Додаткові відомості

Освіта

1982-1987 Київський державний університет ім.
Т.Г.Шевченка, філологічний, філолог, викладач російської мови і літератури. 

1993-1994.Інститут практичної психології та соціальної роботи "Психогенез",
факультет практичної психології.

Перелік місць роботи

Фізико-математична школа-інтернат Національного університету імені
Тараса Шевченка..

Інститут практичної психології та соціальної роботи "Психогенез".

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Теми дисертацій (захищених)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук - "Раннє прогнозування труднощів у навчанні дошкільників з церебральними паралічами", 2005, Інститут спеціальної педагогіки АПН України.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук - "Системно-феноменологічний підхід до діагностики та корекції розвитку дітей з аутизмом", 2010, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
Громадська активність
Голова Ради ГО "Системна допомога дітям з аутизмом "Маленький принц"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 5 1 2023.12.05 06:01:13 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
121 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти - 1 0 2021
296 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти AAX-3881-2020 3 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2066226; https://www.webofscience.com/wos/author/record/32724614

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 763 13 17 140 2023.12.08 10:39:40 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 549 10 13

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
79 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 39.7 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Skrypnyk2

Конференції (29)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8275 XV International Conference “Trends in the development of practice and science” Алгоритм розбудови цілісного розвитку дітей з аутизмом з опорою на метод «Сенсорна інтеграції Дж. Айрес» Oslo, Norway (on-lane) document
8274 ІІІ Occupational Therapy Conference in Ukraine Український досвід застосування «Сенсорної інтеграції» та «Сенсорної дієти» як методів з науково доведеною ефективністю On-lane document
8273 Навч.-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід» Формування передумов навчання і розвитку у дітей раннього віку з розладами аутистичного спектра ВГО «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики» (м.Київ) document
8272 Program of International Cultural and Education Association and National Louis University Trends in Education and Social in the U.S. Higher Education: Sociocultural Dimension Chicago (USA, on-lane) document
8271 XIV Міжнародна науково-практична конференція Північна Європа та Україна: парадокси інклюзії та інклюзивної освіти Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Камянець document.PDF
8270 Грамота за перемогу в Конкурсі освітніх технологій. Наук.-методичний журнал «Дошкільне виховання» Соціальний розвиток дітей інклюзивної групи м. Київ document.pdf
6342 Напрями розвитку ерготерапії в Україні Український досвід застосування «Сенсорної інтеграції» та «Сенсорної дієти» як методів з науково доведеною ефективністю м. Київ document
6159 ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики" Формування передумов навчання і розвиток дітей з РАС з опорою на авторську програму "Синергія" Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6341 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи» Потреба у концептуалізації понять інклюзивної освіти в Україні як виклик сьогодення м. Камянець-Подільський document
5057 IX Міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Сучасний рух науки» "ВИКОРИСТАННЯ ПСИХООСВІТНЬОГО ПРОФІЛЮ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ" інтернет-конференція document
4954 V Міжнародний конгрес "Діти з особливими потребами в освітньому просторі" Шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення інклюзивного навчання в Україні м. Чернігів document.tif
4874 Міжнародна конференція "Ерготерапія: нова професія в сучасній системі реабілітації"" Впровадження змісту роботи ерготерапевта в Україні м.Київ document
4870 Міжнародна конференція \ Технологія \ м.Варшава (Польща) document
4962 Всеукраїнська науково-практична конференція "Бар'єри та стратегії розвитку дітей з особливими потребами в освітньому середовищі"" учасник конференції м. Київ document.tif
4868 Всеукраїнський фестиваль практичної логопедії "Міждисциплінарний підхід" Сенсо-моторна інтеграція як передумова комунікативно-мовленнєвого розвитку м. Київ document
4828 XII \ Реалізація технології міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі Кам'янець-Подільський document
4863 "Особливі. Все про дитячий аутизм" "Системний підхід у питаннях навчання і розвитку дітей з аутизмом" Національний авіаційний університет, м. Київ document
4600 III Міжнародна науково-практина конференція ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТИ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ЗІ СПЕКТРОМ АУТИСТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ Авторська програма формування передумов навчання і розвитку дітей з аутизмом "Синергія" м.Київ document
3851 IVМіжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології"Педагог в інклюзивному просторі: траекторія фахової самоактуалізації"" Технологія створення безперешкодного простору для дітей з особливими освітніми потребами "Класний менеджмент"" Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький document
3673 Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми Місце і роль соціально-психологічних ресурсів в освіті дітей з особливими освітніми потребами Інститут психології імені Г.С.Костюка, м.Київ document.pdf
3674 Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи Умови підготовки дітей з аутизмом до інклюзивного освітнього простору м.Запоріжжя document.pdf
3668 V Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej Technologie zarządzania klasą jako sposób kształtowania inteligencji emocjonalnej u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Siedlcach Польща document.docx
2817 І Міжнародна науково-практична конференція з каністерапії "Каністерапія - інноваційний метод реабілітації дітей і підлітків з обмеженими можливостями і особливими потребами"" "Місце каністерапії в системі дієвої допомоги дітям з особливими потребами" м.Київ document
2821 Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики" Системно-ресурсний підхід до організації процесів навчання і розвитку дітей з особливими потребами" м.Київ document
2228 ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Алгоритм діяльності міждисциплінарної команди сурповоду в інклюзивному просторі м. Київ, Україна document
2820 ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку"" "Класний менеджмент як інноваційна технологія перетворення освітнього середовища" м.Кам'янець-Подільський document
1175 'Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти Цкраїни' Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра Херсонський державний університет document
1177 'Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку' Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра м. Кам`янець-Подільський, Україна document
1176 Науково-практична конференція 'Освіта дітей з особливими освітніми потребами в місті Києві: основні досягнення та виклики' Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра м. Київ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
30195 Діти з аутизмом в інклюзії: сценарії успіху

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
47251 Family-Professional Collaboration in Early Childhood Education and Care in Ukrainian Policy
45857 Алгоритм формування письма в учнів з розладами аутистичного спектра
32843 Inclusive education in Ukraine withinin the context of european values and guiding principles in a field of education for children with special educational needs
33792 Od kultury edukacji do kultury szkoły dla wszystkich i kultury klasy zróżnicowanej

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
36580 Professional readiness of future special education teachers for inclusive education in Ukraine
38985 Inclusive education in Ukraine - tension between policy and practice
37181 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils
32797 Supporting of Children with Special Needs in Inclusive Environment by the Teachers Collaboration
32852 Шляхи підвищення інклюзивної компетентності команди підтримки спеціальних потреб
33426 Формування діалогічних інтеракцій у дітей з розладами аутистичного спектра

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (19)

ID Назва Рік
46454 Інноваційність практико-орієнтованого навчання майбутніх фахівців спеціальної освіти для роботи з особами з аутизмом
43388 Harmonization of the sensorimotor state of children with autism as a factor in increasing their adaptive capabilities
41599 Current Trends in the Training of Specialists in Special Education to Understand and Meet the Educational Needs of Pupils with SEN in the Context of Building the New Ukrainian School
42805 Становлення комунікативно-мовленнєвої сфери у дітей дошкільного віку з аутизмом з опорою на методи «Сенсорна інтеграція айрес» та «Сенсорна дієта»
46453 Social development of children of primary school age with autism relying on evidence based practice
38316 Social development of children of primary school age with autism relying on evidence based practice
37181 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils
40108 Алгоритм психолого-педагогічного супроводу учнів молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами
33435 Вдосконаленя змісту професійної діяльності фахівців інлюзивних закладів освіти: ерготерапевтичний підхід
33440 Неперервний експертний коучинг для підвищення компетентності учасників інклюзивного процесу в закладах освіти
33430 Підготовка освітнього середовища до інклюзивного процесу у закладах загальної середньої освіти
32813 Потреба у концептуалізації понять інклюзивної освіти в Україні як виклик сьогодення
30414 Management and Harmonization of the Emotional States of Parents of Children with the Special Needs
36796 Специфіка реалізації міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі України
26144 Місце і роль соціально-психологічних ресурсів в освіті дітей з особливими освітніми потребами
20269 Роль візуальної підтримки в комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей з аутизмом
18738 Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом
19505 Стратегії класного менеджменту для інклюзивного простору
14331 Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра

Фахові видання, що затверджені МОН (19)

ID Назва Рік
47145 Координатор інклюзивного навчання як виклик для української освітньої системи
46828 Координація команди супроводу дітей з особливими освітніми потребами в аспекті управлінської діяльності
46454 Інноваційність практико-орієнтованого навчання майбутніх фахівців спеціальної освіти для роботи з особами з аутизмом
41603 Особливості партнерства між фахівцями закладу освіти та батьками дитини з особливими освітніми потребами
42805 Становлення комунікативно-мовленнєвої сфери у дітей дошкільного віку з аутизмом з опорою на методи «Сенсорна інтеграція айрес» та «Сенсорна дієта»
46453 Social development of children of primary school age with autism relying on evidence based practice
38316 Social development of children of primary school age with autism relying on evidence based practice
40108 Алгоритм психолого-педагогічного супроводу учнів молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами
32833 Розвиток емоційного інтелекту учнів інклюзивних класів: ресурси технології "класний менеджмент"
33435 Вдосконаленя змісту професійної діяльності фахівців інлюзивних закладів освіти: ерготерапевтичний підхід
33440 Неперервний експертний коучинг для підвищення компетентності учасників інклюзивного процесу в закладах освіти
33430 Підготовка освітнього середовища до інклюзивного процесу у закладах загальної середньої освіти
36796 Специфіка реалізації міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі України
21661 Відповідне освітнє середовище для дітей із розладами аутистичного спектра
20271 Переваги командної роботи в процесі супроводу дитини з аутизмом в освітньому середовищі
18738 Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом
19505 Стратегії класного менеджменту для інклюзивного простору
14331 Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра
17220 Умови зменшення дестабілізаційних чинників в освітньому процесі дітей з аутизмом

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
36622 Соціальний розвиток дітей інклюзивної групи
30412 Використання психоосвітнього профілю для планування психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом у закладах освіти
29808 Інклюзивне освітнє середовище
25179 Роль"класного менеджменту" у формуванні партнерської взаємодії між учасниками інклюзивного процесу
25027 Як підготувати дітей з аутизмом до інклюзивної освіти
20270 Етапи психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в інклюзивному середовищі
20332 Классный менеджмент как стратегия подготовки образовательного пространства к обучению детей с аутизмом
20336 Розроблення SMART-цілей для дитини з особливими потребами в процесі інклюзивного навчання
16053 Роль сенсорной интеграции в контексте подготовки детей с аутизмом к образовательному процессу

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
127 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

САМ.pdf 31.05.2020-11.05.2021

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
121 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37181/ 2022
169 Ways to increase the inclusive competence of the special needs support team https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32852/ 2022
218 Professional readiness of future special education teachers for inclusive education in Ukraine https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36580/ 2022

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
471 Інноваційність практико-орієнтованого навчання майбутніх фахівців спеціальної освіти для роботи з особами з аутизмом фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/46454/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (5)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
97 Центр «Томатис-Нілона» (Ізраїль) Підвищення кваліфікації 02.-07.02.2018

Центр «Томатис-Нілона»
(Ізраїль)

Учасник проекту document
119 «Sustainable development» (Словенія, Любляна) Підвищення кваліфікації 4-25 травня 2018 Доцент Правомир Свароцик
Учасник проекту document
198 NORD Universitet (Норвегія) Dialogues between Northern and Eastern Europe on the Development of Inclusion: Theoretical and Practical Perspectives 01.09.2019-01.03.2021

Natallia B Hanssen,доктор, PhD
по специальной педагогике, руководитель образовательной программы «Мастер
логопедии» Университета Норд (Норвегия)natallia.b.hanssen@nord.no

Учасник проєкту -
434 Варшавська Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської Міжнародне стажування 01.11.2021-31.01.2022 Professor Ewa M.Kulesza Учасник програми Tetiana Skrypnyk_ Confirmation_1.11.21-31.01.2022.pdf
467 Академія спеціальної педагогіки імені М.Гжегожовської (Польща) Міжнародне стажування Еразмус+ 24-28.04.2023 Katarzyna Krus, Erasmus Coordinator Учасник програми document

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
13 Супрун Ганна Володимирівна «Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з аутизмом у дошкільному віці», 19.00.08 - спеціальна психологія Інститут спеціальної педагогіки НАПН України document 2017

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
10 Експертно-консультативна рада з питань аутизму document 2013

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
83 «Якість інклюзивної освіти та її експертна підтримка: зміна української парадигми у напрямі ЄС» Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
196 Модуль Жана Моне «Європейська парадигма інклюзивної освіти в контексті українських освітніх реформ» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
369 European Education Area in the Context of Reforming the Education of children with special educational needs in Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
511 Preparing postgraduate professionals for quality ECI through successful family professional collaboration Еразмус+ Коллективний - 2020
580 European Education Area in the Context of Reforming the Education of children with special educational needs in Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Індивідуальні гранти (2)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
133 Ерготерапія для дітей з аутизмом House of Europe Подано Документ відсутній 2021
134 Відкриття нової освітньої програми для підготовки фахівців з аутизму (досвід Академії Педагогіки ім. Марії Гжегожевської, Польща) House of Europe Подано Документ відсутній 2021

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
30 Організаційно-педагогічні умови впровадження у середній загальноосвітній школі ресурсних класів для дітей з аутизмом СЗШ №259, СЗШ №231 - Reestr.pdf

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
16 «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» Етап дослідження 12.2018 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2005-zvit-kafedry-pro-realizatsiiu-naukovoi-temy-kafedry-na-vchenii-radi-universytetu.html
148 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (27)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
537 Фаховий модуль (стажування) - document 25.09.2012
664 Дидактичний модуль - document 05.04.2016
1771 Інше - document 27.08.2017
1826 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
1848 Інше - document 27.08.2017
1908 Інше - document 06.12.2017
1996 Інше - document 26.12.2017
2165 Лідерський модуль Інший модуль document 25.04.2018
2346 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.06.2018
2645 Інше Інший модуль document 07.02.2018
2750 Інше Інший модуль document 31.05.2018
2751 Лідерський модуль Інший модуль document 30.06.2018
2754 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 25.05.2018
3602 Інше Інший модуль document 09.08.2019
3785 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
4606 інше Інший модуль document 17.11.2020
4801 Інше Інший модуль document 10.12.2020
5350 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5437 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
5655 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5698 інше Інший модуль document 05.10.2021
6597 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Tetiana Skrypnyk.pdf 06.07.2022
7220 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
7507 інше Інший модуль document 23.12.2022
7508 інше Інший модуль document 08.11.2022
7509 інше Інший модуль document 30.11.2022
8046 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_178_04.04.2023.pdf 04.04.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (17)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
381 «Оформлення освітнього середовища: класний менеджмент” для педагогічних колективів 8 закладів освіти м.Києва Навчально-практичний семінар ДНЗ № 611 23.02.2016 2
382 «Узгодженість навчально-виховного та корекційно-розвивального процесів” Навчально-практичний семінар ДНЗ № 779 22.03.2016 2
383 „Адаптація дітей з аутизмом до навчально-виховного процесу в закладі освіти”, ”Алгоритм діяльності команди супроводу дітей з аут Семінар у межах Всеукраїнського психологічного фестивалю ПАРОСТОК Київський палац дітей та юнацтва 04.04.2016 2
384 “Педагогічний дизайн як інноваційна стратегія перетворення освітнього середовища” Тренінг для директорів та завучів шкіл Київської області, а також Харкова, Вінниці та Запоріжжя у межах пілотного проекту з впр Київський палац дітей та юнацтва 24.04.2016 2
385 “Педагогічний дизайн як інноваційна стратегія перетворення освітнього середовища” Тренінг для директорів та завучів шкіл Київської області, а також Харкова, Вінниці та Запоріжжя у межах пілотного проекту з впр Київський палац дітей та юнацтва 24.04.2016 2
386 „Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом” Проведення курсів підвищення кваліфікації практичних психологів та вчителів-дефектологів Реабілітаційний заклад змішаного типу “Наш дім”, м. Бориспіль 23.04.2016 2
388 “Формування передумов цілісного розвитку дітей з аутизмом” Майстер-клас Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 29.04.2016 2
389 «Педагогічний дизайн як інноваційна стратегія перетворення освітнього середовища» Педагогічна майстерня Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
390 “Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» Презентація наукової теми кафедри в рамках Наукового семінару “Наукова тема Інституту людини: індикатори моніторингу та оцінки” Пуща-озерна 20.05.2016 2
393 "Корекційно - компенсаторна складова інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в соціальне середовище Презентація наукової теми Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 27.09.2016 2
1150 Алгоритм надання спеціальних освітніх послуг дітям з аутизмом в інклюзивному середовищі Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1165 Модель надання спеціальних освітніх послуг дітям з аутизмом в інклюзивному середовищі Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1188 SMART-цілі як чинник успіху команди супроводу дитини з аутизмом Наукова цукерня, майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2
1212 Командна робота в організації допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку Семінар ВГО „Інститут соціальної політики” 18.05.2017 2
1213 Презентація гуртку «Студія РАС» Світове кафе Київський університет імені Бориса Грінченка 20.09.2017 2
1214 Системний підхід в організації інклюзивного процесу для дітей з аутизмом Семінар-тренінг Районне Управлінні освіти Голосіївського району 02.11.2017 2
1215 Системна допомога дітям з аутизмом Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 23.11.2017 5

Зимові та літні школи (1)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
8 Інститут людини Зимова Науково-практична онлайн-школа з інклюзивної освіта Київський університет імені Бориса Грінченка Керівник робочої групи 2021 Наказ_школа інклюзії.docx

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
138 Студія РАС: розлади аутистичного спектра упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 26 Не зазначено 20.10.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
34098 Програма втручання "Синергія" формування базових передумов навчання і розвитку дітей з розладами аутистичного спектра
33905 Учні початкових класів з розладами аутистичного спектра: навчання і розвиток

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
26146 Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
16550 Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом "Розквіт"
18717 Психологічна допомога дітям з аутизмом та їхнім батькам

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
26 Інститут людини Втручання при аутизмі Не міжгалузева Створення програми 09.06.2021 ОП_09.06.2021.PDF
27 Інститут людини Втручання при аутизмі Не міжгалузева Набір на програму 09.06.2021 621-С-ТДСП-ВПА.pdf

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
661 Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра (3 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
1044 Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу (3 курс, КО, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 22/23 н.р.
1277 Системна допомога дітям молодшого шкільного віку з розладами аутистичного спектра (5 курс, ВА, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2022 335 30.06.2022 22/23 н.р.
1433 Системна допомога дітям раннього та дошкільного віку з розладами аутистичного спектра (5 курс, ВА, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2023 178 04.04.2023

Використання ЕНК (19)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6163 Інститут людини Виробнича практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7427 Інститут людини Корекційно-розвивальні стратегії для дітей з аутизмом (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7640 Інститут людини Переддипломна (науково-дослідна) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7651 Інститут людини Підготовка дитини та освітнього середовища до процесу інклюзивного навчання (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7975 Інститут людини Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8501 Інститут людини Курсова робота зі спеціалізації (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8532 Інститут людини Методологія психологічних і педагогічних досліджень (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 4 не враховується 31.12.2020
8584 Інститут людини Оцінка розвитку та особливих освітніх потреб дітей з психофізичними порушеннями (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 4 не враховується 31.12.2020
8761 Інститут людини Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 4 не враховується 31.12.2020
8830 Інститут людини Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
9521 Інститут людини Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10232 Інститут людини Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 10 30.11.2021
10336 Інститут людини Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі (3-4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10571 Інститут людини Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» (2 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10979 Інститут людини Практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" (6 курс, ЛОГ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11384 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика ІРЦ (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11489 Інститут людини Сенсорна інтеграція (5 курс, ВА, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11920 Інститут людини Корекційно-розвивальні стратегії для дітей з аутизмом (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021
12754 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Системна допомога дітям молодшого шкільного віку з розладами аутистичного спектра (5 курс, ВА, денна) Магістр Денна 9 5 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
172 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4.3 20.05.2016
1428 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,53 12.01.2017
2267 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,62 27.12.2018
2947 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,79 28.12.2019
4047 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,44 28.12.2020
4730 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,78 28.12.2021
5780 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,91 30.12.2022

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
149 Кулик Дар'я Віталіївна VI Актуальні проблеми інклюзивної освіти I 2020
151 Мельник Вероніка Миколаївна IV Спеціальна освіта (за нозологіями) I 2021