Додаткові відомості

Освіта
Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1993 рік
Перелік місць роботи
науково-педагогічний стаж - 27 років
Теми дисертацій (захищених)

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук, тема "Громадянське суспільство: ідея та механізм здійснення (соціально-філософський аналіз)", 2011 рік

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, тема "Стратегема сталого розвитку суспільства (соціально-філософський аналіз)", 2004 рік

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
11 16 3 2024.06.19 06:01:43 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
20 Кафедра філософії Y-5625-2018 4 1 2021 https://publons.com/researcher/1809657/aleksandr-horban/
254 Кафедра філософії та релігієзнавства Y-5625-2018 7 2 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1609750
392 Кафедра філософії та релігієзнавства Y-5625-2018 8 3 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1609750

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 262 10 10 2024.06.14 11:08:05 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 219 9 7

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
411 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра філософії та релігієзнавства 108.6 4 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olexandr_Horban

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4930 Доба Ярослава Мудрого: тисячолітній досвід українського державотворення Образ "філософа-любомудра" в традиції давньоруських книжників Київ document
4929 Україна і Польща: європейський досвід полікультурності та добросусідства Співпраця кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка з колегами з польських університетів у 2017-2019 роках Київ document
4453 Системний аналіз в управлінні: міжгалузеві дослідження СИНЕРГІЯ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ м. Київ document.pdf
2385 Особистісні та ситуативні детермінанти здоров'я Екологія людини як предмет філософсько-психологічних досліджень Вінниця document.pdf
2790 Філософські обрії сьогодення Феномен інтелігенції в контексті становлення патріотичної свідомості м. Херсон document.PDF
2877 Вплив віри бахаї на сучасні релігійні тенденції у світі член програмного комітету м. Київ, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України document.pdf
2878 Російсько-український конфлікт як прояв "гібридної війни" "Гібридна війна" як категорія філософського дискурсу м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
42973 The Problem Of The Quality Of Higher Education In The Context Of Knowledge Management
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур
24254 Вітчизняна інтелігенція як ідеолог національного патріотизму

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (13)

ID Назва Рік
43159 Cultural economics: the role of higher education institution in shaping the value systems
42972 Socio-Philosophical Phenomenon of the Intelligentsia: The Genesis of the Formation of the Concept
42971 Space Age Grand Narratives in Videogames
44515 The Basic Approaches to the Value of Life in Bioethical Discourse
36905 A knowledge management culture in the European higher education system
40063 The “Legitimation Trap” of Political Power in the Context of the Philosophy of Universalism of Political Existence
31401 Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience
35260 The Idea of Living in Religious-Philosophical Discourse
33486 Theological Anthropology: Open Questions of the Greek Spiritual Tradition
31142 Phenomenon of Videogame Culture in Modern Society
26911 Аксіологічні детермінанти вчення про «живе» в сучасному біоетичному дискурсі
27759 Регуляторні фукнції освіти в поведінкових моделях
23936 Basic approaches to the definition of the essence of the concept of “living”

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (16)

ID Назва Рік
48163 Conceptualising the Value of Life in Bioethical Discourse: Sanctity vs Quality of Life
47690 Sanctity and quality as the conceptual basis of the value of life doctrine in the bioethical discourse
47683 Освітологічні аспекти відеоігрової діяльностів сучасному освітньому середовищі
43498 The dynamics of bioethical discussion in religious and philosophical doctrines about the living
42965 Зовнішнє середовище цінностей університету: економіка культури
34915 The main approaches to the study of the city phenomenon as a social system
40000 Критичне мислення як основа сучасних освітніх підходів у формуванні особистості учня
36733 Управління знаннями як основа якості вищої освіти
32521 Філософсько-освітні аспекти відеоігрової діяльності в умовах онлайн-навчання
32518 Феномен історичної пам’яті в контексті ґенези історичної методології
31180 Videogames as means of increasing studens motivation
28492 Основні герменевтичні підходи до інтерпретації відеоігор
24216 Basic approaches to the definition of the concept of "Videogame" as an element of modern scientific discourse
21963 Феномен "живого" в контексті сучасного православного дискурсу
18806 Вітчизняна інтелігенція як ідеолог національного патріотизму
13535 Феномен освіти в транзитивному суспільстві

Фахові видання, що затверджені МОН (21)

ID Назва Рік
47690 Sanctity and quality as the conceptual basis of the value of life doctrine in the bioethical discourse
47683 Освітологічні аспекти відеоігрової діяльностів сучасному освітньому середовищі
43498 The dynamics of bioethical discussion in religious and philosophical doctrines about the living
42965 Зовнішнє середовище цінностей університету: економіка культури
36905 A knowledge management culture in the European higher education system
34915 The main approaches to the study of the city phenomenon as a social system
40000 Критичне мислення як основа сучасних освітніх підходів у формуванні особистості учня
36733 Управління знаннями як основа якості вищої освіти
31401 Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience
32521 Філософсько-освітні аспекти відеоігрової діяльності в умовах онлайн-навчання
32518 Феномен історичної пам’яті в контексті ґенези історичної методології
32520 Феномен живого в релігійно-філософських ідеях східної патристики
28035 Освітній потенціал відеоігор: світоглядно-методологічні засади
31141 Поняття громадянського суспільства в контексті сучасного цивілізаційного розвитку
27753 Топос міста у відеоіграх
27345 Трансформація консолідуючих ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства
26070 Problems of axiology and terminology in modern cultural studies
26068 Феномен відеогри в соціальному бутті сучасної людини
21962 Освітній потенціал православного віровчення про "живе"
18806 Вітчизняна інтелігенція як ідеолог національного патріотизму
13535 Феномен освіти в транзитивному суспільстві

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
36615 Відеогра як засіб формування креативності у дітей
31406 Роль гри в освіті: світоглядно-методологічні засади
27470 Освітні аспекти відеоігор
27595 Поведінкові стратегії освіти в контексті миротворення
22062 Інтелігенція як суб’єкт ідеології національного патріотизму
22411 Феномен інтелігенції в контексті становлення патріотичної свідомості
20418 Інтелігенція як суб’єкт ідеології національного патріотизму
14506 До питання інтелігенції як суб'єкта суспільних відносин
14396 Трансформації освіти в сучасному соціокультурному просторі

Індексування публікацій у Scopus, WoS (4)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
5 Основні підходи до визначення сутності концепту "живого" http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23936/ 2018
29 Феномен відеоігрової культури в сучасному суспільстві http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31142/ 2020
85 The Idea of Living in Religious-Philosophical Discourse https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35260/ 2021
262 The Basic Approaches to the Value of Life in Bioethical Discourse https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44515/ 2023

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (3)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
34 Історико-філософський факультет Освітологічний дискурс Зміст Головний редактор Том 32 № 2 Дотримано 2021
48 Історико-філософський факультет Освітологічний дискурс Зміст Головний редактор Том 34 № 3 Дотримано 2021
49 Історико-філософський факультет Освітологічний дискурс Зміст Головний редактор Том 35 № 4 Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
131 Поняття громадянського суспільства в контексті сучасного цивілізаційного розвитку фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31141/ 2020
198 Відеоігри як засіб підвищення мотивації студентів наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31180/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
213 Collegium Civitas, м.Варшава, Польща Наукове стажування 08.11-18.12.2020 Катаржина Манєвська, проректор з міжнародної діяльності Учасник програми document
245 Sinan Pasha Culture Centre, Туреччина Міжнародне стажування 15-21.08.2021 Ahmet Tevke, Executive manager Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
154 TSPAS Еразмус + К2 Коллективний - 2018
605 Академічні цінності вищої освіти Литовської Республіки та України в контексті цифрового викладання і навчання Спільний грант Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти, науки та спорту Литовської Республіки і Науково-дослідної ради Литви для реалізації науково-дослідних проєктів у 2022‑2023 рр. Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
221 Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури Повноцінне дослідження 12.2021

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
45540 Філософія історії. Енциклопедичний словник-довідник

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
120 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра філософії та релігієзнавства Аналітик-дослідник 28.05.2023

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
203 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
204 Лідерський модуль - document 29.04.2016
205 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
206 Модуль з ІКТ - document 14.11.2017
1532 Фаховий модуль (стажування) - document 28.04.2017
2475 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
3098 ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3682 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3938 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
4913 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 18.12.2020
5196 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
6999 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_63_01.02.2022.pdf 01.02.2022
7130 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.12.2022
8153 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
527 Науково-методичний семінар «Навчання на основі дослідження: досвід та іновації». Науково-методичний семінар Історико-філософський факультет 30.11.2016 3

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
42033 Філософія політики

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
30803 Філософія права. Навчально-методичний посібник
30804 Філософські студії. Навчально-методичний посібник
14344 Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену.

Сертифіковані ЕНК (31)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
338 Філософські студії (2 курс, МАТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2017 741 14.11.2017
357 Філософія любові (3 курс, КВД, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018
379 Філософія (4 курс, ФА, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2018 549 04.09.2018
394 Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 736 13.11.2018
395 Актуальні проблеми історії філософії (6 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2018 736 13.11.2018
445 Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 322 10.05.2019 -
547 Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 605 20.09.2019
634 Філософія економіки (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 882 21.12.2019 -
638 Аналітика соціальних процесів: Філософія інформації, Філософія економіки (2 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019 -
711 Філософські студії (3 курс, МЕН, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020 21/22 н.р.
747 Філософські студії (1 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.
881 Філософські студії (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
931 Філософські студії (3 курс, ІНФ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021
988 Філософські студії (2-3 курс, ФА, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021
1031 Філософські студії (3 курс, ФК, ФІЯ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021
1032 Актуальні проблеми історії філософії (5-6 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 385 04.06.2021
1094 Філософія економіки (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 785 25.11.2021
1107 Філософія права (5 курс, ПР) Факультет суспільно-гуманітарних наук Магістр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1174 Філософія освіти (5 курс, ФІЛ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Магістр Денна 2022 63 01.02.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1178 Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2022 63 01.02.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1314 Філософія конс'юмеризму (5 курс, ФІЛ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Магістр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1315 Філософія політики і освіти (5 курс, ПТК, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Магістр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1392 Філософія права і теорія справедливості (5 курс, ФІЛ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Магістр Денна 2022 756 29.12.2022 23/24 н.р.
1488 Філософські студії (2 курс, ПЕР, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.
1528 Філософські студії (1,3 курс, ПР, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.
1557 Філософські студії (2 курс, МЛА, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 612 05.10.2023
1558 Філософські студії (1 курс, МП, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 612 05.10.2023
1586 Філософські студії (3 курс, МЛК, МЛЯ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023
1606 Філософія віртуальної реальності (6 курс, ФІЛ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Магістр Денна 2023 786 04.12.2023
1607 Філософські студії (2 курс, МЛІТ, МЛФ, МЛІС, МЛН, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023
1628 Культура мислення та спілкування (1 курс, ФІЛ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (67)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3626 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5,6 курс) Магістр Денна 8 10 25 28.12.2018
4031 Історико-філософський факультет Філософія (4 курс) Бакалавр Денна 6 9 25 28.12.2018
4033 Історико-філософський факультет Філософія (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 3 9 не враховується 28.12.2018
4038 Історико-філософський факультет Філософія любові (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 4 10 25 28.12.2018
4042 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс) Бакалавр Денна 10 9 25 28.12.2018
4988 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5879 Історико-філософський факультет Філософія економіки (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 7 5 10 27.12.2019
5884 Історико-філософський факультет Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 6 5 10 27.12.2019
5886 Історико-філософський факультет Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 6 5 10 27.12.2019
5891 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
5893 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 8 4 не враховується 27.12.2019
5895 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 27.12.2019
5898 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 27.12.2019
6068 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6070 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6079 Історико-філософський факультет Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7301 Історико-філософський факультет Філософія економіки (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7302 Історико-філософський факультет Філософія і методологія наукової діяльності (1 курс, АСП) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7311 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7319 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується 10.12.2020
7320 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7321 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
7322 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 10.12.2020
7329 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7330 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7336 Історико-філософський факультет Філософські студії: Філософія (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
7337 Історико-філософський факультет Філософські студії: Філософія (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7778 Історико-філософський факультет Практична філософія (2-3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
8128 Історико-філософський факультет Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8194 Історико-філософський факультет Філософські студії (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
8257 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, МАТ, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8853 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8930 Історико-філософський факультет Філософські студії (2-3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9181 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, МАТ, КБ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9400 Історико-філософський факультет Практична філософія (1-2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9645 Історико-філософський факультет Філософські студії (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 30.11.2021
9649 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10370 Історико-філософський факультет Філософія економіки (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 не враховується 10 30.11.2021
10383 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 3 30.11.2021
10389 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ФК, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 30.11.2021
10902 Історико-філософський факультет Філософія і методологія наукової діяльності (1 курс, АСП) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10905 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 30.11.2021
11296 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми історії філософії (5-6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 не враховується 10 30.11.2021
11457 Історико-філософський факультет Філософія права (5 курс, ПР, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11458 Історико-філософський факультет Філософія права (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 не враховується 10 30.11.2021
11819 Історико-філософський факультет Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021
11957 Історико-філософський факультет Філософські студії (1-2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
12225 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 10 31.12.2022
12465 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософські студії (3 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022
12522 Факультет суспільно-гуманітарних наук Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2022
12739 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософія права (5 курс, ПР) Магістр Денна 10 5 3 31.12.2022
12791 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософія конс'юмеризму (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 5 10 31.12.2022
12792 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософія політики і освіти (5 курс, ПТК, денна) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2022
12875 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософські студії (1,3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023
12895 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософські студії (2 курс, МЛІТ, МЛФ, МЛІС, МЛН, денна) Бакалавр Денна 9 5 15 31.12.2023
13027 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософія освіти (5 курс, ФІЛ, денна) Магістр Денна 8 5 5 31.12.2023
13028 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософські студії (2 курс, ПЕР, денна) Бакалавр Денна 9 5 15 31.12.2023
13033 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософські студії (2 курс, МЛА, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023
13136 Факультет суспільно-гуманітарних наук Культура мислення та спілкування (1 курс, ФІЛ, денна) Бакалавр Денна 10 4 15 31.12.2023
13274 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософські студії (3 курс, МЛК, МЛЯ, денна) Бакалавр Денна 8 5 15 31.12.2023
13333 Факультет суспільно-гуманітарних наук Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023
13591 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософія права (5 курс, ПР) Магістр Денна 10 4 5 31.12.2023
13668 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософські студії (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023
13698 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософія конс'юмеризму (5 курс, ФІЛ, денна) Магістр Денна 8 5 5 31.12.2023
13699 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософія права і теорія справедливості (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 5 5 31.12.2023
13701 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософія політики і освіти (5 курс, ПТК, денна) Магістр Денна 9 5 5 31.12.2023
13713 Факультет суспільно-гуманітарних наук Філософія віртуальної реальності (6 курс, ФІЛ, денна) Магістр Денна 10 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
51 Кафедра філософії 4,7 20.05.2016
1050 Кафедра філософії 4,92 12.01.2017
1905 Кафедра філософії 4,56 26.12.2018
2581 Кафедра філософії 4,53 28.12.2019
3639 Кафедра філософії 4,87 28.12.2020
4702 Кафедра філософії 4,84 28.12.2021
5971 Кафедра філософії та релігієзнавства 4,88 30.12.2022
6847 Кафедра філософії та релігієзнавства 4,85 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
34 Курбонова Наргіза Фахріддінівна V Філософські науки I 2017
95 Малецька Марія Олександрівна II Соціологія I 2019