Додаткові відомості

Освіта
Київський національний лінгвістичний університет 1995
Перелік місць роботи
Київський національний лінгвістичний університет
Кафедра англійської філології факультету перекладачів
Практика мовлення IV курс
Історія англійської мови
Теоретична граматика англійської мови
Лексикологія англійської мови
Спецкурс "Гендерні дослідження"
Теми дисертацій (захищених)
Гендерні стратегії і тактики в англомовному телевізійному інтерв'ю
Громадська активність
Голова 3 етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови (м.Київ) 2016-2019
Експерт 4 етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови 2017, 2019

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 27 4 0 2024.05.24 10:09:39 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 12 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
209 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації 28.7 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Galyna_Tsapro

Конференції (23)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7019 Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі Discursive Representation of Primary/Secondary School in The Time of COVID in the Media Київ document
6796 Національна ідентичність в мові та культурі The image of SCHOOL in Danielle Steel’s “Friends Forever” Київ document.pdf
6795 25th Annual National IATEFL Ukraine Conference participant Kyiv document.pdf
6667 11 Malaysia International Conference on Languages, Literatures and Cultures WOMEN'S REPRESENTATION IN "THE ECONOMIST" 2001 AND 2008: A CONTRASTIVE CASE STUDY Univesiti Putra Malaysia document.pdf
6523 Embracing Language in a Changing World GENDER ROLES OF MAIN CHARACTERS IN DANIELLE STEEL’S “FRIENDS FOREVER” м. Алабама, США document.pdf
5966 Міжнародна науково-практична конференція \ Verbal Presentation of the Notion “Best Friend” in Danielle Steel’s Novel “Friends Forever”: Corpus Analysis м.Острог document
6251 Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя Love Theme in Song Discourse: Gender Aspect м. Київ document
5600 ОСОБИСТІСТЬ В ІСТОРІЇ, ЛІТЕРАТУРІ ТА МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ Political correctness in the media: new gender names to affect personality м. Івано-Франківськ document.pdf
4723 Reforming Higher Education in Ukraine - Kyiv document.pdf
4722 Reforming Higher Education in Ukraine - Kyiv document.pdf
4424 The 29th Annual IATEFL-Hungary conference: ENGaged: Spotlight on Learning Participant Budapest, Hungary document
4422 The 24th Annual National IATEFL Ukraine Conference Ice-breaking activities for young adults Kyiv document
4423 Shortage Studies: Interdisciplinary Approaches to the Deficiencies in Social, Cultural, and Natural Contexts Perception of Gender Political Correctness University of Opole, Poland document
2226 Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Комунікативний дискурс у полікультурному просторі" I-Representation in Poems by Christina Rossetti: Gender Aspect м. Миколаїв document
2227 XVI наукова конференція з міжнародною участю "Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація" Gender Aspect of Provacative Tactics in Interviews м. Харків document
840 Англіська мова у ХХ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур Gender Peculiarities of Topic Deviation Tactics Одеса-Дрогобич document
838 Тенденції розвитку та функціонування слов'янских і германських мов Gender Aspect of Paying Compliments м. Миколаїв, Черноморський державний університет імені Петра Могили document
839 XXVI Scientific Readings Gender Aspect of Image Creating Strategy Daugavpils University, Latvia document
845 Тенденції розвитку та функціонування слов'янських та германських мов Гендерний дискурсивний маркер - хедж you know (на матеріалі англомовного інтерв'ю) м. Миколаїв, Україна document
844 Текст у сучасному лінгвістичному вимірі Гендерний аспект стратегії моделювання комунікативної інтеракції (провокуюча тактика) м. Переяслав-Хмельницький document
842 Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії Гендерна проекція комунікативних стратегій в інтерв'ю м. Рівне, Україна document
843 Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві Конфронтативна комунікативна інтеракція в англомовному інтерв'ю м. Харків, Україна document
841 Міжнародна наукова конференція 'Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression TELL ME'14' Topic Control Strategy in Television Interview: Gender Aspect м. Каунас, Литва document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
48255 Teaching master students: course topics’ communicative effectiveness
44949 American Animated Series: Analysis of Family Conversations
44950 Family Discourse in Animated Series
36954 A Corpus Based Portrait of Teacher in American and British Media Discourse
43551 Does pandemic have a silver lining? A contrastive corpus study of collocations with pandemic in media texts
38076 Does pandemic have a silver lining? A contrastive corpus study of collocations with pandemic in media texts
38976 Male fashion in the media discourse
39478 Spotting fake in the news: an easy task?
21400 Gender Aspect of Image Creating Strategy
32745 Gender Aspect of Image Creating Strategy
11316 Significant Role of Movies In Efficacious Teaching Communicative Competence (for the Students of the English Language Departments)
5133 Hedge Well in Television Interviews: Gender Aspect

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
48054 Fake news: is it made for men or women?
48255 Teaching master students: course topics’ communicative effectiveness
44949 American Animated Series: Analysis of Family Conversations
44950 Family Discourse in Animated Series
36954 A Corpus Based Portrait of Teacher in American and British Media Discourse
43551 Does pandemic have a silver lining? A contrastive corpus study of collocations with pandemic in media texts
38076 Does pandemic have a silver lining? A contrastive corpus study of collocations with pandemic in media texts
38976 Male fashion in the media discourse
32388 Creolization of the gastronomic ritual discourse (on the material of the film “Julie and Julia”)
11252 Gender Aspect of Communicative Interaction Control Strategy (Cooperation and Confrontation Tactics)
11255 Gender aspect of communicative interaction planning strategy (provocative tactics)
11251 Gender discourse marker – hedge you know (on the material of English television interview)
11316 Significant Role of Movies In Efficacious Teaching Communicative Competence (for the Students of the English Language Departments)
11346 Minimal Responses in English Television Interviews: Gender Aspect

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
45442 New tricks with an old text
41682 American Animated Father: How Bad Is He?
41772 E-LEARNER in Scientific Discourse: A Corpus Based Analysis
41771 FAKE NEWS vs BAD NEWS in Media Discourse
40990 Gender Aspect of Speech Acts in S. Kinella's Novel "The Undomestic Goddess"
36956 Discursive representation of primary/secondary school in the time of Covid in the media
37063 The image of SCHOOL in Danielle Steel’s “Friends Forever”
34292 Love Theme in Song Discourse: Gender Aspect
32696 Political correctness in the media: new gender names to affect personality
34547 Verbal Presentation of the Notion “Best Friend” in Danielle Steel’s Novel “Friends Forever”: Corpus Analysis
16261 Gender Peculiariaties of Topic Deviation Tactics
11346 Minimal Responses in English Television Interviews: Gender Aspect
4120 Іміджотворча стратегія в англомовному інтерв'ю: гендерний аспект
5136 Конфронтативна комунікативна інтеракція в англомовному інтерв'ю
5132 Гендерные дискурсивные маркеры (хеджинг WELL) в англоязычном интервью
5134 Тактика интродукции новой темы: гендерный аспект

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (4)

ID Назва Рік
43510 What is still fake in the media: a change over 20-years’ time
39646 Discursive presentation of women in the 2001-2002 and 2020-2021 media texts: a corpus based analysis
37177 Gender roles of main characters in Danielle Steel’s “Friends forever”
36953 Lexico-semantic features of gastronomic discourse in Julie and Julia

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
454 American Animated Series: Analysis of Family Conversations фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44949/ 2023
455 Family Discourse in Animated Series фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44950/ 2023

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
48 Слєпушова Ангеліна Ігорівна «Фамілект персонажів американських анімаційних серіалів» / спеціальність 035 Філологія Київський університет імені Бориса Грінченка _01AD~1.PDF 2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
85 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації Аналітик-дослідник 02.08.2022

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
179 Курси англійської мови для киян жовтень-грудень 2017 5

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
906 Модуль з ІКТ - sert_kurs_574_02_12_15.pdf 02.12.2015
1099 Фаховий модуль (стажування) - document 10.10.2013
1217 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2185 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 14.05.2018
2463 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.01.2018
2464 Дидактичний модуль Інший модуль document 07.07.2018
2952 Інше Інший модуль document 21.01.2019
3532 Інше Інший модуль TsaproVery Verified.pdf 10.11.2019
4591 інше Інший модуль document 16.11.2020
4781 Інше Інший модуль document 17.11.2020
5342 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5677 інше Інший модуль document 08.11.2021
6003 Дослідницький модуль (поглиблений рівень) Інший модуль document 03.12.2021
7658 Дидактичний модуль Інший модуль document 09.03.2023
8822 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.12.2023
8869 Дослідницький модуль Інший модуль Галина Цапро.pdf 21.12.2023
9824 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 25.04.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (6)

ID Назва Рік
25724 Читаємо-Обмірковуємо-Обговорюємо. Оповідання британських та американських письменників : навчальний посібник з Критичного і аналітичного читання (англійська) для студентів І курсу спеціальності "філологія". Доповнено й перероблено
25725 Читаємо-Обмірковуємо-Обговорюємо. Ф. Скотт Фіцджеральд "Великий Гетсбі" : навчальний посібник з Критичного і аналітичного читання (англійська) для студентів ІІІ курсу спеціальності "філологія". Частина ІI
21910 Read - Reflect - Review Stories by British and American writers
16465 Read-Reflect-Review. W.S. Maugham The Painted Veil
11318 A Step to Perfection
11325 A Step To Perfection (Part II)

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
25723 Читаємо-Обмірковуємо-Обговорюємо. Оповідання британських та американських письменників : навчальний посібник з Критичного і аналітичного читання (англійська) для студентів І курсу спеціальності "філологія"
16347 Критичне читання англійською мовою

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
219 Критичне читання (1 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2015 574 02.12.2015

Використання ЕНК (21)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
73 Інститут філології Виробнича практика у школі (4 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 25.11.2016
97 Інститут філології Критичне читання (1 курс) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 25.11.2016
103 Інститут філології Критичне читання (3 курс) (6 семестр) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 25.11.2016
104 Інститут філології Критичне читання (3 курс, ФАб) (5 семестр) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 25.11.2016
171 Інститут філології Педагогічна практика (3 курс, Ф(А)) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується 25.11.2016
199 Інститут філології Професійна англійська мова (5 курс, 9 семестр) Магістр Денна 3 не враховується не враховується 25.11.2016
302 Інститут філології Інтерпретація англомовних художніх текстів (6 курс, ФА, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 30.12.2016
348 Інститут філології Критичне читання (1 курс, Ф(А), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
566 Інститут філології Критичне й аналітичне читання англійською мовою (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
567 Інститут філології Виробнича практика у школі (4 курс) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 29.12.2017
660 Інститут філології Інтерпретація англомовних художніх текстів (6 курс, ФА, з.ф.н.) Магістр Заочна 2 5 не враховується 29.12.2017
661 Інститут філології Комунікативні стратегії англійської мови (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 3 4 не враховується 29.12.2017
662 Інститут філології Наукова англійська мова (6 курс, ФА, денна) Магістр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
663 Інститут філології Професійна англійська мова (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
736 Інститут філології Критичне читання (3 курс, ФАб, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 5 5 не враховується 29.12.2017
738 Інститут філології Критичне читання (3 курс, ФАб, VI семестр, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 4 не враховується 29.12.2017
7436 Інститут філології Критичне й аналітичне читання англійською мовою (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
9993 Інститут філології Наукова англійська мова (5-6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
11611 Інститут філології Наукова англійська мова (6 курс, ФА, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11654 Інститут філології Професійна англійська мова (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
11898 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
450 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,82 29.12.2016
1515 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,71 12.01.2017
2354 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,78 27.12.2018
3248 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,56 28.12.2019
4139 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,91 28.12.2020
4774 Кафедра англійської мови та комунікації 4,68 28.12.2021
5823 Кафедра англійської мови та комунікації 4,81 30.12.2022
6699 Кафедра англійської мови та комунікації 4,88 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (3)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
30 IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з навчальних предметів м. Чернівці 27.03.2017
69 ІІІ міський етап учнівської олімпіади з англійської мови Київський університет імені Бориса Грінченка 12.03.2017
247 XХХVIІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови м. Харків 30.03.2018

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
2 англійська мова Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_angl_mova-1.pdf 18.12.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
47 Шевченко Ірина Сергіївна V Романо-германські мови і літератури (з методикою їх викладання) I 2018
206 Чопенко Валерія Сергіївна VI Германські мови (англійська, німецька) I 2022