Додаткові відомості

Освіта
Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1993 рік
Перелік місць роботи
науково-педагогічний стаж - 26 років
Теми дисертацій (захищених)

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук, тема "Громадянське суспільство: ідея та механізм здійснення (соціально-філософський аналіз)"

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, тема "Стратегема сталого розвитку суспільства (соціально-філософський аналіз)"

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
151 7 4 2022.11.15 10:46:56 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 5 2 2022.11.21 06:03:49 Перейти до Scopus link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4930 Доба Ярослава Мудрого: тисячолітній досвід українського державотворення Образ "філософа-любомудра" в традиції давньоруських книжників Київ document
4929 Україна і Польща: європейський досвід полікультурності та добросусідства Співпраця кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка з колегами з польських університетів у 2017-2019 роках Київ document
4453 Системний аналіз в управлінні: міжгалузеві дослідження СИНЕРГІЯ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ м. Київ document.pdf
2385 Особистісні та ситуативні детермінанти здоров'я Екологія людини як предмет філософсько-психологічних досліджень Вінниця document.pdf
2790 Філософські обрії сьогодення Феномен інтелігенції в контексті становлення патріотичної свідомості м. Херсон document.PDF
2877 Вплив віри бахаї на сучасні релігійні тенденції у світі член програмного комітету м. Київ, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України document.pdf
2878 Російсько-український конфлікт як прояв "гібридної війни" "Гібридна війна" як категорія філософського дискурсу м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
29786 Difficult Questions of Historical Memory in Paradigm of Culture Dialogue
24254 Patriotic intelligentsia as an ideologue of national patriotism

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)

ID Назва Рік
41516 Cultural economics: the role of higher education institution in shaping the value systems
36905 A knowledge management culture in the European higher education system
40063 The “Legitimation Trap” of Political Power in the Context of the Philosophy of Universalism of Political Existence
31401 Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience
35260 The Idea of Living in Religious-Philosophical Discourse
33486 Theological Anthropology: Open Questions of the Greek Spiritual Tradition
26911 Axiological determinants of the doctrine of “living” in modern bioethic discourse
31142 Phenomenon of Videogame Culture in Modern Society
27759 The regulatory functions of education in behavioral model
23936 Basic approaches to the definition of the essence of the concept of “living”

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
40000 Critical thinking as the basis of modern educational approaches in the formation of student personality
36733 Knowledge management as the basis of quality of higher education
34915 The main approaches to the study of the city phenomenon as a social system
32521 Philosophical and educational aspects of videogame activity in conditions of online learning
32518 The phenomenon of historical memory in the context of the genesis of historical methodology
28492 Basic hermeneutic approaches to interpretation of videogames
31180 Videogames as means of increasing studens motivation
24216 Basic approaches to the definition of the concept of "Videogame" as an element of modern scientific discourse
21963 The phenomenon of "living" in the context of contemporary Orthodox discourse
18806 Patriotic intelligentsia as an ideologist of national patriotism
13535 PHENOMENON OF EDUCATION TRANSITIVE SOCIETY

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
36905 A knowledge management culture in the European higher education system
40000 Critical thinking as the basis of modern educational approaches in the formation of student personality
36733 Knowledge management as the basis of quality of higher education
34915 The main approaches to the study of the city phenomenon as a social system
31401 Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience
32521 Philosophical and educational aspects of videogame activity in conditions of online learning
32518 The phenomenon of historical memory in the context of the genesis of historical methodology
32520 The phenomenon of the living in the religious and philosophical ideas of oriental patristics
28035 Educational potential of video games: worldview and methodological foundations
31141 The concept of civil society in the context of modern civilizational development
27345 Transformation of consulting valuable orientations of modern ukrainian student
27753 Urban topos in videogames
26070 Problems of axiology and terminology in modern cultural studies
26068 Феномен відеогри в соціальному бутті сучасної людини
21962 The educational potential of the orthodox faith about the "living"
18806 Patriotic intelligentsia as an ideologist of national patriotism
13535 PHENOMENON OF EDUCATION TRANSITIVE SOCIETY

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
36615 Videogame as a means of forming creativity in children
31406 The role of games in education: worldview and methodological principles
27595 Behavioral strategies education in the context peacekeeping
27470 educational aspects of video games
22062 Intelligentsia as a subject of the ideology of national patriotism
22411 The phenomenon of intellectual property in the context of becoming a patriotic community
14506 On the concept of the intelligentsia as a subject social relations
14396 Transformation of education in modern sociocultural space
20418 Інтелігенція як суб’єкт ідеології національного патріотизму

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
5 Основні підходи до визначення сутності концепту "живого" http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23936/ 2018
29 Феномен відеоігрової культури в сучасному суспільстві http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31142/ 2020
85 The Idea of Living in Religious-Philosophical Discourse https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35260/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
36 57209731520 6 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57209731520&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
20 Кафедра філософії Y-5625-2018 4 1 0 https://publons.com/researcher/1809657/aleksandr-horban/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
411 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра філософії та релігієзнавства 76.5 4 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olexandr_Horban

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (3)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
34 Історико-філософський факультет Освітологічний дискурс Зміст Головний редактор Том 32 № 2 Дотримано 2021
48 Історико-філософський факультет Освітологічний дискурс Зміст Головний редактор Том 34 № 3 Дотримано 2021
49 Історико-філософський факультет Освітологічний дискурс Зміст Головний редактор Том 35 № 4 Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
131 Поняття громадянського суспільства в контексті сучасного цивілізаційного розвитку фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31141/ 2020
198 Відеоігри як засіб підвищення мотивації студентів наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31180/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
213 Collegium Civitas, м.Варшава, Польща Наукове стажування 08.11-18.12.2020 Катаржина Манєвська, проректор з міжнародної діяльності Учасник програми document
245 Sinan Pasha Culture Centre, Туреччина Міжнародне стажування 15-21.08.2021 Ahmet Tevke, Executive manager Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
154 TSPAS Еразмус + К2 Коллективний - 2018
605 Академічні цінності вищої освіти Литовської Республіки та України в контексті цифрового викладання і навчання Спільний грант Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти, науки та спорту Литовської Республіки і Науково-дослідної ради Литви для реалізації науково-дослідних проєктів у 2022‑2023 рр. Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
221 Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури Повноцінне дослідження 12.2021 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
203 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
204 Лідерський модуль - document 29.04.2016
205 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
206 Модуль з ІКТ - document 14.11.2017
1532 Фаховий модуль (стажування) - document 28.04.2017
2475 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
3098 ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3682 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3938 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
4913 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 18.12.2020
5196 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
527 Науково-методичний семінар «Навчання на основі дослідження: досвід та іновації». Науково-методичний семінар Історико-філософський факультет 30.11.2016 3

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
30803 Філософія права. Навчально-методичний посібник
30804 Філософські студії. Навчально-методичний посібник
14344 Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену.

Сертифіковані ЕНК (20)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
338 Філософські студії (2 курс, МАТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2017 741 14.11.2017
357 Філософія любові (3 курс, КВД, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018
379 Філософія (4 курс, ФА, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2018 549 04.09.2018
394 Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 736 13.11.2018
395 Актуальні проблеми історії філософії (6 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 736 13.11.2018
445 Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 322 10.05.2019 -
547 Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 605 20.09.2019
634 Філософія економіки (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 882 21.12.2019 -
638 Аналітика соціальних процесів: Філософія інформації, Філософія економіки (2 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019 -
711 Філософські студії (3 курс, МЕН, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020 21/22 н.р.
747 Філософські студії (1 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.
881 Філософські студії (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
931 Філософські студії (3 курс, ІНФ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021
988 Філософські студії (2-3 курс, ФА, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021
1031 Філософські студії (3 курс, ФК, ФІЯ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021
1032 Актуальні проблеми історії філософії (5-6 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 385 04.06.2021
1094 Філософія економіки (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 785 25.11.2021
1107 Філософія права (5 курс, ПР, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 811 06.12.2021
1174 Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2022 63 01.02.2022
1178 Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2022 63 01.02.2022

Використання ЕНК (47)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3626 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5,6 курс) Магістр Денна 8 не враховується 10 25 28.12.2018
4031 Історико-філософський факультет Філософія (4 курс) Бакалавр Денна 6 не враховується 9 25 28.12.2018
4033 Історико-філософський факультет Філософія (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 3 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
4038 Історико-філософський факультет Філософія любові (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 10 25 28.12.2018
4042 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс) Бакалавр Денна 10 не враховується 9 25 28.12.2018
4988 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5879 Історико-філософський факультет Філософія економіки (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 7 не враховується 5 10 27.12.2019
5884 Історико-філософський факультет Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 6 не враховується 5 10 27.12.2019
5886 Історико-філософський факультет Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 6 не враховується 5 10 27.12.2019
5891 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5893 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
5895 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5898 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6068 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6070 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6079 Історико-філософський факультет Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7301 Історико-філософський факультет Філософія економіки (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7302 Історико-філософський факультет Філософія і методологія наукової діяльності (1 курс, АСП) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7311 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7319 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7320 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7321 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
7322 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 10 10.12.2020
7329 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7330 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7336 Історико-філософський факультет Філософські студії: Філософія (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7337 Історико-філософський факультет Філософські студії: Філософія (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7778 Історико-філософський факультет Практична філософія (2-3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8128 Історико-філософський факультет Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8194 Історико-філософський факультет Філософські студії (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
8257 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, МАТ, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8853 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8930 Історико-філософський факультет Філософські студії (2-3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
9181 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, МАТ, КБ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9400 Історико-філософський факультет Практична філософія (1-2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9645 Історико-філософський факультет Філософські студії (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 3 30.11.2021
9649 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10370 Історико-філософський факультет Філософія економіки (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10 30.11.2021
10383 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 3 30.11.2021
10389 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФК, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10 30.11.2021
10902 Історико-філософський факультет Філософія і методологія наукової діяльності (1 курс, АСП) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10905 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10 30.11.2021
11296 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5-6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10 30.11.2021
11457 Історико-філософський факультет Філософія права (5 курс, ПР, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11458 Історико-філософський факультет Філософія права (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10 30.11.2021
11819 Історико-філософський факультет Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується не враховується 31.12.2021
11957 Історико-філософський факультет Філософські студії (1-2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
51 Кафедра філософії 4,7 20.05.2016
1050 Кафедра філософії 4,92 12.01.2017
1905 Кафедра філософії 4,56 26.12.2018
2581 Кафедра філософії 4,53 28.12.2019
3639 Кафедра філософії 4,87 28.12.2020
4702 Кафедра філософії 4,84 28.12.2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
34 Курбонова Наргіза Фахріддінівна V Філософські науки I 2017
95 Малецька Марія Олександрівна II Соціологія I 2019