг №6 Савченко С.В..docx 29.11.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1322 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Kiev 23.08.2018 2

Зимові та літні школи (4)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
30 Інститут післядипломної освіти Літня Якість освіти в умовах воєнного часу Київський університет імені Бориса Грінченка Керівник робочої групи 2023 -
31 Інститут післядипломної освіти Зимова Школа професійного розвитку педагогів Київський університет імені Бориса Грінченка Керівник робочої групи 2023 -
32 Інститут післядипломної освіти Зимова Школа професійного розвитку педагогів Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 -
33 Інститут післядипломної освіти Літня Якість освіти в умовах воєнного часу Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 -

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
3491 Енциклопедія для фахівців соціальної сфери

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
45982 Моніторинг досягнень вихованців закладів позашкільної освіти - важливий компонент внутрішньої системи забезпечення якості освіти
46543 Проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів під час війни
42483 Заклад позашкільної освіти в умовах повномасштабного військового вторгнення: виклики та рішення (з досвіду роботи Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва)

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2477 Кафедра історичної та громадянської освіти 4,5 25.11.2019
3352 Кафедра історичної та громадянської освіти 4,4 30.11.2020
4229 Кафедра історичної та громадянської освіти 4.65 06.12.2021
5127 Кафедра історичної та громадянської освіти 4.8 29.11.2022

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
274 Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2019» СЗШ № 81 25.12.2018

Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Кількість занять Рік
21 Кафедра історичної та громадянської освіти 44 2023

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
35 Кафедра історичної та громадянської освіти 50 2023

Нові освітні програми (ІПО) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
20 Кафедра історичної та громадянської освіти Розробник 2023

Заходи для учнів та педагогів (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
18 Кафедра історичної та громадянської освіти Член журі 2023
19 Кафедра історичної та громадянської освіти Голова оргкомітету 2023