Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 2000 р.


Перелік місць роботи
З вересня 2021 р. - доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини (наразі Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти)

З вересня 2016 р. – викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.

2011–2016 рр. Центр розвитку дитини «Індиго». Психолог. 

Інформаційний центр «Медпромінфо», видавничий дім «Здоров'я України».

Фінансово-правовий ліцей м. Києва.

Вільхівецька середня школа Черкаської області. 

Теми дисертацій (захищених)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у професійній діяльності вчителя 
Громадська активність
3 жовтня 2019 - участь у соціальному проекті "З Києвом і для Києва"
Квітень - червень 2022 р. - проведення груп психологічної підтримки для студентів, індивідуальне консультування цивільного населення
З лютого 2023 р. - перекладач інформаційних матеріалів для ГО "Форпост" (м. Дніпро)
З березня 2023 р. - ведуча психологічних тренінгів для підлітків "Територія "Ми" (у співпраці з Бібліотекою ім. Гагаріна, м.Київ)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 29 3 1 8 2023.12.08 10:56:04 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 23 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
90 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра психології особистості та соціальних практик 7.4 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Vlasenko

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1403 звітно-наукової конференції викладачів університету імені М.П.Драгоманова за 2012 рік Проблема внутрішньоособистісних конфліктів у професійній діяльності вчителя м. Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
45040 Theoretical and methodological principles of providing medical and psychological assistance in the conditions of armed conflicts: experience for Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
47086 Переживання внутрішньоособистісних конфліктів студентською молоддю в умовах війни в Україні
42768 Information Politics of Ukraine in the Field of Freedom of Conscience in a Pandemic
42593 Конструктивна поведінка людини в конфлікті: погляд фахівців
42766 Трансформація цінностей студентів в умовах реконструкції ними травматичних подій початку війни в Україні
37929 Психологічні практики розвитку конфліктологічної компетентності особистості
32762 Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні
32502 Конфліктологічна компетентність студентів: умови та програма формування
32493 Модель збереження психологічного здоров'я студентської молоді в Україні
29246 Переживання втрати: специфіка, конфлікт, трансценденція, подолання
24732 Оволодіння практичними навичками у сфері медіації в умовах закладу вищої освіти
24733 Формування медіаграмотності студентів: практичний аспект
23748 Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: мотиваційний аспект

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
47086 Переживання внутрішньоособистісних конфліктів студентською молоддю в умовах війни в Україні
47170 Ціннісно-мотиваційний профіль студентів-психологів молодших курсів
42593 Конструктивна поведінка людини в конфлікті: погляд фахівців
42766 Трансформація цінностей студентів в умовах реконструкції ними травматичних подій початку війни в Україні
37929 Психологічні практики розвитку конфліктологічної компетентності особистості
32762 Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні
32502 Конфліктологічна компетентність студентів: умови та програма формування
32493 Модель збереження психологічного здоров'я студентської молоді в Україні
27611 Кінотренінг як практика успішної комунікації особистості
29246 Переживання втрати: специфіка, конфлікт, трансценденція, подолання
29245 Психологічні особливості поведінки в сімейному конфлікті подружжя середнього віку
24732 Оволодіння практичними навичками у сфері медіації в умовах закладу вищої освіти
24733 Формування медіаграмотності студентів: практичний аспект
23748 Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: мотиваційний аспект
17258 Активізація конструктивного потенціалу внутрішньоособистісних конфліктів учителів як передумова їх особистісно-професійного зростання
16969 Специфіка внутрішньоособистісних конфліктів вчителів
16809 Особливості усвідомлення внутрішньоособистісних протиріч у професійній діяльності вчителя

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
42598 Intrapersonal conflicts of people who experience loss of home
31655 Психологічне здоров’я студентської молоді як передумова професійної самореалізації
23749 Формування конфліктологічної компетентності студентів в умовах інтеграції України в європейський освітній простір
23747 Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: аналіз поведінкових проявів

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
109 Координатор Канадський інститут українських студій (Канада) «Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні»

Канадський інститут
українських студій (Канада)

cius@ualberta@ca
document 01.09.2019-25.08.2020

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
270 Theoretical and methodological principles of providing medical and psychological assistance in the conditions of armed conflicts: experience for Ukraine https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45040/ 2023

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
165 Fulbright Visiting Scholar Program Fulbright Program Подано Документ відсутній 2022

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
43 Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні Повноцінне дослідження 10.2020 https://cutt.ly/Sg379Qj
112 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
16 Матяш-Заяц Л.П., канд.псих.н., доцент
"Психологічні особливості внутрішньо-особистісних конфліктів у професійній діяльності вчителя" заочна форма НПУ ім. М.П. Драгоманова НПУ ім. М.П. Драгоманова, Д 26.053.10 - 2016

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
8 Психологічні еспрес-діагностики 08 жовтня 2016р. 3
276 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
518 Фаховий модуль (стажування) - document 01.07.2016
1292 Дослідницький модуль - document 21.12.2016
1899 Інше - document 06.12.2017
2012 Інше - document 14.12.2017
2516 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
3734 ІКТ Інший модуль nakaz_768_11.11.2019.pdf 11.11.2019
4885 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5118 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 06.05.2021
5464 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021
6453 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6931 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 9647 (2).pdf 15.03.2022
7036 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
7710 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1191 Кінотренінг в практиках медіації Наукова цукерня, семінар-практикум Київський університет імені Бориса Грінченка 28.12.2017 2
1198 Я - ресурс Психологічна майстерня Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2017 2

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
140 Я-психолог упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 8 Не зазначено 22.12.2017

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
41404 Психологічне здоров'я студентської молоді

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
593 Конфліктологія (3 курс, ПС, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2019 768 11.11.2019 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
838 Психологічний практикум з комунікації (1-2 курс, ПБ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1064 Психологія розвитку (1 курс, ПП, ПБУ, КП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021 22/23 н.р.
1205 Конфліктологія та тренінг вирішення конфліктів (3 курс, ПП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022 22/23 н.р.

Використання ЕНК (19)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5236 Інститут людини Конфліктологія (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 27.12.2019
5472 Інститут людини Педагогіка та психологія вищої школи (5 курс, ЕКП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 27.12.2019
6150 Інститут людини Виробнича за спеціалізацією - Проміжний етап № 1 (4 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6524 Інститут людини Конфліктологія (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 3 не враховується 10.12.2020
6525 Інститут людини Конфліктологія та тренінг вирішення конфліктів (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
6865 Інститут людини Практика (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6997 Інститут людини Психологічний практикум з комунікації (1 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6998 Інститут людини Психологічний практикум з комунікації (1-2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 10.12.2020
9071 Інститут людини Психологія розвитку (1 курс, ПП, ПБУ, КП, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9700 Інститут людини Конфліктологія (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
9879 Інститут людини Конфліктологія та тренінг вирішення конфліктів (3 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9880 Інститут людини Конфліктологія та тренінг вирішення конфліктів (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10205 Інститут людини Психологія розвитку (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10831 Інститут людини Психологічний практикум з комунікації (1-2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 5 3 30.11.2021
12110 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Загальна психологія з практикумом (1 курс, ПП, КП, ПБ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2022
12247 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Конфліктологія (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12318 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Конфліктологія та тренінг вирішення конфліктів (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 31.12.2022
12604 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Психологічний практикум з комунікації (1-2 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022
12846 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Психологія розвитку (1 курс, ПП, ПБУ, КП, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
633 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,55 30.12.2016
1013 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,44 12.01.2017
1875 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,67 26.12.2018
3232 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,36 28.12.2019
3600 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,66 28.12.2020
4596 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,34 28.12.2021
5741 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,70 30.12.2022

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
36 Курінна Владислава Русланівна Інститут людини II Педагогічна та вікова психологія II document 2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
81 Куля Вікторія Олександрівна III Педагогічна та вікова психологія I 2019